Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. 12. 2007 Praha – snímek č. 1/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. 12. 2007 Praha – snímek č. 1/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován."— Transkript prezentace:

1 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 1/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" Inovační systém v Moravskoslezském kraji E v a B e r g e r o v á Euro Info Centrum Ostrava – Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

2 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 2/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání"Obsah 1. Regionální inovační systém Faktory rozvoje RIS Faktory rozvoje RIS Typy RIS Typy RIS 2. Inovační systém v MSK Regionální inovační strategie Regionální inovační strategie InOva / InOva II InOva / InOva II Komise pro vědu, výzkum a VŠ Komise pro vědu, výzkum a VŠ VaV VaV Klastry Klastry Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

3 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 3/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Regionální inovační systém Regionální inovační politika by měla podporovat:  přitažlivost regionu pro kvalifikovanou pracovní sílu;  spolupráci firem s VŠ a jinými výzk. institucemi;  financování inovací. Formálně je podpora tvorby funkčního RIS vyjádřena v regionální inovační strategii. RIS je tvořen politickými, ekonomickými a institucionálními vztahy v daném regionu. Inovační infrastruktura je založena na spolupráci mezi výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími partnery, která vede ke komercializaci výsledků VaV.

4 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 4/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Faktory rozvoje RIS Vědecká a technická infrastruktura Spolupráce firem Finanční zdroje Politická podpora

5 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 5/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Typy RIS Dle faktorů, od kterých je odvozena dynamika RIS, rozlišujeme RIS podnikatelský a RIS institucionální.  Podnikatelský Dynamika RIS závisí na rizikovém kapitálu, podnikatelích, vědcích, tržní poptávce a inkubátorech. Tyto inovační systémy jsou uplatňovány zejména v USA a ve VB.  Institucionální Dynamika RIS závisí na systémových vztazích mezi výrobními, znalostními a vládnoucími strukturami v daném regionu. RIS je podpořena institucionálním rámcem na národní úrovni. Tento RIS je typický pro německé a severské regiony.

6 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 6/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" Inovační systém v MSK Podíl inovujících podniků v MSK na celkovém počtu v ČR byl v r. 2005 10 %, čímž se MSK řadí na 3. místo (za Prahu s 21 % a Jihomoravský kraj se 14 %).

7 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 7/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Regionální inovační strategie 1/2 zpracována v r. 2003 zpracována v r. 2003 cíl: vytvořit v MSK příznivé podmínky pro vznik efektivně fungujícího regionálního trhu s inovacemi cíl: vytvořit v MSK příznivé podmínky pro vznik efektivně fungujícího regionálního trhu s inovacemi obsah: SWOT analýzy, program implementace, harmonogram realizace obsah: SWOT analýzy, program implementace, harmonogram realizace nedostatky: neurčena zodpovědnost za plnění jednotlivých doporučení + nestanoven koordinační orgán nedostatky: neurčena zodpovědnost za plnění jednotlivých doporučení + nestanoven koordinační orgán

8 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 8/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Regionální inovační strategie 2/2 doporučuje: doporučuje: 1. založení Moravskoslezského inovačního centra; 2. zpracovat program propagace soukromého podnikání a realizace záměrů inovační strategie; 3. vypracovat program lobystického působení představitelů MSK na státní orgány, který zabezpečí urychlené dobudování páteřní sítě dopravního propojení kraje s ostatními regiony ČR; 4. zajistit statistické sledování inovačních podnikatelských aktivit podle ukazatelů inovačních schopností regionů (NUTS II) platných v EU; 5. zpracování programu rozvoje lidských zdrojů MSK; 6. zpracovat program získávání investorů pro financování inovačního podnikání.

9 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 9/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji InOva  InOva – iniciativa ARR (2006)  diseminace aktualit z oblasti VVaV a inovací  zmapování subjektů inovačního systému MSK  v MSK chybí zejména: 1. forsighting (předvídání), 2. monitoring a evaluace 3. soukromé financování (business angels, VC) 4. šíření best practices

10 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 10/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji InOva II  InOva II – pilotní projekt (2007) spolufinancovaný z projektu SROP 3.3 Partnerstvím k prosperitě.  cíl: otestovat funkčnost regionálního partnerství pro posílení absorpční kapacity MSK v oblasti VaV a inovací (např. pomoc při zpracování projektových záměrů ucházejících se o podporu ze SF 2008-13).

11 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 11/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy stanoviska a náměty radě kraje stanoviska a náměty radě kraje navrhuje dotační programy navrhuje dotační programy projednává žádosti o dotace projednává žádosti o dotace http://www.kr-moravskoslezsky.cz/kom_vvv.html

12 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 12/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" Výzkum a vývoj MSK Z hlediska počtu zaměstnanců VaV (6 % ČR) i z pohledu výdajů na VaV (5 % ČR) se MSK řadí na 4. místo (za Prahu, Středočeský a Jihomoravský kraj). Z hlediska počtu zaměstnanců VaV (6 % ČR) i z pohledu výdajů na VaV (5 % ČR) se MSK řadí na 4. místo (za Prahu, Středočeský a Jihomoravský kraj). Na rozdíl od krajů, které jsou v pořadí před MSK, je VaV v MSK financován převážně ze soukromých zdrojů, zatímco podíl státu a vysokých škol na financování VaV je minimální. Na rozdíl od krajů, které jsou v pořadí před MSK, je VaV v MSK financován převážně ze soukromých zdrojů, zatímco podíl státu a vysokých škol na financování VaV je minimální. Výzkumná a vývojová centra v MSK jsou zaměřena zejména na tradiční průmyslová odvětví (materiálové inženýrství, geoniku, strojírenství a informační technologie). Výzkumná a vývojová centra v MSK jsou zaměřena zejména na tradiční průmyslová odvětví (materiálové inženýrství, geoniku, strojírenství a informační technologie).

13 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 13/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Klastry 1.Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK), 2.Moravskoslezský strojírenský klastr, o.s. (MSSK), 3.Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. (MAK), 4.IT Cluster, o.s., 5.Klastr Hydrogen-CZ, o.s., 6.Stavební klastr Ostrava, o.s. 7.ENVICRACK (obnovitelné energie).

14 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 14/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji

15 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 15/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován ve spolupráci s Ruskou federací) „1P05ME816 - Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví V r. 2006 firmám a fyzickým osobám z MSK uděleno / zapsáno 720 ochranných dokumentů (zapsáno 129 užitných vzorů + 53 průmyslových vzorů + 512 ochranných známek; uděleno 26 patentů).

16 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 16/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Závěr Možné překonání bariér inovačního podnikání: novela živnostenského zákona: snížení byrokratické zátěže a nákladů spojených se založením podniku;novela živnostenského zákona: snížení byrokratické zátěže a nákladů spojených se založením podniku; čerpání best practices z VB (partnerský region MSK – North-East) „projekt rozvojové agentury NStar“: důvěra ve spolupráci s venture kapitalisty; využívání VC financování a poradenstvíčerpání best practices z VB (partnerský region MSK – North-East) „projekt rozvojové agentury NStar“: důvěra ve spolupráci s venture kapitalisty; využívání VC financování a poradenství aktivity klastrů: větší spolupráce firem s VŠ / výzkumnými institucemi: růst transferu výsledků výzkumu do praxeaktivity klastrů: větší spolupráce firem s VŠ / výzkumnými institucemi: růst transferu výsledků výzkumu do praxe V MSK se vyvíjí několik pro-inovačních aktivit: iniciativa InOvainiciativa InOva projekty klastrů:projekty klastrů: projekt MSSK ve spolupráci s VŠB „Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu“ projekt MSSK ve spolupráci s VŠB „Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu“ projekt IT Clusteru „Škola pro praxi“ (sladění potřeb praxe a možností vzdělávacích institucí). projekt IT Clusteru „Škola pro praxi“ (sladění potřeb praxe a možností vzdělávacích institucí).

17 6. 12. 2007 Praha – snímek č. 17/ Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Děkuji za pozornost a přeji pěkný den! Ing. Eva Bergerová Euro Info Centrum Ostrava Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Tel.: 595 691 236 bergerova@arr.czbergerova@arr.cz (od 1. 1. 2008 e.bergerova@khkmsk.cz) e.bergerova@khkmsk.cz bergerova@arr.cze.bergerova@khkmsk.cz http://www.euroinfocentrum.cz


Stáhnout ppt "6. 12. 2007 Praha – snímek č. 1/17 Eva Bergerová – Inovační systém v Moravskoslezském kraji Mezinárodní grantový projekt MŠMT (nositelem VŠMIE; zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google