Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky"— Transkript prezentace:

1 Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky
aneb základní charakteristiky HP

2 Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP
Politicko-ekonomický vývoj Praktická hospodářská politika Vývoj ekonomických teorií Pramen: Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, str. 12.

3 Institucionální prostředí HP
Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Institucionální prostředí HP INSTITUCE = „pravidla hry“; „lidmi navržená omezení, které ovlivňují jejich chování“ x ORGANIZACE = „vzájemně propojené skupiny aktérů jednajících pod tlakem jistých institucí“ či „skupiny hrajících tuto hru“

4 INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Vlivy ze zahraničí INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ Politické a demokratické instituce Právní instituce Praktická HP Ekonomické instituce Kulturní faktory Historie a zkušenosti

5 hospodářského (koordinačního) systému
Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Právní instituce, ekonomické instituce, historie a zkušenosti, kulturní faktory, politické a demokratické instituce a vnější faktory (vlivy ze zahraničí) Ale také vlivy: hospodářského (koordinačního) systému politického a stranického systému byrokracie velkých sociálních skupin nadnárodních a mezinárodních organizací

6 Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP
HP = přístup státu (vlády) k základním otázkám ekonomické teorie nebo ekonomickým problémům úkolem je analýza, výzkum a objasňování situací a jevů, které musí stát (vláda) při své praktické HP řešit. praktická HP = činnost nositelů HP jak pomocí nástrojů dosáhnout určitých HP cílů  HP je na rozmezí ekonomie a politologie přístup státu k ekonomice činnost státu

7 Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP
Ekonomické teorie Schopnosti Dostupné zdroje Splnitelnost NOSITELÉ Kdo? NÁSTROJE Jak? CÍLE Co? Politické ideologie

8 = subjekty, které se podílí na procesu: formulování realizaci
Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Nositelé HP = subjekty, které se podílí na procesu: formulování realizaci kontrole HP

9 Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP
= prostředky, kterými stát (nositelé HP) disponuje a které užívá k dosažení vytyčených cílů Dle úrovně působení (charakteru vlivu): makroekonomické (nepřímé) mikroekonomické (přímé) Dle oblasti působení: měnové fiskální Dle způsobu ovlivňování: plošné (univerzální) selektivní

10 Vztahy mezi cíli a nástroji HP (požadavky na nástroje):
Základy hospodářské politiky – instituce, nositelé a nástroje HP Vztahy mezi cíli a nástroji HP (požadavky na nástroje): otázka systémové konformity – EUKENOVO PRAVIDLO – co největší stálost HP  předvídatelnost, „průhlednost“, důvěryhodnost systémově nutná systém podporující systému odpovídající opatření systém zhoršující systém narušující

11 Koncepční přístupy k HP
Stabilizace a růst – mírnění oscilací nebo růst potenciálu

12 Koncepční přístupy k HP
Stabilizační HP Kolísání reálného produktu kolem potenciálu a) Tradiční teorie - monetaristé - nová klasická mae - nová keynesiánská ekonomie b) Teorie reálného hospodářského cyklu

13 Koncepční přístupy k HP
Hospodářský cyklus Pramen: Kliková, Kotlán (2003), str. 126.

14 Koncepční přístupy k HP
Prorůstová HP pokus o stabilizaci může vést k destabilizaci stimulace S a jejich přeměna v I, stimulace přílivu FDI stimulace lidského kapitálu – konvergence znalostí do inovací nezávislá centrální banka omezení růstu vládních výdajů, reformy státní správy, snížit daně a sociální výdaje, deregulace a snížit korupci

15 Koncepční přístupy k HP
Poptávková vs. nabídková HP soustředění se na AD stranu – předpoklad, že každá D si vytvoří vlastní S Poptávková HP v recesi expanze FP i MP – růst Y i π dle hloubky recese Nabídková HP ekonomie strany nabídky  Lafferova křivka  snížit daně i vládní výdaje

16 Koncepční přístupy k HP
MAE a MIE HP eliminace tržních selhání a změnu distribuci příjmů/důchodů spravedlnost a zvýšení společenského blahobytu  Paretovo optimum – nelze přerozdělit tak, aby se pozice jednoho subjektu zlepšila aniž by se zhoršila situace ostatních Marshallovo optimum – nelze přerozdělit důchod tak, aby se situace jednoho subjektu zlepší více než se situace druhého zhorší

17 Koncepční přístupy k HP
Mechanismy formování očekávání a) adaptivní b) racionální


Stáhnout ppt "Instituce, nositelé a nástroje hospodářské politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google