Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

2 - Elektrické pole popisujeme veličinami:
intenzita elektrického pole, elektrický potenciál. + - Intenzita elektrického pole popisuje silové působení elektrického pole na částici s nábojem.

3 - Částice s elektrickým nábojem v elektrickém poli má
potenciální energii Ep + - + Potenciální energie částice s nábojem závisí na poloze částice v elektrickém poli a na velikosti jejího náboje.

4 - Elektrický potenciál e v daném bodě pole
+ - + Elektrický potenciál definujeme jako potenciální energii jednotkového elektrického náboje v daném místě elektrického pole.

5 - Elektrický potenciál e v daném bodě pole
+ - + Elektrický potenciál je roven podílu elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje.

6 - Elektrický potenciál e v daném bodě pole
+ - + Elektrický potenciál v daném místě pole je roven práci, kterou vykoná elektrická síla při přemístění jednotkového náboje z daného místa na nulovou hladinu potenciálu.

7 - Elektrický potenciál e v daném bodě pole
+ - Každý bod elektrického pole má elektrický potenciál. Elektrický potenciál ve vyznačených bodech je stejný.

8 - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy)
+ - Množina bodů elektrického pole se stejným potenciálem se nazývá hladina potenciálu nebo ekvipotenciální plocha.

9 - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy)
+ - Hladinu nejvyššího potenciálu tvoří kladná deska. Hladinu nulového potenciálu tvoří uzemněná deska.

10 - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy)
+ - Elektrický potenciál klesá směrem k záporné desce.

11 Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy)
+ - Hladiny potenciálu radiálního elektrického pole bodového náboje nebo rovnoměrně rozmístěného náboje na povrchu vodivé koule jsou soustředné kulové plochy. 2

12 Elektrické napětí + - Bod A leží na hladině potenciálu 2. Má tedy potenciál 2.

13 Elektrické napětí + - Bod A leží na hladině potenciálu 2. Má tedy potenciál 2. Bod B leží na hladině potenciálu 1. Má tedy potenciál 1.

14 Elektrické napětí + - Absolutní hodnota rozdílu potenciálů mezi dvěma body elektrického pole se nazývá elektrické napětí.

15 - Elektrické napětí Elektrické napětí mezi dvěma body téže hladiny
+ - Elektrické napětí mezi dvěma body téže hladiny potenciálu je nulové.

16 - Elektrické napětí mezi kladnou a zápornou deskou
+ - Elektrické napětí mezi kladnou a zápornou uzemněnou deskou je rovno elektrickému potenciálu kladné desky.

17 - Vztah mezi intenzitou elektrického pole E a elektric-
kým napětím U v homogenním elektrickém poli + - Elektrické napětí mezi dvěma hladinami potenciálu je rovno součinu intenzity pole a vzdálenosti hladin.

18 - Práce vykonaná elektrickou silou při přemístění
náboje v homogenním elektrickém poli. + - + + Elektrické napětí mezi body 1, 2 lze definovat jako rozdíl potenciálů dvou míst elektrického pole.

19 Elektrické napětí mezi body 1, 2 lze definovat jako
rozdíl potenciálů dvou míst elektrického pole. Tato definice respektuje skutečnost, že práce vykonaná el. silou při přenesení náboje Q z místa o větším potenciálu do místa o menším potenciálu je W>0 – tj. el. síla koná práci - Ep klesá. Při přenesení náboje v opačném směru Ep roste – práci musí konat vnější síly – práci vykonanou el. silou považujeme za W<0. Platí potom

20 Práce elektrické síly Vztah pro práci elektrické síly vykonanou při přemí- stění náboje v elektrickém poli mezi dvěma místy s potenciály 1, 2 platí obecně (ne jen v homogen- ním poli).

21 Řešte úlohu: Jaký potenciál má vodič, jestliže na přenesení náboje 50 mC z místa nulového potenciálu na jeho povrch se vykonala práce 0,2 J? j = 4 kV

22 Řešte úlohu: Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, z nichž jedna má vzhledem k uzemněné desce potenciál 1 kV. Vzdálenost desek je 20 cm. E = V.m-1

23 Test 1 Elektrický potenciál definujeme jako:
a) podíl elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje, b) rozdíl elektrické potenciální energie kladného c) součet elektrické potenciální energie kladného d) součin elektrické potenciální energie kladného tohoto náboje. 1

24 Test Veličina elektrický potenciál je definována vztahem: 2

25 Test 3 Hladiny potenciálu jsou:
a) množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem, b) množiny bodů elektrického pole s různým c) vodorovné množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem, d) svislé množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem. 3


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google