Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001."— Transkript prezentace:

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj 14-ti kompetencí definovaných v kompetenčním modelu Moravskoslezského kraje jako důležitou součást systému celoživotního učení a nástroj, který podpoří adaptaci znevýhodněných osob na trhu práce na měnící se podmínky, motivaci zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání, prevenci nezaměstnanosti absolventů škol již před vstupem na trh práce. Délka trvání projektu 1. prosince 2004 – 31. května 2008 Klíčová slova Kompetence, trh práce, celoživotní učení, znevýhodněné a diskriminované skupiny na trhu práce. Kontaktní osoba: Ing. Kamila Palová tel.: 596 160 129 fax: 596 120 481 kamila.palova@osu.cz Role OU v projektu Vývoj nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj kompetencí v oblasti školství. Ověření vyvinutých nástrojů. Trénink trenérů. Hodnocení výsledků rozvoje. Šíření výstupů z projektu. Příprava a realizace komunikační strategie projektu na úrovni MS kraje.

2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Program Projektová konsorcia projekt č. FD-K3/033 byl schválen k financování ze státního rozpočtu rozhodnutím MPO ČR a z vlastních zdrojů Cíl projektu Vývoj zařízení pro transformaci přenosu tlakové energie na bází minerální olej – voda a realizace technologie řízení tohoto procesu. Délka trvání projektu duben 2003 – listopad 2005 Klíčová slova Transformace tlakové energie, řízení technologického procesu, fuzzy regulace, jazykový fuzzy regulátor. Kontaktní osoba: Mgr. Martin Malčík tel.: 596 160 132 fax: 596 120 481 martin.malcik@osu.cz Role OU v projektu Vývoj a realizace software pro řízení transformátorů. Metodika stanovení parametrů fuzzy regulátoru. Vývojové měření fuzzy regulátoru.

3 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Projekt EUREKA CLIDAP-WEB projekt č. 1P04OE byl schválen k financování ze státního rozpočtu rozhodnutím MŠMT ČR a z vlastních zdrojů Cíl projektu Vývoj "web analytics" informačního systému pro analýzu clickstreamových dat pro využití v elektronickém podnikání a ověření jeho koncepce v reálných provozních podmínkách. Systémy poskytují pokročilé znalosti o on line zákaznících bez porušení jejich soukromí s tím, že projekt je zaměřen do oblasti využívání provozu internetového serveru, provozujícího www prezentaci. Délka trvání projektu 2004 – 2006 Klíčová slova Web analytics řešení, clickstreamová data,… Kontaktní osoba: Mgr. Martin Malčík tel.: 596 160 132 fax: 596 120 481 martin.malcik@osu.cz Role OU v projektu Analýza trhu web analytics řešení. Specifikace datových a informačních zdrojů a provozního prostředí. Analýza web analytics uživatelských potřeb. Návrh SMP clusteru. Schéma a funkčnost systému zpracování clickstreamových dat. Vývoj a implementace multidimenzionálního datového modelu.

4 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Phare 2003 RLZ – Systém vzdělávání ICT v zařízeních institucionální péče (SyICT) projekt č. CZ2003/005-601.08.03 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém vzdělávání mladých lidí v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče v oblasti informačních a komunikačních technologií pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Navrhnout speciální vzdělávací programy pro získávání dovedností v oblasti informačních technologií pro děti i pracovníky v zařízeních institucionální péče. Délka trvání projektu 11. dubna 2004 – 10. dubna 2006 Klíčová slova Ústavní zařízení, sociální péče, informační a komunikační technologie, vzdělávací kurzy, e-learning Kontaktní osoba: Ing. Petra Bělákova tel.: 597 460 105 fax: 596 120 481 petra.belakova@osu.cz Role OU v projektu Příprava speciálních kurzů pro mládež v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče. Vybudování počítačové učebny v prostorách partnera projektu - Výchovného ústavu v Ostravě – Hrabůvce. Realizace pilotních kurzů. Realizace kurzů v dalších zařízeních institucionální péče v Moravskoslezském kraji Sledování změn v motivaci k dalšímu vzdělávání u těchto mladých lidí.

5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz GISFORRD - Geografický informační systém jako nástroj pro podporu regionálního rozvoje a podnikání v regionu Projekt OE 160 GISFORRD je řešen v rámci mezinárodního programu EUREKA.GISFORRDEUREKA Cíl projektu Vyvinout veřejně přístupný Geografický informační systém (GIS), resp. Centrální geoinformační portál pro podporu rozvoje větších regionů. Rozvinout podnikatelské, turistické a ekologické aktivity regionu na základě propojení a analýzy relevantních prostorových a atributových dat z oblastí turistiky, služeb, životního prostředí atd. Nabídnout uživatelům komplexní informace o možnostech regionu jejich zájmu. Délka trvání projektu 1.ledna 2004 – 31. prosince 2006 Klíčová slova Geografický informační system (GIS), geoinformační portal, Internet, prostorová data, regionální rozvoj, turistika, cestovní ruch. Role OU v projektu Z tematického hlediska vytvoří portál zaměřený především na turismus a cestovní ruch, toto zaměření vyplynulo z analýzy celé řady studií a strategických rozvojových plánů. Analyzované dokumenty poukázaly na velký potenciál turismu a cestovního ruchu jako zdroje celkového rozvoje většiny regionů v České republice. Kontaktní osoby: GIS Laboratoř Ing. Milan Bukowczan Ing. Petr Svoboda tel.: 596 160 592 fax: 596 120 481 gisforrd@osu.cz http://cit.osu.cz/gis

6 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Phare – Systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/123 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce v Moravskoslezském kraji pro zajištění základních podmínek pro prevenci negativních jevů v běžných podmínkách školních tříd. Cílem prevence by mělo být dítě, které je odpovědné za vlastní chování, schopné konat samostatná rozhodnutí při řešení vlastních problémů a schopné týmové spolupráce a komunikace. Cílovou skupinou jsou žáci ohroženi předčasným ukončením školní docházky. Délka trvání projektu březen 2005 – červenec 2006 Klíčová slova Vzdělávání učitelů, sociální práce, prevence negativních jevů. Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Kantorová tel.: 596 160 145 fax: 596 120 481 zdenka.kantorova@osu.cz Role OU v projektu Příprava střednědobého programu Management sociální práce se žáky základní školy na základě metodologie aktivního sociálního učení. Ze 60 problémových škol MSK budou do programu delegováni 3 až 4 učitelé, kteří budou absolvovat kurz. Učitelé budou paralelně provádět aktivity se žáky ve vlastní třídě v programu sociální práce a vyhodnocovat je.

7 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Spolupráce VŠ při tvorbě Standardizovaných Multimediálních Vzdělávacích Pomůcek projekt byl schválen k financování v rámci rozvojových a transformačních programů MŠMT – Program 1 na podporu rozvoje struktury, podprogram e) Cíl projektu Cílem projektu je zlevnění a zkvalitnění tvorby a efektivní užití standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek (SMVP), vyhovujících modelu SCORM, který Standardy umožňují vytvořené SMVP znovu použít a aplikovat v kurzech jiných VŠ. V rámci tohoto cíle bude ověřován vývoj vzdělávacích objektů (LOs) a testovány procesy pro jednotný kvalifikovaný přístup a využitelnost ve vybraných vzdělávacích systémech užívaných na VŠ. Vzdělávací objekty budou vloženy do existujících digitálních knihoven DILLEO a Telmae, kde bude testován přístup a způsob sdílení těchto objektů mezi VŠ. Délka trvání projektu leden 2005 – prosinec 2005 Klíčová slova E-learning, SCORM, vzdělávací objekty, digitální knihovna, autorské a tutorské nástroje, výukové kurzy, multimediální objekty, e-learning. Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Kantor tel.: 602 587 599 fax: 596 120 481 cestmir.kantor@osu.cz Role OU v projektu Plnění digitální knihovny Dilleo vzdělávacími objekty (LOs). Plnění portálu o e-learningovém vzdělávání. Vývoj a implementace ověřovacích procesů a nástrojů vedoucích k zajištění přístupnosti LOs přes jednotnou bránu a využitelnosti LOs ve vybraných vzdělávacích systémech. Metodická a technologická podpora autorské práce. Informační a vzdělávací aktivity. Posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a dalšími relevantními partnery.

8 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Výzkum a vývoj progresivních hydrodynamických mazacích systémů segmentových ložisek troubkových a cementových mlýnů projekt byl schválen k financování v rámci programu V + V – IMPULS (příjemce účelové podpory je OCHI – INŽENÝRING) Cíl projektu Analyzovat průběh teploty mazadla segmentových ložisek troubkových a cementových mlýnů. Tato analýza bude sloužit jako podkladová studie pro sestavení matematického modelu průběhu oteplování mazací vrstvy segmentových ložisek. Délka trvání projektu květen 2004 – prosinec 2005 Klíčová slova segmentová ložiska, matematický model, mazací vrstvy Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Kantorová tel.: 596 160 145 fax: 596 120 481 zdenka.kantorova@osu.cz Role OU v projektu Analýza teplotních stavů při rozběhu a chodu mlýna na ustálené otáčky cca 15,4 ot.min-1 Navržení matematického modelu průběhu oteplování mazací vrstvy segmentových ložisek

9 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz EMAE – European Master in Adult Education Projekt: European Master in Adult Education 220383-IC-1-2003-DE-ERASMUS- PROGUC - 1 Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření společného evropského magisterského studijného programu pro vzdělávání dospělých. Na projektu spolupracují kromě OU také univerzity z Duisburgu (DE), Kodaně (DK), Kaiserslauternu (DE) Timisoary (RO), Florencie (I), a Helsinek (SF), Délka trvání projektu říjen 2004 – září 2007 Klíčová slova Vzdělávání dospělých, magisterský studijní program, síť partnerských univerzit, společný vývoj, evropská dimenze. Kontaktní osoba: Mgr. Richard Kolibač tel.: 597 460 592 fax: 596 120 481 richard.kolibacr@osu.cz Role OU v projektu Práce na určitých modulech studijního programu. Připomínkování ostatních vznikajících modulů v tzv. skupině expertů. Účast na pracovních setkáních. Organizace pracovního setkání v Ostravě. Posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a dalšími relevantními partnery.


Stáhnout ppt "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001."

Podobné prezentace


Reklamy Google