Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je."— Transkript prezentace:

1 KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza)

2 Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je oblíbená, protože nepoškozuje zkoumaný materiál. -Často se této metody používá ke zkoumání historických a uměleckých předmětů, kde je zapotřebí zkoumaný předmět co nejméně poškodit. Na jakém principu metoda funkuje? -Při interakci záření s látkou dochází k následujícím dílčím procesům: 1. záření je absorbováno a rozptylováno ve vzorku 2. jako výsledek absorpce jsou atomy vzorku excitovány 3. excitované atomy přecházejí zpět do základního stavu za emise charakteristického záření X a Augerových elektronů. -V našem případě se jako ionizující záření používá záření X. (Roentgenovo záření) -Stačí nám tedy detekovat Augerovy elektrony a zjistit jejich energii. Energii porovnáme s tabulkovými hodnotami pro jednotlivé prvky a zjistíme, o jaký prvek se jedná.

3 Jak probíhá měření? -Nejdříve zkoumaný vzorek umístíme tak, aby na něj mohly dopadat paprsky záření X a zároveň se od předmětu odrážely do detektoru. Před měřením zakryjeme měřící aparaturu skleněnými deskami, pro odstínění zbytkového záření. -Zapneme napájení roentgenky. -Začneme detekovat počet a energii elektronů, které se odrážejí do detektoru. Roentgenka (zdroj záření X) Detektor částic Vzorek

4 Křemíkové detektory emitovaných částic

5 -Informace z měřící aparatury zpracovává program v připojeném počítači a výsledky se zobrazují na monitoru ve formě grafu. -Na ose y je počet zachycených částic a na ose x jejich energie. Počítač vyhodnocuje data a vytváří graf:

6 Graf, který nám počítač vykreslil: Energie elektronů (keV) Počet neměřených částic

7 Cíle našeho projektu: -Nastudovat teorii této metody, abychom věděli, proč a jak co funkuje. Teoretická část neodmy- slitelně patří k tomu, abychom mohli lépe vyhodnocovat výsledky a docházet ke správným závěrům. -Naučit se ovládat měřící aparaturu. -Využít našich vědomostí v praxi.

8 Na projektu pracují: Gabriela Salajová Ondřej Polívka


Stáhnout ppt "KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je."

Podobné prezentace


Reklamy Google