Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna."— Transkript prezentace:

1 EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna

2 SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Převodní systém srdeční

3

4 12 svodové EKG Končetinové svody aVR aVF aVL

5 12 svodové EKG, umístění elektrod Hrudní svody

6 12 svodové EKG, umístění elektrod

7 12 svodové EKG

8 vznik impulsu v SA uzlu Animace srdečního cyklu

9 vznik impulsu v SA uzlu depolarizace síní

10 vznik impulsu v SA uzlu depolarizace síní depolarizace AV uzlu a Hisova svazku

11 depolarizace septa

12 časná fáze depolarizace komor

13 depolarizace septa časná fáze depolarizace komor pozdní fáze depolarizace komor

14 systola komor

15 repolarizace komor

16 systola komor repolarizace komor repolarizace Hisova svazku

17 PR (PQ) interval (0,12 - 0,20 s) QRS komplex (0,06 - 0,10 s) QTc interval (do 0,44 s)

18 Osa srdeční (osa komplexu QRS) - 30° až + 105°

19 Vlna P Fyziologie: pozitivní směr (ve svodu I může být bifazická) kratší než 0,11 s a nižší než 2,5 mm Patologie: hypertrofie levé nebo pravé síně abnormální směr vedení (SVES) Depolarizace síní Jednotlivé části EKG křivky

20 Vlna P P mitrale Vysoká vlna P při hypertrofii síní

21 Interval PR (PQ) Depolarizace AV uzlu a Hisova svazku Fyziologické zdržení postupu vzruchu ze síní na komory v oblasti junkce 0,12 - 0,20 s Fyziologický význam: 1. synchronizace systoly síní a komor 2. protekční faktor bránící přestupu SV tachyarytmií na komory

22 Interval PR (PQ) AV blok 1. st. = prodloužení PR intervalu 2. st. = částečná blokáda (převedeny některé vzruchy) - Wenckenbach - Mobitz

23 Interval PR (PQ) AV blok 3. st. = úplná blokáda

24 Komplex QRS Depolarizace komor Fyziologie: délka 0,06 - 0,10 s Q kratší než 0,04 s a nižší než 25 % kmitu R Sokolowův index SV2 + RV5 do 35 mm (45 mm u mladých) osa depolarizace komor od -30 do +105 st.

25 Fyziologie: délka 0,06 - 0,10 s Q kratší než 0,04 s a nižší než 25 % kmitu R Sokolowův index SV2 + RV5 do 35 mm (45 mm u mladých) osa depolarizace komor od -30 do +105 st. VAT (komor. aktivační čas) LK do 0,04 s, PK do 0,03 s Komplex QRS

26 Délka a tvar komplexu určuje 1. fyziologie Hisova-Purkyňova systému, event. přítomnost aberantní dráhy komor. extrasystoly

27 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje: 1. fyziologie Hisova-Purkyňova systému, event. přítomnost aberantní dráhy blok pravého raménka Tawarova (prodloužení QRS, rSR´ ve V1, negativní T) V1 nitrokomorové bloky

28 Blok pravého raménka Tawarova

29 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje: 2. objem myokardu kardiomyopatie hypertrofie PK hypertrofie LK

30 Komplex QRS Délka a tvar komplexu určuje: 3. faktory ovlivňující rychlost vedení - metabolické, hormonální a farmakologické vysoké hrotnaté T rozšíření komplexu QRS hyperkalémie

31 Komplex QRS digoxin Délka a tvar komplexu určuje: 3. faktory ovlivňující rychlost vedení - metabolické, hormonální a farmakologické

32 hypertrofie LK, PK ProdlouženíZkrácení Komplex QRS hyperkalémie, digoxin nitrokomorové bloky VES nitrokomorové bloky VES difuzní alterace (amyloid, fibróza) difuzní alterace (amyloid, fibróza) artificiální faktory (obezita, hydroperikard) artificiální faktory (obezita, hydroperikard)

33 Komplex QRS Patologické Q Q prodloužené (> 0,04 s) a prohloubené (> 25 % kmitu R) Projev nekrózy postihující celou tloušťku myokardu „Dutinový potenciál“

34 Patologické Q

35 Úsek ST začíná junkčním bodem „J“ na konci komplexu QRS, končí se začátkem vlny T za normálních okolností mají všchny buňky stejný potenciál = úsek ST je v izoelektrické linii Časový úsek mezi koncem depolarizace a začátkem repolarizace komor

36 Úsek ST Změny fyziologické sympatikotonie... deprese ST, „kotvovitý tvar“ křivky vagotonie...elevace ST syndrom časné repolarizace Změny artificiální dané polohou elektrody, tvarem hrudníku Změny patologické alterační potenciál poškozené části myokardu

37 Úsek ST Ischemické ložisko má odlišný elektr. potenciál = elektrický vektor směřuje k tomuto ložisku 1. subendokardiální ischemie (non-Q IM, záchvat AP)... deprese ST úseku

38 Úsek ST Ischemické ložisko má odlišný elektr. potenciál = elektrický vektor směřuje k tomuto ložisku 2. subepikardiální ischemie (Q IM, spastická forma AP,aneurysma)... elevace ST úseku

39 Vlna T Repolarizace komor Fyziologicky směřuje repolarizace od epikardu k endokardu = vlna T je konkordantní (stejnosměrná) s komplexem QRS V ischemické oblasti dochází k opoždění repolarizace, prodloužení akčního potenciálu Vektor repolarizace směřuje od ischem. ložiska: - u subendokard. ischemie... k epikardu... zvýšení vlny T - u subepikardiální ischemie... k endokardu... negativní T

40 Vlna T přetížení LK neurocirkulační astenie sympatikotonie hypokalémie hyperglykémie myxedém pankreatitida pneumotorax změny T jsou difuzní, vlna T bývá asymetrická nebo bifazická Nespecifické změny

41 Vlna T změny T jsou difuzní, vlna T bývá asymetrická nebo bifazická změny T jsou lokalizované, vlna T bývá symetrická negativní IschemieNespecifické změny

42 Vliv K + na převodní systém

43 Refrakterní fáze 1. absolutní = žádný stimulus nemůže vyvolat akční potenciál 2. relativní = impuls může vyvolat akční potenciál a předčasný stah, ale intenzita kontrakce bude úměrně nižší Fenomén „R na T“ Tzv. „maligní VES“ Impuls nasedající na vlnu T vyvolal fibrilaci komor

44 Dělení arytmií I. elektrické děje poruchy tvorbu vzruchu poruchy vedení kombinované II. lokalizace (klinický význam !) supraventrikulární (SV) ventrikulární (komorové) III. rychlost (efekt na hemodynamiku, ev. léčbu) bradyarytmie tachyarytmie IV. kontext srdeční patologie primární – „čistě“ elektrofyziologicky vzniklé sekundární – vliv hemodynam. a metabol. faktorů

45 Elektrická aktivita provázená stahem Rychlá srdeční činnost – tachykardie Pomalá srdeční činnost – bradykardie Nadměrně zvýšená automacie – výboj „mimo pořadí„ – extrasystola (ektopický stah), ES Odblokovaná (resp. nevybitá) automacie nižších center – uniklý (escaped) stah

46 Elektrická aktivita bez adekvátní mechanické odezvy pravidelné: míhání – flutter nepravidelné: kmitání – fibrilace Porucha vedení – blok(áda) A 1. stupeň: zpomalení (vše se převede) 2. stupeň: částečné blokování převodu (ne vše se převede) 3. stupeň: úplná blokáda (nic se nepřevede) B „anatomický“ ráz blokády – raménkové blokády

47 Atrial (supraventricular) extrasystole (SVES) šíření impulsu komorami normální, proto je komorový komplex normální

48 Ventricular extrasystole šíření impulsu komorami abnormální, proto je komorový komplex odlišný a širší

49 šíření impulsu komorami abnormální, ze dvou různých ektopických center, proto je komorový komplex odlišný od normálního, ale jednotlivé KES jsou i navzájem odlišné POLYTOPNÍ KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY

50 Atrial flutter síňová aktivita: F vlny důležitý je stupeň bloku při převodu na komory rychlý (neblokovaný) převod by ohrozil pacienta velkou tachykardií

51 Atrial fibrillation síňová aktivita: nepravidelné frekvence vlny převod na komory je zcela nepravidelný

52 SV tachycardia (SVT)

53 Význam rychlosti tepu srdce pro jeho funkci: délka diastoly 1. náplň komory (preload) – při vysoké frekvenci se snižuje, zvyšuje se při bradykardii 2. srdeční výdej – zrychlení frekvence × tendence k poklesu preloadu, velmi pomalá frekvence srdeční výdej snižuje 3. prokrvení myokardu – vysoká frekvence zhoršuje prokrvení 4. tlak krve 5. kontraktilita – tachykardie zvyšuje kontraktilitu (vstup kalcia) 6. spotřeba kyslíku a energie – zvýšení při tachykardii

54 Ventricular tachycardia tvarově abnormální, široký QRS komplex monomorfní (stejný tvar) či polymorfní (různý tvar)

55 Ventricular fibrilation (or flutter) Acute situation, hemodynamic arrest – 0 cardiac output, 0 pulsation, coma, resuscitation

56 AV block 2 rd degree

57 AV block 3 rd degree Preexcitation, WPW syndrome

58 Bundle branch blocks (raménkové blokády) LBBB (left, levý) RBBB (right, pravý)

59 RBBB LBBB

60 Left anterior fascicular block (LAHB) Při blokádě předního fasciklu se zpožďuje depolarizace horní a přední části LK, což vede k tomu, že vektor QRS do této oblasti směřuje. Osa je proto více než -30°, obv. -45°až -75°.

61 Pro dnešek vše o Dotazy?


Stáhnout ppt "EKG VYŠETŘENÍ (1) seminář z patologické fyziologie Pavel Maruna."

Podobné prezentace


Reklamy Google