Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně"— Transkript prezentace:

1 Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně
Vysoké učení technické v Brně Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně Seminář: Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 2. – Aleš Nosek, Alois Fiala

2 „Co je a kde vzniká kvalita?“
??? MŠMT ZÁKAZNÍK interní, externí VUT v Brně REGION Vstupy Výstupy Produkty Výstupy Produkty ??? Zaměstnavatelé ??? Výzkumné instituce

3 Kvalita systému řízení
principiálně se musí věnovat úsilí činnostem, ve kterých kvalita vzniká pouze výsledný produkt nereprezentuje kvalitu systému řízení kvalita musí být neustále zajišťována přes všechny zaměstnance/zúčastněné instituce musí znát k čemu směřuje, jaké má cíle pokud bude kvalitně nastavený systém řízení, tak lze předpokládat, že budou i kvalitní interní a externí výstupy/produkty, které uspokojí příslušné zainteresované strany komplexní, systematické a periodické přezkoumání činností instituce ve vztahu ke stupni vyspělosti kvality systému řízení (excelence řízení)

4 Kvalita systému řízení Generické požadavky pro kvalitní systém řízení
Mise, vize, cíle Generické požadavky pro kvalitní systém řízení Hodnocení (vnitřní, vnější) Co máme splnit? Co se dělá? Jak se co dělá? Čeho se dosahuje? VUT v Brně Národní a mezinárodní standardy/nástroje/rámce pro vnitřní a vnější hodnocení Systémy managementu kvality - Požadavky

5 Systémy managementu kvality – Požadavky
nejosvědčenější generické požadavky pro zajištění předpokladů pro kvalitní systém řízení = norma ČSN EN ISO 9001:2009 norma definuje, co má být splněno, ale nestanovuje, jakým způsobem mají být tyto požadavky prakticky naplněny/vyřešeny chybné tvrzení: nový systém, který bude izolovaný ve stávajícím systému řízení chybné tvrzení: vše, co doposud bylo vykonáváno musí být změněno instituce si musí svůj systém řízení promítnout do shody s normou

6 Systémy managementu kvality – Požadavky
nezastupitelná role kvalifikované osoby (doporučení), která je hybnou silou při implementaci systému, spravování a neustálém zlepšování všichni zúčastnění na chodu instituce se podílejí na kultuře kvality každá organizace má svůj systém řízení, svoje pravidla fungování je náš systém řízení ve shodě s mezinárodním standardem ČSN EN ISO 9001:2009? certifikační proces nezávislou a akreditovanou organizací = posouzení shody vymezeného systému řízení s požadavky standardu ČSN EN ISO 9001:2009

7 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně PROČ? Proč chce vedení shodu systému řízení s mezinárodními požadavky na systém managementu kvality/certifikovat? průhlednost a důvěryhodnost systému managementu účelný a efektivní způsob řízení, deklarace důvěryhodnosti zvyšování úrovně kultury kvality návaznost na mezinárodně uznávané standardy, marketing, prestiž konfrontování vlastního systému zpětné vazby s názorem vnějšího nezávislého subjektu = získávání cenných podkladů pro další zlepšování

8 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně CO? Co bude předmětem certifikace (rozsah)? Identifikovat procesy/organizační jednotky potřebné pro systém managementu kvality I. etapa ÚSTAVY FAKULTY REKTORÁT aj. KOLEJE A MENZY FAKULTY

9 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Zmapování a analýza zmapovaných procesů požadavek nejvyššího vedení na zmapování veškerých činností sběr dat o procesech po stanovených organizačních jednotkách, tzn., že jsou realizovány příslušné schůzky s vlastníky procesů po vybraných organizačních jednotkách Výhoda: Zjištění velkého množství informací o tom, v jakém stavu jsou procesy Nevýhoda: Možná následná složitost a nepřehlednost v případě velkého množství procesů při „vytváření/skládání“ kompletních procesů přes různé organizační jednotky Poznámka: Tento přístup není v souladu se zásadami mapování, protože teoreticky správně by se mělo mapovat po procesech. Na druhou stranu v praxi je toto někdy jedinou možností, jak zjistit, co se v instituci děje.

10 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Zmapování a analýza zmapovaných procesů cca 400 procesů, IS, přístupová práva, aktualizace, živý systém

11 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou (Příručka kvality) porovnání požadavků normy se systémem řízení SHODA = popis stávajícího systému do Příručky kvality, odsouhlasení nejvyšším vedením NESHODA = návrh nového systémového řešení (nulové náklady, finance podle rozhodnutí nejvyššího vedení) PŘIPOMÍNKY = slabá místa ke zlepšení EXCELENCE = rozšíření činností, využití know-how

12 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou tematické rámcové informace o realizovaných/plánovaných akcích Informační systém – PROCESY Řízení dokumentů Řídící dokumentace Hodnocení a rozvoj zaměstnanců Interní audity systému managementu kvality Zpětná vazba od zainteresovaných stran Reporting klíčových ukazatelů výkonnosti

13 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Certifikační audit interní systémový audit prvního a druhého stupně schůzky pro top vedení, vedoucí zaměstnance, aj. (obecné a specifické informace, terminologie) výběrové řízení (platná akreditace ČIA pro CZ-NACE 85) certifikační audit byl realizovaný v rozsahu 2 dnů v počtu 3 externích certifikačních auditorů (metodický pokyn ČIA) zpráva z auditu prvního a druhého stupně zpráva byla analyzována nejvyšším vedením VUT v Brně a byly stanoveny další úkoly pro nápravu slabých míst, připomínek a zajištění doporučení pro zlepšování

14 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009
na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? Správa a neustálý rozvoj systému řízení CERTIFIKÁT = „ třešnička na dortu“, zásadní je mít nastavená pravidla řízení, tak aby systém fungoval účelně a efektivně a přinášel instituci dlouhodobý úspěch vevnitř i navenek systém řízení instituce ve shodě s požadavky normy je pouze vytvořením „základů domu“, na kterých lze stavět další patra.V případě řízení kvality je toto nekonečná práce, kdy v podstatě je trvale stavěný „dům, který má nekonečné množství pater“ a slouží svému/společenskému účelu

15 Děkujeme za pozornost Kontakt: Ing. Aleš NOSEK, Ph.D.
Expert klíčové aktivity 02 Odbor projektů reforem OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Doc.Ing. Alois Fiala, CSc. Vedoucí expert klíčové aktivity 02

16 Bibliografie ČSN EN ISO 9000:2006. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c s. ČSN EN ISO 9001:2009. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c s.


Stáhnout ppt "Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google