Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekula, atom, ion Molekula, atom, ion Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0101.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekula, atom, ion Molekula, atom, ion Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0101."— Transkript prezentace:

1 Molekula, atom, ion Molekula, atom, ion Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0101

2 Těleso Látka molekula atom ??? Je atom nejmenší částicí hmoty ?

3 Částice hmoty složená z atomů či intů Dělení molekul - homonukleární - heteronukleární Jednotlivé části molekuly drží pohromadě síly, které nazýváme chemické vazby. H 2, O 3, S 8, I 2 H 2 O, CO, HNO 3

4  Jednotlivé atomy mohou tvořit molekuly N 2 O  Atomy tvoří přímo určitou látku (hliníková fólie – tvořena pouze atomy Al)  Název "atom" vznikl z řeckého ATHOMOS = NEDĚLITELNÝ

5 První představy o atomu – Řecko 5. stol. Př.n.l. Demokritos – atom je nejmenší částice hmoty a již nejde dále štěpit. 1897 J. J. Thomson – objevil e -, čímž vyvrátil teorii nedělitelnosti atomu Začátkem 20.stol. – model atomu s jádrem a obalem (Rutherford).

6 Jádro atomu Obal atomu Proton p + ( 1,7. 10 -27 kg) Neutron n ( 1,7. 10 -27 kg) Elektron e - (9,1. 10 –31 kg) ? Hladina, vrstva Počet p + je u elektroneutrálního atomu roven počtu e -

7 Protonové číslo Z – udává počet protonů v jádře Neutronové číslo N - počet neutronů v jádře Nukleonové číslo A - počet částic v jádře (Z+N) A Z ? 48 22 Ti Prvek – látky tvořená atomy se stejným protonovým číslem Nuklid–množina atomů se stejným A i Z Izotopy- atomy téhož prvku, které se od sebe liší neutronovým číslem 1 1 H 1 2 H 1 3 H Lehký vodík deuterium tritium

8 Elektronový obal – prostor kolem jádra, větší a lehčí, ve vrstvách jsou v něm umístěny e - - hladiny (vrstvy) K (1) 2elektrony L (2) 8 elektronů M (3) 18 elektronů N (4) 32 elektronů … Poslední vrstva, kde se nachází elektrony Valenční vrstva (hladina)

9  Ve valenční vrstvě jsou valenční elektrony  Valenční elektrony nejsou pevně vázány k jádru, takže může dojít k jejich odtržení vznik Kationtu  Naopak jiný atom příjme elektron(y) do své valenční vrstvy vznik Aniontu Atomy prvků se snaží mít zaplněnou valenční vrstvu! Iont - elektricky nabité částice atomární velikosti (atomy, molekuly, někdy také skupiny atomů či molekul)

10  Kationt - kladně nabitá částice (atom přišel o určitý počet e - ) - označuje se malým + vpravo nahoře a číslovkou (počet e - o které atom přišel) Na + kationt sodíku (sodný kationt) Ca +2 kationt vápníku (vápenatý kationt) Fe +3 kationt železa (železitý kationt) Li + (3 protony a 2 elektrony)

11  Aniont - záporně nabitá částice (atom získal určitý počet e - ) - označuje se malým mínus vpravo nahoře a číslovkou (počet e - které atom získal) F - aniont fluoru O -2 aniont kyslíku (PO 4 ) -3 fosforečnanový aniont O -2 (8 protonů a 10 elektronů)

12  Kde jsou uloženy elektrony a jaké je jejich uspořádání?  Jak se jmenuje částice, která má více elektronů než protonů?  Zakresli model atomu helia a popiš jeho valenční vrstvu.

13  Mareček, A.; Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-055-5


Stáhnout ppt "Molekula, atom, ion Molekula, atom, ion Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0101."

Podobné prezentace


Reklamy Google