Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tréninkový proces ve sportovních hrách Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tréninkový proces ve sportovních hrách Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Tréninkový proces ve sportovních hrách Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Tréninkový proces ve SH Uspořádání podmínek praxe Uspořádání podmínek praxe Rozvoj a kultivace (stabilizace, minimalizace, redukce, renovace) IHV a THV Rozvoj a kultivace (stabilizace, minimalizace, redukce, renovace) IHV a THV Činnostní zprostředkovanost vývoje hráče v osobnost Činnostní zprostředkovanost vývoje hráče v osobnost Sled adaptivních podnětů různého zaměření Sled adaptivních podnětů různého zaměření (adaptibilita- schopnost přizpůsobit se)

3 Adaptační podnět Psychobiologický účinný vliv vyvolávající v organismu aktivaci regulačních systémů Psychobiologický účinný vliv vyvolávající v organismu aktivaci regulačních systémů Psycho-socio-biologická adaptace Psycho-socio-biologická adaptace Nácvik je integrální součást tréninkového procesu, v níž je specifické pohybové zatížení zaměřeno na nácvik nových herních dovedností. Nácvik je integrální součást tréninkového procesu, v níž je specifické pohybové zatížení zaměřeno na nácvik nových herních dovedností.

4 Herní trénink Je integrální součást tréninkového procesu, v níž je specifické herní zatížení zaměřeno na účinný rozvoj a kultivaci odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit herních činností s plným respektem k biomechanickým a psychickým determinantám herního výkonu. Je integrální součást tréninkového procesu, v níž je specifické herní zatížení zaměřeno na účinný rozvoj a kultivaci odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit herních činností s plným respektem k biomechanickým a psychickým determinantám herního výkonu.

5 Kondiční trénink Je integrální součást tréninkového procesu, v níž je nespecifické pohybové zatížení zaměřeno na účinný rozvoj a kultivaci odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit pohybových činností

6 Regenerace (zotavení) Je integrální součást tréninkového procesu, která zahrnuje proces návratu zvýšených metabolických i funkčních aktivit po pohybové činnosti na výchozí, resp. klidovou úroveň a proces obnovy energetických zdrojů i funkční struktury.

7 Zatížení  Pohybové, funkční, psychosociální požadavky adaptivních podnětů Technologie  Postupy dosahování efektů (cílů) závaznými postupy

8 Technologie TP Poznatky o konfiguraci podmínek praxe Poznatky o konfiguraci podmínek praxe Formulace závazných postupů k dosažení tréninkových efektů- co nejvyšší úrovně IHV a THV Formulace závazných postupů k dosažení tréninkových efektů- co nejvyšší úrovně IHV a THV Hlavní humánní cíl: ochrana duševního a tělesného zdraví člověka Hlavní humánní cíl: ochrana duševního a tělesného zdraví člověka

9 Didaktická technologie TP Formulace celistvého přístupu k IHV a THV, závazné specifické postupy k rozvoji a stabilizaci dovednostního potenciálu Formulace celistvého přístupu k IHV a THV, závazné specifické postupy k rozvoji a stabilizaci dovednostního potenciálu

10 Biotechnologie TP  Rozvoj a kultivace biologického základu  Globální biomedicínský přístup (GBPP)  K rozvoji a kultivaci mezních pohybových výkonů v základních metabolických zónách  Důraz na funkci hybného systému a prevenci jeho poškození

11 GBPP ve svých důsledcích umožňuje nově formulovat a vysvětlovat z biologického hlediska úkoly TP, spojené GBPP ve svých důsledcích umožňuje nově formulovat a vysvětlovat z biologického hlediska úkoly TP, spojené S přípravou pohybového systému na náročnou pohybovou činnost a s doladěním vnitřního prostředí pro efektivní motorické učení. S přípravou pohybového systému na náročnou pohybovou činnost a s doladěním vnitřního prostředí pro efektivní motorické učení. S nácvikem nových herních dovedností, S nácvikem nových herních dovedností, S účinným rozvojem a kultivací odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit pohybových činností S účinným rozvojem a kultivací odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit pohybových činností S ověřováním odolnosti dříve naučených hernáích dovedností vůči metabolickému diskomfortu S ověřováním odolnosti dříve naučených hernáích dovedností vůči metabolickému diskomfortu

12 Se zotavováním vhodně zaměřenou pohybovou činností Se zotavováním vhodně zaměřenou pohybovou činností S regenerací pohybového systému na náročné pohybové činnosti S regenerací pohybového systému na náročné pohybové činnosti

13 Strečink Zvětšení omezené pohybové amplitudy Zvětšení omezené pohybové amplitudy Zacílené protažení svalových skupin, které mají tendenci ke zkracování Zacílené protažení svalových skupin, které mají tendenci ke zkracování Preventivní příprava pohybového systému Preventivní příprava pohybového systému od cviků se při vstupu do TJ očekává: od cviků se při vstupu do TJ očekává: Dosažení místního reflexního účinku (prokrvení, místní svalový tonus) Dosažení místního reflexního účinku (prokrvení, místní svalový tonus) Celkový vzestup aktivační úrovně CNS Celkový vzestup aktivační úrovně CNS Dynamické rozcvičení Dynamické rozcvičení

14 Nácvik nových herních dovedností Efektivnost nácviku Efektivnost nácviku Intenzita zatížení asi 60% VO 2 max Intenzita zatížení asi 60% VO 2 max

15 Účinný rozvoj a kultivace odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit pohybových činností Účinný rozvoj a kultivace odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žádoucích intenzit pohybových činností Realizace úlohy předpokládá: Závaznou posloupnost intenzity pohybových činností bioenergeticky sycených Závaznou posloupnost intenzity pohybových činností bioenergeticky sycených Převážně z alaktátové neoxidativní kapacity Převážně z alaktátové neoxidativní kapacity Převážně z laktátové neoxidativní kapacity Převážně z laktátové neoxidativní kapacity Převážně z oxidativní kapacity Převážně z oxidativní kapacity Průběžné doplňování pohotových energetických zdrojů ATP-CP vhodnou skladbou zátěžových intervalů a intervalů relativního zotavení Průběžné doplňování pohotových energetických zdrojů ATP-CP vhodnou skladbou zátěžových intervalů a intervalů relativního zotavení

16 Zacílený rozvoj a kultivace alaktátové kapacity bez vnějšího přídavného odporu K rozvoji alaktátové kapacity dochází: K rozvoji alaktátové kapacity dochází: Krátkodobé pohybové výkony supramaximální intenzity Krátkodobé pohybové výkony supramaximální intenzity Intenzita pohybové činnosti rozhoduje o zapojení vláken příslušného typu Intenzita pohybové činnosti rozhoduje o zapojení vláken příslušného typu Velikost sv. kontrakce závisí na počtu aktivovaných motorických jednotek Velikost sv. kontrakce závisí na počtu aktivovaných motorických jednotek

17 Zacílený rozvoj a kultivace alaktátové kapacity s vnějším přídavným odporem V první etapě se formují strukturní předpoklady V první etapě se formují strukturní předpoklady Ve druhé etapě se formují strukturně funkční předpoklady posunů Ve druhé etapě se formují strukturně funkční předpoklady posunů Ve třetí etapě se formují strukturně funkční předpoklady podmíněné nervosvalovou koordinací Ve třetí etapě se formují strukturně funkční předpoklady podmíněné nervosvalovou koordinací Nejpříznivější situace pro zahájení systematického posilování z hlediska ontogenetického vývoje jedince je v období růstového spurtu (individuálně v romezí 13-15ti let) Nejpříznivější situace pro zahájení systematického posilování z hlediska ontogenetického vývoje jedince je v období růstového spurtu (individuálně v romezí 13-15ti let)

18 Ověřování odolnosti naučených dovedností vůči „vnitřnímu“ diskomfortu Ověření odolnosti dříve naučených herních dovedností vůči metabolickému diskomfortu navozenému předcházející náročnou činností. Ověření odolnosti dříve naučených herních dovedností vůči metabolickému diskomfortu navozenému předcházející náročnou činností. Úkol se řeší dvěma způsoby. V prvním případě se využívá důsledků, které mělo na organismus zatížení neoxidativního alaktátového charakteru. Úkol se řeší dvěma způsoby. V prvním případě se využívá důsledků, které mělo na organismus zatížení neoxidativního alaktátového charakteru. Nebo záměrné vyvolání zvýšené metabolické acidózy spojené se značným vnitřním diskomfortem Nebo záměrné vyvolání zvýšené metabolické acidózy spojené se značným vnitřním diskomfortem

19 Zacílený rozvoj převážně oxidativního uspokojování bioenergetických nároků v důsledku neporozumění významu oxidativní kapacity může docházet u hráčů k trvalému rozšiřování pomalých vláken, k fixaci nežádoucího herního tempa a k redukci rychlostně výbušných výkonů a to: v důsledku neporozumění významu oxidativní kapacity může docházet u hráčů k trvalému rozšiřování pomalých vláken, k fixaci nežádoucího herního tempa a k redukci rychlostně výbušných výkonů a to: ochuzovaným kondičním tréninkem naplňovaným pomalým během a nekontrolovanou intenzitou („panové, jdeme si zaběhat“) ochuzovaným kondičním tréninkem naplňovaným pomalým během a nekontrolovanou intenzitou („panové, jdeme si zaběhat“) nevhodnou strukturou tr. jednotek s opomíjením alaktátových zátěží nevhodnou strukturou tr. jednotek s opomíjením alaktátových zátěží nedostatečným dolaďováním herních činností do žádoucích intenzit nedostatečným dolaďováním herních činností do žádoucích intenzit

20 Zacílené metabolické zotavování pohybovou činností Úroveň 50-30% VO 2 max Úroveň 50-30% VO 2 max Doplňování výchozí úrovně ATP-CP Doplňování výchozí úrovně ATP-CP Regenerace pohybového systému

21 Korekční a kompenzační relaxace po tréninkové nebo soutěžní zátěži Korekční a kompenzační relaxace po tréninkové nebo soutěžní zátěži Fyziologický účinek je tlumivý a relaxační (doba protažení 30 sec.) Fyziologický účinek je tlumivý a relaxační (doba protažení 30 sec.)

22 Posloupnost úkolů a typů zátěžových činností odvozených z biomedicinského preventivního přístupu A.Příprava hybného systému na náročnou pohybovou činnost B.Nácvik nových pohybových dovedností C.Činnosti s nároky na bioenergetické krytí převážně z NEOXI ALA zóny D.Ověření odolnosti naučených dovedností vůči metabolickému diskomfortu E.Činnosti s nároky na bioenergetické krytí převážně z OXI zóny F.Metabolické zotavování G.Regenerace hybného systému

23 KONEC KONEC


Stáhnout ppt "Tréninkový proces ve sportovních hrách Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google