Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Koneční příjemci TP RPS MMR: Oddělení koordinace RKS a programování HSS Oddělení metodiky a řízení RPS Oddělení monitoringu RPS Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS Oddělení evaluační jednotky RPS Odbor monitorování programů Odbor kontroly MF – Platební orgán

3 Oblasti alokace finančních prostředků TP od do Finanční prostředky TP byly v sledovaném období alokovány zejména na následující aktivity: Evaluace Strukturálních fondů Řízení RPS a Platebního orgánu (řízení Poradního výboru a pracovních skupin, zajištění překladů RPS a výběrových řízení, technické zabezpečení) Tvorba metodických dokumentů (konzultace s českými a zahraničními experty) Monitorování SF a pořádání Monitorovacích výborů RPS (IS MSSF) Realizace Komunikačního akčního plánu Příprava na programovací období

4 Stav čerpání TP RPS za rok 2004 První Monitorovací výbor schválil částku Euro ( Kč) na rok Počet předložených a schválených Projektových žádostí činil 44 (3 projekty byly zrušeny). Částka schválená v těchto Projektových žádostech činila Euro ( Kč), tedy 74 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy, činila Euro ( Kč), tedy 57 % rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činila Euro ( Kč), tedy 53% z rozpočtu a 92% ze smluvně zazávazkovaných prostředků. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí EUR ( Kč), tedy 99% z celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 37. Suma proplacená ze SF činí EUR ( Kč), tedy 91 % z celkové očekávané refundace.

5 Čerpání TP RPS v roce 2004 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvál ených PŽ Projektové žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádáno o proplacen í ze SF Proplaceno ze SF Počet propl. proje ktů Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS Odd. evaluační jednotky SF Celková finanční rezerva pro všechny oddělení Celkem

6 Stav čerpání TP RPS v roce 2005 Monitorovací výbor schválil v lednu 2005 částku Euro ( Kč) na rok Počet schválených Projektových žádostí činí 123. Počet realizovaných Projektových žádostí činí 115. Částka schválená v realizovaných Projektových žádostech činí EUR ( Kč), tedy 69 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy, činí EUR ( Kč), tedy 58 % rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činí EUR ( Kč), tedy 48% rozpočtu. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí EUR ( Kč), tedy 64 % celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 42. Suma proplacená ze SF činí Euro ( Kč), tedy 24% celkové očekávané refundace.

7 Čerpání TP RPS v roce 2005 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvá lenýc h PŽ Projekto vé žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádáno o proplacení ze SF Proplacen o ze SF Počet propl. proje ktů Odd. koordinace RKS a programování HSS ,333 Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS Odd. evaluační jednotky SF Celková finanční rezerva pro všechny oddělení Celkem

8 Stav čerpání TP RPS v roce 2006 Monitorovací výbor schválil v listopadu 2005 částku EUR ( Kč) na rok Počet schválených Projektových žádostí činí 55. Částka schválená v Projektových žádostech činí Euro ( Kč), tedy 111 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy činí Euro ( Kč), tedy 32% rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činí Euro ( Kč), tedy 9,5% z rozpočtu. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí EUR ( Kč), tedy 15% celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 3. Suma proplacená ze SF činí Euro ( Kč), tedy 2 % celkové očekávané refundace.

9 Čerpání TP RPS v roce 2006 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvál ených PŽ Projektové žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádán o o proplace ní ze SF Proplace no ze SF Počet propl. projek tů Odd. koordinace RKS a programování HSS Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS Odd. evaluační jednotky SF Celková finanční rezerva pro všechny oddělení Celkem

10 Děkuji za pozornost Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. ředitel odboru RPS

11


Stáhnout ppt "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google