Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost školy Ondřej Šteffl, Scio Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost školy Ondřej Šteffl, Scio Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost školy Ondřej Šteffl, Scio steffl@scio.cz Hradec Králové
26/03/2040

2 Potřebujeme vizi? Vize nestačí!
Školství: chaos * Inflace titulů * příliš snadné maturity * Špatná výchova v rodinách * Nízké platy učitelů * Nezodpovědný přístup žáků pramenící z rozkladu celé společnosti (demoralizace, korupce jako snazší cesta) * Systém financování na žáka * Snižující se nároky * Lenost žáků * Příliš mnoho vysokoškoláků, maturantů * Pokles autority učitelů * Přílišná liberalizace školy (zrušení osnov) * Dehonestace vzdělání v médiích * Špatní učitelé * Chybějící maturita z matematiky * Příliš velká práva žáků (a rodičů) * Zájem politiků, aby masa byla „nevzdělaná“ a manipulovatelná * Hloupí ministři * Málo domácích úkolů * Neustále reformy * Příliš málo inkluze * Příliš mnoho inkluze * Soukromé školy * Kapitalismus * Pozůstatky komunismu * Kariérní řád * Plošné přijímací zkoušky * Standardy * RVP * ŠVP * Novela zákona * Bezpečnost žáků * Jídlo v automatech * atd. atd. * Inflace titulů * příliš snadné maturity * Špatná výchova v rodinách * Nízké platy učitelů * Nezodpovědný přístup žáků pramenící z rozkladu celé společnosti (demoralizace, korupce jako snazší cesta) * Systém financování na žáka * Snižující se nároky * Lenost žáků * Příliš mnoho vysokoškoláků, maturantů * Pokles autority učitelů * Přílišná liberalizace školy (zrušení osnov) * Dehonestace vzdělání v médiích * Špatní učitelé * Chybějící maturita z matematiky * Příliš velká práva žáků (a rodičů) * Zájem politiků, aby masa byla „nevzdělaná“ a manipulovatelná * Hloupí ministři * Málo domácích úkolů * Neustále reformy * Příliš málo inkluze * Příliš mnoho inkluze * Soukromé školy * Kapitalismus * Pozůstatky komunismu * Kariérní řád * Plošné přijímací zkoušky * Standardy * RVP * ŠVP * Novela zákona * Bezpečnost žáků * Jídlo v automatech * atd. atd. Potřebujeme vizi? Vize nestačí!

3 Školství dnes Tři scénáře vývoje Rozvrat školy Škola 21. století
Vzdělávání ze škol Škola 21. století

4 Svět vzdělává !

5 Školství ≠ vzdělávání ! Svět vzdělává!
Každou zkušenost, která má formativní efekt na to, jak myslíme, cítíme a jednáme, můžeme považovat za vzdělání. Vzdělávání Školství … zabudka

6 Svět vzdělává Rozvrat školy

7 Škola pro 21. století *** Provést normativní rozhodnutí

8 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí Škola pro 21.století
Cesta z chaosu = konec jednotné školy Školy se budou lišit mnohem zásadněji než jen sportovní či jazykové, výběrové či nevýběrové. Klíčový bude hodnotový rámec. Např. má žák především ovládat všechny předměty nebo má být autonomní. Rodiče si budou vybírat hodnotově vyhraněnou školu.

9 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Normativní rozhodnutí = rozhodnutí založené na přesvědčení víře, které nelze empiricky vyvrátit ani dokázat. Osobní hodnotové rámce, světonázor. Západoevropská kultura x Islámský stát Volím Komunisty x Volím TOP09 Bohatství a individualismus x Skromnost a pomoc druhým Udržitelný rozvoj x Růst HDP Neoliberální přístup x Konzervativní přístup ke vzdělávání … konflikty a války

10 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Právo na normativní rozhodnutí ve vzdělávání zaručuje ústava a Nový občanský zákon. To právo má rodič a později studující a částečně stát. Aktuálně zejména: Aktivní x Pasivní Charakterní x „Ne“charakterní Indvidualistické x Společenské Rychle x Dlouhodobě … řada dalších Příklady: Aktivní, „Ne“charakterní, Indvidualistické, Rychle – David Rath Pasivní, „Ne“charakterní, Indvidualistické – Kdo nekrade, okrádá svou rodinu … legitimní Pasivní, Charakterní, Společenské, Dlouhodobě – Nevyčnívat a pomáhat Pasivní, Charakterní, Indvidualistické, Rychle – Hanákův sen Pasivní, Charakterní, Indvidualistické, Dlouhodobě – Nevyčnívat a užívat si (většina) Aktivní, Charakterní, Společenské, Dlouhodobě – Měnit svět k lepšímu Aktivní, Charakterní, Indvidualistické, Dlouhodobě – Poctivě se prosadit

11 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí

12 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí

13 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí

14 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí

15 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Dag Hrubý: Rizika neoliberálního přístupu ke vzdělávání (Rada neoliberalistům nebo jediný správný názor?) Zdeněk Somr: Má být kvalifikace součástí počátečního vzdělávání? (Pro všechny?) Robert Novák: Kam kráčíš české školství? (Celé?) Radek Špicar: Podmínky konkurecenschopnosti ČR v souvislostech (…)

16 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Postmoderní společnost Hlavní problém: Vzdát se představy jednotné školy Podobně jako muslimové si mnozí (většina!) myslí, že jejich názor na vzdělávání je jediný správný a že mají právo ho nutit ostatním. Problém je s lidmi, kteří přesně ví, k čemu má škola být, a jsou připraveni vnucovat to ostatním. … konflikty a války???

17 Hodnotový rámec: Naším východiskem je svoboda, nezávislost, ta je ale omezena právě přijetím dalších hodnot, v první řadě morálkou, a hodnotových orientací: otevřeností (proti uzavřenosti, xenofobii, strachu z nového); pozitivitou, optimismem (přesvědčení, že lidé mohou dělat dobré věci a svět může být lepší); aktivitou, chutí a schopností měnit svět (proti pasivitě, jistotě, konformitě) a odvahou. Moudrost, porozumění, povinnost stále se učit pak lze chápat samostatně nebo už jako výsledek spojení otevřenosti a aktivity.

18 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat. Nelíbí se mi vaše pojetí školy, ale do smrti bránit, abyste do takové školy mohl/a posílat své děti.

19 Škola pro 21. století *** Respektovat poznatky kognitivních věd

20 Škola pro 21.s. – Kognitivní vědy
Úžasný a stále rychlejší pokrok kognitivních věd v posledních letech. Popularizační knihy 5 let za výzkumem (USA -> ČR -> překlad) Příklady již akceptovaného: Pitný režim Polohování při učení Stres brání učení Negativní motivace Zóna nejbližšího rozvoje

21 Škola pro 21.s. – Kognitivní vědy
Příklady: Carol Dweck, psycholožka ze Stanfordu D. Pink, kreslení, makakové D. Kahneman, nositel Nobelovy ceny, chyby v myšlení, učebnice

22 Čryři principy rozvoje a učení:
1. Všechny děti mají přirozenou, evolucí úžasně rozvinutou schopnost a potřebu se učit.   2. Každé dítě je jedinečné; různé jsou dosavadní zkušenosti, potřeby, možnosti i cíle a různé jsou i způsoby, jakými se děti učí.  3. Děti se učí pořád, nejen ve škole a nejen, když si to uvědomují – Svět vzdělává.  4. Učení probíhá dobře jen v prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně. 

23 Škola pro 21. století *** Najít nové formy organizace Odstranit staré nánosy

24 Staré nánosy John Medina:
Co z těchto výzkumů celkově vyplývá? Převážně toto: Pokud byste chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš byste navrhli něco podobného školní třídě. Medina is an affiliate Professor of Bioengineering at the University of Washington School of Medicine. Founding director of the Talaris Research Institute, a Seattle-based research center. Louis P. Bénézet: V roce 1929 v Manchesteru, New Hampshire se děti neučily žádnou aritmetiku až do 6. třídy. Během roku látku dohnaly a lépe jí rozuměly.

25 Staré nánosy 1774 2009

26 Staré nánosy

27 Staré nánosy Příklady: Frontální výuka Bez učitele to nejde
Věkově homogenní třídy Vyučovací hodina trvá 45 minut Rozvrh hodin pro celou třídu stejný Rozdělení do předmětů (viz teď Finové ) Matematika od 1. třídy (Benezet) Známkování – hodnocení žáka Cílem školy je známka, složení zkoušky, postup do dalšího ročníku Víme, co bude Děti (a pak dospělí) potřebují to, co se ve školách učí. Škola (sama) může dosáhnout toho, aby žák porozuměl světu kolem sebe Vzdělávání = škola

28 Staré nánosy

29

30 Škola pro 21.s. – Nové organizační formy
Školství dnes

31 Škola pro 21.s. – Nové organizační formy

32 Škola pro 21.s. – Nové organizační formy
Pro inspiraci – evoluce vyžaduje pokusy (i chyby) Nové možnosti pro staré modely: Daltonský plán (http://cs.wikipedia.org/wiki/Daltonsk%C3%BD_pl%C3%A1n) Jenský plán (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jensk%C3%BD_pl%C3%A1n ) Montessori (http://cs.wikipedia.org/wiki/Montessoriovsk%C3%A1_%C5%A1kola) Nové možnosti ICT: Flipped classroom (http://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom) Gamifikace (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamifikace) AltSchool (https://www.altschool.com/ ) Hledejte pro své žáky vzdělávací možnosti mimo školu Seminář v Senátu 1/4/ :00 hodin

33 Škola pro 21.s. – Nové organizační formy
Příklad: Cisco: Učící se společnost (https://www.scio.cz/1_download/16806B_komplet_Cisco_CS_part_1_rev.pdf ) Zavádí kulturu vzdělávání po celý život. Přináší vzdělávání ke studujícímu, vidí vzdělávání jako aktivitu, ne jako místo. (definice školy?) Připouští, že se lidé učí různými způsoby, a snaží se těmto požadavkům vyhovět. Podporuje a přijímá nové poskytovatele vzdělávání z veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Vytváří nové vztahy a nová propojení mezi studujícími, poskytovateli (novými i původními), investory a inovátory. Poskytuje univerzální infrastrukturu, kterou účastníci potřebují k dosažení úspěchu – v podobě zatím fyzické, ale stále více virtuální. Podporuje systémy neustálé inovace a zpětné vazby pro rozšíření vědomostí o tom, co funguje a za jakých podmínek.

34 Kanada provincie Alberta
Pustit video

35 Škola pro 21. století *** Co dělat?

36 Co mohu udělat já? Mluvit o tom (což právě činím)
Pomoci ostatním (na což jsem připraven) Ukázat v malém, že to jde (ScioŠkola)

37 Co můžete udělat vy? Normativní rozhodnutí:
Vyjasněte si své hodnotové rámce pro vzdělávání. Zjistěte si hodnotové rámce: učitelů žáků rodičů Budeme zjišťovat v NSZ, připravíme dotazník (bude k dispozici). Pozor: Rodiče i žáci často ze setrvačnosti žádají vzdělávání v rozporu se svými hodnotami.

38 Co můžete udělat vy? (yers-Briggs Type Indicator)
CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Creativity: flow and the psychology of discovery and invention. EAGLEMAN, David. Inkognito, aneb, Tajný život mozku. GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. (tj. jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová a dvě formy personální inteligence) KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. MEDINA, John. Pravidla mozku dítěte: [nejnovější vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí]. MEDINA, John. Pravidla mozku: nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole. PINK, Daniel H. Pohon: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! RAMACHANDRAN, V. S. Mozek a jeho tajemství, aneb, Pátrání neurovědců po tom, co nás činí lidmi. (yers-Briggs Type Indicator)

39 Ancora (Brazílie)

40 Vittra (Švédsko)

41 Sudbury School (Kanada)
Wolna Szkoła Harmonia  (Polsko) Sudbury School (Kanada) Demokratische Schule X (Německo) Summerhill (Velká Británie)

42 Ingunnarskoli (Island)

43 Altschool (USA)

44 Nový Zéland – oblast Waikato

45 Kanada - Alberta

46 Co můžete udělat vy? Odstraňování starých nánosů
Seznamte se organizací škol, kde to dělají jinak. Základní škola da Vinci pro zvídavé děti www.zsdavinci.cz/ Přírodní škola http://www.prirodniskola.cz/ Základní škola Livingston http://zslivingston.cz/ School21 (Velká Británie) http://school21.org Sudbury Valley (USA)  http://www.sudval.org/ Summerhill (Velká Británie)  http://www.summerhillschool.co.uk Altschool (USA)  http://altschool.com Ancora (Brazílie) http://www.projetoancora.org.br/ Vittra školy (Švédsko) http://vittra.se/english Demokratické školy v síti EUDEC http://www.eudec.org/

47 Co můžete udělat vy? Hned
Nové organizační formy Více práce doma (individuální studijní plány) Večerní (individuální) studium Flipped classroom (http://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom), využití MOOC, Khanovy školy Věkově smíšené skupiny (několik tříd pohromadě) Že si to teď neumíte hned představit, neznamemá, že to nejde.

48 Co dalšího by se dalo dělat?
A co praktického to pro školy znamená, jak mohou reagovat. To až příště ;-) Pokud je zájem, uspořádáme v květnu ve Sciu sérii seminářů pro ředitele škol.

49 Ondřej Šteffl steffl@scio.cz
… varování Ondřej Šteffl

50 … z blogu nick MaB (učitel):
nick MaB (učitel): „Škola přestává stíhat, co se v životě mladých děje, a ti ji čím dál víc vnímají jako zbytečnou a opruzující blbárnu, kterou z nějakého formálního důvodu ještě navštěvují, ale rozumný smysl to nemá. Je to na nich v hodinách vidět a vnímavý učitel, za kterého se při vší skromností považuju, to musí vnímat.“

51 Non scholae, sed vitae discimus
Je třeba něco začít dělat

52 Děkuji Vám za pozornost!
Ondřej Šteffl

53 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí Škola pro 21.století
Konec jednotné školy Školy se budou lišit mnohem zásadněji než jen sportovní či jazykové, výběrové či nevýběrové. Klíčový bude hodnotový rámec. Např. má žák především ovládat všechny předměty nebo má být autonomní. Rodiče si budou vybírat hodnotově vyhraněnou školu. Naprostá většina veřejných škol má zatím směs. Příklady: Pasivní, Charakterní, Společenské, Dlouhodobě – Pedagogické SOŠ Pasivní, Charakterní, Indvidualistické, Rychle – Průmyslovky a SOU Pasivní, Charakterní, Indvidualistické, Dlouhodobě – některé komunitní školy Aktivní, Charakterní, Společenské, Dlouhodobě – Přírodní škola, DaVinci, ScioŠkola Aktivní, Charakterní, Indvidualistické, Dlouhodobě – PORG, Kellner, Montessori,…

54 Staré nánosy Ve školách se děje spousta věcí, o kterých už dávno nevíme, proč tam jsou, ale ze zvyku se jich držíme. Mnohé z nich se dnes ukazují jako přežité, zbytečné, nefunkční a někdy i škodlivé. K jejich odstranění nám chybí představivost. Někdy tomu brání zastaralé předpisy a vždycky zvyk učitelů, žáků i rodičů.

55 Budoucnost školy v roce 2040
Je řešení složitější než řešení kvadratických rovnic? Žák než dojde k řešení kvadratických rovnic stráví matematikou asi 1100 hodin. Po mě to chcete za 40 minut. Některá tvrzení budou bez důkazu  Budete si je muset odvodit sami.

56 Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí
Cíle a smysl vzdělávání je normativní rozhodnutí. Většina debat o školství a vzdělávání se tříští na tom, že diskutéři mají různé hodnotové rámce, a tedy i cíle. Většina pokusů o zlepšení končí na tom, že aktéři (rodiče, žáci, učitelé, úředníci, ministři, podnikatelé) mají různé hodnotové rámce, a tedy i cíle. Vzdělávání pro zaměstnání x Vzdělávání pro život Pro svět teď x Pro svět za 25 let Měnit svět x Přizpůsobit se Brát a hromadit x Dávat a pomáhat


Stáhnout ppt "Budoucnost školy Ondřej Šteffl, Scio Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google