Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 The Turns of Interpreting Studies Franz Pöchhacker In: Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A tribute to Daniel Gile (2009)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " The Turns of Interpreting Studies Franz Pöchhacker In: Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A tribute to Daniel Gile (2009)"— Transkript prezentace:

1  The Turns of Interpreting Studies Franz Pöchhacker In: Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A tribute to Daniel Gile (2009)

2 Franz Pöchhacker (*1962)  rakouský translatolog (Vídeňská univerzita)  oblasti zájmu: konferenční tlumočení (ST), kvalita tlumočení, komunitní tlumočení, tlumočnictví jako vědní disciplína  1989-1993 doktorské studium Vídeňská univerzita – asistent prof. Mary Snell-Hornbyové  2000 habilitační práce – podněcuje zájem o komunitní tlumočení  2002 s Miriam Shlesingerovou The Interpreting Studies  2004 příručka Introducing Interpreting Studies  od 1999 v ediční radě řady Benjamins Translation Library (John Benjamins, Amsterdam), od 2003 spoluvydává časopis Interpreting  1988 Conference of the American Translators Association (Seattle) – D. Gile – vědecké bádání v oblasti tlumočení

3 The Turns of Interpreting Studies  myšlenky spjaty s osobnostmi – precursors, pioneers, masters, disciples  tlumočnictví jako vědní disciplína jen krátkou tradici – 20. stol.  precursor: Jean Herbert – 1919 Pařížská mírová konference, Interpreter’s Handbook (1952)  1. mgr. práce Eva Panethová, 1957 (University of London)  pioneers: Danica Seleskovitchová, Otto Kade, Gelij Vasil‘jevič Černov (Ingrid Kurz, Henri Barik – psychologie)  další přínos – David Gerver, výzkum mimo Evropu (Japonsko), tlumočení znakového jazyka (Denis Cokely – USA), komunitní tlumočení (Roy, Wadensjö)  master: Daniel Gile – rozvoj vědního oboru, organizace, výuka, vytváří paradigma

4 Milníky, obraty a paradigmata  vývoj tlumočnictví jako vědní disciplíny: metafora cesty  milníky, obraty (změna směru), paradigmata  paradigma (Thomas Kuhn):  „obecně uznávané vědecké výsledky, jež v dané chvíli představují pro společenství odborníků model problémů a model jejich řešení“  v humanitních a sociálních vědách předmět výzkumu nahlížen z více perspektiv – možnost koexistence více paradigmat

5 Milníky, obraty a paradigmata  milníky ve vývoji tlumočnictví jako disciplíny:  1931 Jesús Sanz – studie založená na rozhovorech s tlumočníky,  1. mgr. práce Panethové, Herbert: Interpreter‘s Handbook,  1. experimentální výzkum v ST Oléron a Nanpon (1965), v KT Seleskovitch (1975),  1. doktorské studium Paris Sorbonne Nouvelle (1974, Seleskovitch),  odborné publikace, odborné časopisy (od 50. let – Babel, Meta, Target: 1995 Interpreting Research; tlumočnické 80./ 90. léta – The Interpreters‘ Newslettre, Interpreting),  mezinárodní konference (1977 Benátky, 1986 Terst, 2002 Forlì),  zásluhy D. Gila (CIRIN Bulletin, Model úsilí)

6 Východiska – Daniel Gile  4 období výzkumu týkajícího se tlumočení:  50. léta: první výzkumné práce a projekty  60. léta – počátek 70. let: experimentální psychologie  od počátku 70. let do poloviny 80. let: výzkum prováděný tlumočníky na univerzitě  od poloviny 80. let: znovu potvrzení vědeckého přístupu po konferenci v Terstu = nová éra interdisciplinárního výzkumu v tlumočení  Gilův přehled končí v polovině 90. let

7 Východiska – Mary Snell-Hornbyová  Snell-Hornby, Mary. The Turns of Translation Studies, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2006.  70. léta: pragmatický obrat v lingvistice  80. léta: kulturní obrat – umožnil translatologii emancipaci od literární teorie a lingvistiky a dal vznik nové nezávislé disciplíně  90. léta: interdisciplinární pojetí disciplíny; empirický obrat – vzešel z požadavků většího empirického zkoumání v disciplínách překladu i tlumočení  globalizační obrat – rozvoj technologií, které způsobily radikální změny v překladatelově práci

8 Empirický obrat  80. léta  translatologie: kulturní obrat  tlumočení: empirický výzkum (viz. Gilova dichotomie: „spekulativní teoretizování vs. empirický výzkum)  konference v Terstu = zahájení nové éry interdisciplinárního výzkumu v oblasti tlumočení > experimentální studie ve spolupráci s neurolingvisty a neurofyziology  90. léta  translatologie: empirický obrat  tlumočení: empirický obrat není podle Pöchhackera zapotřebí explicitně definovat ; a pokud ano, tak nastal dříve než v 90. letech (výzkum v oblasti tlumočení má kořeny spíše v experimentální psychologii než v ligvistice nebo literární teorii)  průběh 90. let: interdisciplinární obrat  tehdejší zaměření a práce Daniela Gila a Barbary Moser-Mercerové

9 Sociální obrat  Snell-Hornby: význam nových oblastí výzkumu v 90. letech (empirický obrat)  rozvoj komunitního tlumočení  využití nových technologií – tlumočení na dálku: neznamenají technologický obrat  vývoj disciplíny v 90. letech charakterizován jako „going social“  posun zájmu od kognice k interakci  nemusí znamenat změnu paradigmatu, spíše nahlížení z jiné perspektivy (Snell-Hornby: „new paradigms or shifting viewpoints“)  zaměření na disciplíny (sociolingvistika, interakční sociologie) dříve na okraji zájmu  nový předmět zkoumání: institucionální kontext v komunitním tlumočení (u lékaře, na úřadě, ve škole)  zájem o sociální teorii

10 Sociální obrat  další oblast výzkumu: postavení tlumočníka ve společnosti, prestiž povolání (Kurz 1991)  M. Wolf. E. Prunč: konec 90. let sociologický obrat v translatologii  v teorii tlumočení: sociologické zaměření jako součást sociálního obratu  rozšíření metodologického aparátu o metody sociálních věd

11 Kvalitativní obrat  užití kvantitativních metod (sběr dat pomocí dotazníků)  užití kvalitativních metod (sběr dat prostřednictvím částečně strukturovaných a hloubkových rozhovorů, poznámek ze zúčastněného pozorování)  autentické nahrávky zprostředkované komunikace a jejich zkoumání pomocí různých analýz (konverzační, funkční analýza ad.)  získaná data nejsou objektivně popsatelné dané skutečnosti, ale jsou interpretovány s ohledem na badatelovy socio- kulturní dispozice a zaměření

12 Závěr  obraty v tlumočení/translatologii  některé se udály přibližně ve stejné době v obou disciplínách  některé z obratů v tlumočení nezávislé na vývoji v translatologii (od konce 80. let)  tlumočení  konec 80. let: změna v metodologii, experimentální studie (konference v Terstu)  konec 20. stol.: důraz na empirický výzkum  výzkum tlumočení – etabluje se jako vědní disciplína s vlastní „tradicí“ (Lefevere: etablovaná a vědomě utvářená tradice, která má stejné nebo analogické cíle, sdílené v průběhu let určitým množstvím lidí)  klíčové osobnosti: Danica Seleskovitchová a Daniel Gile

13 Zdroje  Pöchhacker, Franz. The Turns of Interpreting Studies, In: HANSEN, Gyde, Andrew CHESTERMAN a Heidrun GERZYMISCH-ARBOGAST. Efforts and models in interpreting and translation research: a tribute to Daniel Gile. Amsterdam: John Benjamins, c2008.  Kousalová, Karolína. Diplomová práce: Franz Pöchhacker – přední rakouský translatolog (teoretická studie), UK Praha 2013 (vedoucí Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.)


Stáhnout ppt " The Turns of Interpreting Studies Franz Pöchhacker In: Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A tribute to Daniel Gile (2009)"

Podobné prezentace


Reklamy Google