Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 14. 2. 2013 Brno, 19. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 14. 2. 2013 Brno, 19. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 14. 2. 2013 Brno, 19. 2. 2013

2 OBSAH RIV 2012 (hodnocení, opravy) RIV 2013 – změna struktury Kontroly záznamů Porovnání záznamů s vysokými školami Dotazy ke zpracování IPAC3 Úpravy ARL, náměty Termíny Repozitář

3 Kontroly dat před odevzdáním do RIV Seminář DERS Plán pro úpravu ARL v roce 2013

4 SBĚR 2012 Hodnocení 2012 – AA, www KNAV

5 Hodnocení Bodové ohodnocení v jednotlivých letech není stejné 0333718 - ASU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku Ambrož, Pavel G - Druckmüller, M. - Galal, A.A. - Hamid, R.H. 3D Coronal Structures and Magnetic Field During the Total Solar Eclipse of 29 March 2006. Solar Physics. Roč. 258, č. 2 (2009), s. 243-265. ISSN 0038-0938 Grant CEP: GA AV ČR IAA300030506; GA AV ČR IAA300030808 Výzkumný záměr: AV0Z10030501 Klíčová slova: Sun * eclipse observations * corona Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika Impakt faktor: 3.628, rok: 2009 DOI: 10.1007/s11207-009-9413-y WOS Výsledek v RIV Hodnocení v RIV 2010 Hodnocení v RIV 2011 Hodnocení v RIV 2012DOI: 10.1007/s11207-009-9413-yWOSVýsledek v RIVHodnocení v RIV 2010Hodnocení v RIV 2011Hodnocení v RIV 2012 Každý rok různá metodika hodnocení

6 Hodnocení, sběr dat RIV Informace o aktualitách na RV, je možno si nechat zasílat mailem: www.vyzkum.cz Metodika hodnocení 2013 není dosud známa. Orientačně lze vycházet z metodiky pro rok 2012. Struktura dat, zařazení, definice 2013 – jsou doplněny do manuálu ARL.

7 Sběr dat dotaz Má smysl odevzdávat výsledky, které nejsou hodnocené? Odevzdání záznamu o výsledcích na poskytnutou podporu je povinností autorů, ať se jedná o výsledky, které se bodují, či nebodují. Jak zaslat do RIV výsledek, který vznikne až po odevzdání? Doplněné soubory budou odevzdány na konci srpna 2013. Ukončené projekty v CEP by neměly být bez výsledku. Projekty bez výsledku na AA:AA

8 SBĚR 2012 Opravy - vyřazené výsledky Chyba AV Záznam v RIV zůstává fyzicky, ale zůstává nehodnocen. Oprava: Smazání záznamu za všechny poskytovatele Vytvoření xml mazání Změna roku sběru u záznamu na 2013 Jak opravit - postup http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/sber-2012/mazani-zaznamu/

9 SBĚR 2012 opravy - vyřazené výsledky - příklady Zapomenutý autor AV http://www.isvav.cz/h12/resultDetail.do?rowId=RIV%2 F67985815%3A_____%2F09%3A00329344!RIV12- AV0-67985815 Kód UT ISI dodaný do RIV nebyl platný, případně odpovídal jinému článku http://www.isvav.cz/h12/resultDetail.do?rowId=RIV%2 F68081740%3A_____%2F11%3A00371948!RIV12- AV0-68081740 Rok uplatnění výsledku v RIV se liší od roku publikace ve WoS

10 SBĚR DAT opravy chyb Chybu udělala spolupracující instituce Řešení: Spolupracující instituce musí všechny své záznamy smazat a dát správně. Př. Počet stran kapitoly není menší než počet stran knihy. http://www.isvav.cz/h12/resultDetail.do?rowId=RIV%2F68378041%3A_____ %2F09%3A00337440!RIV10-AV0-68378041

11 SBĚR 2012 Opravy výsledků v RIV Pokud víte, že u výsledku ohodnoceném v RIV máte chybu, oprava je možná smazáním a znovu odevzdáním v roce sběru 2013. Rok vzniku, UTISI, počet autorů, název…. Má smysl jen u výsledků, které mají bodová hodnocení a rok vzniku je 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

12 SBĚR 2013 překlopení roku sběru Překlopení roku sběru 15.3.2013 Co to znamená: Ve formulářích zůstanou záznamy roku sběru 2014 a neodeslané záznamy. Nové záznamy, které se vytvoří přes formulář budou mít rok sběru 2014. Pokud budete chtít záznamy ještě do roku sběru 2013, napíšete na ARL. Co je potřeba udělat do této doby: Uložit záznamy, které půjdou do RIV v roce sběru 2013. Zkontrolovat ukončené projekty bez výsledku (AA). Označit záznamy, které nepůjdou letos do RIV (neodeslané, RS=2014)

13 Posunutí roku sběru Pokud nechcete záznamy označené rokem sběru 2012 odevzdat letos, můžete v klientu nastavit u záznamu rok sběru 2014. (pole c26$d). Klient: Pozor – nazpět již to nejde! (požádat KNAV) 20132014

14 SBĚR DAT struktura 2013 – forma vydání Forma vydání 215 $c – Forma vydání (Nosič elektronického dokumentu) – dříve Vyplnění pole je povinné u druhů B, M, C, K, E (pokud se odevzdává záznam do RIV) Obsahem pole je označení nosiče, na němž byl dokument vydán.

15 SBĚR DAT struktura 2013 – forma vydání doplnění Doplnit formu vydání do záznamů – vyberte si druhy B, M, C, K, E a doplňte formu vydání

16 SBĚR DAT Struktura 2013 – elektronická adresa Publikační výstupy (J, B, M, C/K) Odkaz na plný text. V repozitáři ASEP, pokud je dokument veřejně přístupný, tedy bez vyžádání, zapíše se trvalý link. http://hdl.handle.net/11104/0218057 Pokud je tam jiný odkaz (třeba do NKP), tak se elektronická adresa nebude exportovat do RIV.

17 SBĚR DAT Struktura 2013 – elektronická adresa Patent a ostatní aplikované výstupy Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). U patentu se vyplňuje odkaz na webové stránky vydavatele, nebo přímo na informace o patentu. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303104.pdf Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy.

18 SBĚR DAT Struktura 2013 – elektronická adresa Software Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy. (2013) Pro druh dokumentu elektronický dokument, se uvede webová adresa, pokud je k výsledku přístup přes internet.

19 SBĚR DAT struktura 2013 – nestránkované dokumenty Článek v periodiku, kniha, kapitola v knize, příspěvky konference (J, B, M, C/K) Nevyplní se pole rozsah stran, v údaji o počtu stran se uvede číslo, které odpovídá počtu vytištěných stran ve formátu A4. Kladné celé číslo

20 Zápis Strana od - do Strana od-do (znakový, max. délka 30) P Rozsah se zapisuje ve tvaru: počáteční strana, rozdělovník, konečná strana. Např. 42-46 (výsledek, který začíná na straně 42 a pokračuje až na stranu 46 včetně). Jednostránkový rozsah se zapisuje pouze číslem strany, např. 4 (výsledek začínající i končící na straně 4). Má-li číslování stran jiný tvar než číslo zapsané arabskými číslicemi, zapíše se takové označení strany do uvozovek. Např. "B-32"-"B-64" (strany 32-64 v sekci B) nebo "xi"-"xxix" (strany 11-29 římskými číslicemi). Nemá-li článek souvislý rozsah stran, zapíší se všechny rozsahy za sebou a navzájem se oddělí čárkami, případně následovanými mezerami. Např. 3, 25-29 (výsledek, jehož začátek je na straně 3 a který pokračuje na stranách 25 až 29 včetně).

21 SBĚR DAT struktura 2013 – zápis stran Článek v periodiku, kniha, kapitola v knize, příspěvky konference Pole má délku 30 znaků, v kontrolách ARL je chyba, bude upraveno. CavUnEpca/0389182 WARN.: 200v: délka 23 (povolená délka max. 20 znaků) ('197-200,235,242-243,286‚)

22 SBĚR DAT české knihy dle NK, rok vydání … podle WOS, SCOPUS Povinný výtisk NK ČR byl předán, ale kniha je zatříděna jako "příručka". Podle definice výsledku B - odborná kniha, jí proto nelze považovat za tento druh výsledku (viz M 2012 definice druhu výsledků Příloha č. 2). Dále jsou uvedeny rozdílné údaje RIV 312 str., NK ČR 310 str. Trvalý odkaz do NK neexportovat do RIV Rok vydání dle WOS, SCOPUS

23 SBĚR DAT číslo předpisu C34$o - Číslo předpisu přejmenováno na „Číselná identifikace“ zobrazit ve formuláři: L, L1, L3, L4, Z

24 SBĚR 2013 Kontroly ARL – klient (orientační kontroly) http://www.lib.cas.cz/asep/chyby_2013.htm

25 SBĚR 2013 kontroly ARL projekty (projekt není AV) WARN.: Projekt SP/2D3/139/07 nemá řešitele z AV V CEP: Příjemce Ekologické služby, s.r.o. Řešitel RNDr. Jan Hošek (státní příslušnost: CZ - Česká republika)Ekologické služby, s.r.o. Oprava: Změna autority projektu v klientovi - poskytovatel ostatní ZF: Grant ostatní: GA MŽP(CZ) SP/2D3/139/07

26 SBĚR 2013 kontroly ARL projekty (chybné číslo projektu) WARN.: Projekt P501/12/G090 nemá řešitele z AV WARN.: Je vyplněno C12$a, musí být vyplněno C12$b nebo C12$c V CEP: žádný takový projekt není! Najdu v CEP správný projekt (* P501/12/G090) GAP501/12/G090GAP501/12/G090 Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 2012-2018. Oprava: Změna navázání záznamu na autoritu GAP501/12/G090 v klientovi, nebo ve formuláři (smažu starou autoritu a navážu na správnou)

27 SBĚR 2013 kontroly ARL projekty (chybné číslo projektu) Projekt TA01010844 řešitele:USMH-B nepatří mezi příjemce "UACH-T„ V CEP: Příjemce Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Účastník - subjekt nebo fyzická osoba Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Oprava: Doplnění příjemce do autority projektu v klientovi

28 SBĚR 2013 Kontroly RV Nové hlášení v kontrolách RV Test RIV:NAV-POVOL-PROJEKT Výsledek smí navazovat pouze na projekt, jehož se předkladatel účastnil. Zúčastněné údaje:Identifikátor předkladatele: ico:61389013 Identifikátor nadřízené organizace předkladatele: ico:61389013 Identifikační kód navazujícího projektu: IAA300460702 Autority projektů v ARL musí být v pořádku! Probíhá úprava xml souborů u upozornění v kontrolách ARL. Budete požádáni o kontroly ARL svých souborů (T2.1)

29 SBĚR DAT Zvětšení polí 200a (Název výsledku v původním jazyce výsledku 200a) z 500 na 600 znaků 451a (Název výsledku v anglickém jazyce) z 500 na 600 znaků 463 200a (Oficiální název periodika) z 254 na 300 znaků 463 200v (Číslo periodika v rámci uvedeného svazku) z 10 na 30 znaků 200a (Název knihy nebo sborníku v originálním jazyce) z 254 na 500 znaků 700a (Příjmení tvůrce) z 35 na 50 znaků

30 SBĚR 2013 Kontrola DOI, UTISI

31 Struktura 2012 DOI Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku. (Nezaměňovat DOI knihy a kapitoly, svazku periodika a článku.) Př. DOI - knihy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010448 512000036 DOI - kapitoly 10.1016/S0010-4485(12)00003-6

32 SBĚR 2013 pozor na autority autorů Je potřeba si pořádně projít všechny záznamy, které odevzdáváte, jestli není někde navázaná chybná autorita autorů, tedy, jestli neodevzdáváte záznam, který Vám nepatří.

33 Sběr 2013 Vědní obor - spolupráce U záznamů, kde je spolupráce, je možné zadat každému pracovišti vědní obor. V prvním výskytu je vědní obor ústavu, který je vlastník záznamu, v dalších výskytech je zadán vědní obor a ústav, který tento vědní obor bude mít v RIV. Pokud není další obor zadán, do RIV se exportuje vědní obor uvedený v prvním výskytu.

34 Výjimky ISBN ISBN, která vyjdou z kontrol RIV jako neplatná, přitom platná jsou. (V kontrolách ARL nejsou zahrnuty výjimky RV!) Postup:  zjistíme, zda ISBN, projde kontrolou RIV  pokud tomu tak není zažádáme o výjimku arl@lib.cas.cz Předmět: ISBN Zaslat jako „důkaz“ link do NKP, nebo do nakladatelství, nebo scan, kde je ISBN zobrazeno.

35 SBĚR 2013 dotazy Zvanou přednášku na zahr. konferenci prednesl jeden recnik. Autoru prednasky, ktera je zverejnena i ve sborniku, je vice. Uvede se mezi autory prednasky jen prednasejici, nebo vsichni autori ze sborniku? Uvedou se všichni autoři. Je mozne u autora, ktery v ramci ustavu zmenil oddeleni, mit v klientovi dve oddeleni? Pokud autor pracuje ve dvou odděleních současně, tak je to problém, nad kterým bychom se museli víc zamyslet. Pokud autor pracoval v jednom oddělení a pak ve druhém, tak se dá u něj změnit oddělení a v záznamech, které již patří jinému oddělení též.

36 SBĚR 2013 náměty Náměty budou zváženy, zpracováno řešení, přiděleny priority – budete informováni. IPAC: Úpravy indexací, optimalizace pro IE Vyhledání dle přístupů k PT, bez PT Třídění dle oddělení, přístupu Doplnění exportů Zobrazovací formáty, unniverzální formát, doplnění trvalého linku AA: pro autora a ústav - sloupec -počet pro typ za zvolené období Hledání dle sysna Struktura: korespondenční autor, spolupráce (SEV)

37 Úpravy ARL pro kontroly Úprava kontrolního programu (hlášení u projektů spolupracujících záznamů, aktualizace 2013, strany) Úpravy xml výstupů (projekty příjemců) Úprava formátu RIV (doplnění polí – ISSN, 2013)

38 Kontroly dat Správné zařazení výsledku do druhu (nelze odevzdat knihu bez ISBN, kapitolu bez ISBN, článek v periodiku bez ISSN,…) Správné zařazení autorů (domácí, ostatní, garant) Správné uvedení zdroje financování Projekty bez výsledku Vyplnění polí dle struktury RIV (kontroly ARL, RV) Dokumenty: www.vyzkum.cz, www.lib.cas.cz/asepwww.vyzkum.cz

39 SBĚR 2013 porovnání s UK a dalšími VŠ Chystá se smlouva o spolupráci, v únoru by měla být podepsána. Vzorky dat budou poskytnuty, aby se nastavilo jak bude systém pracovat. Vybraná data (měla by to být data, kde je nějaká spolupráce s VŠ, kterou označí zpracovatel) budou naimportována do systému, ve kterém mají záznamy vysoké školy a porovnána. (pole Kontrola SEV) Výpisy pak budou zaslány, vystaveny a bude možno je případně upravit, sjednotit (garant, autoři…) Data ovšem musí být relativně v pořádku!!!!

40 TERMÍNY Kontroly dat14.2.2013-14.3.2013 „Překlopení“ sběru dat: 15. 3. 2013 Záznamy sběru 2013 budou dostupné jen přes klienta. (data po kontrolách ARL, RV – bez chyb) Porovnání s VŠ ? (2. polovina března) Tvorba a odevzdání xml – dle termínů poskytovatelů Odevzdání souborů xml, podepsaných průvodek (Vloni MK (28. 3. 2012) odevzdání souborů do KNAV 25. 3. 2012), ostatní 20.4.2012) Informace budou na webu a v E-mailech

41 REPOZITÁŘ Do konce února – školení nových zpracovatelů OCR úprava plných textů Popis úpravy bude na webu (brzo) Trvalý odkaz „handle“ (přiřazen) Periodika AV v SHERPA/DOAJ (ještě jsme nezačali) Doplnění informace o OA periodiku Statistiky Další využití repozitáře pro ústavy

42 Statistiky statistiky Počet stažených dokumentů/čas. období Počet uložených plných textú/čas.období Nejstahovanější dokumenty Statistiky viditelné pro ústav Statistiky pro veřejnost


Stáhnout ppt "Pracovní setkání Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha, 14. 2. 2013 Brno, 19. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google