Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál"— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál
Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská Liberec 6 IČO: REDIZO: _________________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu :Český romantismus – K. H. Mácha VY_32_INOVACE_D1_10 Anotace : Interaktivní výklad:romantismus v české literatuře, K. H. Mácha, život, dílo, Máj. Třída a datum ověření : 2.A , Autor : Mgr. Ludmila Muchová Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/

2 ČESKÝ ROMANTISMUS – Karel Hynek Mácha

3 Český romantismus 30. léta 19. století u nás jsou složitějším obdobím, zpomalený rozvoj romantismu doznívá národní obrození, převládalo úsilí vybudovat literaturu plně odpovídající potřebám národa v čele společnosti stojí měšťáci, odmítající změnu (nechuť k novotám, vzhledem k tuhému policejnímu režimu i strach z nebezpečí) ojedinělý revoluční postoj v díle K. H. Máchy, jinak vznikala díla, která buď vychovávala, nebo bavila r navštívil Prahu Mickiewicz – zhodnotil tehdejší situaci: literatura příliš zahleděná do minulosti, zaujatá lidovou slovesností a starostí o jazyk, národní obrození umělé, chybí skuteční básničtí tvůrci

4 Karel Hynek Mácha ( ) -- podivuhodná umělecká osobnost, narodil se v Praze na Malé Straně, později bydlel na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí), nakonec v Litoměřicích, ovlivněn četbou anglických romantiků, ale i Goetha a Shakespeara, hraje ochotnické divadlo v Tylově souboru, kde potkává svou osudovou lásku Lori Šomkovou, hezkou, ale průměrnou dívku, která nemůže naplnit jeho ideál, Mácha cítí zklamání komplikované bezmeznou žárlivostí; rád cestoval, nejraději pěšky po Krkonoších, okolí Prahy a východních Čechách (hrady, zříceniny, jezera), po skončení studií se usazuje v Litoměřicích jako advokátní koncipient, žije v nuzných podmínkách. Lori čeká dítě, které ale v raném dětství umírá. Sám Mácha umírá po požáru města daleko dříve (pravděpodobně cholera nebo zápal plic), jeho pohřeb se konal v den ohlášené svatby.Jeho ostatky byly uloženy v Litoměřicích. V roce 1938 byly exhumovány, převezeny do Prahy a manifestačně pohřbeny na vyšehradském hřbitově. nejvýznamnější básník českého romantismu

5 Dílo zpočátku psal německy, později, díky vlivu J.Jungmanna, česky
svou podstatou byl především lyrik zakladatel tradice meditativní poezie zaměřené na otázky lidské existence poezie, próza, fragmenty dramat – Bratři, Boleslav, Bratrovrah Próza: Cikáni – román líčící složité lidské vztahy a život lidí na okraji společnosti Obrazy ze života mého – povídky s autobiografickými prvky Pouť krkonošská – básnická próza s přírodními motivy Marinka – povídka o životě pražské chudiny Křivoklad – 1. část zamýšleného, ale nedokončeného čtyřdílného historického cyklu Kat (další díly – Valdek, Vyšehrad, Karlštejn) Poezie: V svět jsem vstoupil, Noc – první Máchovy básně

6 Máj Máj – lyrickoepická báseň vydaná r. 1836, vrchol Máchovy tvorby, základní dílo moderní české poezie. Dílo má 4 zpěvy a 2 intermezza (mezihry) 1. zpěv – motiv lásky, 1. tragédie, obraz májové přírody 2. zpěv – věčnost přírody, doba do popravy Viléma 3. zpěv – vrchol básně, vyznání k rodné vlasti, vzpomínka na dětství jako na nejkrásnější období života 4. zpěv – básník se ztotožňuje s hlavním hrdinou s poutníkem, který se vrací po letech na popraviště. Intermezza: 1. půlnoční popraviště, 2. obraz horské přírody Příběh se odehrává u Doks v krajině pod Bezdězem, autor ztvárňuje lidskou tragédii Jarmily a Viléma, řeší se zde otázka viny a trestu, smysl života.

7 Máj - ukázka To vše zločinec ještě jednou zřel,
to vše, jež nyní opustiti měl, a hluboký srdce mu žel uchvátí; hluboce vzdechne – slza slzu stíhá – ještě jednou – posledně – vše probíhá, pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí. Po modrém blankytu bělavé páry hynou, ehounký větřík s nimi hraje; a vysoko – v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou, a smutný vězeň takto mluví k ním: „Vy, jenž dalekosáhlým během svým co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, v tiché se slzy celí rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!

8 Citát „Kdo kdy ve světě vynalezl lásku, který lásky moci ubrání? Ona nezná místa, nezná času, každého ona si podmaní.“

9 Máj Máchovo dílo nebylo jeho současníky pochopeno pro malé vlastenecké zaujetí a neprosazování národních zájmů. Později bylo přijato a mělo významný vliv na řadu umělců (májovci – 60. léta 19. století). Monografii věnovanou Máchovi napsal Jakub Arbes, který také rozluštil Máchovy deníky. Ve svých verších na Máchu vzpomíná např. V. Nezval, J. Seifert či F. Halas.

10 Jan Patočka, Symbol země u Karla Hynka Máchy
,,Polarita, kterou Mácha cílí jako osu lidského života, je vyjádřena v básni „Noc“ symboly světla a tmy, jasné a temné noci, hvězdy a země. Existuje v nás, napíná se v nás praprotiklad mezi touhou k světlu a věčným propadnutím zemi, temné hlubině, jež nedovolí jíti k hvězdné záři. Říše světla je nedostupná; matka země nás pevně drží a proměňuje v nové a nové tvary; vrací nás v podobě rostliny nebo ptáka téže touze po světle, po jiném, docela odlišném světě. Matka země, naše pravá skutečnost, je temná – je temná noc. Ústřední postavou Máchovy mythologie není tedy matka-příroda (jak se to někdy zdá u Čyževského), nýbrž matka-země. Bylo pověděno a opakováno, že země Máchovi byla někdy čímsi cizím, neživým. „Vím, že země necítí s námi a přece smutno člověku pomysliti, že někdy cizí země obdrží prach náš; snad myšlenka, že cizinci z prachu našeho obdrží posilu, toho jest příčinou.“ Jak racionalisticky-suše zní tato myšlenka ze září r. 1835!“

11 Seznam použitých zdrojů
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura. Praha:Fragment,2007,126s.ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura: přehled středoškolského učiva, Třebíč:Petra Mrákotová, 2006,207s.ISBN X. HÁNOVÁ, Eva a kol.autorů,Odmaturuj z literatury1.Brno: Didaktis, 2004,208s.ISBN BAUER, Alois. Čeština na dlani. Olomouc: Rubico,2005,416s.ISBN K.H.Mácha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Pamětní deská K.H.Máchy v Litoměřicích. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Hrob K.H.Máchy na vyšehradském hřbitově. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Dům, kde napsal Mácha Máj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: _d%C5%AFm,_kde_napsal_M%C3%A1j.jpg K.H.Mácha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Bezděz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google