Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická normalizace ◦ Informace o vybraných normách  E-byznys (V České republice je to: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická normalizace ◦ Informace o vybraných normách  E-byznys (V České republice je to: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci,"— Transkript prezentace:

1

2 http://www.unmz.cz/ Technická normalizace ◦ Informace o vybraných normách  E-byznys (V České republice je to: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví HK ČR- Hospodářská komora České republiky/Usnadňování procedur mezinárodního obchodu)ÚNMZHK ČR  ÚNMZ ÚNMZ  V této části najdete přehledy norem, které se týkají následujících oblastí: Bezpečnost informačních systémů Popis datových prvků Elektronická výměna dat Softwarové inženýrství

3 ISO/IEC 27002 zavedena v ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie – Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací ISO/IEC/TR 13335-3 zavedena v ČSN ISO/IEC/TR 13335-3 Informační technologie – Směrnice pro řízení IT – Část 3: Techniky pro řízení bezpečnosti ISO 17090-3 zavedena v ČSN ISO/TS 17090-3 Zdravotnická informatika – Infrastruktura veřejného klíče Část 3: Management politiky certifikační autority atd. viz. unmz.cz – Přehledy norem IT – předcházející slajd

4  Tato norma se zaměřuje na řízení bezpečnosti informací ve specifických podmínkách poskytovaní zdravotní péče.  Zatímco ochrana a bezpečnost osobních informací je důležitá ve všech oborech činnosti v oblasti poskytovaní zdravotní péče musí být splněny zvláštní požadavky.  Zdravotnické informace jsou považovány za nejdůvěrnější ze všech druhů osobních informací.

5  Kdo by měl číst tuto mezinárodní normu? Je určena osobám odpovědným za řízení bezpečnosti zdravotnických informací - zdravotnickým organizacím.  Výhody používání této mezinárodní normy Průzkum provedený uznávaným Fórem bezpečnosti informací a tržními analytiky ukázal, že dobré a všestranné zabezpečení může mít více než dvouprocentní pozitivní dopad na výsledky hospodaření organizace.  Jak používat tuto mezinárodní normu? Implementátoři této normy musí být důkladně seznámeni s obsahem ISO/IEC 27002, protože dále v textu jsou často uvedeny odkazy na příslušné oddíly normy. Norma ISO 27799 nemůže být plně pochopena bez znalosti ISO 27002.

6  osobní zdravotní informace;  anonymizovaná data získaná z osobní zdravotní dokumentace prostřednictvím některé metodiky pro anonymizovanou identifikaci;  statistické a výzkumné údaje včetně anonymizovaných dat, získaných z osobní zdravotní dokumentace odstraněním osobních identifikačních údajů;  klinické/lékařské znalosti, které nesouvisí se žádným konkrétním subjektem péče, včetně klinických dat na podporu rozhodování (například údaje o nežádoucích účincích léků);

7  údaje o odborných zdravotnických pracovnících, zaměstnancích a dobrovolnících;  informace, vztahující se k veřejnému dohledu nad zdravotnictvím;  data auditních záznamů, vytvářená zdravotnickými informačními systémy, které obsahují osobní zdravotní informace, anonymizovaná data získaná z osobních zdravotních informací nebo obsahující údaje o činnostech uživatelů s ohledem na osobní zdravotní informace;  systémová bezpečnostní data pro zdravotnické informační systémy včetně dat řízení přístupu a další údaje související s bezpečností konfigurace systému zdravotnických informačních systémů.

8

9

10  Čím více se zdravotnické organizace stávají kriticky závislé na informačních systémech na podporu péče (například využití technologií pro podporu rozhodování a vývoj směrem ke zdravotní péči založené spíše na „záznamech“, než na „zkušenostech“), tím je více evidentní, že jakákoliv událost vedoucí ke ztrátě integrity,dostupnosti a důvěrnosti může mít významný klinický dopad.  Na problémy vyplývající z těchto dopadů bude nahlíženo jako na selhání etických a právních závazků, plynoucích z „povinnosti péče“.

11  Osobní zdravotní informace (OZI)– klasifikace důvěrné.  Srovnávání s klasifikací vládních nebo vojenských dat může být zavádějící.  Důvěrnost OZI je víc subjektivní než objektivní.  Pouze pacient může náležitě určit relativní důvěrnost různých seskupení dat.  Pro osobu, prchající před vztahem je nová adresa a tel. důvěrnější, než údaje o své zlomené ruce.  Jméno a adresa na pohotovosti je málo důvěrná, ale seznam pacientů s léčbou impotence je velmi důvěrný.

12  d) Školení a vzdělávání: 7.5.2.2 pojednává o požadavcích na školení a vzdělávání všech zaměstnanců, smluvních stran, odborných zdravotnických pracovníků a dalších, kdo mají přístup k zdravotnickým informacím.  i) Povinnosti lékařů s ohledem na získávání informačního svolení od subjektů péče a na zachování důvěrnosti osobních zdravotních informací.

13

14

15  Popisy procesů obsahují prohlášení o účelu procesu, který popisuje na obecné úrovni celkové cíle vykonávání tohoto procesu společně s množinou výsledků, které prokazují úspěšné dosažení účelu procesu (cílů procesu). Tyto popisy procesu musí splňovat následující požadavky: ◦ proces musí být popsán pomocí jeho účelu (cílů); ◦ v jakémkoli popisu procesu musí být množina výsledků (výstupu) procesu, která je nezbytná a dostatečná, aby se dosáhlo účelu (cílů) procesu;

16  Ref. model procesů v životním cyklu software (50 str.)  Ref. mod. procesů životního cyklu systému (64 str.)  Ref. mod. procesů správy softwarových aktiv (28 str.)  Referenční model procesů služeb IT (10 str.)  Doporučená obecná opatření ISMS (100 str.)  Společná kritéria pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií ◦ Bezpečnostní funkční požadavky IT (272 str.) ◦ Požadavky na záruky bezpečnosti IT (152 str.)

17  Neúplný – není implementován nebo nedosahuje svého účelu.  Vykonávaný - je implementován a dosahuje svého čelu. ◦ PA 1.1 Atribut výkonnosti procesu  Řízený - plánován, monitorován a přizpůsobován. ◦ PA 2.1 Atribut řízení výkonnosti ◦ PA 2.2 Atribut řízení pracovních produktů  Zavedený - stanovený. ◦ PA 3.1 Atribut vymezení procesu ◦ PA 3.2 Atribut zavedení procesu  Předvídatelný – konzistentně v stanovených omezeních, pro podnik. cíl. ◦ PA 4.1 Atribut měření procesu ◦ PA 4.2 Atribut kontroly procesu  Optimalizovaný - předvídatelný proces je neustále zlepšován. ◦ PA 5.1 Atribut inovace procesu ◦ PA 5.2 Atribut optimalizace procesu

18

19

20  Hlavní – produkční, proces může byt řízen na úrovní atributů PA1.1 až PA5.2. Nutné stanovit přiměřeně podle konkrétního procesu.  Řídící – proces může být řízen na úrovní PA1.1 až PA3.2. Řízení na úrovní předvídatelného procesu může být nevhodné. U brainstormingu je vhodné řízení pouze na úrovni dosažení atributu PA 1.1 Atribut výkonnosti procesu. Systémy řízení dle ISO 9001, 14001, 27001 jsou na úrovni stanoveného a zavedeného procesu. Účelem je řízení produkčních procesů – optimalizované.  Podpůrné ◦ Produkční ◦ Řídící

21

22


Stáhnout ppt "Technická normalizace ◦ Informace o vybraných normách  E-byznys (V České republice je to: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci,"

Podobné prezentace


Reklamy Google