Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: květen 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Generace buřičů Číslo DUM:VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_15 Ověřen ve výuce dne: 26.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se zástupci tzv. generace buřičů v české literatuře Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o české literatuře přelomu 19. a 20. století Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Buřiči, P. Bezruč, Fr. Gellner, K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek, S. K. Neumann

4 Generace buřičů

5 Charakteristické rysy buřičů Navazují na generaci 90. let 19. století. Lidé stejného věku, vedli společný bohémský život, inklinovali k anarchismu a satanismu. Téměř všichni se stali členy anarchistické skupiny vzniklé kolem časopisu Nový kult. Někdy se setkáváme s pojmem „básníci života a vzdoru“

6 Petr Bezruč (1867 – 1958) Socha Petra Bezruče, Kostelec na Hané, okres Prostějov Obr.1

7 Petr Bezruč Vlastním jménem Vladimír Vašek Jeho poezie je svázána se slezským regionem. Básník s hlubokým sociálním cítěním Slezské písně – soubor balad (Maryčka Magdónova, Kantor Halfar, Labutinka…). Bezruč zde užívá drsný jazyk, objevují se nářeční prvky, vulgarismy

8 František Gellner (1881 – 1914) Obr.2

9 František Gellner Svými verši záměrně šokoval měšťanstvo. Používá vulgarismy, vychází ze svých zážitků. Po nás ať přijde potopa Radosti života Nové verše

10 Fráňa Šrámek (1877 – 1952) Pamětní deska na Šrámkově domě v Sobotce Obr.3

11 Fráňa Šrámek Psal prózu, poezii, dramata Impresionista, antimilitarista, vitalista V díle zobrazuje mladou generaci, jejich konflikty s rodiči a nejbližším okolím Milostná a přírodní lyrika

12 Fráňa Šrámek Života bído, přec tě mám rád Modrý a rudý – antimilitaristická sbírka Splav – impresionistická lyrika Měsíc nad řekou – drama Léto – komedie Stříbrný vítr – román o mládí a dospívání

13 Karel Toman (1877 – 1946) Pohádky krve Sluneční hodiny Měsíce Stoletý kalendář

14 Viktor Dyk (1877 – 1931) Obr.4

15 Viktor Dyk Absolvent práv, během 1. světové války vězněn pro svou politickou a literární činnost, byl protivníkem T.G. Masaryka Sbírky: Buřiči, Satiry a sarkasmy Básnická skladba: Milá sedmi loupežníků Válečná tetralogie: Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok Drama: Zmoudření dona Quijota

16 Krysař Novela, využívá staroněmecké pověsti, obohacuje ji romantickým milostným motivem Vypráví o krysaři, který přichází do Hammeln, aby zbavil město krys. Za práci nedostane zaplaceno, pomocí píšťaly odvádí občany Hammelnu do propasti. Trestu unikne prosťáček Jörgen a nemluvně.

17 Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947) Básník, prozaik, novinář, kritik a překladatel Sbírky: Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi – zklamání mladé generace z české politiky, pohrdání společností, vliv Nietzschovy filozofie, protikřesťanský postoj, satanismus

18 Stanislav Kostka Neumann Sen o zástupu zoufajících a jiné básně – pocit sounáležitosti s utlačovanými, vliv anarchismu Kniha lesů, vod a strání – přírodní a milostná lyrika Nové zpěvy - oslava moderní civilizace a lidské práce Rudé zpěvy – politická lyrika, obdiv k sovětskému Rusku

19 Otázky 1.Charakterizuj skupinu buřičů. 2.O jaký region se opírá poezie Petra Bezruče? Jaké je jeho nejznámější dílo? 3.Jmenuj známou antimilitaristickou sbírku od F. Šrámka. 4.Kdo je autorem novely Krysař? O čem tato novela vypráví? 5.Jmenuj některé sbírky S.K. Neumanna

20 Odpovědi 1.Navazují na generaci 90. let 19. století, lidé stejného věku, vedli společný bohémský život, inklinovali k anarchismu a satanismu. 2.Slezský region, Slezské písně 3.Modrý a rudý 4.V. Dyk. Vypráví o krysaři, který přichází do Hammeln, aby zbavil město krys. Za práci nedostane zaplaceno, pomocí píšťaly odvádí občany Hammelnu do propasti. Trestu unikne prosťáček Jörgen a nemluvně. 5.Sen o záýstupu zoufajících a jiné básně, Kniha lesů, vod a strání, Nové zpěvy, Rudé zpěvy.

21 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 2[cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 3User:Manka. [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 4[cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.Soft, 2008.s. 65 – 69 POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s. 106 - 108

22 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google