Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled projektu Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Investor: Město Rožmitál pod Třemšínem Společný regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled projektu Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Investor: Město Rožmitál pod Třemšínem Společný regionální."— Transkript prezentace:

1 Přehled projektu Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Investor: Město Rožmitál pod Třemšínem Společný regionální program (SROP) Priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Autoři projektu: Ing. Martin Pazderník a Akad. Arch. Michal Dostál Jméno přednášejícího: Dana Petrášková, Ing. Martin Pazderník

2 Cíle projektu Konečný cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, které bude sloužit všem občanům města a regionu. Investiční záměr: Cílem investičního záměru je rekonstrukce budovy vedle radnice na prostory pro knihovnu a centrum celoživotního vzdělávání. Vznikne tak zařízení se školícími kapacitami, počítačovou učebnou, veřejně přístupnými Internetovými stanicemi a informačním centrem regionu. Současně budou v pobočkových knihovnách obcí pořízeny PC stanice napojené bezdrátovou sítí na centrální systém a Internet. Rozpočet projektu: Celkem 17 992 453 Kč, z toho dotace ze Strukturálních fondů EU 14 393 963 Kč, dotace z programu MMR ČR 1 439 396 Kč a prostředky z vlastních zdrojů 2 159 094 Kč.

3 Popis Projektová dokumentace řeší přestavbu – stavební úpravu části stávajících objektů a to Měšťanského domu a části objektu Radnice Náměstí v Rožmitále pod Třemšínem. Účel stavby : Město Rožmitál pod Třemšínem je historickým, kulturním a správním centrem regionu Třemšínska. Prvořadým účelem vybudování centra celoživotního vzdělávání s úzkou provazbou na informační centrum regionu, jehož úlohu do jisté míry v současnosti plní místní středisková knihovna manželů Tomanových. Dalším záměrem investora je vybavit město moderním informačním systémem na bázi internetových technologií. Centrem informačního systému bude informační centrum v Palackého ulici. K tomuto centru budou připojena další satelitní pracoviště v jednotlivých obcích mikroregionu Třemšín. Dále rekonstruované prostory budou v rámci možností rekonstrukce objektu v památkové zóně řešeny jako bezbariérové a tudíž přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V současné době je pro plně imobilní osoby prakticky nemožné knihovnu navštívit a pro skupinu lidí se sníženou schopností pohybu a orientace ve stávajících prostorech knihovny v Brdském památníku je návštěva vzhledem ke stavebně technickému provedení problémem a odrazujícím faktorem.

4 Postupy Harmonogram projektu: Projekt je rozdělen do tří etap. Zahájení etapy: 4/2005 Ukončení etapy: 8/2006 Stručný popis časové realizace: Vlastní realizaci předchází zpracování PD, ekonomických podkladů, účast ve SROP. V I. etapě se bude realizovat I. PP a I. NP, a to přípravné a bourací práce, hrubá stavba, technické zařízení budov, vzduchotechnika, elektro, plyn, společné stavební náklady pro I. PP a I. NP. Ve II. etapě se bude realizovat II. NP (opět hrubá stavba, technické zařízení budov, vč. příslušné části společných nákladů stavby týkajících se II. NP. Ve II. etapě se bude realizovat také střecha, fasády, rampa ve dvoře, venkovní úpravy, interiéry. Ve III. etapě se bude realizovat vybavení objektu IT, vč. vybavení pobočkových stanic centra regionu, náleží sem propagace, marketing, výběr nových pracovních sil, příprava před otevřením centra. celkem podlahová plocha 1.NP ( včetně rampy )219,71m2 celkem podlahová plocha 2.NP ( včetně terasy )215,59m2 celkem podlahová plocha 1.NP v objektu „Radnice“ 95,08m2 Celkem podlahová plocha „Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových“ ( včetně terasy a suterénu )577,80 m2

5 Popis rekonstruovaného objektu Zjednodušený popis stávajícího objektu : Dvoupodlažní budova s podkrovím, částečně podsklepena, lichoběžníkového půdorysu s přízemní přístavbou na jižní fasádě. Budova je zděná ze smíšeného a cihelného zdiva založená pravděpodobně na kamenných základových pasech, stropní konstrukce nad 1.NP je řešena cihelnými klenbami a nad 2.NP dřevěné stropní konstrukce různého stavebně technického provedení, ramena schodiště jsou dřevěné, mezipodesty jsou položeny dlažbou na klenutý cihelný strop. Konstrukce střechy je řešena dřevěným krovem s tesařskou stojatou stolicí s vaznicí, střecha je provedena nová krytinou z šablon Beronit sytě červeného odstínu. Na jižní fasádě je proveden pultový vikýř zhruba přes polovinu šířky střechy. Fasády jsou provedeny hladkou štukovou omítkou, severní ( uliční ) fasáda je pak doplněna četnými štukovými římsami a šesti dominantními vertikálními pilíři v nepravidelném rastru „podpírajícími“ masivní podokapní římsu. Hlavní plochy fasád jsou opatřeny fasádním nátěrem v zelené barvě, štuky pak v bílé barvě. Okna jsou dřevěná dvojitá, opatřená krycím emailovým nátěrem v odstínu lomené bílé, v podkroví jsou osazeny eurookna z tvrdého dřeva s transparentním lakem.

6 Aktuální stav Podrobný přehled postupu v porovnání s plánem –Vypracování a schválení investičního záměru projektu 10/2003 zahájeno – 1/2004 dokončeno –Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 1/2004 zahájeno – 1/2004 dokončeno –Vypracování a schválení projektové dokumentace 2/2004 zahájeno – 8/2004 dokončeno –Zadání projektu (stavební části stavby) 1/2005 – 3/2005 –Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení) 1/2005 – 3/2005 –Realizace projektu (stavební části stavby) 4/2005 – 4/2006 –Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení) 4/2006 – 7/2006 –Závěrečné vyhodnocení projektu 8/2006 – 1/2007

7 Marketingová strategie Marketingová strategie projektu: Projekt výrazně navýší nabídku knihovnických a informačních služeb v mikroregionu. Vytvořením pobočkových stanic knihovny v obcích a připojením stávajících vesnických knihoven pomocí PC stanic dojde k rozšíření a výraznému zkvalitnění knihovnických služeb pro občany. Zlepší se i přístup veřejnosti k veřejným Internetovým stanicím, ze stávajících dvou na osm a dalších 12 nově zřízených pobočkových pracovišť v okolních obcích. Dojde dále k vytvoření nových školících kapacit – školících místností a počítačových pracovišť. Fungováním informačního centra mikroregionu se předpokládá zlepšení informovanosti místních obyvatel, a dále pak významné zlepšení propagace mikroregionu.

8 Závěr Městská knihovna manželů Tomanových Náměstí 23 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Dana Petrášková Tel. 318 665 439 E-mail: knihovna@rozmitalptr.czknihovna@rozmitalptr.cz www.rozmitalptr.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Přehled projektu Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Investor: Město Rožmitál pod Třemšínem Společný regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google