Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav marketingových komunikací b. Workshop Josefa Vojty: Neuromarketing, FMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav marketingových komunikací b. Workshop Josefa Vojty: Neuromarketing, FMK."— Transkript prezentace:

1 Ústav marketingových komunikací b

2 Workshop Josefa Vojty: Neuromarketing, FMK

3 Ústav marketingových komunikací Cíle Můj: –přesvědčit vás, že všichni respondenti nemusejí lhát Zimního semestru: –Objasnit si a umět naplánovat metody a techniky marketingového výzkumu Letního semestru: –Umět aplikovat, vyhodnotit a interpretovat marketingový výzkum

4 Ústav marketingových komunikací Účel – proč? ….protože marketingový výzkum - poskytuje data k marketingovému rozhodování - je velký zaměstnavatel… - je business….

5 Ústav marketingových komunikací Výzkum trhu – a SIMAR „Odhadujeme obrat celého oboru výzkumu trhu v roce 2011 na 2,28 miliardy Korun; obrat celého oboru by měl letos vzrůst meziročně o tři až pět procent na 2,35 miliardy korun až 2,4 miliardy korun“ MaM 6. 2. 2012

6 Ústav marketingových komunikací Výzkum trhu – a SIMAR SIMAR – Sdružení agentur pro výzkum trhu:

7 Ústav marketingových komunikací Největší výzkumné agentury v ČR

8 Ústav marketingových komunikací …abyste patřili mezi ně, je třeba..

9 Ústav marketingových komunikací Studijní materiály POZNATKY Z PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ Juříková M. Studijní opory – Marketingový výzkum I. FMK UTB Zlín Kozel R., Mlynářová L., Svobodová H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Grada 2011, ISBN 978-80-247-3527-6 Kozel R. Moderní marketingový výzkum. Grada 2006, ISBN 802470966X, Foret, M. Marketingový průzkum. Computer Press 2009, ISBN 978- 80-251-2183-2 Další publikace dle zaměření výzkumu Autoři kvalitativního výzkumu – Hendl, Miovský Autoři kvantitativního výzkumu – Herzman, Řezanková

10 Ústav marketingových komunikací Podmínky absolutoria SEMINÁRNÍ PRÁCE + AKTIVNÍ ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH S PLNĚNÍM DÍLČÍCH ÚKOLŮ + TEST ve zkouškovém období

11 Ústav marketingových komunikací HISTORIE MAV 1824 – 1. empirický výzkum (G. Gallup, E. Roper) předvolebních preferencí 40. léta 20. stol. – 1. explanační modely chování (P. F. Lazarsfeld, B. R. Berelson)

12 Ústav marketingových komunikací MARKETINGOVÝ VÝZKUM SPOČÍVÁ VE SPECIFIKACI, SHROMAŽĎOVÁNÍ, ANALÝZE A INTERPRETACI DAT, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD V PROCESU MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ

13 Ústav marketingových komunikací Rozdíly MARKETINGOVÝ VÝZKUM Soustavná (kontinuální) činnost Kombinace (metod a) technik Náročnější statistická analýza, předpovědi Odhaluje souvislosti na základě kombinace více zdrojů PRŮZKUM TRHU jednorázová činnost Jedna technika šetření Poskytuje základní popis (poznání) situace Neumožňuje predikci

14 Ústav marketingových komunikací Marketingový výzkum Sekundární „od stolu“ Syndikovaný Publikace „Desk research“ Interní informace firmy Veřejně dostupná data Primární „v poli“ Kvantitativní Kvalitativní Data mining „živá data“

15 Ústav marketingových komunikací

16 PROCES přípravy a realizace marketingového výzkumu Aneb od briefu až po závěrečnou zprávu

17 Ústav marketingových komunikací Jak funguje proces marketingového výzkumu? Marketingový problém Brief Design /projekt/ výzkumu Sběr dat a analýza Interpretace a marketingové rozhodnutí Další faktory PŘEDVÝZKUM

18 Ústav marketingových komunikací Research BRIEF Co vede k zadání výzkumu, proč ho chceme? –Identifikace problému či příležitosti (explorativní výzkum) Co už víme? –Analýza současné situace z dostupných zdrojů, šetření Co potřebujeme vědět? –Cíl výzkumu, stanovení hypotéz Jaká rozhodnutí, jaké akce se na základě tohoto výzkumu uskuteční? –Účel šetření Kdy potřebujeme výsledky? –Timming Kolik za ně můžeme zaplatit? –Rozpočet, efektivita řešení (agentura / vlastní MAV) Koho chceme ovlivnit? –Objekt výzkumu (consumer target) S kým o tom chceme hovořit? –Výběrový vzorek (recruitment target), design samplingu PŘÍPRAVA VÝZKUMU

19 Ústav marketingových komunikací Vyčerpávající šetření Nevyčerpávající šetření –Výběrová šetření Pravděpodobnostní výběr Záměrný výběr –Kvótní –Typologický –Výběr vhodné příležitosti či úsudku, řetězový výběr… –Ostatní neúplná šetření Např. anketa OBJEKT VÝZKUMU + výběr respondentů (consumer target + recruitment target)

20 Ústav marketingových komunikací Identifikace zdrojů informací Sekundární zdroje – desk research Primární zdroje – field research Požadavky na informace: RELEVANTNOST VALIDITA RELIABILITA (SPOLEHLIVOST) EFEKTIVNOST ZÍSKÁNÍ PŘÍPRAVA VÝZKUMU

21 Ústav marketingových komunikací Stanovení metod sběru informací Pozorování Dotazování Experiment Kvalitativní metody a techniky PŘÍPRAVA VÝZKUMU

22 Ústav marketingových komunikací Projekt (design, plán) výzkumu = plán realizace a kontroly výzkumu Struktura a obsah projektu musí být vždy přizpůsobeny konkrétní situaci. STANDARDNÍ OBSAH: 1. Účel studie 2. Cíle výzkumu 3. Metodika (zvolená metoda, technika) 4. Vzorek respondentů, jejich výběr 5. Časový rozvrh a předpokládané náklady výzkumu 6. Přílohy a dodatky Případně : - kvalifikace marketingové agentury, - osoba, která bude řídit realizaci projektu, - způsob verifikace procedur, finanční uspořádání - bezpečnostní opatření proti vyzrazení zjištěných skutečností PŘÍPRAVA VÝZKUMU

23 Ústav marketingových komunikací PŘEDVÝZKUM (=/vs. pre-test) Pre-test ušetří náklady a mnohá zklamání na konci náročného výzkumu. Má-li mít předvýzkum smysl, pak musí být čas nejen ho provést, ale také důkladně vyhodnotit.


Stáhnout ppt "Ústav marketingových komunikací b. Workshop Josefa Vojty: Neuromarketing, FMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google