Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky aneb základní charakteristiky HP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky aneb základní charakteristiky HP."— Transkript prezentace:

1 Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky aneb základní charakteristiky HP

2 Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Politicko- ekonomický vývoj Vývoj ekonomických teorií Praktická hospodářská politika Pramen: Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, str. 12.

3 Institucionální prostředí HP INSTITUCE = „pravidla hry“; „lidmi navržená omezení, které ovlivňují jejich chování“ x ORGANIZACE = „vzájemně propojené skupiny aktérů jednajících pod tlakem jistých institucí“ či „skupiny hrajících tuto hru“ Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

4 Praktická HP INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ Právní instituce Ekonomick é instituce Politické a demokratické instituce Kulturní faktory Historie a zkušenosti Vlivy ze zahraničí

5 Právní instituce, ekonomické instituce, historie a zkušenosti, kulturní faktory, politické a demokratické instituce a vnější faktory (vlivy ze zahraničí) Ale také vlivy: hospodářského (koordinačního) systému politického a stranického systému byrokracie velkých sociálních skupin nadnárodních a mezinárodních organizací … Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

6 HP = přístup státu (vlády) k základním otázkám ekonomické teorie nebo ekonomickým problémům úkolem je analýza, výzkum a objasňování situací a jevů, které musí stát (vláda) při své praktické HP řešit. praktická HP = činnost nositelů HP jak pomocí nástrojů dosáhnout určitých HP cílů  HP je na rozmezí ekonomie a politologie –přístup státu k ekonomice –činnost státu Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

7 NOSITELÉ Kdo? NÁSTROJE Jak? CÍLE Co? Ekonomické teorie Politické ideologie Dostupné zdroje SchopnostiSplnitelnost

8 Nositelé HP = subjekty, které se podílí na procesu: formulování realizaci kontrole HP Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

9 Nástroje HP = prostředky, kterými stát (nositelé HP) disponuje a které užívá k dosažení vytyčených cílů Dle úrovně působení (charakteru vlivu): makroekonomické (nepřímé) mikroekonomické (přímé) Dle oblasti působení: měnové fiskální Dle způsobu ovlivňování: plošné (univerzální) selektivní Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

10 Vztahy mezi cíli a nástroji HP (požadavky na nástroje): otázka systémové konformity – EUKENOVO PRAVIDLO – co největší stálost HP  předvídatelnost, „průhlednost“, důvěryhodnost –systémově nutná –systém podporující –systému odpovídající opatření –systém zhoršující –systém narušující Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP

11 Koncepční přístupy k HP Stabilizace a růst – mírnění oscilací nebo růst potenciálu

12 Koncepční přístupy k HP Stabilizační HP Kolísání reálného produktu kolem potenciálu a) Tradiční teorie - monetaristé - nová klasická mae - nová keynesiánská ekonomie b) Teorie reálného hospodářského cyklu

13 Koncepční přístupy k HP Hospodářský cyklus Pramen: Kliková, Kotlán (2003), str. 126.

14 Koncepční přístupy k HP Prorůstová HP pokus o stabilizaci může vést k destabilizaci stimulace S a jejich přeměna v I, stimulace přílivu FDI stimulace lidského kapitálu – konvergence znalostí do inovací nezávislá centrální banka omezení růstu vládních výdajů, reformy státní správy, snížit daně a sociální výdaje, deregulace a snížit korupci

15 Koncepční přístupy k HP Poptávková vs. nabídková HP soustředění se na AD stranu – předpoklad, že každá D si vytvoří vlastní S Poptávková HP v recesi expanze FP i MP – růst Y i π dle hloubky recese Nabídková HP ekonomie strany nabídky  Lafferova křivka  snížit daně i vládní výdaje

16 Koncepční přístupy k HP MAE a MIE HP eliminace tržních selhání a změnu distribuci příjmů/důchodů spravedlnost a zvýšení společenského blahobytu  –Paretovo optimum – nelze přerozdělit tak, aby se pozice jednoho subjektu zlepšila aniž by se zhoršila situace ostatních –Marshallovo optimum – nelze přerozdělit důchod tak, aby se situace jednoho subjektu zlepší více než se situace druhého zhorší

17 Koncepční přístupy k HP Mechanismy formování očekávání a) adaptivní b) racionální


Stáhnout ppt "Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky aneb základní charakteristiky HP."

Podobné prezentace


Reklamy Google