Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata."— Transkript prezentace:

1 Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata

2 Témata případových studií 1.Město, obec X má index nápadu trestné činnost 458, významný podíl na tomto stavu má majetková TČ mladistvých, vzrostl i podíl násilných TČ až na 16% (loupeže a úmyslné ublížení na zdraví)! 2.Občané města X zasílají na Městské radě stížnosti ve kterých si stěžují na nedostatek hodin pro veřejnost na plaveckém bazéně a zimním stadiónu. Tento fakt se při analýze potvrdil (plavecký bazén – průměrně týdně pro veřejnost 8 hodin, zimní stadión – týdně pro veřejnost 10 hodin, všechny tyto časy jsou v neatraktivní hodiny tzn. večerní, nebo ranní) Největšími uživateli těchto zařízení jsou plavecké kluby, plavecké školy, hokejový oddíl (extraliga) a výuka škol. Vyřešte tento nevhodný stav. 3.Město X vznikl velký problém s nárůstem přestupků – rušení nočního klidu a to převážně v okolí nočních zábavních podniků - diskoték, v souvislosti s tímto jevem se projevil v místním K – centru nárůst uživatelů pervitinu a heroinu – intravenózně, výběr jehel stoupnul během posledního roku o 100%, největšími odběrateli je mládež a dospělí od 16 do 22 let 4.Město X po provedení analýzy členské základny sportovních klubů působících na území města došlo k závěru, že členy těchto sportovních klubů jsou ve věku 19 – 50 let převážně muži, ženy v tomto věkovém rozpětí činí pouze 20% celkové členské základny. Těmto klubům město každoročně poskytuje dotaci ve výši cca 2 mil Kč na činnost. Při provedení další analýzy bylo zjištěno, že ve městě během posledních dvou let vznikla 2 fitness centra, 3 spinning (cycling) studia, 2 solária a 1 sauna. Najděte a vyřešte problém. 5.Rada města X byla obviněna opozicí, že finanční prostředky poskytované v rámci dotačního systému města jsou rozdělovány bez kritérií hodnocení projektů a neefektivně. Vytvořte spravedlivý a objektivní systém poskytování dotací – dotační politiku města pro všechny oblasti aktivit ve volném čase tak aby naplňoval cíle komunální rekreace uvedené v teorii.

3 Témata případových studií 6.Odpovědní zástupci města X byly upozorněni občany města na skutečnost, že v jejich městě je nedostatek možností pro atraktivní trávení volného času. Zástupci města si neví s tímto problémem rady, nedokáží definovat atraktivní a přitom finančně dostupné možnosti pro občany zvláště za předpokladu, že ve městě je 16% nezaměstnanost. Co by měli udělat? 7.Představitelé města X došli k závěru, že jedna z možností strategického plánu ekonomického rozvoje města je rozvoj cestovního ruchu na území města a spádovém regionu. Vytvořte opatření v rámci systému komunální rekreace, které budou tomuto cíli napomáhat. 8.Město X se rozhodlo postavit multifunkční sportovní halu s parametry pro hru extraligy volejbalu, basketbalu a házené. Jakým způsobem by představitelé města měli postupovat před tímto rozhodnutím? 9.V městě X byl ve třech obchodech, které jsou součástí sídlištní zástavby s cca obyvateli, zaznamenán vysoký nárůst krádeží (klasifikovaných jako přestupky, popř. byly tyto činy odloženy pro nízký věk pachatelů). Krádeže se soustřeďují do dopoledních hodin. Řešte problém. 10.Obvodní lékaři města X zjistili u obyvatel města významný nárůst obezity. 25 % mužů a 34 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 70 % a u mužů dokonce 74 %. Výskyt obezity a nadváhy je vyšší než průměr v ČR. Řešte problém.

4 Témata případových studií 11.DDM v městě X je upozorňován občany města, že skladba nabídky aktivit je nedostatečná ve svém spektru možností a neatraktivní. Občané města nejsou samozřejmě schopni definovat další programové bloky. Navrhněte ideální programovou skladbu celoročně probíhajících činností ve VČ pro tento DDM. 12.Při výročním setkání starosty města s místním klubem důchodců byl starosta města X upozorněn na to, že důchodci nemají ve městě možnosti seberealizace – „jsme tady pouze proto abychom dožili!“ zaznívalo s pléna. Navrhněte metodiku a způsob řešení problému včetně vytvoření programových bloků pro tuto věkovou a sociální skupinu. 13.Při analýze členské základny všech organizací působících ve volném čase v městě X bylo zjištěno, že do struktur těchto organizací je začleněno pouze 35 % populace ve věku do 18 let. Nejmenší podíl na tomto čísle má mládež ve věku 13 – 18 let, která je organizována pouze z 20% a to převážně ve sportovních klubech. Odhadněte důsledky tohoto stavu a vytvořte systém nápravných opatření 14.Ve městě X existují 2 lokality od sebe vzdálené cca 5 km, ve kterých žije početná skupina Rómů. Životní prostor v okolí těchto lokalit je značně zdevastován. Lidé žijící v sousedství neustále atakují představitelé města o řešení majetkových deliktů páchaných na jejich majetku, rušení nočního klidu, hluk, výtržnictví, slovní a někdy i fyzické útoky. Odhadněte důsledky a příčiny tohoto stavu. Navrhněte opatření, které můžete aplikovat z pozice rekreologa.


Stáhnout ppt "Komunální rekreace Seminář č. 2 Případové studie - témata."

Podobné prezentace


Reklamy Google