Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty"— Transkript prezentace:

1 Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty
6 – 7. přednáška Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty

2 PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY
odrážejí se na straně pasiv banky, představují formu získávání banka vystupuje v roli Základní formy pasivních obchodů: přijímání výpůjčky (emise bankovních dluhopisů, na mezibankovním trhu).

3 VKLADOVÉ PRODUKTY vklady na viděnou (na požádání),
termínové (termínované) vklady, spořící vklady. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé.

4 Druhy klientských bankovních účtů
Běžný účet Úvěrové účty Termínové vklady Spořící vklady Depotní účty Běžný účet + kontokorentní úvěr Platební styk Čerpání úvěru Zhodnocení pen. prostředků Správa a úschova cenných papírů

5 VKLADY NA VIDĚNOU vklady na požádání, vista vklady, běžné vklady,
vklady klientů, nejde o úspory, ale o (transakční charakter), slouží k provádění nízko úročené, pro banku je to zdroj důležitý nástroj refinancování banky (vkladová sedlina)!

6 Vkladová sedlina stav na souhrnu běžných vkladů VKLADOVÁ SEDLINA čas

7 TERMÍNOVANÉ VKLADY jsou ukládány pen. prostředky relativně na předem a zpravidla ………… úrokovou sazbu, VKLADY NA (bez možnosti předčasné výpovědi), VKLADY S  výše vkladu se v průběhu trvání zpravidla úrokový výnos než úrokový výnos závisí na a / délce REVOLVINGOVÉ TERMÍNOVANÉ VKLADY

8 ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba
ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba listopad 2009 (listopad 2008) ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba doba vkladu 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 4. pásmo od Kč od Kč od Kč do Kč do Kč do Kč 7 dní 0,30 (1,30) 0,30 (1,50) 0,30 (1,75) 0,30 (1,90) 14 dní 0,30 (1,35) 0,30 (1,55) 0,30 (1,80) 0,30 (1,95) 1 měsíc 0,35 (1,45) 0,40 (1,65) 0,45 (1,90) 0,50 (2,05) 3 měsíce 0,60 (1,55) 0,70 (1,70) 0,80 (1,95) 0,90 (2,10) 6 měsíců 0,85 (1,90) 0,95 (2,10) 1,05 (2,35) 1,15 (2,50) 9 měsíců 1,00 (2,15) 1,10 (2,30) 1,20 (2,50) 1,30 (2,75) 12 měsíců 1,15 (2,40) 1,25 (2,65) 1,35 (2,85) 1,50 (3,15) 2 roky 2,30 (2,40) 2,35 (2,65) 2,40 (2,85) 2,45 (3,15) 3 roky 2,60 (2,40) 2,70 (2,65) 2,60 (2,85) 2,90 (3,15) Fixní roční úrokové sazby (% p.a.). Minimální vklad a zůstatek ve výši Kč

9 ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba
ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba listopad 2011 / listopad 2009 (listopad 2008) ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba doba vkladu 1. pásmo 4. pásmo od Kč do Kč 7 dní 0,15 / 0,30 (1,30) 0,20 / 0,30 (1,90) 14 dní 0,15 / 0,30 (1,35) 0,20 / 0,30 (1,95) 1 měsíc 0,20 / 0,35 (1,45) 0,30 / 0,50 (2,05) 3 měsíce 0,25 / 0,60 (1,55) 0,45 / 0,90 (2,10) 6 měsíců 0,40 / 0,85 (1,90) 0,70 / 1,15 (2,50) 9 měsíců 0,50 / 1,00 (2,15) 0,80 / 1,30 (2,75) 12 měsíců 0,85 / 1,15 (2,40) 1,00 / 1,50 (3,15) 2 roky 1,10 / 2,30 (2,40) 1,10 / 2,45 (3,15) 3 roky 1,25 / 2,60 (2,40) 1,25 / 2,90 (3,15) Fixní roční úrokové sazby (% p.a.). Minimální vklad a zůstatek ve výši Kč

10 SPOŘÍCÍ VKLADY pravidelné (ne)účelové vklady, kdy jejich majitelé vytvářejí úspory na budoucí výdaje, termínované nebo na viděnou, stavební spoření, vkladní knížky.

11 VKLADNÍ KNÍŽKY dlouhá tradice, význam však postupně klesá,
dokumenty vydávané bankou věřitelům (klientům) jako potvrzení o jejich vkladech, dispozice s vkladem je podmíněna předložením vkladní knížky, splatné (při předložení) nebo s výherní vkladní knížka, na doručitele nebo na jméno (v ČR jsou vkladní knížky na doručitele od r zrušeny), vedení VK, vklady i výběry zdarma, nelze využít k provádění plateb převodem.

12 INVESTORSKÝ TROJÚHELNÍK
výnos riziko likvidita

13 VÝPŮJČKY BANK pasiva (na rozdíl od vkladů),
pro uspokojení zvýšené potřeby obchodů bank, k vyrovnání bankovní výpůjčky na

14 BANKOVNÍ DLUHOPISY Depozitní certifikát / Vkladový list
nástroj peněžního trhu, banky jejich prostřednictvím nakupují dočasně volné peněžní zdroje (pro financování aktivních obchodů, ke krytí deficitů), cenný papír vystavený na určitou (většinou 100 tisíc Kč a více), banka se zavazuje k vrácení ze zákona pojištěn.

15 BANKOVNÍ DLUHOPISY Hypoteční zástavní list zvláštní druh bankovních
slouží k refinancování jmenovitá hodnota i výnos jsou kryty pohledávkami z  (popř. náhradním krytím: hotovost, vklady u ČNB, státní cenné papíry,...).

16 PLATEBNĚ ZÚČTOVACÍ BANKOVNÍ PRODUKTY
zabezpečování platebního styku patří mezi nejvýznamnější úkol obchodních bank, platební styk převod peněžních prostředků mezi jednotlivými subjekty,

17 ROZDĚLENÍ PLATEBNÍHO STYKU
z hlediska formy použitých platebních prostředků hotovostní, bezhotovostní (Bezhotovostní peníze: mají dematerializovanou podobu a existují pouze ve formě zápisů na účtech) podle teritoria tuzemský, zahraniční.

18 ROZDĚLENÍ PLATEBNÍHO STYKU
podle lhůty k provedení přednostní platby, standardní platby. podle náležitosti průvodních dokumentů hladké platby, dokumentární platby. podle organizace plat. styku vnitrobankovní, mezibankovní.

19 HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ OPERACE
provádějí banky nebo pošta, vklady na účet, výběry z účtu (pokladna, bankomat, noční trezor), Platba v hotovosti může být provedena: osobním předáním, zasláním poštovní poukázkou, zasláním cenným psaním, předáním prostřednictvím třetí osoby.

20 RIZIKA HOTOVOSTNÍCH PLATEB
krádeže (loupeže), zpronevěry, přijetí padělaných peněz, početní chyby.

21 BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
Příkazy k pohybu peněžních prostředků na běžných účtech mohou podávat pouze majitelé účtů a osoby, které mají dispoziční právo k těmto účtům. písemně, pomocí dálkového přenosu dat (home banking, office banking).

22 NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU
Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu). Platební karty. Šeky. Směnky.

23 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ největší část tuzemského platebního styku,
majitel účtu dává bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu, rychlý, levný a jednoduchý nástroj. jednotlivě, hromadný, trvalý příkaz k úhradě. Základní náležitosti: bankovní spojení plátce a příjemce, částka, splatnost, konstantní symbol (označuje charakter platby), variabilní symbol (k identifikace platby u příjemce), specifický symbol (číselný údaj po dohodě s bankou), doplňující údaje.

24 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

25 PŘÍKAZ K INKASU příjemce platby dává bance příkaz, aby na jeho účet byl připsán příslušný obnos, banka příjemce žádá banku plátce o provedení inkasa z účtu plátce, majitel účtu – plátce – musí dát souhlas, je dohodnuto, kdo je oprávněn zadat příkaz k inkasu, může být stanovena i max. částka.

26 PŘÍKAZ K INKASU

27 PLATEBNÍ KARTY plastiková karta , kterou oprávněný držitel může provádět a výběry hotovosti z , k němuž je karta vystavena. Základní náležitosti platební karty: označení platební karty, jméno karty, platební karty, záznam dat (magnetický proužek nebo mikročip)

28 PLATEBNÍ KARTY První platební karta vydaná v Československu Živnostenskou bankou (k tuzexovým účtům)

29 PLATEBNÍ KARTY - klasifikace
Klasifikace dle způsobu zúčtování: debetní karty (debit cards) – jsou spojeny s kreditní karty (credit cards) – karta je spojena s charge karty (charge cards) – obdoba kreditních karet – banka na konci měsíce sestaví vyúčtování, které je splatné jednorázově, z čerpané částky není obvykle účtován úrok. nákupní úvěrové karty – vydávají nebankovní instituce – OK Karta, YES karta, Aura karta.


Stáhnout ppt "Pasivní bankovní obchody Platebně zúčtovací bankovní produkty"

Podobné prezentace


Reklamy Google