Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ A OBCHODNÍK Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Miloslav Kužela Aleš Valla Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ A OBCHODNÍK Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Miloslav Kužela Aleš Valla Seminář."— Transkript prezentace:

1

2 SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ A OBCHODNÍK Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Miloslav Kužela Aleš Valla Seminář AEM Praha 21. května 2003

3 OBSAH Představení společnosti Zkušenosti společnosti na liberalizovaném trhu Odpovědnost za odchylku Zajištění distribuce pro OZ

4 STRATEGIE SPOLEČNOSTI MORAVIA ENERGO, a.s. zz aměřila svoji strategii zejména na d dd dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky. dd ále rozvíjí své aktivity v oblasti z zz zahraničního obchodu s elektřinou. jjjje členem Českomoravské komoditní burzy Kladno. ppppronajímá optické vlákna na svém vedení 110 kV z ČR do Polska.

5 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY Období: Objem prodané elektřiny (MWh) Celkový obrat (Kč) 2001511 000553 000 000 2002924 000930 000 000 2003932 000917 300 000

6 ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI VV íce než 2 roky zkušeností s dodávkami elektřiny pro konečné zákazníky DD odávky elektřiny pro mateřskou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ZZ kušenost s p pp převzetím zodpovědnosti za odchylky vůči Operátorovi trhu s elektřinou, a.s. EEEExport/import elektřiny

7 ÚÚ čast v několika desítkách výběrových řízeních pro dodávky oprávněným zákazníkům PP ro rok 2002 nabídka účasti v bilanční skupině MORAVIA ENERGO PP ro rok 2003 nabídka průměrné celoroční ceny VV e dvou případech vítězná nabídka

8 VV jednom případě byla nabídka pro OZ cenově nejvýhodnější, přesto se rozhodl zůstat u stávajícího dodavatele VV e 12 případech postup do nejužšího kola VŘ OO d roku 2003 zajišťování dodávek elektřiny pro dalšího oprávněného zákazníka LINDE TECHNOPLYN, a.s. na třech odběrných místech v České republice

9 ZKUŠENOSTI S ODCHYLKOU OO bchodní podmínky OTE limitují účastníky trhu NN eprůhledná funkčnost a malá likvidita OKO NN emožnost převedení odchylky na další subjekt zúčtování (řetězení odchylek) CC enu odchylky stanovuje dominantní poskytovatel podpůrných služeb BB ankovní garance a inkasní způsob plateb

10 OO d roku 2003 lze dle vyhlášky 373 odchylku převést vždy jen na jeden subjekt zúčtování přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu Dle vyhlášky 373 se pro účely této vyhlášky subjektem zúčtování odchylek rozumí účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek RR egistrovaný účastník trhu – každý subjekt, který má uzavřenu smlouvu s OTE

11 ZKUŠENOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM DISTRIBUCE PRO OZ Obchodník zajišťuje jménem OZ ss jednání smlouvy o připojení s místně příslušnou distribuční společností – doporučujeme sjednat v předstihu (i když nemusí dojít ke změně dodavatele). Smlouvu uzavírá OZ a DS. ss jednaní smlouvy o poskytnutí distribuce (vychází ze smlouvy o připojení, kde jsou definované technické parametry, a cenového rozhodnutí ERU). Smlouvu uzavírá dodavatel a DS.

12 ZKUŠENOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM DISTRIBUCE PRO OZ MM ístně příslušný distributor je povinen zajistit požadovaný druh měření a předávání měření OTE. PP okud se nejedná o REAS, je pravděpodobné, že zajištění těchto věcí není otázkou dnů, ale pravděpodobně měsíců. Proto doporučujeme nenechávat na poslední chvíli. V případě, že provozovatel LDS nemá vhodné zkušenosti a prostředky, je nutná pomoc dodavatele.

13 ZKUŠENOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM DISTRIBUCE PRO OZ Postup OZ a dodavatele PP odání žádosti na připojení místně příslušné distribuční společnosti (specifikace technických požadavků) VV yjádření distributora k žádosti do 30 dnů UU zavření smlouvy na připojení UU zavření smlouvy na poskytnutí distribuce

14 ZKUŠENOSTI SE ZAJIŠŤOVÁNÍM DISTRIBUCE PRO OZ Postup distributora PP oskytne žádost o připojení odběrného místa ZZ ajistí požadovaný druh měření (pokud neexistuje) UU zavře smlouvu s OTE o předávání údajů ZZ ajišťuje měření a přenos dat do IS OTE

15 VÁŠ STABILNÍ PARTNER na liberalizovaném trhu s ELEKTRICKOU ENERGIÍ KONTAKT: MORAVIA ENERGO, a.s. Průmyslová 1018 739 65 Třinec – Staré Město Tel.: 558 535 088 Fax: 558 334 361 E-mail: moravia.energo@trz.cz


Stáhnout ppt "SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ A OBCHODNÍK Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Co přináší vlastní odpovědnost za odchylku? Miloslav Kužela Aleš Valla Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google