Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání projektových manažerů v Jihomoravském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání projektových manažerů v Jihomoravském kraji."— Transkript prezentace:

1 Setkání projektových manažerů v Jihomoravském kraji

2 Program setkání Stručná informace o současném stavu realizace projektu podpory „absorpční kapacity“ v JMK – Partnerství pro EU programy Stav příprav OP pro období 2007-2013 Stručné hodnocení vzdělávacího programu „Podpora vzdělávání projektových manažerů“ Identifikace potřeb pro podporu absorpční kapacity v JMK v období 2007-2013 Identifikace potřeb v oblasti vzdělávání pro období 2007- 2013

3 Cíl projektu Partnerství pro EU programy: Příprava Jihomoravského kraje na čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013

4 Projekt 3.3 SROP Partnerství Vzdělávání – lidské zdroje Programové dokumenty Náměty na projekty Projekty Náměty na projekty Projekty Národní rozvojový plán 2007-2013 Operační program Regionální operační programy Operační program Regionální operační program Jihovýchod Moderní metody řízení ve VS

5 Harmonogram a rozpočet projektu Přípravná fáze: Realizační fáze (etapy projektu): 05.2004 – 09.2004 ( první žádost) 1.etapa: 1.3.2005 – 30.6.2006 11.2004 (předběžné rozhodnutí) 2.etapa: 1.1.2006 – 30.4.2007 09.2005 (podání žádosti ELZA) 3.etapa : 1.1.2007– 30.11.2007 11.2005 (rozhodnutí ŘO) Závěrečná zpráva 31.12.2007 12.2005 (1 limitka SR) Finanční rámec projektu: Celkové finanční zdroje 35.000.000 Kč (100 %) Příspěvek EU 26.250.000 Kč (75 %) - SF EU Národní zdroje 4.375.000 Kč (12,5 %) - státní rozpočet 4.375.000 Kč (12,5 %) - krajský rozpočet 1.etapa-14.000.000Kč; 2.etapa-14.000.000 Kč, 3.etapa-7.000.000 Kč

6 Koneční uživatelé: obce, města, svazky obcí drobní, malí, střední a velcí podnikatelé nestátní neziskové organizace organizace zřizované, zakládané obcí organizace zřizované, zakládané krajem organizace zřizované státem hospodářské a agrární komory

7 Aktivity projektu: 1. Budování rozvojového partnerství 2. Vzdělávání 3. Analýzy, strategické a programové dokumenty 4. Příprava a zpracování projektů 5. Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě 6. Zřízení webových stránek projektu 7. Administrativní tým projektu

8 1. Budování rozvojového partnerství Řídící tým projektu (10) Územní partnerství (20) Mikroregionální partnerství (6) Neziskový sektor (4) Zdravá města (4) Sektoroví partneři (2)

9 Tzv. „Klíčoví partneři“ Regionální agrární komora Sdružení obcí a měst JM Obchodní a hospodářská komora JM Českomoravská konfederace odborových svazů, zastoupená Regionální radou odborových svazů Jihomoravského kraje (ČMKOS JMK) BANNO - asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje BCES - Brněnské centrum evropských studií Úřad práce Brno-venkov Úřad práce Brno-město Statutární město Brno RRA JM - Regionální rozvojová agentura JM

10 2. Vzdělávání Vzdělávací plán Vzdělávací programy E-learningové vzdělávací programy Školení Odborné semináře

11 Vzdělávací programy: Podpora vzdělávání projektových manažerů I. a II. Trenérské a lektorské dovednosti I. a II. Mobilní projektový inkubátor (měkké a tvrdé projekty) GIS v projektové přípravě Strategické plánování a řízení Vzdělávání realizátorů projektů E-learningové vzdělávací programy: Minimum o regionální politice EU Strategické plánování a řízení veřejných projektů Školení – komunitární programy EK, programové dokumenty 2007- 2013 Odborné semináře – veřejná podpora, veřejné zakázky, audit, uznatelné náklady, pojmy EU, nesrovnatelnosti, archivace, Benchmarking, CAF, BSC,

12 3. Analýzy, strategické a programové dokumenty Metodika zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a její naplňování v praxi Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (neuznatelný náklad) http://vyzva.partnerstvi-jmk.cz http://vyzva.partnerstvi-jmk.cz Metodika zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje a její naplňování v praxi Program rozvoje Jihomoravského kraje (neuznatelný náklad) Situační analýza potřeb pro rozvoj lidských zdrojů Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje http://www.econ.muni.cz/srlz (neuznatelný náklad) http://www.econ.muni.cz/srlz Analýza veřejného mínění k rozvoji JMK a názory na další rozvoj území

13 Ad 3. Pracovní skupiny k dokumentům kraje  7 pracovních skupin (podnikání, rozvoj venkova, RLZ, infrastruktura, ŽP, CR, územní a regionální vztahy)  cca 230 členů (napříč sektory a územím)  klíčoví partneři, neziskové organizace, úředníci samospráv a státní správy, odborníci z VŠ i z praxe

14 4. Příprava a zpracování projektů Náměty na projekty (průběžná výzva, 4.etapa) Databáze projektů (1.100) Vyhodnocení projektů (1.etapa-projednávání podpory,2.etapa-finální vyhodnocení, 3.etapa-vyhodnocování) Mobilní projektový inkubátor (4 pilotní projekty, 3 měkké, 3 tvrdé) Podpora zpracování dokumentace rozvojových projektů (neuznatelný náklad - v roce 2005-15 projektů) Podpora projektových manažerů (v roce 2005 - 25 žádostí)

15 5. Zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě CAF (8 obcí s rozšířenou působností v JMK) ISO 9001 (KrÚ JMK, Kyjov, Šlapanice) Metoda Balance-Scorecard (BSC) (krajský úřad) Benchmarking (kraje, obce, mikroregiony) SWOT analýza (strategické a programové dokumenty)

16 6. Zřízení webových stránek projektu www.partnerstvi-jmk.cz od 1.9.2005 7. Administrativní tým projektu Ing. Ivo Minařík 541651342 Ing. Pavel Fišer 541651348 Ing. Martina Vágnerová 541651345 Ing. Jiří Nesiba 541651385 Mgr. Peter Stanek 541651322 Mgr. Marie Jílková 541651385

17 Monitorovací indikátory projektu IndikátorMJPlánovaná hodnotaSkutečnost Počet osob (kurzy)Počet20002255 Počet kurzů a seminářůPočet50112 Úspěšnost účastníků vzd. kurzů%8090 Pracovní místaPočet44 Vydané brožury. a publikacePočet témat42 Vydané publikacePočet2000380 Internetové stránkyPočet11 Metody řízení ve veřejné správěPočet34 Vzdělávací programyPočet78 Zahraniční odborné stážePočet23 Počet účastníků zahranič. stážíPočet2066 Odborníci MPIPočet1025 Projektové žádostiPočet204

18

19 Stav příprav OP pro období 2007-2013

20 Stručné hodnocení vzdělávacího programu „Podpora vzdělávání projektových manažerů“

21 Počty absolventů PVPM I. a II. Počet běhůÚčastníci celkem PM I22cca 530 PM II16cca 400 Celkem PM I a II38 cca 930 Pozn.: Výše uvedené počty zohledňují stav k 1.9.2006. Další běhy vzdělávání proběhly podzim-zima 2006.

22 Regionální a strukturální politika EU LFM a finanční aspekty projektu Struktura a obsah projektu Plánování, monitoring a hodnocení projektu PMH Programové dokumenty, vazba program vers. projekt PVPM I. – struktura kurzu

23

24 PVPM II. – struktura kurzu Řízení projektu Finanční řízení projektu, studie proveditelnosti Pokročilá identifikace projektového záměru, projektový cyklus

25

26 Vyhodnocení PVPM a pohled do budoucna: Co bylo dobré? Co lze do budoucna vylepšit? Co bylo možné využít v praxi? Co naopak chybělo? Jaké další oblasti by bylo možné vzděláváním pokrýt? ???

27 Aktivity na podporu absorpční kapacity v regionech ČR I. Vytvoření sítě euromanažerů (např. Olomouc, Hradec Králové) Systém sběračů projektů (např. Olomouc) Vícestupňové vzdělávání (žadatelé, euromanažeři, sběrači) Simulační hry (např. Hradec Králové) Elearning (JMK, Ústí n.L.) Jazykové kurzy a jazyková příprava Manažerské vzdělávání „Soft-skills“ – např. prezentační,komunikační dovednosti, apod. Konference, sympozia Akční plán přípravy projektů

28 Aktivity na podporu absorpční kapacity v regionech ČR II. Sběr a databáze projektových námětů Metodická podpora (pomoc při přípravě projektového záměru, projektové inkubátory) Stáže Informační kampaň – webové stránky Síť regionálních kontaktních míst (rozvojových center) Podpora tvorby strategických a programových dokumentů Budování partnerství (+,-)

29 Jaký je váš pohled? Pomůžeme si jen my sami… Jaké jsou Vaše zkušenosti? Co je nutné podle Vás udělat? Diskuze…

30 Díky za pozornost… … na další spolupráci se těší: EURION, o.s. - info@eurion.cz, www.eurion.czinfo@eurion.czwww.eurion.cz


Stáhnout ppt "Setkání projektových manažerů v Jihomoravském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google