Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata."— Transkript prezentace:

1 Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata

2 Témata případových studií 1.Město, obec X má index nápadu trestné činnost 458, významný podíl na tomto stavu má majetková TČ mladistvých, vzrostl i podíl násilných TČ až na 16% (loupeže a úmyslné ublížení na zdraví)! 2.Občané města X zasílají na Městské radě stížnosti ve kterých si stěžují na nedostatek hodin pro veřejnost na plaveckém bazéně a zimním stadiónu. Tento fakt se při analýze potvrdil (plavecký bazén – průměrně týdně pro veřejnost 8 hodin, zimní stadión – týdně pro veřejnost 10 hodin, všechny tyto časy jsou v neatraktivní hodiny tzn. večerní, nebo ranní) Největšími uživateli těchto zařízení jsou plavecké kluby, plavecké školy, hokejový oddíl (extraliga) a výuka škol. Vyřešte tento nevhodný stav. 3.Město X vznikl velký problém s nárůstem přestupků – rušení nočního klidu a to převážně v okolí nočních zábavních podniků - diskoték, v souvislosti s tímto jevem se projevil v místním K – centru nárůst uživatelů pervitinu a heroinu – intravenózně, výběr jehel stoupnul během posledního roku o 100%, největšími odběrateli je mládež a dospělí od 16 do 22 let 4.Město X po provedení analýzy členské základny sportovních klubů působících na území města došlo k závěru, že členy těchto sportovních klubů jsou ve věku 19 – 50 let převážně muži, ženy v tomto věkovém rozpětí činí pouze 20% celkové členské základny. Těmto klubům město každoročně poskytuje dotaci ve výši cca 2 mil Kč na činnost. Při provedení další analýzy bylo zjištěno, že ve městě během posledních dvou let vznikla 2 fitness centra, 3 spinning (cycling) studia, 2 solária a 1 sauna. Najděte a vyřešte problém. 5.Rada města X byla obviněna opozicí, že finanční prostředky poskytované v rámci dotačního systému města jsou rozdělovány bez kritérií hodnocení projektů a neefektivně. Vytvořte spravedlivý a objektivní systém poskytování dotací – dotační politiku města pro všechny oblasti aktivit ve volném čase tak aby naplňoval cíle komunální rekreace uvedené v teorii.

3 Témata případových studií 6.Odpovědní zástupci města X byly upozorněni občany města na skutečnost, že v jejich městě je nedostatek možností pro atraktivní trávení volného času. Zástupci města si neví s tímto problémem rady, nedokáží definovat atraktivní a přitom finančně dostupné možnosti pro občany zvláště za předpokladu, že ve městě je 16% nezaměstnanost. Co by měli udělat? 7.Představitelé města X došli k závěru, že jedna z možností strategického plánu ekonomického rozvoje města je rozvoj cestovního ruchu na území města a spádovém regionu. Vytvořte opatření v rámci systému komunální rekreace, které budou tomuto cíli napomáhat. 8.Město X se rozhodlo postavit multifunkční sportovní halu s parametry pro hru extraligy volejbalu, basketbalu a házené. Jakým způsobem by představitelé města měli postupovat před tímto rozhodnutím? 9.V městě X byl ve třech obchodech, které jsou součástí sídlištní zástavby s cca 10 000 obyvateli, zaznamenán vysoký nárůst krádeží (klasifikovaných jako přestupky, popř. byly tyto činy odloženy pro nízký věk pachatelů). Krádeže se soustřeďují do dopoledních hodin. Řešte problém. 10.Obvodní lékaři města X zjistili u obyvatel města významný nárůst obezity. 25 % mužů a 34 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 70 % a u mužů dokonce 74 %. Výskyt obezity a nadváhy je vyšší než průměr v ČR. Řešte problém.

4 Témata případových studií 11.DDM v městě X je upozorňován občany města, že skladba nabídky aktivit je nedostatečná ve svém spektru možností a neatraktivní. Občané města nejsou samozřejmě schopni definovat další programové bloky. Navrhněte ideální programovou skladbu celoročně probíhajících činností ve VČ pro tento DDM. 12.Při výročním setkání starosty města s místním klubem důchodců byl starosta města X upozorněn na to, že důchodci nemají ve městě možnosti seberealizace – „jsme tady pouze proto abychom dožili!“ zaznívalo s pléna. Navrhněte metodiku a způsob řešení problému včetně vytvoření programových bloků pro tuto věkovou a sociální skupinu. 13.Při analýze členské základny všech organizací působících ve volném čase v městě X bylo zjištěno, že do struktur těchto organizací je začleněno pouze 35 % populace ve věku do 18 let. Nejmenší podíl na tomto čísle má mládež ve věku 13 – 18 let, která je organizována pouze z 20% a to převážně ve sportovních klubech. Odhadněte důsledky tohoto stavu a vytvořte systém nápravných opatření 14.Ve městě X existují 2 lokality od sebe vzdálené cca 5 km, ve kterých žije početná skupina Rómů. Životní prostor v okolí těchto lokalit je značně zdevastován. Lidé žijící v sousedství neustále atakují představitelé města o řešení majetkových deliktů páchaných na jejich majetku, rušení nočního klidu, hluk, výtržnictví, slovní a někdy i fyzické útoky. Odhadněte důsledky a příčiny tohoto stavu. Navrhněte opatření, které můžete aplikovat z pozice rekreologa.


Stáhnout ppt "Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata."

Podobné prezentace


Reklamy Google