Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie metabolických změn

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie metabolických změn"— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie metabolických změn
BTBIO

2 Metabolismus Kvantitativní hodnocení (energetické)
Kvalitativní hodnocení (dostatečné a přiměřené zastoupení jednotlivých živin) Anabolismus Katabolismus

3 Přeměna látek (látkový metabolismus):
-anabolismus = z jednoduchých vstřebaných látek se syntetizují látky složitější (tzv. asimilace) – při anabolických dějích se energie spotřebovává (tzv. endergonické reakce) -katabolismus = část vstřebaných látek se štěpí na jednodušší (tzv. disimilace) – dochází k uvolňování energie (tzv. exergonické reakce)

4 Energetická homeostáza

5 Energetický metabolismus
-většina látek z potravy je využívána jako zdroj energie 1g cukru 17,22kJ 1g tuku 39,06kJ 1g bílkoviny 23,73kJ

6 Podstata trávení: -hydrolýza makromolekulárních látek z potravy účinkem enzymů, vznikají jednoduché látky rozpustné ve vodě, procházející biomembránami -hydrolytické štěpení zajišťují tři základní skupiny enzymů: proteázy = proteolytické enzymy – postupně štěpí bílkoviny na peptidy až na aminokyseliny amylázy – štěpí škrob a glykogen na disacharidy až monosacharidy (především glukózu) lipázy – štěpí triacylglyceroly na mastné kys. a glycerol

7 Metabolismus sacharidů
význam: hlavní, pohotový zdroj energie v potravě je přijímáme ve formě monosacharidů (glukóza, fruktóza) – jsou vstřebány přímo střevní stěnou n. oligosacharidů (sacharóza, maltóza, laktóza) a polysacharidů (škrob, glykogen)  štěpení (v ústech - enzym ptyalin – maltóza[1]; v tenkém střevě – pankreatická amyláza – maltóza, dextriny[2]; enzymy membrán mikroklků – disacharidázy – monosacharidy)  vstřebávání do vrátnicové žíly  játra  glukóza ( krev  tkáně  buněčné dýchání, glykogen, tuk) glykémie: stálá koncentrace glukózy v krvi = 4,5-6 mmol/l (hypoglykémie – snížená konc., hyperglykémie – zvýšená konc.) řízení metabolismu sacharidů: nervově (hypotalamus), látkově (inzulín a glukagon, adrenalin, glukokortikoidy) přeměna glukózy na energii

8 Metabolismus tuků význam: zásobní zdroj energie
potrava: většinou triacylglyceroly  žaludek – žaludeční lipáza – štěpení emulgovaných tuků (mléčný tuk)  tenké střevo – soli žlučových kys. – emulgace  enzymatické štěpení – pankreatická lipáza – glycerol + mastné kys.  tvorba micel = rozpustné částice z mastných kys. + žlučových kys. + glycerolu + cholesterolu  pronikají k povrchu sliznice  difúze mastných kys. a glycerolu do b. sliznice -mastné kys. s delším řetězcem (16-18 C): zpětná syntéza triacylglycerolů a tvorba chylomikronů = částice z triacylglycerolů + cholesterolu + fosfolipidů + bílkovin  vstřebání do mízních cév  krevní cévy  játra -mastné kys. s kratším řetězcem (10 C)  vstřebávání do vlásečnic vrátnicové žíly  játra lipémie: koncentrace tuků v krvi = mg/100cm3

9 Metabolismus tuků přebytečný tuk se v organismu ukládá do zásoby: v tukové tkáni, játrech, svalech a v okolí cév; v případě potřeby je odbouráván v játrech (jaterními lipázami) přeměna tuku na energii: glycerol může sloužit k syntéze glukózy n. fruktózy n. se odbourávat (zapojuje se do anaerobní glykolýzy); mastné kys. vstupují buď do β-oxidace - vz. acetyl-CoA (vstupuje do Krebsova cyklu) n. se využívá jako stavební materiál (syntéza lecitinu, esterů, lipidů)

10 Metabolismus bílkovin
význam bílkovin: tvoří hlavní stavební materiál buněk a tkání, stavební materiál enzymů, hormonů a složek barviv potrava: živočišné (obsahuje všechny AMK) a rostlinné (neobsahují vždy esenciální AMK) bílkoviny  žaludek – pepsin (vz. z pepsinogenu žaludeční šťávy) a tenké střevo – trypsin (v pankreatické šťávě vz. z tripsinogenu díky enzymům membrán mikroklků), aminopeptidázy (odštěpují N-koncové AMK), karboxypeptidázy (odštěpují C-koncové AMK), dipeptidázy (štěpí dipeptidy) – až na aminokyseliny  vstřebání do vrátnicové žíly – nutná přítomnost vit. B6 podmínka kvalitního trávení bílkovin – musí být před požitím denaturovány (např. vařením)

11 Metabolismus bílkovin
aminoacidémie: hladina aminokyselin v krvi = mg/100cm3 využití: aminokyseliny se v játrech buď: -deaminují (zbavují se -NH3, kt. pak vstupuje do ornitinového cyklu – tvorba močoviny) a deaminované org. kys. se buď štěpí (zapojují se do Krebsova cyklu - energie) n. syntetizují jiné látky (cukry, tuky, plazmatické bílkoviny, enzymy, hormony) -aminokyseliny, kt. se nezpracují v játrech vstupují do buněk tkání (hl. svalové), zde jsou využity k syntéze bílkovin (k proteosyntéze) řízení metabolismu bílkovin: nervově (hypotalamus), látkově (podpora syntézy – růstový hormon, inzulín, testosteron; odbourávání - glukokortikoidy)

12 Regulace metabolických dějů
Neuroimunoendokrinní regulace pomocí hormonů: (Inzulin, glukagon, růstový hormon, glukokortikoidy, T4 a T3, pohlavní hormony orgánů: Játra Tuková tkáň Kůže Ledviny Respirační a kardiovaskulární systém

13 Zdroje energie v organismu za normálních a patologických stavů
Sacharidy jsou nejpohotovějším zdrojem energie ( z potravy, štěpením glykogenu, glukoneogenezou). Tuky - při jejich zvýšeném odbourávání vznikají ve větší míře ketolátky (ketolátky nemohou využívat erytrocyty). Ketogeneze “šetří bílkoviny. Typické pro prosté hladovění Bílkoviny - zvýšeně odbourávány při katabolických stavech (stres).

14 Význam jater -pochody látkové přeměny:
* z monosacharidů přicházejících z trávicí trubice se vytvářejí v játrech zásoby polysacharidu glykogenu * uvolňováním glukózy z jater se udržuje v krvi normální hladina glukózy (=homeostáza - 5 mmol/l plazmy) * probíhá zde novotvoření glukózy z necukerných složek, tvorba tuků ze sacharidů, tvorba cholesterolu * v játrech dochází k deaminaci aminokyselin a k tvorbě močoviny * jat. b. syntetizují plazmatické bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen, protrombin) * tuk se v játrech ukládá, a proto zde mohou být uloženy v tucích rozpustné vitamíny (A, D, E, K) – nemůžeme se těmito vit. předávkovat; zásobárna vit. B12 * tvorbou žlučových solí zajišťují játra trávení tuků ve střevě * tvorba velkého množství tepla

15 Význam jater Jiné funkce:
makrofágy a jiné jaterní buňky vychytávají z krve cizorodé látky, bakterie fagocytující b. vychytávají z krve hemoglobin z rozpadlých červ. krvinek a přeměňují jej na bilirubin (uvolňuje se do žluči) a železo (váže se na feritin) -detoxikace: přeměna látek pro organismus škodlivých (odbourají až 95% alkoholu; různé léky – farmaka, hypnotika, sedativa)

16 Poruchy výživy a jejich důsledky
Voda (příjem ml /24 hod pro přežití, jinak ml/24 hod). Bílkoviny (plnohodnotná strava obsahuje všechny esenciální aminokyseliny). Glycidy (60-75% živin) Lipidy- utilizovatelné za vzniku energie ve všech buňkách kromě CNS a erytrocytů Mikronutrienty, jsou složky potravy, které nejsou zdroji energie. Kofaktory enzymů, antioxidační systém, resp. minerály

17 Ovlivnění organismu výživou a stravovacímí zvyklostmi
Závažná onemocnění při nedostatku (hladovění, malnutrice, hypovitaminózy, avitaminózy). Obezita při dlouhodobém nadměrném energetickém příjmu Hypervitaminózy A a D Ovlivnění organismu dlouhodobým charakterem výživy Vliv látek vznikajících při výrobě, resp. upravování potravin, při přípravě jídla

18 Pojmy popisující stav výživy
Hyponutrice = celkově snížená výživa Malnutrice = špatné kvantitativní složení výživy (i při energeticky dostatečné výživě- např. kwashiorkor) Karence = nedostatek určité živiny či látky v potravě poškozující zdraví Marasmus = podvýživa s vyváženým nedostatkem základních živin (vzhled typu “kost a kůže”: prosté hladovění, mentální anorexie)

19 Pojmy popisující stav výživy
Kwashiorkor = podvýživa se závažným nedostatkem bílkovin v potravě. Hypoalbuminemie, otoky, steatóza jater, poruchy kůže, anemie, porucha AB (hyperchloremická MAc), hypotenze, bradykardie, hypotermie. Tento stav může nastat u hospitalizovaných starých osob se závažným onemocněním provázeným stresem a zvýšeným katabolismem bílkovin. Prognosticky závažný stav.

20 Hladovění Prosté hladovění je stav charakteristický potlačeným až zcela zastaveným přívodem potravy, přičemž tento stav není doprovázen závažným celkovým onemocněním. Déletrvající hladovění vyvolává negativní změny v činnosti orgánů, které mohou podmíněny nedostatky vitaminů a stopových prvků. Metabolický stav: metabolická acidóza (ketoacidóza)

21 Biochemická charakteristika prostého hladovění
Vzestup koncentrace adrenalinu, glukagonu, později glukokortikoidů Vyčerpání zásob jaterního glykogenu (za hod) Zvýšená glukoneogeneze Pokles sekrece inzulínu (antagonismus s glukokortikoidy) Zvýšená lipolýza se zvýšenou ketogenezí (kys. -hydroxymáselná, acetoctová, aceton). Bílkoviny se šetří Hubnutí až marasmus Stav se dá rychle zlepšit dodávkou glukózy

22 Katabolické stavy Jsou vyvolány narušenou regulací metabolických dějů zánětlivou reakcí (cytokiny), stresem (KA, GK), dlouhodobou immobilizací. Akutní těžká onemocnění (adaptace na hladovění klesá, hrozí rychlý rozvoj proteinové malnutrice). Zhoubné nádory - kachexie (cytokiny TNF, IL-1 a IL-6). Traumata, popáleniny, horečka, bolestivé stavy, AIDS (wasting syndrom).

23 Orgánové změny při proteinovém a energetickém deficitu
Úbytek tělesné váhy (ztráta váhy o 40% vede ke smrti). Objem ET se nemění (nebo relativní expanze ECT proti ICT). Při poklesu onkotického tlaku ECT hrozba otoků (edémů). Myokard- pokles srdečního výdeje. Snížení funkce respiračního systému v důsledku snížení kontraktility dýchacích svalů. Snížení motility žaludku a žaludeční sekrece Snížení exokrinní funkce pankreatu Snížení hmoty jater s poklesem obsahu proteinů, tuků i glykogenu v buňkách u sekundární malnutrice. U primární malnutrice játra zvětšena v důsledku tukové infiltrace a zvýšeného množství glykogenu.

24 Orgánové změny při proteinovém a energetickém deficitu
Hmotnost ledvin snížena při zachované funkci Snížení koncentrační funkce ledvin v důsledku snížení osmotického gradientu ve dřeni (relativní zvýšení objemu extracelulární tekutiny). Snížení sekrece v endokrinním systému. Snížená funkce imunitního systému. Poruchy funkce leukocytů (porucha schopnosti migrace a schopnosti ničit fagocytované bakterie). Snížená funkce komplementu, osponizace. Atrofie kůže a epitelu v GIT s poruchami těchto přirozených bariér oproti vnějšímu prostředí. Snížené hojení ran u těžké proteinové malnutrice.

25 Poruchy regulace příjmu potravy a tělesné hmotnosti
Regulace příjmu potravy a tělesné hmotnosti podléhají neuroimunohormonální kontrole. Centrum příjmu potravy: ventrolaterální hypothalamus Centrum sytosti: ventromediální hypothalamus Adipostat je nastaven na dosažení určité masy tělesného tuku Adipostat je regulován: krátkodobou regulací (vzestupem glykemie nebo inzulínu po jídle) dlouhodobě se uplatňuje celková masa tělesného tuku. Zvýšená hladina leptinu u všech typů obezit.

26 Mentální anorexie Chronické onemocnění charakterizované cílevědomým snižováním vlastní tělesné hmotnosti omezováním příjmu potravin. Nejčastěji dívky a mladé ženy -0,5-1% V etiologii se uplatňují faktory sociální a psychické. Je téměř jisté, že pacientky vykazují nekompletní rozvoj osobní identity. Sekundární malnutrice. Dochází ke katabolismu bílkovin. Útlum funkce pohlavních orgánů (amenorhea). Mírná hypothyreóza. Anemie, leukopenie, trombocytopenie. Zpomalované vyprazdňování žaludku, dilatace tenkého střeva, zácpa.

27 Mentální bulimie Je charakterizována episodami přejídání , které se střídají se snahou snížit tělesnou hmotnost diuretiky, zvracením nebo zvýšenou tělesnou aktivitou. Dívky, mladé ženy 3%, studentky 4-15%!! Důsledky jsou následky zvracení, užívání projímadel a diuretik. Nejčastější komplikací je metabolická alkalóza s hypokalemií, ztrátou chloridů s následnou srdeční arytmií a nefropatií. Menší úbytek hmotnosti.

28 Tuková tkáň Je dynamický endokrinní orgán, který sekretuje množství faktorů přispívajících k systémovému i vaskulárnímu zánětu (adipokiny). Adipokiny se účastní v rozvoji Aterosklerózy Hypertenze Endoteliální dysfunkce Inzulínové rezistence Cévní remodelace Produkce adipokinů preferenčně v tukové tkání, stoupá s množstvím tuku v organismu.

29 Typy tukové tkáně u člověka
Bílý tuk: skladuje energii ve formě triglyceridů. Při energetické nouzi (hladovění) řídí dodávku energie do orgánů lipolýzou v tukové tkáni s následným vyplavením volných mastných kyselin do krve. Hnědý tuk se specializuje na adaptivní termogenezu (energetická adaptační reakce na chlad a příjem potravy) To je umožněno přítomností velkého počtu mitochondrií a expresí „uncoupling protein 1“ (UCP1). UCP1 umožňuje snížení protonového elektrochemického gradientu tveřeného mitochondriálním respiračním řetězcem. „Uncoupling“ mezi spotřebou kyslíku a syntézou ATP podporuje uvolnění energie ve formě tepla. U savčích novorozenců, hibernátorů a hlodavců se termogeneze indukovaná v hnědém tuku chladem podílí na udržování tělesné teploty. Zdrojem energie jsou mastné kyseliny tvořené hnědým tukem a lipolýza v bílém tuku.

30

31 Tuková tkáň Na tukovou tkáň se dnes pohlíží jako na aktivní endokrinní orgán a modulátor imunitních funkcí. U obezity nacházíme jak hypertrofii, tak hyperplasii adipocytů. Progresivní infiltrace tukové tkáně makrofágy Sekrece biologicky aktivních proteinů jak adipocyty, tak neadipocytárních buněčných populací v zukové tkáni. Endokrinní a parakrinní modulační funkce.

32 Bílá tuková tkáň Hraje podstatnou roli v regulaci homeostázy energie a glykémie pomocí adipokinů (leptin, adiponektin, TNFα a resistin. S výjimkou adiponektinu jsou sérové hladiny adipokinů u obezity zvýšeny. Adiponektin zvyšuje senzitivitu na inzulín zvýšením tkáňové tukové oxidace , což má za následek redukci cirkulujících hladin mastných kyselin a snížený intracelulární obsah triglyceridů v játrech a příčně pruhovaném svalstvu. Adiponectin inhibuje zánětlivé procesy snížením exprese adhesivních molekul v endoteliílních buňkách a produkce cytokinů v makrofázích. Snížení plasmatických hladin adiponektinu u prediabetických stavů předchází pokles senzitivity na inzulín.

33 Obezita Zvětšené tukové buňky Dyslipidémie: Vysoké hladiny FFA a VLDL
Ektopická depozice tuku v játrech (hepatická steatóza) a ve svalech (intramyocelulární lipidy Korelace mezi akumulací ektopického tuku a inzulínovou rezistencí. FFA mohou indukovat uvolnění prozánětlivých cytokinů (přes NFkapaB), což vede k další podpoře protředí typu „low grade inflammation“, které je indukováno tukovou tkání při obezitě. Saturované FFA působí prozánětlivě na adipocyty a makrofágy prostřednictvím aktivace Toll-like receptoru 4 (TLR4), mediátoru vrozené imunity. The TLR4/NFkapa B cesta ovlivňuje inzilínovou resistenci a vaskulární zánět indukovaný saturovanými FFA a obezitou indukovanou dietou u pokusných zvířat. Chronická aktivace NFkapa B v játrech, kosterním svalu i tukové tkáni je asociována s inzulínovou rezistencí v těchto tkáních. Kromě FFA uvolňuje tuková tkáň do krve četné bioaktivní molekuly (leptin, retinol-binding protein 4 (RBP-4), plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) a prozánětlivé cytokiny a chemokiny. Adipokiny-interakce různých tkání a orgánů (mozek, játra, kosterní svaly, pankreas, endotel).

34 Obezita Leptin a ciliární neurotrofní faktor (CNTF) centrálně i periferně řídí chuť k jídlu. CNTF suprimuje zánětlivou signalizační kaskádu asociovanou s kumulací lipidů v játrech a příčně pruhovaném svalstvu.

35 Obezita Nadbytek celkového a viscerálního tuku je asociován s inzulínovou rezistencí, diabetem a metabolickým syndromem. Nadbytek glukokortikoidů vede k centrální obezitě a diabetu. Hladiny systémových glukokortikoidů jsou u osob s typickým DM2T a u pacientů s idiopatickou obezitou normální. Ani koncentrace v portální krvi nejsou rozdílné. Glukokortikoidy mohou být produkovány lokálně prostřednictvím 11 hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1 (11  HSD-1).

36 Hypotéza „thrifty genotype“
Selektovány byly alely, které favorizovaly nárůst váhy a skladování tuku, protože byly výhodné v častých obdobích nutriční deprivace V podmínkách dostupnosti jídla a snížené potřeby fyzické aktivity vede taková predispozice k pandemii obezity v rozvinutých zemích Obezita: Zánět nízkého stupně Inzulínová rezistence Rizikové faktory pro četné komplexní nemoci: hypertenze, diabetes mellitus, typ II, syndrom polycystických ovárií, onemocnění GIT včetně rakoviny Geny účastnící se v regulacích nutričního stavu jako kandidátní geny pro obezitu

37 Adipokiny specificky exprimované a sekretované tukovou tkání
Adipokiny specificky exprimované a sekretované tukovou tkání. Prozánětlivé cytokiny produkované a sekretované tukovou tkání (Cancello R et al., 2006)

38

39

40 Obezita a „zánětlivý proces nízkého stupně“
„The low-grade inflammation“ charakterizuje obezitu a T2BM (DM druhého typu) Úbytek hmotnosti je podle mnoha studií spojen se zlepšením zánětlivých markerů senzitivity na inzulín endoteliální funkce.

41 Obezita: příčiny dramatického nárůstu prevalence v současné populaci:
Zvýšený energetický příjem z potravy Potraviny s vysokým obsahem tuků Redukce fyzické aktivity.

42 Terapie obezity Za klíčový faktor v úspěšném léčení obezity se považuje behaviorální změna (sedavého) způsobu života.

43 Obezita v dětství Obézní děti se často stávají obézními dospělými.
Obézní děti i dospělí čelí zdravotním i psychologickým handikepům ve srovnání se svými štíhlými vrstevníky. V současné době byla potvrzena zvyšující se incidence obezity u dětí. Zvýšená incidence dětské obezity znamená nárůst rizika následné morbidity v dětství, dospívání i dospělosti.

44 Souvislost mezi kojením a obezitou v dětství
Délka kojení má jasný “dávkově závislý” účinek na prevalenci obezity u dětí. Mateřské mléko je bohaté na nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCPUFA), které tvoří 30 % až 50 % všech mastných kyselin v mozku. Množství LCPUFA v mozku výrazně stoupá v době pozdní gestace a časného postnatálního vývoje. Tyto mastné kyseliny jsou nenahraditelné v procesu adekvátní maturace mozku.

45 Prevalence obezity podle délky kojení

46

47

48

49 Diabetes mellitus Epidemiologické a klinické aspekty
geneticky heterogenní skupina nemocí s hyperglykémií postiženo 5-10% populace Typy diabetu: 1. IDDM (T1DM) 2. NIDDM (T2DM) 3. gestační diabetes 4. NDDG (= diabetes secondary to other medical condition)

50 T1DM diagnóza do 30 let věku, nejčastěji 0-14 let
prevalence 2% světové populace gradient Japonsko (1/ obyvatel)-Skandinávie (>25/ obyvatel)

51 IDDM- rizikové faktory
Genetika (<50% konkordance mezi homozygotními dvojčaty-vysoký podíl environmentálních faktorů) HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP (HLA II) (6p)-T1DM 5´oblast insulinového genu (11p5.5)-T2DM

52                                                                                                                                                                                                                                                                                 

53 T2DM incidence obvykle u osob nad 40 let věku Genetika:
gen pro glukokinázu (GCKI, 7p) D2S125 (2q37)

54

55

56

57 Inzulínová signalizace v periferních buňkách
                                                                                                                                                                                                                                                                                

58

59 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Patofyziologie metabolických změn"

Podobné prezentace


Reklamy Google