Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Koneční příjemci TP RPS MMR: Oddělení koordinace RKS a programování HSS Oddělení metodiky a řízení RPS Oddělení monitoringu RPS Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS Oddělení evaluační jednotky RPS Odbor monitorování programů Odbor kontroly MF – Platební orgán

3 Oblasti alokace finančních prostředků TP od 1.12. do 31.5.2006 Finanční prostředky TP byly v sledovaném období alokovány zejména na následující aktivity: Evaluace Strukturálních fondů Řízení RPS a Platebního orgánu (řízení Poradního výboru a pracovních skupin, zajištění překladů RPS a výběrových řízení, technické zabezpečení) Tvorba metodických dokumentů (konzultace s českými a zahraničními experty) Monitorování SF a pořádání Monitorovacích výborů RPS (IS MSSF) Realizace Komunikačního akčního plánu Příprava na programovací období 2007-2013

4 Stav čerpání TP RPS za rok 2004 První Monitorovací výbor schválil částku 969 449 Euro ( 31 507 093 Kč) na rok 2004. Počet předložených a schválených Projektových žádostí činil 44 (3 projekty byly zrušeny). Částka schválená v těchto Projektových žádostech činila 720 962 Euro (23 431 255 Kč), tedy 74 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy, činila 551 633 Euro (17 955 673 Kč), tedy 57 % rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činila 510 510 Euro (16 617 095 Kč), tedy 53% z rozpočtu a 92% ze smluvně zazávazkovaných prostředků. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí 382 859 EUR (12 462 059 Kč), tedy 99% z celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 37. Suma proplacená ze SF činí 347 000 EUR (11 294 843 Kč), tedy 91 % z celkové očekávané refundace.

5 Čerpání TP RPS v roce 2004 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvál ených PŽ Projektové žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádáno o proplacen í ze SF Proplaceno ze SF Počet propl. proje ktů Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly4 342 19796 682 0002 956 7002 688 666426 8021 589 3738 Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů13 625 756103 480 0002 617 961 307 4201 656 0518 Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS4 408 91884 019 1553 729 8522 686 373422 3721 592 4076 Odd. evaluační jednotky SF7 329 300169 249 5008 650 5778 623 51210 6226 457 01215 Celková finanční rezerva pro všechny oddělení1 800 9231600583 000 Celkem31 507 0944423 431 25517 955 67316 617 0951 167 21611 294 84437

6 Stav čerpání TP RPS v roce 2005 Monitorovací výbor schválil v lednu 2005 částku 2 561 078 Euro (83 235 034 Kč) na rok 2005. Počet schválených Projektových žádostí činí 123. Počet realizovaných Projektových žádostí činí 115. Částka schválená v realizovaných Projektových žádostech činí 1 760 332 EUR (57 298 819 Kč), tedy 69 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy, činí 1 483 902 EUR (48 301 019 Kč), tedy 58 % rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činí 1 238 184 EUR (40 302 888 Kč), tedy 48% rozpočtu. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí 592 635 EUR (19 290 273 Kč), tedy 64 % celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 42. Suma proplacená ze SF činí 222 001 Euro (7 226 130 Kč), tedy 24% celkové očekávané refundace.

7 Čerpání TP RPS v roce 2005 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvá lenýc h PŽ Projekto vé žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádáno o proplacení ze SF Proplacen o ze SF Počet propl. proje ktů Odd. koordinace RKS a programování HSS13 209 79514 11 259 500107091579 029 3614 961 92786 853,333 Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly9 743 00024 7 960 00065488195 653 1861 668 1801 644 6707 Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů20 290 95528 8 836 9006 746 8374 824 4441 546 6871 841 95113 Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS20 721 93524 11 218 4207 744 9938 427 0602 030 8583 200 48311 Odd. evaluační jednotky SF16 865 90023 17 768 99916 339 36712 156 9901 834 023315 7567 Celková finanční rezerva pro všechny oddělení2 303 4502255 000211 847 22 469136 4171 Celkem83 135 035115 57 298 81948 301 01940 302 88812 064 1447 226 13042

8 Stav čerpání TP RPS v roce 2006 Monitorovací výbor schválil v listopadu 2005 částku 2 072 179 EUR (67 459 787 Kč) na rok 2006. Počet schválených Projektových žádostí činí 55. Částka schválená v Projektových žádostech činí 2 300 590 Euro (74 769 188 Kč), tedy 111 % rozpočtu. Částka, na kterou byly uzavřeny smlouvy činí 405 946 Euro (13 193 245 Kč), tedy 32% rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činí 197 232 Euro (6 419 891 Kč), tedy 9,5% z rozpočtu. Částka o jejíž proplacení ze SF bylo celkově zažádáno činí 21 838 EUR (710 815 Kč), tedy 15% celkové očekávané refundace. Počet projektů proplacených ze SF činí 3. Suma proplacená ze SF činí 3 167 Euro (103 089 Kč), tedy 2 % celkové očekávané refundace.

9 Čerpání TP RPS v roce 2006 Oddělení Částka schválená MV v Kč Počet schvál ených PŽ Projektové žádostiSmlouvy Proplaceno ze SR Zažádán o o proplace ní ze SF Proplace no ze SF Počet propl. projek tů Odd. koordinace RKS a programování HSS3 842 94254 795 000579 871 37 93738 6831 Odd. metodiky a řízení RPS + Platební orgán + Odbor Kontroly4 610 3741523 026 0001 455 984705 98441 98800 Odd. monitoringu + Odbor monitorování programů17 220 1301317 364 1885 005 558525 874064 4052 Odd. pro publ., info. a vzdělávání RPS28 056 3871320 349 0002 535 7851 592 115527 80100 Odd. evaluační jednotky SF11 521 74898 235 0003 163 3572 563 35737 73800 Celková finanční rezerva pro všechny oddělení2 208 20611 000 000452 690 000 Celkem67 459 7875674 769 18813 193 2456 419 891607 727103 0883

10 Děkuji za pozornost Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. ředitel odboru RPS sekretariat.rps@mmr.cz info.rps@mmr.cz

11


Stáhnout ppt "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google