Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Vácha 2012. A Jewish Approach  children are an expression of God´s blessing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Vácha 2012. A Jewish Approach  children are an expression of God´s blessing."— Transkript prezentace:

1 Marek Vácha 2012

2 A Jewish Approach  children are an expression of God´s blessing

3 A Jewish Approach Deut 7, 12 - 14  Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům.  Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá.  Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka.

4 A Jewish Approach Deut 7, 12 - 14  As one infertile Jewish woman written,  „Fertlitity, it seems, is an integral component of the covenant. Is barrenness, then, next to godlessness? If you who are fertile have received a sacred blessing, have we who are not received a divine curse?“  (Dorff, E.N., (2003) Matters of Life and Death. A Jewish Approach to Modern Medical Ethics. The Jewish Publication Society, Philadelphia, PA, p. 42)

5 A Jewish Perspective  people should, if at all possible, live in marital partnership and have children  if a couple cannot have children, the commandment to procreate no longer applies  couples may consider adoption or use modern technologies in an attemtp to overcome their infertility….  …but they are under no obligation to do so

6 A Jewish Perspective  IVF (AIH), GIFT, ZIFT are licit  but there is no Jewish obligation to use any of these new techniques  because abortions are generally prohibited, Jews should have only two, or at most three zygotes implanted for IVF or ZIFT and should use only two, or at most three, eggs for GIFT  if their attempts at having children with IVF succeed, Jews may discard the remaining embryos, because these embryos exist outside the uterus

7 AID: Arguments Against A Jewish Perspective  AID severs the link between the procreation of children and marriage  it would pave the way to a disastrous increase of promiscuity, as a wife, guilty of adultery, could always claim that a pregnancy which her husband did not, or was unable to, cause was brought about by AID, when in fact she had adulterous relations with another man  so it is a type of adultery  diminution of the role of the father  The generation of children would become arbitrary and mechanical, robbed of those mystic and intimately human qualities which make man a partner with God in the creative propagation of the race

8 AID: Arguments Against A Jewish Perspective  children born through artifical insemination (AID), like adopted cildren, may feel and say that they would not be having such problems if their real fathers were there  if keeping in secrecy  the secret of a woman´s donor insemination can be revealed at any time in an angry moment  relatives and friends who do not know about the DI will quite innocently add to the man´s pain when they talk about whom the child resembles

9 AID: Arguments For A Jewish Perspective  we do, after all, have many „blended“ families today where children are raised by one biological parent and one nonbiological parent

10 AID: Arguments For A Jewish Perspective  the Jewish tradition always valued children  couples who use AID will undergo hardship that other couples need not endure  having and raising children is a demographic imperative for the Jewish community in our time  (Dorff, E.N., (2003) Matters of Life and Death. A Jewish Approach to Modern Medical Ethics. The Jewish Publication Society, Philadelphia, PA, p. 81)

11 AID: Other Issues A Jewish Perspective  couples considering DI often want to make sure that he is like them so that child will resemble them  that, for some, is a racist attitude  the danger of a new eugenics  it would be permissible to screen out, as sperm banks usually do, donors with genetic disorders or other diseases like HIV, syphilis, hepatitis, gonorrhea and chlamydias, for those charactreristics of the donor are likely to affect the physical health of the child  but it would not be permissible to choose only those donors with outstanding mental or physical traits. That would be a step toward creating a master race.

12 Katolická církev  „love making“ a „baby making“ musí být spojeno v jednom aktu  odtud zákaz antikoncepce (s výjimkou tzv. PPR)  love making ale bez možnosti baby making  odtud i negativní pohled na asistovanou reprodukci  baby making bez love making  heterologní oplodnění striktně zakázáno

13 Stanovisko katolické církve  spojení love-making a baby-making  odmítnutí antikoncepce (love-making bez baby-making)  odmítnutí metod asisitované reprodukce (baby-making bez love-making)

14 Unitivní a Prokreativní akt musí být spojeny  human love should be both love-giving (unitive) and life-giving (procreative)  Humanae Vitae 1968:  this connection between unity and procreation was deemed "inseparable" and a requirement in "each and every marriage act."

15 Catholic Approach  a person is a "unified totality", and thus is wrong to treat a person in a way that reduces that person either mere body or mere spirit.  reproductive techonology leads us to treat our bodies merely as a source of gametes, and that so treating our bodies is the first step to disembodying procreation altogether.

16 Stanovisko katolické církve Humanae vitae Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 čl. 12  „Dva nerozlučné aspekty: spojení a početí života  Učitelským úřadem vícekrát vyložená nauka se zakládá na nerozlučném spojení dvojího významu manželského styku, který je Bohem chtěný a který člověk z vlastního popudu nemůže rozbít: je to význam spojivý a plodivý.  Manželský styk totiž svým vnitřním ustrojením hluboce spojuje manžely a uschopňuje je k početí nového života ve shodě se zákony, vepsanými do samotné bytosti muže a ženy. Sjednocuje oba tyto podstatné aspekty - aspekt spojení a početí. Je projevem vzájemné a pravé lásky a je zaměřen k význačnému povolání člověka k rodičovství. Domníváme se, že lidé naší doby jsou zvlášť schopni potvrdit hluboce rozumný a lidský charakter tohoto základního principu.“

17 Stanovisko katolické církve Evangelium vitae Encyklika Jana Pavla II. O ŽIVOTĚ, KTERÝ JE NEDOTKNUTELNÉ DOBRO z 25. března 1995  „Podobně různé způsoby umělého oplodnění, které zdánlivě slouží životu a jsou obvykle s tímto záměrem používány, otevírají zároveň možnosti pro nové úklady proti životu. Kromě toho, že je nelze akceptovat z důvodů morálních, protože oddělují plození od lidského aktu manželského spojení[1], vykazují tyto technické způsoby dosti vysokou neúspěšnost: ta se projevuje nikoli v tom, že by nedošlo k oplodnění, ale že zárodek pak je velmi brzy vystaven nebezpečí smrti. Dále pak musí být vždy oplodněno více zárodků, které mají být vloženy do lůna ženy, a ty, které jsou "přebytečné", jsou pak zničeny nebo používány k vědeckým výzkumům, kde pod záminkou pokroku lékařské vědy je ve skutečnosti lidský život redukován na obyčejný "biologický materiál", s nímž lze volně nakládat.“  [1] Srov. Kongregace pro nauku víry, instrukce Donum vitae (22.2.1987): AAS 80 (1988), 70-102.

18 Dignitas personae  In light of this principle, all techniques of heterologous artificial fertilization, as well as those techniques of homologous artificial fertilization which substitute for the conjugal act, are to be excluded.  On the other hand, techniques which act as an aid to the conjugal act and  its fertility are permitted.

19 Dignitas personae  Certainly, techniques aimed at removing obstacles to natural fertilization, as for example, hormonal treatments for infertility, surgery for endometriosis, unblocking of fallopian tubes or their surgical repair, are licit.

20 Dignitas personae  ICSI  Just as in general with in vitro fertilization, of which it is a variety, ICSI is intrinsically illicit: it causes a complete separation between procreation and the conjugal act.  zmražení embryí  Cryopreservation is incompatible with the respect owed to human embryos; it presupposes their production in vitro; it exposes them to the serious risk of death or physical harm, since a high percentage does not survive the process of freezing and thawing; it deprives them at least temporarily of maternal reception and gestation; it places them in a situation in which they are susceptible to further offense and manipulation

21 Dignitas personae  zmražení oocytů  In this regard it needs to be stated that cryopreservation of oocytes for the purpose of being used in artificial procreation is to be considered morally unacceptable.

22 Dignitas personae  odmítnutí možnosti adopce embryí  The proposal that these embryos could be put at the disposal of infertile couples as a treatment for infertility is not ethically acceptable for the same reasons which make artificial heterologous procreation illicit as well as any form of surrogate motherhood

23 Dominik Duka v rozhovoru pro HN 29/04/2011  U umělého oplodnění je trošku neštěstí v tom, že společností rezonuje naše slovo „ne“, ale neřekne se, proč jsme proti němu. Vím o tom, že jsou cesty vedoucí k umělému oplodnění, při nichž se nezabíjí embrya. To je cesta, která pro nás může být přijatelná. Je to něco podobného jako během debaty o kmenových buňkách. Když jsem mluvil s lékaři o naší nepřijatelnosti manipulace s kmenovými buňkami vytvářenými z embryí, říkali mi, že je jenom otázkou času, než se pro jejich získávání najde jiná cesta. A našla se, takže třeba kmenové buňky získané z kostní dřeně nejsou pro nás problematické. Určitě se najde v brzké době cesta, kde spolupráce člověka s přírodou bude možná. Protože kdybychom všechno postavili na tom „ne“, tak bychom popřeli jednu věc a to, že Bůh stvořil člověka k tomu, aby spolupracoval na stvoření. Bude-li to stvoření z našeho pohledu etické, myslím, že mu církev nebude stát v cestě.  http://www.dominikduka.cz/rozhovory/zadny-svetec-neni-svaty/ http://www.dominikduka.cz/rozhovory/zadny-svetec-neni-svaty/


Stáhnout ppt "Marek Vácha 2012. A Jewish Approach  children are an expression of God´s blessing."

Podobné prezentace


Reklamy Google