Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

seminář z patologické fyziologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "seminář z patologické fyziologie"— Transkript prezentace:

1 seminář z patologické fyziologie
EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna

2 Převodní systém srdeční
SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna

3

4 12 svodové EKG Končetinové svody aVL aVR aVF

5 12 svodové EKG, umístění elektrod
Hrudní svody

6 12 svodové EKG, umístění elektrod

7 12 svodové EKG

8 Animace srdečního cyklu
vznik impulsu v SA uzlu

9 vznik impulsu v SA uzlu depolarizace síní

10 vznik impulsu v SA uzlu depolarizace síní depolarizace AV uzlu a Hisova svazku

11 depolarizace septa

12 depolarizace septa časná fáze depolarizace komor

13 depolarizace septa časná fáze depolarizace komor pozdní fáze depolarizace komor

14 systola komor

15 systola komor repolarizace komor

16 systola komor repolarizace komor repolarizace Hisova svazku

17 PR (PQ) interval (0,12 - 0,20 s) QTc interval (do 0,44 s) QRS komplex (0,06 - 0,10 s)

18 Osa srdeční (osa komplexu QRS) - 30° až + 105°

19 Vlna P Jednotlivé části EKG křivky Depolarizace síní Fyziologie:
pozitivní směr (ve svodu I může být bifazická) kratší než 0,11 s a nižší než 2,5 mm Patologie: hypertrofie levé nebo pravé síně abnormální směr vedení (SVES)

20 Vlna P P mitrale Vysoká vlna P při hypertrofii síní

21 Interval PR (PQ) Depolarizace AV uzlu a Hisova svazku
Fyziologické zdržení postupu vzruchu ze síní na komory v oblasti junkce 0,12 - 0,20 s Fyziologický význam: 1. synchronizace systoly síní a komor 2. protekční faktor bránící přestupu SV tachyarytmií na komory

22 Interval PR (PQ) AV blok 1. st. = prodloužení PR intervalu
2. st. = částečná blokáda (převedeny některé vzruchy) - Wenckenbach - Mobitz

23 Interval PR (PQ) AV blok 3. st. = úplná blokáda

24 Komplex QRS Depolarizace komor Fyziologie: délka 0,06 - 0,10 s
Q kratší než 0,04 s a nižší než 25 % kmitu R Sokolowův index SV2 + RV5 do 35 mm (45 mm u mladých) osa depolarizace komor od -30 do +105 st.

25 Komplex QRS Q kratší než 0,04 s a nižší než 25 % kmitu R
Fyziologie: délka 0,06 - 0,10 s Q kratší než 0,04 s a nižší než 25 % kmitu R Sokolowův index SV2 + RV5 do 35 mm (45 mm u mladých) osa depolarizace komor od -30 do +105 st. VAT (komor. aktivační čas) LK do 0,04 s, PK do 0,03 s

26 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje
1. fyziologie Hisova-Purkyňova systému, event. přítomnost aberantní dráhy komor. extrasystoly

27 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje:
1. fyziologie Hisova-Purkyňova systému, event. přítomnost aberantní dráhy blok pravého raménka Tawarova (prodloužení QRS, rSR´ ve V1, negativní T) nitrokomorové bloky V1

28 Blok pravého raménka Tawarova

29 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje: 2. objem myokardu
hypertrofie LK hypertrofie PK kardiomyopatie

30 rozšíření komplexu QRS
Komplex QRS rozšíření komplexu QRS Délka a tvar komplexu určuje: 3. faktory ovlivňující rychlost vedení - metabolické, hormonální a farmakologické vysoké hrotnaté T hyperkalémie

31 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje:
3. faktory ovlivňující rychlost vedení - metabolické, hormonální a farmakologické digoxin

32 (obezita, hydroperikard)
Komplex QRS Prodloužení Zkrácení hypertrofie LK, PK difuzní alterace (amyloid, fibróza) hyperkalémie, digoxin artificiální faktory (obezita, hydroperikard) nitrokomorové bloky VES

33 Komplex QRS Patologické Q
Q prodloužené (> 0,04 s) a prohloubené (> 25 % kmitu R) Projev nekrózy postihující celou tloušťku myokardu „Dutinový potenciál“

34 Patologické Q

35 Úsek ST Časový úsek mezi koncem depolarizace a začátkem repolarizace komor začíná junkčním bodem „J“ na konci komplexu QRS, končí se začátkem vlny T za normálních okolností mají všchny buňky stejný potenciál = úsek ST je v izoelektrické linii

36 Úsek ST Změny fyziologické
sympatikotonie ... deprese ST, „kotvovitý tvar“ křivky vagotonie ...elevace ST syndrom časné repolarizace Změny artificiální dané polohou elektrody, tvarem hrudníku Změny patologické alterační potenciál poškozené části myokardu

37 Úsek ST Ischemické ložisko má odlišný elektr. potenciál = elektrický vektor směřuje k tomuto ložisku 1. subendokardiální ischemie (non-Q IM, záchvat AP) ... deprese ST úseku

38 Úsek ST Ischemické ložisko má odlišný elektr. potenciál = elektrický vektor směřuje k tomuto ložisku 2. subepikardiální ischemie (Q IM, spastická forma AP,aneurysma) ... elevace ST úseku

39 Vlna T Repolarizace komor
Fyziologicky směřuje repolarizace od epikardu k endokardu = vlna T je konkordantní (stejnosměrná) s komplexem QRS V ischemické oblasti dochází k opoždění repolarizace, prodloužení akčního potenciálu Vektor repolarizace směřuje od ischem. ložiska: - u subendokard. ischemie ... k epikardu ... zvýšení vlny T - u subepikardiální ischemie ... k endokardu ... negativní T

40 Vlna T přetížení LK neurocirkulační astenie sympatikotonie hypokalémie
hyperglykémie myxedém pankreatitida pneumotorax Nespecifické změny změny T jsou difuzní, vlna T bývá asymetrická nebo bifazická

41 Vlna T Ischemie Nespecifické změny změny T jsou lokalizované,
vlna T bývá symetrická negativní změny T jsou difuzní, vlna T bývá asymetrická nebo bifazická

42 Vliv K+ na převodní systém

43 Refrakterní fáze 1. absolutní = žádný stimulus nemůže vyvolat akční potenciál 2. relativní = impuls může vyvolat akční potenciál a předčasný stah, ale intenzita kontrakce bude úměrně nižší Fenomén „R na T“ Tzv. „maligní VES“ Impuls nasedající na vlnu T vyvolal fibrilaci komor

44 Dělení arytmií I. elektrické děje poruchy tvorbu vzruchu
poruchy vedení kombinované II. lokalizace (klinický význam !) supraventrikulární (SV) ventrikulární (komorové) III. rychlost (efekt na hemodynamiku, ev. léčbu) bradyarytmie tachyarytmie IV. kontext srdeční patologie primární – „čistě“ elektrofyziologicky vzniklé sekundární – vliv hemodynam. a metabol. faktorů

45 Elektrická aktivita provázená stahem
Rychlá srdeční činnost – tachykardie Pomalá srdeční činnost – bradykardie Nadměrně zvýšená automacie – výboj „mimo pořadí„ – extrasystola (ektopický stah), ES Odblokovaná (resp. nevybitá) automacie nižších center – uniklý (escaped) stah

46 Elektrická aktivita bez adekvátní mechanické odezvy
pravidelné: míhání – flutter nepravidelné: kmitání – fibrilace Porucha vedení – blok(áda) A 1. stupeň: zpomalení (vše se převede) 2. stupeň: částečné blokování převodu (ne vše se převede) 3. stupeň: úplná blokáda (nic se nepřevede) B „anatomický“ ráz blokády – raménkové blokády

47 Atrial (supraventricular) extrasystole (SVES)
šíření impulsu komorami normální, proto je komorový komplex normální

48 Ventricular extrasystole
šíření impulsu komorami abnormální, proto je komorový komplex odlišný a širší

49 šíření impulsu komorami abnormální, ze dvou různých ektopických center, proto je komorový komplex odlišný od normálního, ale jednotlivé KES jsou i navzájem odlišné POLYTOPNÍ KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY

50 Atrial flutter síňová aktivita: F vlny důležitý je stupeň bloku při převodu na komory rychlý (neblokovaný) převod by ohrozil pacienta velkou tachykardií

51 Atrial fibrillation síňová aktivita: nepravidelné frekvence vlny převod na komory je zcela nepravidelný

52 SV tachycardia (SVT)

53 Význam rychlosti tepu srdce pro jeho funkci: délka diastoly
1. náplň komory (preload) – při vysoké frekvenci se snižuje, zvyšuje se při bradykardii 2. srdeční výdej – zrychlení frekvence × tendence k poklesu preloadu, velmi pomalá frekvence srdeční výdej snižuje 3. prokrvení myokardu – vysoká frekvence zhoršuje prokrvení 4. tlak krve 5. kontraktilita – tachykardie zvyšuje kontraktilitu (vstup kalcia) 6. spotřeba kyslíku a energie – zvýšení při tachykardii

54 Ventricular tachycardia
tvarově abnormální, široký QRS komplex monomorfní (stejný tvar) či polymorfní (různý tvar)

55 Ventricular fibrilation (or flutter)
Acute situation, hemodynamic arrest – 0 cardiac output, 0 pulsation, coma, resuscitation

56 AV block 2rd degree

57 AV block 3rd degree Preexcitation, WPW syndrome

58 Bundle branch blocks (raménkové blokády)
LBBB (left, levý) RBBB (right, pravý)

59 RBBB LBBB

60 Left anterior fascicular block (LAHB)
Při blokádě předního fasciklu se zpožďuje depolarizace horní a přední části LK, což vede k tomu, že vektor QRS do této oblasti směřuje. Osa je proto více než -30°, obv. -45°až -75°.

61 Pro dnešek vše Dotazy?


Stáhnout ppt "seminář z patologické fyziologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google