Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání ASEP Jana Doleželová, Knihovna AV ČR 21.10.2009 Praha 27.10.2009 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání ASEP Jana Doleželová, Knihovna AV ČR 21.10.2009 Praha 27.10.2009 Brno."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání ASEP Jana Doleželová, Knihovna AV ČR 21.10.2009 Praha 27.10.2009 Brno

2 Program Dotazník Semináře RIV a poskytovatelé Hlášení oprav, výjimek ISBN Kontrola názvů periodik, jazyky země ASEP/ARL – (staro)-nové požadavky Diskuze

3 Upozornění Upozornění na důsledky porušení ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace upozorňuje všechny příjemce a poskytovatele podpory výzkumu, vývoje a inovací, že od 1. července 2009, kdy nabývá účinnosti zákon č. 110/2009 Sb., bude důsledně aplikovat ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění platném od 1. července 2009), který uvádí: "V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.„ http://www.vyzkum.cz/

4 Co vyplývá z „UPOZORNĚNÍ” Nevyhneme se zřejmě opravám starých dat. Díky změnám v zákonech a metodice RIV a díky vývoji kontrol systému RV noví zpracovatelé budou zřejmě opravovat data svých předchůdců, nové personální obsazení poskytovatelů se nebude hlásit k datům, které předali do RIV jejich předchůdci. Vzhledem k závažnosti „UPOZORNĚNÍ”, se snažíme o vytvoření přehledných informací o celém systému zpracování dat ASEP/ARL.

5 K ČEMU DOTAZNÍK ? Podklad pro nabídku a náplň školení a seminářů. (různá doba zpracování zpracovatelů, různé požadavky na jednotlivých pracovištích…) Podklad pro sjednocení a doplnění informací o zpracování na webových stránkách. Podklad pro vývoj systému ASEP resp. ARL.

6 Semináře, školení http://www.iach.cz/knav/seminare.html

7 ASEPOVÝ ROK 2010 330.6.2009 SBĚR 2010 leden 2010 statistiky AV Odevzdání dat poskytovatelům ??.??.???? Kontrola dat poskytovatelem !!! Odevzdání dat RV ??.??.???? Data v databázi RIV ??.??.???? Hodnocení 2010 Změna struktury RIV Metodika hodnocení v roce 2010 Hodnocení 2009 => rozpory Opravy odevzdaných dat Nová data

8 Předání dat do RIV Zpracovatel vytvoří XML soubor poskytovate l RIV KNAV

9 DATA v RIV - 1 Dotaz: Proč je nutno opravovat již odevzdané záznamy? Odpověď: Pokud jsou v záznamu chybné údaje, které zadá zpracovatel či autor zadá chybné podklady. Pokud se upřesní metodika RV a zařazení záznamů odevzdaných do RIV této metodice neodpovídá. Pokud zadá jiná instituce data jiným způsobem, nastává rozpor a záznam je vyřazen z hodnocení.

10 DATA v RIV - 2 Dotaz: Může záznamy v RIV opravit zpracovatel on-line? Odpověď: Data již odevzdaná do RIV může opravit jen poskytovatel. Pokud poskytovatel používá soubory, které vytvoříme v AV, tak není problém. Problém nastává u poskytovatelů, kteří vytváří vlastní soubory.

11 DATA v RIV - 3 Dotaz: Zjednodušeně, když najdu chybu, tak ji nahlásím poskytovateli a on ji opraví? Odpověď: Poskytovatelé pracují s daty různě. Někteří data kontrolují dokonce fyzicky i podle toho jak jsou data nahlášena a zařazena do druhu autory ve zprávách k projektům, jiní předají soubory do RIV bez kontroly, někteří projdou záznamy, něco přidají, něco odeberou, vytvoří pár duplicit a odevzdají svůj vytvořený soubor, nebo mají svůj on-line systém a naše data do něj naexportují Pokud poskytovatel používá soubory, které vytvoříme v AV, tak není problém. Problém nastává u poskytovatelů, kteří vytváří vlastní soubory.

12 Poskytovatelé - 1 Dotaz: Poskytovatel tedy neodevzdá všechna data, která odevzdáme do ASEP do RIV? Odpověď: Většinou ano, ale vzhledem k tomu, že je za to, co odevzdá do RIV sám zodpovědný, může některá data vyřadit.

13 Poskytovatelé - 2 Dotaz: Jak tedy pracují jednotliví poskytovatelé s daty? Odpověď: MPS, SUJB, MZd, MŠk, GA AV, GA ČR - používají soubory AV – bezproblémová spolupráce MZe – vlastní systém, importují data AV do něj, z něj vytvářejí soubory - systém zatím nepočítá s opravami MŽP, MPO, MD – v minulosti vyřadili, zduplikovali, neodevzdali záznamy MZV – záznamy nedodalo v minulosti vůbec MK – důkladná i fyzická kontrola záznamů

14 Poskytovatelé - 3 Dotaz: Jak poznám, že poskytovatel neodevzdal záznam do RIV? Odpověď: ?

15 Příklad MD – 1

16 Příklad MD - 2 Z MD bylo potvrzeno, že data budou odeslána do RIV, ale není tam ani jeden ze tří záznamů. Důvodem by mohlo být, že AV není hlavním příjemcem projektu poskytovatele MD.

17 Poskytovatelé - 4 Dotaz: Jak poznám, že poskytovatel neodevzdal větší počet záznamů do RIV? Odpověď: 1)Zadám rozšířený dotaz do RIV poskytovatel, IČO nebo název ústavu, rok sběru 2009 2)Zadám tentýž dotaz do IPAC Poskytovatel, ústav, rok sběru, RIV 3)Porovnám počty záznamů 4)Při větším rozdílu počtu záznamů vyexportuji záznamy do EXCELu a soubory porovnám

18 DOTAZ DO RIV http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareResultForm.do;jsessionid=5984EA177C31AE AB7DEB1D11163BD662 http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareResultForm.do;jsessionid=5984EA177C31AE AB7DEB1D11163BD662

19 DOTAZ DO IPAC http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&q=1 http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&q=1

20

21 Úkol 1 Zjistěte, zda byly odevzdány všechny záznamy sběru 2009 do RIV. Výsledky kontroly nám dáte vědět do: 15.11.2009 Pokud vše souhlasí, tak vyplněním formuláře na webu (ještě není) Pokud nesouhlasí, tak do mailu napište SYSNA záznamů, které postrádáte v RIV na arl@lib.cas.cz

22 Úkol 2 Zjistěte, jak vypadá Váš sběr 2005-2008 v RIV. Pokud najdete nesrovnalosti – napište nám. Termín 15.11.2009

23 OPRAVY DUPLICIT do r. 2004 Připraveno Nemají vliv na hodnocení Bude opraveno pro poskytovatele AV on-line v příštím roce Opravy jednotlivých pracovišť budou vystaveny na webu

24 OPRAVY odevzdaných dat - 1 Co má smysl opravovat: Data sběru 2005-2009 Autoři (chybný počet, chybné jméno) ISBN, ISSN, název periodika Projekty – chybí, přebývá Chybné zařazení záznamu Chybu, která výsledek znehodnotí tak, že není vyhledatelný (př. jiný název výsledku, jiné periodikum) Co požaduje poskytovatel

25 OPRAVY odevzdaných dat - 2

26 OPRAVY odevzdaných dat - 3 Vyplněním formuláře na webu:

27 OPRAVY odevzdaných dat - 4 Mailem bude potvrzeno přijetí opravy, případně zdůvodněno, proč nelze opravu provést. Přijaté opravy budou zapsány do tabulky

28 Výjimky ISBN

29 Kontrola názvu periodik Vzhledem k tomu, že názvy periodik se občas mění, je důležité kontrolovat, zda název periodika je v pořádku. Věnujte tomuto zvýšenou pozornost. Pokud najdete nesrovnalost, dejte nám vědět.

30 Jazyk, země Mul – nelze používat Pokud je více jazyků práce, na první místo dát ten nejdůležitější, případně nejvíce v práci používaný XX – nelze používat! XE – jen u projektů!

31 Úpravy ASEP/ARL Bude zaktualizován seznam aktuálních požadavků na systém. http://www.iach.cz/knav/rozpr.html Bude vystaven seznam rozpracovaných požadavků firmy Cosmotron. Tady bude

32 WEB formuláře ASEP/ARL Upravujeme zobrazení stránek Rozšiřujeme funkce Připravuje se anglická verze Popis linku do stránek: http://www.iach.cz/knav/www_ust.html Bude vystaven seznam požadavků na dynamické web formuláře, budete se moci vyjádřit.

33 Úkol 3, 4, 5 Rozpracované požadavky: Vyjádřit se k rozpracovaným požadavkům na systém ARL (formuláře, IPAC, klient) Nové požadavky: Rozmyslete si nové požadavky na ASEP/ARL Dynamické web stránky: Připomínky (budete vyzváni až bude vše zaktualizováno a způsob bude popsán)

34 FAQ – opakující se otázky - 1 Připravujeme: Budou k dispozici na webu nejčastěji se opakující otázky a k nim odpovědi. Dotaz: Co je to za divný znak generovaný při odeslání dat přes formuláře, vypadá jako kosočtverec. Odpověď: Zřejmě myslíte tento znak, jedná se o nulu.

35 FAQ – opakující se otázky - 2 Dotaz: Kontrolní program ARL hlásí, že ústav není příjemcem projektu, což není pravda. Odpověď: Buď není ústav uveden v autoritě projektu, Návod na doplnění autority projektu zdezde nebo existuje více autorit projektu a v některé z nich není uveden příjemce - stačí smazat autoritu projektu, kde není uveden příjemce

36 FAQ – opakující se otázky - 3

37 FAQ – opakující se otázky - 4 Jak zapisovat autory, kteří jsou „ukryti” pod vědeckým uskupením. Vědecká skupina Doplnění UTISI do starších záznamů Doplňujte, v katalogu bude link do WOS. Kdy se vyplňuje pole C46a – celkový počet autorů. Bude článek v RIV ohodnocen, pokud nemá DOI? ANO, pokud má UTISI případně je v seznamu RV hodnocených periodik.

38 FAQ – opakující se otázky - 5 Kapitoly v cizojazyčné mutace knihy, různé ISBN. Údaj počet výtisků knihy – nelze zjistit. Dva vlastníci výsledku L, dvě ICA. Je dána povinnost zadání RČ zákonem, nebo vnitřní směrnicí? Mohu používat v anotacích kurzivu? Jeden autor v práci, hlásí práci na dvou ústavech AV. Data v RIV, rok sběru, kdy tam budou?

39 Konverze ISIS Zašlete data zazipovaná data: Formát: zkratka ústavu.iso (GFU.iso) Soubor s koncovkou fdt dolezelova@iach.cz Předmět: konverze ISIS

40 SBĚR 2010 ?

41 Závěr Úkol1 – kontrola dat sběr 2009 dle poskytovatelů Úkol2 – kontrola dat v RIV/ASEP 2005-2008 Úkol3 – vyjádření se k současným požadavkům na systém ASEP/ARL Úkol4 – návrh nových požadavků na systém ASEP/ARL Úkol5 – připomínky dyn. web stránek ASEP Podzimní seminář :8.12.2009


Stáhnout ppt "Pracovní setkání ASEP Jana Doleželová, Knihovna AV ČR 21.10.2009 Praha 27.10.2009 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google