Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALOKACE POVOLENEK EMISE CO2 V EU ETS PO ROCE 2012 POSTUP IFIEC EUROPE Ing. Bohuslav Brix Seminář AEM/SVSE, Praha, 19.11.2008 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALOKACE POVOLENEK EMISE CO2 V EU ETS PO ROCE 2012 POSTUP IFIEC EUROPE Ing. Bohuslav Brix Seminář AEM/SVSE, Praha, 19.11.2008 1."— Transkript prezentace:

1 ALOKACE POVOLENEK EMISE CO2 V EU ETS PO ROCE 2012 POSTUP IFIEC EUROPE Ing. Bohuslav Brix Seminář AEM/SVSE, Praha, 19.11.2008 1

2 PŘEDSTAVA EVROPSKÉ KOMISE O emisích a jejich alokaci až na jednotlivé zdroje se bude rozhodovat na úrovni EU Namísto „bezplatného přidělení“ se budou povolenky se získávat v aukcích „Bezplatné povolenky“ (asi 40% celého množství v roce 2013) budou ještě existovat, ale jejich podíl bude dále postupně klesat Do EU ETS budou zařazena další odvětví a další skleníkové plyny 2

3 SLABÁ MÍSTA PŘEDSTAVY EK Nízká nebo žádná prevence nezasloužených zisků (windfall profits) producentů elektřiny Neoslabuje obavy (spíše naopak) z konkurenčních nevýhod pro průmysl EU, z jeho odchodu mimo EU a tím vyvolaných sociálních problémů S pravděpodobným přesunem výrobních procesů mimo hranice EU je spojen únik emisí (carbon leakage) za hranice EU a ohrožení posice EU jako „vůdce“ v ochraně klimatu Nevypořádala se s nejistotou v postoji hlavní hráčů (Indie/Čína/USA) - akceptují aukci jako obecnou metodu? 3

4 ALOKACE PODLE IFIEC (1) Základní myšlenkou Postupu IFIEC je přidělování povolenek na čistou produkci zdarma Čistou produkcí je taková, která odpovídá EK vyhlášenému benchmarku [t CO 2 / MWh] na začátku obchodovacího období pro sektor produkce jako celek při respektování sektorového emisního stropu a očekávaného podílu fosilních paliv na výrobě elektřiny EK by měla právo na upřesnění benchmarku (pouze k nižším hodnotám) i v průběhu obchodovacího období, je-li to potřebné k udržení sektorového emisního stropu, ovšem s náležitým předstihem (např. 2 let) 4

5 ALOKACE PODLE IFIEC (2) Neméně důležitou myšlenkou je, že ke konečnému přiznání množství povolenek dojde až podle skutečné produkce elektřiny v běžném roce Povolenky by byly přidělovány zálohově, o skutečném přídělu by se rozhodovalo ex-post po provedených ročních bilancích 5

6 ALOKACE PODLE IFIEC (3) Firmy, produkující elektřinu s nižší emisí, než odpovídá benchmarku, budou mít přebytek povolenek k prodeji (i jako stimul k další čistší produkci) Firmy, produkující elektřinu s vyšší emisí, než odpovídá benchmarku, si budou muset chybějící povolenky koupit na trhu ETS nebo investovat do čistší produkce 6

7 ZJIŠTĚNÍ STUDIE ECOFYSu (1) [Na objednávku IFIEC aplikaci jeho Postupu na elektrárenský sektor posoudila spol. Ecofys Netherlands BV v březnu 2008] Aukce i Postup IFIEC sice identicky stimulují efektivní emisi CO 2, ale za velmi rozdílné náklady Při ceně povolenky v rozpětí 20 ÷ 60 € a benchmarku CO 2, který odpovídá emisnímu stropu, sníženému o 20 až 40 % proti stavu r. 2005, mohou úspory na ceně elektřiny dosáhnout 20 ÷ 30 €/MWh, tedy snížení její ceny proti současnosti o 30 až 50 % 7

8 ZJIŠTĚNÍ STUDIE ECOFYSu (2) Postup IFIEC, aplikovaný na náklady na elektřinu, plynoucí z ceny energie nižší o 20 až 30 €/MWh ve srovnání s aukcí, představuje v EU-27 roční snížení účtů za elektřinu v průmyslu o 23 až 35 mld. €, u všech odběratelů dohromady o 55 až 83 mld. € Postup IFIEC má příznivější účinek na únik emise mimo hranice EU 8

9 Rozdíly v účinku Postupu IFIEC a aukce na plnění závazku snížení emisí (převzato z presentace Hanse Grünfelda, presidenta IFIEC Europe, na 11. konferenci AEM v 09/2008) při aukci při postupu IFIEC Fosilní palivo nahrazené OZE dle „20 % cíle EU“ (oddělená podpora) Zbytek JI/CDM z druhého obchodov. období Carbon leakage [únik] Emise CO 2, které mají být sníženy do r. 2020 Fosilní palivo nahrazené OZE dle „20 % cíle EU“ (oddělená podpora) Zbytek JI/CDM z druhého obchodov. období Efektivita ze zlepšení, změny paliva, inovací Carbon leakage

10 PŘEDNOSTI POSTUPU IFIEC Minimalisuje nezasloužené zisky producentů elektřiny a její bezdůvodné zdražování Omezuje vysoké přímé i nepřímé (prostřednictvím elektřiny) náklady EU ETS Tím, že předchází vysokým dodatečným nákladům, vyvolaným aukcí, ponechává průmyslu prostředky pro investice do úspor energie a snižování emisí Brání přemisťování produkce a tím únikům uhlíku, pracovních příležitostí, odborných dovedností a bohatství evropského průmyslu 10

11 CO SE DĚJE A CO DĚLAT? IFIEC EUROPE – SVSE je jejím členem – hledá spojence k prosazení svého návrhu Výbor pro ŽP EP návrh EK na úpravu směrnice o obchodování emisemi skleníkových plynů – myšlenku aukce povolenek - přijal „Polská iniciativa“ a společná (?) fronta odporu Polska, Maďarska, ČR a Slovenska proti aukcím podporuje prosazení Postupu IFIEC Pouze vláda může účinně odmítnout upravenou směrnici 11


Stáhnout ppt "ALOKACE POVOLENEK EMISE CO2 V EU ETS PO ROCE 2012 POSTUP IFIEC EUROPE Ing. Bohuslav Brix Seminář AEM/SVSE, Praha, 19.11.2008 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google