Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU."— Transkript prezentace:

1 mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Tisková konference Brno, 4. června 2010

2 2 Automobilový průmysl ČR v roce 2009 OBSAH PREZENTACE: 1.Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Podniky roku 2009 v českém automobilovém průmyslu 5. Projekty pro podporu vzdělávání v technických profesích

3 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů Automobilový průmysl ČR v roce 2009

4 4 Podíl firem Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR = 15,94 % Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2009: 515,486 mld. Kč, meziroční pokles = 14,67 %

5 5 Podíl celého autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti ČR = 18,75 %

6 6 Podíl firem Sdružení AP na exportu ČR v roce 2009 = 19,13 % Firmy Sdružení AP - export v roce 2009: 407,734 mld. Kč, meziroční pokles = 11,50 %

7 7 Podíl celého autoprůmyslu ČR na exportu ČR v roce 2009 = 22,30 %

8 8 Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 89 %

9 9 Souhrnné údaje za celý český automobilový průmysl S žádostí o poskytnutí údajů pro zpracování souhrnného přehledu českého autoprůmyslu bylo v roce 2010 osloveno dalších 127 firem (nezapojených do Sdružení AP), data za r. 2008 a 2009 předalo 21 firem.

10 10 Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR částkou 272,256 mld. Kč, meziroční nárůst salda o + 3,59 %

11 11 Bez firem Sdružení AP by zahraničně obchodní bilance ČR dosahovala záporných hodnot i v letech 2005 až 2009!

12 12 Počet zaměstnanců ve firmách Sdružení AP se oproti konci roku 2008 snížil o 10,58 % Uvedené počty osob se týkají jen „kmenových“ zaměstnanců.

13 13 Podíl firem Sdružení AP na počtu zaměstnanců však svědčí o vyšší produktivitě v automobilovém průmyslu

14 14 Po poklesu v roce 2008 vzrostla v roce 2009 přidaná hodnota o 7,47 %

15 15 Průměrná mzda ve firmách Sdružení AP vzrostla v roce 2009 jen o 0,73 % */ Rozdíl v součtu dán zaokrouhlením výpočtových hodnot na celé Kč.

16 16 Průměrná mzda u firem Sdružení AP byla v roce 2009 o 10,5 % nad průměrem ČR

17 17 Růst průměrné mzdy vykázaný za celou ČR byl o 3,27 % vyšší než ve firmách Sdružení AP

18 18 V roce 2008 se růst mezd odchýlil od vývoje v předchozích letech vlivem, k určitému „narovnání poměrů“ došlo v průběhu roku 2009

19 19 Ve většině krajů ČR je mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP vyšší

20 SHRNUTÍ – pozitiva roku 2009 1/ Pokles počtu zaměstnanců (- 10,58 %) byl nižší než celkový pokles produkce (- 14,67 %) a pokles exportu (-11,50 %). Firmy Sdružení AP udržely zaměstnanost na ekonomicky přijatelné úrovni. 2/ Podíl firem Sdružení AP na průmyslové produkci ČR (15,94 %) je vyšší než podíl na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech (7,51 %). To svědčí o zhruba dvojnásobné produktivitě práce ve firmách Sdružení automobilového průmyslu. 3/ Mzdový vývoj ve firmách Sdružení AP (nárůst o 0,73 %) odpovídal, na rozdíl od průměrného růstu za ČR (růst o 4,00 %), reálné situaci. Průměrná mzda ve firmách autoprůmyslu i tak přesahuje průměrnou mzdu v ČR o 10,50 %. 4/ Po výkyvu v roce 2008 došlo k narovnání relace mezi růstem přidané hodnoty a růstem mezd. 5/ Automobilový průmysl má trvale kladný vliv na zahraničně obchodní bilanci České republiky. Automobilový průmysl ČR v roce 2009

21 2. Výroba vozidel 2. Výroba vozidel Automobilový průmysl ČR v roce 2009

22 22 Výroba motorových vozidel vozidel v ČR v roce 2009 nejvyšší v historii: vyrobeno 983 992 ks

23 V průběhu 1. čtvrtletí 2010 byla překročena hranice 10 miliónů ks motorových vozidel vyrobených v České republice od roku 1989.

24 24 V roce 2009 došlo oproti roku 2008 dokonce ke zvýšení výroby o 3,78 %

25 25 Výroba všech silničních vozidel v roce 2009 oproti roku 2008 vzrostla o 2,97 %

26 26 Výroba silničních vozidel v ČR překročila v roce 2009 hranici 1 milion ks + nástavby..................1 541 + přípojná O1 a O2...15 817 CELKEM...............1 002 111

27 SHRNUTÍ – pozitiva roku 2009 1/ I přes ekonomickou recesi dosáhla celková výroba silničních vozidel v ČR dosáhla historického rekordu – bylo vyrobeno přes 1 milion ks. 2/ Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k nárůstu výroby motorových vozidel o 3,78 %, avšak jen díky růstu výroby osobních automobilů. Celková výroba silničních vozidel v ČR vzrostla o 2,97 %. Automobilový průmysl ČR v roce 2009 (výroba vozidel) Bohužel v oblasti výroby autobusů, nákladních automobilů, motocyklů a přípojných vozidel byl zaznamenán pokles výroby i odbytu.

28 3. Dodavatelský průmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2009

29 29 Stále silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu produkce však v roce 2009 poklesl na 46,64 %

30 30 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - podíl na celkovém počtu zaměstnanců poklesl

31 31 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - na snížení počtu zaměstnanců se podíleli více než z 92 %

32 32 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - trend růstu tržeb se již v roce 2008 obrátil

33 33 Dopady ekonomické recese se projevily především u dodavatelů - trend růstu exportu se již v roce 2008 obrátil

34 SHRNUTÍ Ekonomická recese se projevila v tomto sektoru nejvíce a to v oblasti zaměstnanosti (snížení počtu zaměstnanců), tržeb i výše exportu. Automobilový průmysl ČR v roce 2009 (dodavatelský průmysl)

35 4. Podnik roku 2009 v českém automobilovém průmyslu (12. ročník soutěže) Automobilový průmysl ČR v roce 2009

36 Podnik roku 2009 v českém automobilovém průmyslu Kritéria pro vyhodnocení 1)hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 2)přidaná hodnota na pracovníka v roce 2009 (mil. Kč / prac.) 3)a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

37 Podnik roku 2009 v českém automobilovém průmyslu V každém z uvedených kritérií (č. 1., 2. a 3.) bylo stanoveno pořadí firemV každém z uvedených kritérií (č. 1., 2. a 3.) bylo stanoveno pořadí firem Součtem jednotlivých umístění bylo stanoveno celkové pořadí firem, prvních 5 firem s nejnižším součtem získává oceněníSoučtem jednotlivých umístění bylo stanoveno celkové pořadí firem, prvních 5 firem s nejnižším součtem získává ocenění „Podnik roku 2009“ v českém automobilovém průmyslu

38 Podniky roku 2009 v českém automobilovém průmyslu se staly: LUCAS VARITY s.r.o. Σ 15 - brzdové systémy a jejich díly ŠKODA AUTO a.s. Σ 15 - osobní automobily - osobní automobily TPCA Czech, s.r.o. Σ 18 - osobní automobily - osobní automobily HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Σ 31 - světelná technika IVECO Czech Republic, a.s. Σ 38 - autobusy

39 5. Projekty pro podporu vzdělávání v technických profesích v technických profesích Automobilový průmysl ČR v roce 2009 „AUTOADAPT“ V současné době je Sdružení AP zapojeno do tří vzdělávacích projektů.

40 40 Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání v technických oborech Navazuje na úspěšný projekt „IQ Auto“. Projekt IQ Industry“ byl MŠMT ČR schválen, Sdružení AP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků. Portál „AUTA NÁS BAVÍ“ má za cíl populární formou a při využití internetu informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu.

41 41 Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání v technických oborech Sdružení AP je předkladatelem projektu „AUTOADAPT“, který byl na MPSV předložen v únoru 2010. Týká se zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Projekt byl schválen výběrovou komisí MPSV ČR dne 4. května 2010, plánované finanční prostředky však byly sníženy o cca 25 %. Při hodnocení projektů jsme se v řadě případů setkali s tím, že projekty, kde figuruje automobilový průmysl (ale i jiné průmyslové obory) jsou hodnotícími či výběrovými komisemi ministerstev „hodnoceny“ tak, že „automobilový průmysl prostředky z fondů nepotřebuje, neboť má dostatek vlastních zdrojů....“.

42 42 Jaká je podpora vzdělávání v technických oborech? Příklad struktury programů vyšších odborných škol Z celkem 174 vzdělávacích programů doporučených k akreditaci směřovalo do oblasti průmyslu a dopravy jen 20 programů, to je 11,49 %!

43 Diskuze, dotazy, případná doplnění (k aktuálně řešené problematice) Ing. Pavel Juříček viceprezident Sdružení AP (BRANO Group) Ing. Antonín Šípek ředitel sekretariátu Ing. Martin Jahn prezident Sdružení AP Na Vaše dotazy jsou připraveni odpovídat: + další členové Představenstva a přítomní představitelé firem Sdružení AP Ing. Oldřich Svoboda viceprezident Sdružení AP (HELLA Autotechnik)

44 Děkujeme Vám za pozornost věnovanou českému automobilovému průmyslu. Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 http://www.autosap.cz E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 Fax: +420 224 239 690


Stáhnout ppt "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2009 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google