Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ahoj….. Znáte Platóna?. O, promi ň te … Platón pocházel z velmi bohaté rodiny. Vlastním jménem Aristoklés. Jeho u č itelem byl Sókrates.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ahoj….. Znáte Platóna?. O, promi ň te … Platón pocházel z velmi bohaté rodiny. Vlastním jménem Aristoklés. Jeho u č itelem byl Sókrates."— Transkript prezentace:

1 Ahoj….. Znáte Platóna?

2 O, promi ň te … Platón pocházel z velmi bohaté rodiny. Vlastním jménem Aristoklés. Jeho u č itelem byl Sókrates.

3 Platón vstoupil do d ě jin jako zakladatel první koncipované školy pro p ř ípravu na politickou kariéru. Má škola se bude jmenovat Akademia a bude se zde studovat hlavn ě filosofie.

4 Platón popisuje svoji vizi dvou sv ě t ů …v díle Faidros. To budu ž ít celý ž ivot v pozorování stín ů.. Ano, takový je ž ivot! Ahoj kamaráde, p ř edstav si, ž e jsi v ě ze ň, a celý ž ivot budeš pevn ě poután v jeskyni.

5 Doma pak p ř emýšlí, co kdy ž se v ě ze ň odpoutá.. Když si sundá pouta,..oslepí ho světlo venku před jeskyní,… Bude se chtít vrátit na původní místo, kde mu bylo dobře, kde nežil v nejistotě. Ale pokud vše překoná, objeví druhý svět - svět idejí, který pozná pouze pomocí svého rozumu!

6 Rozhodl se všem napsat… Ano, toto pochopí pouze pravý filosof, č ili ten, který je vyprošt ě n z jeskyn ě.

7 Filosofa nikdo nechápe Z ů stává sám s neuznáním…

8 P ř ichází s u č ením o duši…

9 Duše p ř ed vt ě lením do lidského t ě la existuje ve spole č nosti boh ů..Po ur č itém č ase duše vstupuje do t ě la…pokud byla v t ě le filosofa, ji ž dál se nevt ě luje a vrací se mezi bohy.

10 To je vše, p ř átelé…Sna ž me se Platóna pochopit a správn ě ž ít ve sv ě t ě idejí…


Stáhnout ppt "Ahoj….. Znáte Platóna?. O, promi ň te … Platón pocházel z velmi bohaté rodiny. Vlastním jménem Aristoklés. Jeho u č itelem byl Sókrates."

Podobné prezentace


Reklamy Google