Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Metody řízení tržních rizik Zajištění (hedging) –Statické zajištění (párování) –Dynamické zajištění (imunizace) Finanční krytí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Metody řízení tržních rizik Zajištění (hedging) –Statické zajištění (párování) –Dynamické zajištění (imunizace) Finanční krytí."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Metody řízení tržních rizik Zajištění (hedging) –Statické zajištění (párování) –Dynamické zajištění (imunizace) Finanční krytí (Value at Risk) –Krytí kapitálem nebo rezervami –Prodej rizik (pojištění) Limity

2 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Zajištění Statické zajištění (lineární rizika) –Uzavření pozice nákupem nebo prodejem Statické zajištění nelineárních rizik (lze pouze částečně) –Gapová metoda (zařazení úrokových nástrojů do košů podle zůstatkové splatnosti/ doby do přecenění) –Kryté opce (vydání opce + operace s podkl. aktivem) Dynamické zajištění nelineárních rizik (úrokové r., opční rizika) –Lineární zajištění (delta hedging) –Zajištění vyššího řádu (obvykle konvexity)

3

4 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Imunizace - příklad Pojistný kmen životní pojišťovny předpokládá výplatu pevné roční anuity (důchodu) ve výši 50 mil. Kč po dobu 10 let. Je možné investovat do těchto nástrojů: –SD 7% splatný za 8 let; –SD 4% splatný za 3 roky. Tržní úroková sazba od 1 roku do 5 let činí 4,5% p.a., nad 5 let pak 5% p.a. Hledáme portfolio, kde pojišťovna maximálně omezí úrokové riziko.

5 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Postup řešení (úplné řešení viz http://risk.vlachy.cz) Spočítáme současnou hodnotu budoucích výdajů (závazku) V A Současná hodnota příjmů z investic se mu musí rovnat (jinak je pojišťovna insolventní); hledáme proto takové V 3 a V 8, aby V 3 +V 8 = V A Úroková citlivost portfolia je (lokálně) nulová, pokud je nulová jeho durace; pro imunizované portfolio tedy musí platit D 3 V 3 +D 8 V 8 = D A V A Durace umíme spočítat ze známé struktury pe- něžních toků (nemusíme znát velikost investic).

6 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Finanční krytí rizik (Value at Risk) Maximální očekávaná ztráta z pozice v určitém časovém horizontu při zvolené úrovni spolehlivosti odhadu. Pomocí VaR lze odhadnout výši kapitálu nutného ke krytí rizik, a také hodnotu rizika. Metody odhadu VaR: –Analytická m. (variancí a kovariancí) - parametrická –Historická (simulační) metoda - neparametrická –Metoda statistických modelů (Monte Carlo) - generování náhodných čísel

7 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Analytická metoda odhadu VaR Určíme rizikový faktor a velikost pozice. Popíšeme faktorovou citlivost (u nelineárních rizik zpravidla lineárně aproximujeme): –lineární rizika:  V = N  p –úrokové riziko:  V/V = -D m  i Odhadneme statistické rozdělení změn riziko- vého faktoru, jeho očekávaný výnos a volatilitu. Odhadneme dobu držení pozice a zvolíme interval spolehlivosti odhadu. Spočítáme maximální očekávanou ztrátu (VaR).

8 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Parametry rozdělení tržních cen Zpravidla se předpokládá logaritmicko-normální rozdělení cenových změn (tzn. normální rozděl. log. výnosů) - teorie náhodné procházky Jeho parametry jsou očekávaný výnos (střední výnos, trend) a volatilita (sm. odchylka) výnosů. P(p t ) ptpt P(r) r=ln(p t /p 0 )  

9 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Odhad očekávaného výnosu a volatility Historický výnos/volatilita –Předpokládá nezměněné podmínky Implicitní výnos/volatilita –Výnos z termínových úrokových sazeb nebo jejich syntetizací –Volatilita z tržních cen obchodovaných opcí Ekonometrické metody Kvalifikovaný odhad –Při krátkém držení se očekávaný výnos často zanedbává

10 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Normované normální rozdělení je transformací náhodné veličiny X na U = (X-  )/ . Pro normované normální rozdělení je známá distribuční funkce => kvantily (např.): u 50% = 0 (medián) u 90% = 1,28 (9. decil) u 95% = 1,65 (95. percentil) u 99% = 2,33 (99. percentil) x > x min =  - u  x < x max =  + u  Kvantily normálního rozdělení P(r) r   99%

11 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Analytický odhad VaR (příklad) Dlouhá dolarová pozice N = 1 mil. $ při kursu p = 25,00; roční volatilita  = 12% a E(r) = -1%. Odhad měsíční VaR (maximální očekávané ztráty) při spolehlivosti odhadu 95% (1,65  ). r min = E(r) M - 1,65  M ; r max = E(r) M + 1,65  M ln(p min /E(p)) = E(r)/12 - 1,65  /  12 p min = E(p) e E(r)/12-1,65  /  12 = 23,57 (E(p) = 24,98) VAR = N |p min - E(p)| = 1 410 000 Kč Když je pozice krátká: p max = E(p) e E(r)+1,65  /  12 = 26,43; VAR S = N |p max - p| = 1 450 000 Kč

12 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Využití VaR Kolik kapitálu potřebuji ke krytí rizika? Mám-li kapitál ve výši 1,4 mil. Kč, pak s 95% spolehlivostí vím, že nemohu zkrachovat. Kolik mě dané riziko stojí? Je-li náklad na kapitál r C = 20%, pak je jeho cena (měsíčně) 1,4×0,2/12 = 23 tis. Kč. Za vyšší cenu bych měl riziko koupit, za nižší cenu bych ho měl prodat. Jaký limit mám stanovit pro obchodování? Nechci (nemohu si dovolit) ztratit za měsíc víc než 1 mil. Kč. Pak bych neměl připustit dlouhou pozici vyšší než 1 000 000/1,41 = 877 tis. $.


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Metody řízení tržních rizik Zajištění (hedging) –Statické zajištění (párování) –Dynamické zajištění (imunizace) Finanční krytí."

Podobné prezentace


Reklamy Google