Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ. Elektrické pole popisujeme veličinami: 1.intenzita elektrického pole, 2.elektrický potenciál. Intenzita elektrického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ. Elektrické pole popisujeme veličinami: 1.intenzita elektrického pole, 2.elektrický potenciál. Intenzita elektrického."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

2 Elektrické pole popisujeme veličinami: 1.intenzita elektrického pole, 2.elektrický potenciál. Intenzita elektrického pole popisuje silové působení elektrického pole na částici s nábojem. + -

3 Potenciální energie částice s nábojem závisí na poloze částice v elektrickém poli a na velikosti jejího náboje. + - Částice s elektrickým nábojem v elektrickém poli má potenciální energii E p +

4 + - + Elektrický potenciál  e v daném bodě pole Elektrický potenciál definujeme jako potenciální energii jednotkového elektrického náboje v daném místě elektrického pole.

5 + - + Elektrický potenciál  e v daném bodě pole Elektrický potenciál je roven podílu elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje.

6 + - + Elektrický potenciál  e v daném bodě pole Elektrický potenciál v daném místě pole je roven práci, kterou vykoná elektrická síla při přemístění jednotkového náboje z daného místa na nulovou hladinu potenciálu.

7 + - Elektrický potenciál  e v daném bodě pole Každý bod elektrického pole má elektrický potenciál. Elektrický potenciál ve vyznačených bodech je stejný.

8 + - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy) Množina bodů elektrického pole se stejným potenciálem se nazývá hladina potenciálu nebo ekvipotenciální plocha.

9 + - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy) Hladinu nejvyššího potenciálu tvoří kladná deska. Hladinu nulového potenciálu tvoří uzemněná deska.

10 + - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy) Elektrický potenciál klesá směrem k záporné desce.

11 Hladiny potenciálu radiálního elektrického pole bodového náboje nebo rovnoměrně rozmístěného náboje na povrchu vodivé koule jsou soustředné kulové plochy. - + Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy)

12 + - Elektrické napětí Bod A leží na hladině potenciálu  2. Má tedy potenciál  2.

13 + - Elektrické napětí Bod A leží na hladině potenciálu  2. Má tedy potenciál  2. Bod B leží na hladině potenciálu  1. Má tedy potenciál  1.

14 + - Elektrické napětí Absolutní hodnota rozdílu potenciálů mezi dvěma body elektrického pole se nazývá elektrické napětí.

15 + - Elektrické napětí Elektrické napětí mezi dvěma body téže hladiny potenciálu je nulové.

16 + - Elektrické napětí mezi kladnou a zápornou deskou Elektrické napětí mezi kladnou a zápornou uzemněnou deskou je rovno elektrickému potenciálu kladné desky.

17 + - Vztah mezi intenzitou elektrického pole E a elektric- kým napětím U v homogenním elektrickém poli Elektrické napětí mezi dvěma hladinami potenciálu je rovno součinu intenzity pole a vzdálenosti hladin.

18 + - Práce vykonaná elektrickou silou při přemístění náboje v homogenním elektrickém poli. Elektrické napětí mezi body 1, 2 lze definovat jako rozdíl potenciálů dvou míst elektrického pole. + +

19 Elektrické napětí mezi body 1, 2 lze definovat jako rozdíl potenciálů dvou míst elektrického pole. Tato definice respektuje skutečnost, že práce vykonaná el. silou při přenesení náboje Q z místa o větším potenciálu do místa o menším potenciálu je W>0 – tj. el. síla koná práci - E p klesá. Při přenesení náboje v opačném směru E p roste – práci musí konat vnější síly – práci vykonanou el. silou považujeme za W<0. Platí potom

20 Práce elektrické síly Vztah pro práci elektrické síly vykonanou při přemí- stění náboje v elektrickém poli mezi dvěma místy s potenciály  1,  2 platí obecně (ne jen v homogen- ním poli).

21 Jaký potenciál má vodič, jestliže na přenesení náboje 50  C z místa nulového potenciálu na jeho povrch se vykonala práce 0,2 J?  = 4 kV Řešte úlohu:

22 Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, z nichž jedna má vzhledem k uzemněné desce potenciál 1 kV. Vzdálenost desek je 20 cm. E = 5.10 3 V.m -1 Řešte úlohu:

23 Elektrický potenciál definujeme jako: a) podíl elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje, b) rozdíl elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje, c) součet elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje, d) součin elektrické potenciální energie kladného elektrického náboje Q v tomto bodě pole a velikosti tohoto náboje. Test 1

24 Veličina elektrický potenciál je definována vztahem: Test 2

25 Hladiny potenciálu jsou: a) množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem, b) množiny bodů elektrického pole s různým potenciálem, c) vodorovné množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem, d) svislé množiny bodů elektrického pole se stejným potenciálem. Test 3


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ. Elektrické pole popisujeme veličinami: 1.intenzita elektrického pole, 2.elektrický potenciál. Intenzita elektrického."

Podobné prezentace


Reklamy Google