Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍRODOPIS - 9. roč. PŘÍRODOPIS - 9. roč. PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍRODOPIS - 9. roč. PŘÍRODOPIS - 9. roč. PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY."— Transkript prezentace:

1 PŘÍRODOPIS - 9. roč. PŘÍRODOPIS - 9. roč. PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY

2 Název: Poruchy zemské kůry Anotace: Tektonické poruchy, jejich příčiny, vrásy, vrásový přesmyk, zlomy, příkopové propadliny, kerný přesmyk, kerné pohoří, vrásnění, příkrovy, příkrovová pohoří, pásemná pohoří, alpsko-himalájské vrásnění. Vypracoval: Mgr. Jana Závodná Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Metodika práce s materiálem: prezentace slouží k výkladu a procvičování učiva, lze ji využít i při opakování učiva. Ročník: devátý Datum vypracování: březen 2012

3 TEKTONICKÉ PORUCHY DEFORMACE ZEMSKÉ KŮRY PŘÍČINY: PŮSOBENÍ TLAKU, TAHU, VYSOKÉ TEPLOTY VNITŘNÍ ENERGIE ZEMĚ TEKTONICKÉ PORUCHY

4 PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY VRÁSY ZLOMY HOROTVORNÁ ČINNOST

5 VRÁSY ZPROHÝBANÉ VRSTVY HORNIN DLOUHODOBÝM PŮSOBENÍM BOČNÍHO TLAKU RŮZNÁ VELIKOST

6 ČÁSTI VRÁSY ANTIKLINÁLA = SEDLO SYNKLINÁLA = KORYTO SEDLO A KORYTO SPOJUJÍ RAMENA

7 DRUHY VRÁS 1 PŘÍMÁ 2 ŠIKMÁ 3 PŘEKOCENÁ 4 LEŽATÁ 5 PONOŘENÁ

8 BARRANDOVA SKÁLA NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

9 PAMĚTNÍ DESKA J. BARRANDOVI

10 BUDŇANSKÁ SKÁLA U KARLŠTEJNA

11 VRÁSOVÝ PŘESMYK PŘETRŽENÍM STŘEDNÍHO RAMENE VRÁSY

12 ZLOMY PORUŠENÍM SOUVISLOSTI HORNIN PODÉL ZLOMŮ TAHEM A TLAKEM DOCHÁZÍ K POHYBU HORNINOVÝCH KER VZNIKÁ: PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA KERNÝ PŘESMYK KERNÉ POHOŘÍ

13 PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA POKLES STŘEDNÍ KRY SMĚREM DOLŮ

14 VÝCHODOAFRICKÁ PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA

15 MRTVÉ MOŘE

16 KERNÝ PŘESMYK VZNIKÁ POSTRANNÍM TLAKEM A PŘESOUVÁNÍM JEDNÉ KRY PŘES DRUHOU

17 HRÁSŤ VYZDVIŽENÁ KRA

18 KERNÁ POHOŘÍ ŠUMAVA KRKONOŠE

19 VZNIK POHOŘÍ VRÁSNĚNÍM VRÁSY PŘÍKROVY PŘÍKROVOVÁ POHOŘÍ-ALPY, KARPATY

20 HIMALÁJE

21 Téma: PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY-PŘÍRODOPIS - 9. ROČNÍK Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?vrasa http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/6_GEO_STRUK TURY/6_geol_struktury_soubory/image019.jpg&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPIT OLY/6_GEO_STRUKTURY/6_geol_struktury.htm&h=683&w=1715&sz=185&tbnid=odeiYcV9SQO OyM:&tbnh=50&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvr%25C3%25A1sy%26tbm%3Disch%26tbo% 3Du&zoom=1&q=vr%C3%A1sy&usg=__ :&imgrefurl=http://www.firotour.cz/zajezdy/izrael/mrtve- more/informace/&imgurl=http://www.firotour.cz/public/10/10/89/4226_32525_izrael_mrtve_more_ 2_v2.jpg&w=380&h=231&ei=_JA8UPX7LsrntQagn4CYBw&zoom=1&iact=rc&dur=370&sig=10185 3316212228553431&page=1&tbnh=100&tbnw=164&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:22,s:0,i:168&t x=67&ty=59http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/6_GEO_STRUK TURY/6_geol_struktury_soubory/image019.jpg&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPIT OLY/6_GEO_STRUKTURY/6_geol_struktury.htm&h=683&w=1715&sz=185&tbnid=odeiYcV9SQO OyM:&tbnh=50&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvr%25C3%25A1sy%26tbm%3Disch%26tbo% 3Du&zoom=1&q=vr%C3%A1sy&usg=__ :&imgrefurl=http://www.firotour.cz/zajezdy/izrael/mrtve- more/informace/&imgurl=http://www.firotour.cz/public/10/10/89/4226_32525_izrael_mrtve_more_ 2_v2.jpg&w=380&h=231&ei=_JA8UPX7LsrntQagn4CYBw&zoom=1&iact=rc&dur=370&sig=10185 3316212228553431&page=1&tbnh=100&tbnw=164&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:22,s:0,i:168&t x=67&ty=59 http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NPP_Barrandova_sk%C3%A1la.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barrandov_Rocks1.JPG http://sk.wikipedia.org/wiki/Budňanská_skala http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Himalayas.jpg http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=926&bih=910&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vTg qa46iXGtEmM:&imgrefurl=http://geologickedeje.wz.cz/vrasy/&docid=Wq86fvxtLy2ykM&imgurl=http://ge ologickedeje.wz.cz/vrasy/presmyk.jpg&w=669&h=169&ei=U7t9UOb3DPSM4gS43YDgCg&zoom=1&ia ct=hc&vpx=49&vpy=114&dur=5115&hovh=113&hovw=447&tx=320&ty=76&sig=105550608137034628 693&page=1&tbnh=74&tbnw=264&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0,i:102 http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=926&bih=910&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vTg qa46iXGtEmM:&imgrefurl=http://geologickedeje.wz.cz/vrasy/&docid=Wq86fvxtLy2ykM&imgurl=http://ge ologickedeje.wz.cz/vrasy/presmyk.jpg&w=669&h=169&ei=U7t9UOb3DPSM4gS43YDgCg&zoom=1&ia ct=hc&vpx=49&vpy=114&dur=5115&hovh=113&hovw=447&tx=320&ty=76&sig=105550608137034628 693&page=1&tbnh=74&tbnw=264&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0,i:102

22 http://mojanek.blog.cz/galerie/afrika/obrazek/68705626 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtv%C3%A9_mo%C5%99e http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=V0t&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=926&bih=910&tbm=isch&prmd=imvns&tbni d=t03pumvE3ZnpqM:&imgrefurl=http://www.voderek.cz/prirodopis/prirodopis9/p99/p99.htm&docid=aeQcj ZMKsBdXdM&imgurl=http://www.voderek.cz/prirodopis/prirodopis9/p99/p99_soubory/image015.gif&w=30 0&h=210&ei=7r19UMauFe_Z4QTws4HgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=645&vpy=303&dur=2416&hovh=168&ho vw=240&tx=114&ty=101&sig=105550608137034628693&page=2&tbnh=152&tbnw=217&start=18&ndsp=21& ved=1t:429,r:18,s:20,i:187http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=V0t&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=926&bih=910&tbm=isch&prmd=imvns&tbni d=t03pumvE3ZnpqM:&imgrefurl=http://www.voderek.cz/prirodopis/prirodopis9/p99/p99.htm&docid=aeQcj ZMKsBdXdM&imgurl=http://www.voderek.cz/prirodopis/prirodopis9/p99/p99_soubory/image015.gif&w=30 0&h=210&ei=7r19UMauFe_Z4QTws4HgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=645&vpy=303&dur=2416&hovh=168&ho vw=240&tx=114&ty=101&sig=105550608137034628693&page=2&tbnh=152&tbnw=217&start=18&ndsp=21& ved=1t:429,r:18,s:20,i:187 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1s%C5%A5 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sum.cz/ubytovani- sumava/sumava.jpg&imgrefurl=http://www.sum.cz/ubytovani- sumava/&h=301&w=446&sz=48&tbnid=CuzwjE87KrSe7M:&tbnh=90&tbnw=133& zoom=1&usg=__ADm51uFPv3- skXKjGtuu8acIWtc=&docid=bpmICiormfpUQM&hl=cs&sa=X&ei=fr99UMOpDYG n4gSD34DQAQ&sqi=2&ved=0CGEQ9QEwBw&dur=373http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sum.cz/ubytovani- sumava/sumava.jpg&imgrefurl=http://www.sum.cz/ubytovani- sumava/&h=301&w=446&sz=48&tbnid=CuzwjE87KrSe7M:&tbnh=90&tbnw=133& zoom=1&usg=__ADm51uFPv3- skXKjGtuu8acIWtc=&docid=bpmICiormfpUQM&hl=cs&sa=X&ei=fr99UMOpDYG n4gSD34DQAQ&sqi=2&ved=0CGEQ9QEwBw&dur=373 http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e Použitá literatura: učebnice přírodopisu pro základní školu - Geologie a ekologie, SPN 2010 Autor: Mgr. Jana Závodná ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "PŘÍRODOPIS - 9. roč. PŘÍRODOPIS - 9. roč. PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY."

Podobné prezentace


Reklamy Google