Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6 – 7. přednáška Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6 – 7. přednáška Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty."— Transkript prezentace:

1 6 – 7. přednáška Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty

2 PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY - odrážejí se na straně pasiv banky, - představují formu získávání - banka vystupuje v roli Základní formy pasivních obchodů: - přijímání - výpůjčky (emise bankovních dluhopisů, na mezibankovním trhu).

3 VKLADOVÉ PRODUKTY - vklady na viděnou (na požádání), - termínové (termínované) vklady, - spořící vklady. - krátkodobé, - střednědobé, - dlouhodobé.

4 Druhy klientských bankovních účtů Běžný účet Běžný účet + kontokorentní úvěr Úvěrové účty Termínové vklady Spořící vklady Depotní účty Platební styk Čerpání úvěruZhodnocení pen. prostředků Správa a úschova cenných papírů

5 VKLADY NA VIDĚNOU - vklady na požádání, vista vklady, běžné vklady, - vklady klientů, - nejde o úspory, ale o (transakční charakter), - slouží k provádění - nízko úročené, - pro banku je to zdroj - důležitý nástroj refinancování banky (vkladová sedlina)!

6 Vkladová sedlina stav na souhrnu běžných vkladů čas VKLADOVÁ SEDLINA

7 TERMÍNOVANÉ VKLADY - jsou ukládány pen. prostředky relativně na předem a zpravidla ………… úrokovou sazbu, - VKLADY NA (bez možnosti předčasné výpovědi), - VKLADY S - výše vkladu se v průběhu trvání zpravidla - úrokový výnos než - úrokový výnos závisí na a / délce - REVOLVINGOVÉ TERMÍNOVANÉ VKLADY

8 ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba listopad 2009 (listopad 2008) ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba doba vkladu 1. pásmo2. pásmo3. pásmo4. pásmo od 150 000 Kčod 500 000 Kčod 1 000 000 Kč do 149 999 Kčdo 499 999 Kčdo 999 999 Kč 7 dní0,30 (1,30)0,30 (1,50)0,30 (1,75)0,30 (1,90) 14 dní0,30 (1,35)0,30 (1,55)0,30 (1,80)0,30 (1,95) 1 měsíc0,35 (1,45)0,40 (1,65)0,45 (1,90)0,50 (2,05) 3 měsíce0,60 (1,55)0,70 (1,70)0,80 (1,95)0,90 (2,10) 6 měsíců0,85 (1,90)0,95 (2,10)1,05 (2,35)1,15 (2,50) 9 měsíců1,00 (2,15)1,10 (2,30)1,20 (2,50)1,30 (2,75) 12 měsíců1,15 (2,40)1,25 (2,65)1,35 (2,85)1,50 (3,15) 2 roky2,30 (2,40)2,35 (2,65)2,40 (2,85)2,45 (3,15) 3 roky2,60 (2,40)2,70 (2,65)2,60 (2,85)2,90 (3,15) Fixní roční úrokové sazby (% p.a.). Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

9 ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba listopad 2011 / listopad 2009 (listopad 2008) ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba doba vkladu 1. pásmo4. pásmo od 1 000 000 Kč do 149 999 Kč 7 dní0,15 / 0,30 (1,30)0,20 / 0,30 (1,90) 14 dní0,15 / 0,30 (1,35)0,20 / 0,30 (1,95) 1 měsíc0,20 / 0,35 (1,45)0,30 / 0,50 (2,05) 3 měsíce0,25 / 0,60 (1,55)0,45 / 0,90 (2,10) 6 měsíců0,40 / 0,85 (1,90)0,70 / 1,15 (2,50) 9 měsíců0,50 / 1,00 (2,15)0,80 / 1,30 (2,75) 12 měsíců0,85 / 1,15 (2,40)1,00 / 1,50 (3,15) 2 roky1,10 / 2,30 (2,40)1,10 / 2,45 (3,15) 3 roky1,25 / 2,60 (2,40)1,25 / 2,90 (3,15) Fixní roční úrokové sazby (% p.a.). Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

10 SPOŘÍCÍ VKLADY - pravidelné (ne)účelové vklady, kdy jejich majitelé vytvářejí úspory na budoucí výdaje, - termínované nebo na viděnou, - stavební spoření, - vkladní knížky.

11 VKLADNÍ KNÍŽKY - dlouhá tradice, - význam však postupně klesá, - dokumenty vydávané bankou věřitelům (klientům) jako potvrzení o jejich vkladech, - dispozice s vkladem je podmíněna předložením vkladní knížky, - splatné (při předložení) nebo s - výherní vkladní knížka, - na doručitele nebo na jméno (v ČR jsou vkladní knížky na doručitele od r. 2002 zrušeny), - vedení VK, vklady i výběry zdarma, - nelze využít k provádění plateb převodem.

12 INVESTORSKÝ TROJÚHELNÍK výnos riziko likvidita

13 VÝPŮJČKY BANK - pasiva (na rozdíl od vkladů), - pro uspokojení zvýšené potřeby obchodů bank, k vyrovnání - bankovní - výpůjčky na

14 BANKOVNÍ DLUHOPISY Depozitní certifikát / Vkladový list - nástroj peněžního trhu, - banky jejich prostřednictvím nakupují dočasně volné peněžní zdroje (pro financování aktivních obchodů, ke krytí deficitů), - cenný papír vystavený na určitou (většinou 100 tisíc Kč a více), - banka se zavazuje k vrácení - ze zákona pojištěn.

15 BANKOVNÍ DLUHOPISY Hypoteční zástavní list - zvláštní druh bankovních - slouží k refinancování - jmenovitá hodnota i výnos jsou kryty pohledávkami z (popř. náhradním krytím: hotovost, vklady u ČNB, státní cenné papíry,...).

16 PLATEBNĚ ZÚČTOVACÍ BANKOVNÍ PRODUKTY - zabezpečování platebního styku patří mezi nejvýznamnější úkol obchodních bank, platební styk - převod peněžních prostředků mezi jednotlivými subjekty,

17 ROZDĚLENÍ PLATEBNÍHO STYKU z hlediska formy použitých platebních prostředků - hotovostní, - bezhotovostní (Bezhotovostní peníze: mají dematerializovanou podobu a existují pouze ve formě zápisů na účtech) podle teritoria - tuzemský, - zahraniční.

18 ROZDĚLENÍ PLATEBNÍHO STYKU podle lhůty k provedení - přednostní platby, - standardní platby. podle náležitosti průvodních dokumentů - hladké platby, - dokumentární platby. podle organizace plat. styku - vnitrobankovní, - mezibankovní.

19 HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ OPERACE - provádějí banky nebo pošta, - vklady na účet, výběry z účtu (pokladna, bankomat, noční trezor), Platba v hotovosti může být provedena: - osobním předáním, - zasláním poštovní poukázkou, - zasláním cenným psaním, - předáním prostřednictvím třetí osoby.

20 RIZIKA HOTOVOSTNÍCH PLATEB - krádeže (loupeže), - zpronevěry, - přijetí padělaných peněz, - početní chyby.

21 BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK Příkazy k pohybu peněžních prostředků na běžných účtech mohou podávat pouze majitelé účtů a osoby, které mají dispoziční právo k těmto účtům. - písemně, - pomocí dálkového přenosu dat (home banking, office banking).

22 NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU - Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu). - Platební karty. - Šeky. - Směnky.

23 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ - největší část tuzemského platebního styku, - majitel účtu dává bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu, - rychlý, levný a jednoduchý nástroj. - jednotlivě, hromadný, trvalý příkaz k úhradě. Základní náležitosti: - bankovní spojení plátce a příjemce, částka, splatnost, - konstantní symbol (označuje charakter platby), - variabilní symbol (k identifikace platby u příjemce), - specifický symbol (číselný údaj po dohodě s bankou), - doplňující údaje.

24 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

25 PŘÍKAZ K INKASU - příjemce platby dává bance příkaz, aby na jeho účet byl připsán příslušný obnos, - banka příjemce žádá banku plátce o provedení inkasa z účtu plátce, - majitel účtu – plátce – musí dát souhlas, - je dohodnuto, kdo je oprávněn zadat příkaz k inkasu, může být stanovena i max. částka.

26 PŘÍKAZ K INKASU

27 PLATEBNÍ KARTY - plastiková karta, kterou oprávněný držitel může provádět a výběry hotovosti z, k němuž je karta vystavena. Základní náležitosti platební karty: - označení platební karty, - jméno karty, - platební karty, - záznam dat (magnetický proužek nebo mikročip)

28 PLATEBNÍ KARTY První platební karta vydaná v Československu Živnostenskou bankou -1988 (k tuzexovým účtům)

29 PLATEBNÍ KARTY - klasifikace Klasifikace dle způsobu zúčtování: ­ debetní karty (debit cards) – jsou spojeny s ­ kreditní karty (credit cards) – karta je spojena s ­ charge karty (charge cards) – obdoba kreditních karet – banka na konci měsíce sestaví vyúčtování, které je splatné jednorázově, z čerpané částky není obvykle účtován úrok. ­ nákupní úvěrové karty – vydávají nebankovní instituce – OK Karta, YES karta, Aura karta.


Stáhnout ppt "6 – 7. přednáška Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty."

Podobné prezentace


Reklamy Google