Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

36.1 Zvukové jevy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová Svět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "36.1 Zvukové jevy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová Svět."— Transkript prezentace:

1 36.1 Zvukové jevy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová Svět kolem nás je plný zvuků, ať už příjemných či nikoliv. K tomu, abychom zvuk vůbec slyšeli, je třeba kromě zdravého sluchu i jeho zdroj a prostředí, ve kterém se může volně šířit. Zdrojem zvuku je chvějící se těleso. Hluk – vnímáme při nepravidelném chvěním tělesa. Tón – hudební zvuk, který se vytváří díky pravidelnému kmitání zdroje.

2 36.2 Co už víš? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Zvukový rozruch Zvukový rozruch se šíří látkami pevnými, kapalnými i plynnými. Nemůže se ale šířit ve vakuu, protože vždy potřebuje látkové prostředí. Rychlost šíření: S rostoucí teplotou roste i rychlost. Záleží také na prostředí, ve kterém se zvuk šíří. Ve vzduchu při teplotě 0°C je cca 332 m/s. Ve vzduchu při teplotě 20°C je rychlost 340 m/s. Ve vodě při teplotě 20°C je rychlost cca 1 460 m/s. V oceli při teplotě 20°C je rychlost cca 5 000 m/s. 0 3s 6s 9s 0 1 000m 2 000m 3 000 m

3 36.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Ucho jako přijímač zvuku: Vnější ucho – zachycuje zvuk a vede jej od místa vzniku k bubínku, tedy do středního ucha. Střední ucho – k bubínku přiléhají malé kůstky. Tyto kůstky přenášejí kmitání bubínku do vnitřního ucha. Vnitřní ucho – vyplněno kapalinou a asi 30 000 nervy, které zachycují změnu tlaku v kapalině – kmitočty. Kmitočet – určuje výšku tónu, kterou zachytíme sluchem. Infrazvuk – kmitočty menší jak 16Hz Ultrazvuk – kmitočty větší jak 20 kHz Lidské ucho vnímá zvuku od kmitočtu 16Hz do 20kHz.

4 36.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Nucené chvění – rozechvívání dalšího tělesa, které je v blízkosti zdroje zvuku (zvukový sloupec). Rezonance – zesílení původního zvuku nuceným chvěním. Zesílením původní frekvence dostaneme základní tón. Při násobku základní frekvence dostaneme vyšší tóny harmonické. r ezonanční skříňka nožka ladičky

5 36.5 Procvičení a příklady Zvuk a jeho šíření – laboratorní práce Urči pomocí experimentu rychlost zvuku : 1.zjisti délku tělocvičny 2.změř (opakovaně) časový interval mezi zvukem a jeho ozvěnou a zapiš do tabulky níže 3.vypočti rychlost zvuku ve vzduchu. 4.Urči průměrnou rychlost intervalu t = (t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 )/5 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Číslo měření 12345 Čas [s]

6 36.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Nadměrný hluk: Ke srovnání hlasitosti zvuku se používá fyzikální veličena – hladina zvuku. Základní jednotka - bel (B) Odvozená jednotka – decibel (dB) Delší pobyt v hlučném prostředí je zdraví škodlivý. Za hlučné se považuje prostředí s hladinou nad 70dB. V prostředí nad 80dB už dochází k velkému ohrožení sluchu.

7 36.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics

8 36.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.d 3.c 4.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1. Kde se zvukový rozruch nemůže šířit? a) pevné látky b) vakuum c) kapalné látky d) plynné látky 3. Rozechvívání dalšího tělesa, které je v blízkosti zdroje zvuku (zvukový sloupec) se říká? a) rezonance b) dobrovolné chvění c) nucené chvění d) nucená rezonance 2. Co určuje výšku tónu, kterou zachytíme sluchem? a) ultrazvuk b) infrazvuk c) decibel d) Kmitočet 4. Co vnímáme při nepravidelném chvění? a) hluk b) tón c) hudbu d) Melodii

9 36.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika http://www.stranypotapecske.cz/teorie/doppler.asp?str=200409222341500 http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/9/akustika/akustikavykl.htm Prometheus – fyzika pro 8.ročník základní školy, rok vydání 2008 Obrázky: http://www.vetrna-energie.cz/faq-10-castych-otazek/jak-hlucne-jsou-vetrne-elektrarny-_1 http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/page58/page69/page69.html http://www.auris-audio.cz/kolik-decibelu-skodi klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 36.10 Anotace Autor Bauerová Markéta Období 10/2013– 06/2014 Ročník 8. ročník Klíčová slova Zvukové jevy – hluk, tón, chvění, rezonance Anotace Prezentace popisuje vznik zvuku, hudební nástroje, šíření zvuku prostředím, ve vakuu, druhy zvuků, výška zvuků, škodlivost zvuku, jednotky, rezonanci.


Stáhnout ppt "36.1 Zvukové jevy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová Svět."

Podobné prezentace


Reklamy Google