Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČAS VE FYZICE PAVEL DOSTÁL DOMINIK MACÁŠ. ČAS VE FYZICE Měření času-historie Měření času-historie Sluneční hodiny a jejich typy Sluneční hodiny a jejich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČAS VE FYZICE PAVEL DOSTÁL DOMINIK MACÁŠ. ČAS VE FYZICE Měření času-historie Měření času-historie Sluneční hodiny a jejich typy Sluneční hodiny a jejich."— Transkript prezentace:

1 ČAS VE FYZICE PAVEL DOSTÁL DOMINIK MACÁŠ

2 ČAS VE FYZICE Měření času-historie Měření času-historie Sluneční hodiny a jejich typy Sluneční hodiny a jejich typy Atomové hodiny Atomové hodiny Vysílač DCF77 Vysílač DCF77 Šíření časových signálů v ČR, OMA 50 Šíření časových signálů v ČR, OMA 50 Čas v „klasické“ fyzice / čas a STR Čas v „klasické“ fyzice / čas a STR Časové paradoxy vyplývající z teorie relativity – princip kauzality, paradox dvojčat Časové paradoxy vyplývající z teorie relativity – princip kauzality, paradox dvojčat Tachyony Tachyony Možnosti cestování v čase Možnosti cestování v čase Otázky Otázky

3 SLUNEČNÍ HODINY I PRINCIP HODINOVÉHO ÚHLU PRINCIP HODINOVÉHO ÚHLU VODOROVNÉ HODINY VODOROVNÉ HODINY

4 SLUNEČNÍ HODINY II POLÁRNÍ HODINY POLÁRNÍ HODINY ROVNÍKOVÉ HODINY ROVNÍKOVÉ HODINY

5 ATOMOVÉ HODINY Opec vyzařující atomy Qmikrovlnný oscilátor Mtřídící magnety Adetektor Hdutinový rezonátor Rregulátor

6 Kontrolní panely DCF77

7 Seznam použitých zkratek PTB - Fyzikální a technický spolkový úřad se sídlem v Braunschweigu. PTB - Fyzikální a technický spolkový úřad se sídlem v Braunschweigu.Fyzikální a technický spolkový úřadFyzikální a technický spolkový úřad SNTP, NTP - (Simple) Network Time Protocol. Protokoly pro synchronizaci času. SNTP, NTP - (Simple) Network Time Protocol. Protokoly pro synchronizaci času. GMT - Greenwich Mean Time, čas na poledníku v Greenwich GMT - Greenwich Mean Time, čas na poledníku v Greenwich SEČ - středoevropský čas SEČ = UTC + 1 h. V německy mluvících zemích označován jako MEZ, v anglofonních zemích CET. SEČ - středoevropský čas SEČ = UTC + 1 h. V německy mluvících zemích označován jako MEZ, v anglofonních zemích CET.středoevropský časstředoevropský čas SELČ - středoevropský letní čas SEČ = UTC + 2 h, byl poprvé použit roku 1918, pravidelně je používán od roku 1979. V německy mluvících zemích je označován jako MESZ, v anglofonních zemích CEST. SELČ - středoevropský letní čas SEČ = UTC + 2 h, byl poprvé použit roku 1918, pravidelně je používán od roku 1979. V německy mluvících zemích je označován jako MESZ, v anglofonních zemích CEST.středoevropský letní časstředoevropský letní čas TAI - mezinárodní atomový čas, je definován pomocí atomové sekundy, je nezávislý na rotaci Země, bez korekcí, rozdíl TAI - UTC je nyní +32 s. Tento čas představuje v současné době nejpřesnější dosažitelnou časovou stupnici. Stupnice je oficiálně platná od 1.1.1972. TAI - mezinárodní atomový čas, je definován pomocí atomové sekundy, je nezávislý na rotaci Země, bez korekcí, rozdíl TAI - UTC je nyní +32 s. Tento čas představuje v současné době nejpřesnější dosažitelnou časovou stupnici. Stupnice je oficiálně platná od 1.1.1972. TT - terestrický čas, je dán vztahem TT = TAI + 32,184 s, dále platí vztah TT = UTC + dT. Přičemž dT je oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Hodnota opravy se určuje na základě měření. Bývají v něm udávány efemeridy těles sluneční soustavy. TT - terestrický čas, je dán vztahem TT = TAI + 32,184 s, dále platí vztah TT = UTC + dT. Přičemž dT je oprava na nerovnoměrnost rotace Země. Hodnota opravy se určuje na základě měření. Bývají v něm udávány efemeridy těles sluneční soustavy. UT neboli UT1 - světový astronomický čas na poledníku v Greenwich (je nehomogenní, závislý na úhlu otočení země kolem osy). UT neboli UT1 - světový astronomický čas na poledníku v Greenwich (je nehomogenní, závislý na úhlu otočení země kolem osy). UTC - koordinovaný světový čas (Universal Time Coordinated) je úzce vztažen ke světovému času UT1. Z UTC vychází světový systém občanského času. Světový koordinovaný čas UTC se liší od TAI vždy o celý počet sekund, tak aby se UTC co nejvíce blížil času UT1. Přestupná sekunda se vkládá jestliže se rozdíl mezi UT1 - UTC blíží hodnotě 0,9 s. UTC - koordinovaný světový čas (Universal Time Coordinated) je úzce vztažen ke světovému času UT1. Z UTC vychází světový systém občanského času. Světový koordinovaný čas UTC se liší od TAI vždy o celý počet sekund, tak aby se UTC co nejvíce blížil času UT1. Přestupná sekunda se vkládá jestliže se rozdíl mezi UT1 - UTC blíží hodnotě 0,9 s.Přestupná sekundaPřestupná sekunda UT2 - je vlastně UT1 bez ročních výkyvů (homogenní čas, definován podle otáčení Země) UT2 - je vlastně UT1 bez ročních výkyvů (homogenní čas, definován podle otáčení Země)

8 Klasická fyzika Klasická fyzika – ABSOLUTNÍ ČAS ABSOLUTNÍ SOUČASNOST Speciální teorie relativity – Albert Einstein 1) Princip relativity Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony, tj. neexistuje žádná „absolutní“ vztažná soustava, a proto není možné žádnými fyzikálními pokusy prováděnými uvnitř soustavy zjistit, zda je tato soustava vzhledem k jiné soustavě v klidu nebo se k ní pohybuje rovnoměrně přímočaře. 2) Princip konstantní rychlosti světla Ve všech inerciálních vztažných soustavách má rychlost světla ve vakuu ve všech směrech stejnou velikost, nezávislou na vzájemném pohybu světelného zdroje a pozorovatele.

9 Časové důsledky STR 1) RELATIVNOST SOUČASNOSTI 1) RELATIVNOST SOUČASNOSTI Dvě nesoumístné události současné v inerciální soustavě K‘ nejsou současné vzhledem k soustavě K, tzn. současnost nesoumístných událostí je relativní. Dvě nesoumístné události současné v inerciální soustavě K‘ nejsou současné vzhledem k soustavě K, tzn. současnost nesoumístných událostí je relativní. 2) DILATACE ČASU 2) DILATACE ČASU Hodiny, které se pohybují vzhledem k soustavě K jdou pomaleji než hodiny, které jsou v soustavě K v klidu. Hodiny, které se pohybují vzhledem k soustavě K jdou pomaleji než hodiny, které jsou v soustavě K v klidu.

10 Časové paradoxy vyplývající ze STR Paradox dvojčat Paradox dvojčat Princip kauzality Princip kauzality

11 „Teorie plynutí“


Stáhnout ppt "ČAS VE FYZICE PAVEL DOSTÁL DOMINIK MACÁŠ. ČAS VE FYZICE Měření času-historie Měření času-historie Sluneční hodiny a jejich typy Sluneční hodiny a jejich."

Podobné prezentace


Reklamy Google