Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ 27. března 2015, Hradec Králové Jiří Bakončík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ 27. března 2015, Hradec Králové Jiří Bakončík."— Transkript prezentace:

1 KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ 27. března 2015, Hradec Králové Jiří Bakončík

2 VÝCHODISKA Ředitel patří do školy. Prioritou ředitele je pedagogické vedení školy. Ředitel musí nastupovat do funkce připraven. Od nástupu do funkce musí ředitel zvládat všechny očekávané činnosti. Zajištění podpory ředitelů na začátku jejich profesní dráhy

3 VÝCHODISKA Návaznost na kariérní systém učitele. Zavedení hodnocení ředitelů, bez bodování a sbírání kreditů. Využití nejzkušenějších ředitelů pro podporu systému. Rozdílné pozice učitele a ředitele. Ředitel – ředitel - ředitel

4 KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELE Standard ředitele. Postup v kariéře ředitele Systém vzdělávání ředitelů

5 STANDARD ŘEDITELE Kompetenční model s indikátory Pět oblastí 1.V edení a řízení vzdělávání a výchovy 2.Vedení postavené na hodnotách a vizích 3.Vedení lidí 4.Řízení organizace 5.Osobnostní a profesní rozvoj ředitele

6 NULTÝ KARIÉRNÍ STUPEŇ Nevztahuje přímo na žádného ředitele školy. Je určen pro zájemce o funkci. Časové období: neomezeno Cíle: Odborná příprava na dobu po převzetí funkce ředitele ve škole, zejména na vedení vzdělávání, zaměstnanců a na řízení školy

7 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cíle Obsah studia Modulový systém se závěrečnou zkouškou z každého modulu. Prezenční forma nebo vykonání zkoušek

8 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění předpokladů podle §3 zákona č.563/2004 Sb. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek ze všech modulů v rámci přípravného vzdělávání. Pedagog s délkou praxe minimálně 5 let na daném druhu školy

9 KONKURS Kompetence zřizovatele Jen uchazeči plnící kvalifikační předpoklady. Prokázání dosaženého kariérního stupně učitele Odůvodnění rozhodnutí

10 PRVNÍ KARIÉRNÍ STUPEŇ Plná odpovědnost ředitele za chod školy Časové období Adaptační období Post-adaptační období

11 ADAPTAČNÍ OBDOBÍ Délka 2 roky Minimální požadavky na ředitele: Seznámit se důkladně se školou. Řídit všechny procesy ve škole Využívat znalosti z přípravného vzdělávání Využívat postupy zavedené ve škole Řídit změny ve škole přicházející zvenčí

12 EVALUAČNÍ POHOVOR Povinně po dvou letech ve funkci Podklady k hodnocení Účastníci Cíle Stanovení plánu dalšího rozvoje

13 POST-ADAPTAČNÍ OBDOBÍ Délka 2 až 4 roky Požadavky na ředitele: Samostatné, cílené řízení všech činností. Řízení změn na základě autoevaluace, stanovených cílů a vypracované strategie rozvoje Postupné plnění všech kompetencí na úrovni odpovídající 2.KS

14 UKONČENÍ 1.KS Atestační pohovor Neúspěšný atestační pohovor Setrvání ředitele v 1.KS

15 PODPORA ŘEDITELE V 1.KS Zajištění podpory Mentor, kouč Zapojení do síťování škol Prostředky na zajištění podpory Kariérní příplatek

16 DRUHÝ KARIÉRNÍ STUPEŇ Povinný, standardní stupeň kariéry Časové období Očekávání: Ředitel samostatně, cíleně řídí a rozvíjí školu Využívá efektivní metody řízení Vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky, odpovídající standardu kvality.

17 ATESTAČNÍ PŘÍPLATEK Atestační příplatek = nároková složka platu ředitele Navrhovaná výše příplatku

18 TŘETÍ KARIÉRNÍ STUPEŇ Stupeň není povinný Nutné podmínky pro dosažení Hodnocení ČŠI jako „Škola dobré praxe“ Prokazatelný podíl ředitele na rozvoji jiných ředitelů, nebo na ovlivňování vzdělávacího systému v ČR. Atestační příplatek

19 ČASOVÁ OSA KARIÉRY ŘEDITELE

20 ATESTAČNÍ POHOVOR Účast v atestačním řízení - přihlášení Úplata za atestační řízení Navrhované složení hodnotící komise: zástupce ČŠI ředitel – odborník pro daný druh školy, zástupce autorizovaného vzdělávacího orgánu Podklady k hodnocení

21 VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ Přípravné vzdělávání Průběžné vzdělávání ředitele Profesní vzdělávání

22 OSTATNÍ Přechodné období Přenosnost získaného kariérního stupně Návrat ředitele na pozici učitele

23 KLÍČOVÉ PODMÍNKY Zavedení systému, nikoli částí systému Kvalitní přípravné vzdělávání Jednotný přístup atestačních komisí Zajištění možností podpory začínajících ředitelů Trvalé finanční zajištění systému

24 ZÁSADNÍ ZMĚNY Zavedení čtyřstupňového Standardu ředitele a tím i možnosti postupu ředitele v kariéře. Povinné prokázání očekávaných kompetencí již při hodnocení uchazeče o funkci ředitele při konkursním řízení Zavedení účelově vázaného finančního příspěvku státu na vlastní profesní rozvoj začínajícího ředitele

25 ZÁSADNÍ ZMĚNY Zavedení hodnocení ředitele při postupu v kariérním systému – atestační pohovory Zavedení atestačního příplatku Umožnění individuální podpory začínajících ředitelů.

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ 27. března 2015, Hradec Králové Jiří Bakončík."

Podobné prezentace


Reklamy Google