Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady"— Transkript prezentace:

1 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady
Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

2 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví
I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

3 III. II. I.

4 VÝKAZ VÝMĚR

5 Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu
udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný

6 Podklady VV kompletní projektová dokumentace v úrovni SP
technická zpráva popis standardů

7 Vzhled VV odpovídá svým členěním položkám rozpočtu obsahuje: Výpočet
Číselný kód (nemusí být) Popis položky Měrnou jednotku Výpočet Vypočtené množství

8 Ukázka VV P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
celkem (Kč) Díl: 27 Základy 27331 Beton základových desek prostý 1 Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15) m3 3,00 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. (2,925+2*0,15)*5,15*0,1 1,66 (2,46+0,15)*5,15*0,1 1,34 27431 Beton základových pasů prostý 2 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) 6,46 2,55*0,4*0,3 0,31 2,55*0,3*0,3 0,23 2,875*0,3*0,3*2 0,52 1,625*0,3*0,3 0,15 1,25*0,3*0,3 0,11 1,3*0,3*0,5 0,20 5,15*0,6*0,8*2 4,94

9 Pravidla pro tvorbu VV přehlednost slovní doprovod
převod složitějších těles na jednoduchá výměra = délka x šířka x výška

10 Postup a praktické ukázky výpočtu VV
Zásady: podrobně prostudovat projektovou dokumentaci a přečíst technickou zprávu. prvky započítané do VV si v projektové dokumentaci barevně označíme postupujeme zleva doprava a shora dolů všechny výměry píšeme s desetinou čárkou (např. 3,0 m) čísla nepředstavující výměru píšeme bez desetinné čárky (např. 5 kusů)

11 Katalogy popisů a směrných cen
Úplné popisy stavebních prací Podmínky užití Sazby přímých nákladů (skladba cen) Katalogy HSV Katalogy PSV Část A – zřízení konstrukcí Část B – bourání (demontáž) konstrukcí Část C – údržba a opravy konstrukcí

12 Členění katalogu : Úvodní část Všeobecné podmínky Přílohy
Katalogové listy Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů Seznam souborů cen

13 Použití katalogů : Projektant – sestavení rozpisu prací a dodávek (zadávací dokumentace) Investor – kontrolní rozpočet Dodavatel – informace o průměrných nákladech při zpracování nabídkového rozpočtu jednotná terminologie

14 směrné ceny obsahují : náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného lešení náklady na zednické výpomoci (PSV, rozsah dle podmínek katalogu) nový materiál – cena pořízení + průměrné pořizovací náklady ( X specifikace)

15 Specifikace = dopočítávaný materiál
cena pořízení + průměrné pořizovací náklady široký sortiment materiálů a výrobků – hlavní materiál množství a druh hlavního materiálu – dle projektové dokumentace, + ztratné

16 směrné ceny neobsahují :
náklady na ochranné záchytné konstrukce zvýšení mzdových nákladů (přesčasy, noc, prac.klid) náklady na přesun hmot, materiálů a výrobků náklady na zajištění bezpečnostních opatření objednatele náklady na prostoje strojů náklady na ochranné konstrukce (poškození stávajících kcí a zařízení) náklady spojené s přípravou, umístěním a realizací stavby práce prováděné bez pevné pracovní podlahy

17 Náklady spojené s umístěním stavby
náklady na zařízení staveniště provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

18 Rozpočet = součin množství a jednotkové ceny prací Krycí list rozpočtu
Rekapitulace Rozpočet Vedlejší náklady Zařízení staveniště Územní vlivy Kompletační činnost

19 Práce HSV (podle TSKP) Zemní práce Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů Trubní vedení Ostatní kce a práce, bourání, přesun hmot Specifikace

20 Práce PSV (podle TSKP) :
71 izolace 72 zdravotně technické instalace 73 ústřední vytápění 74 silnoproud 75 slaboproud 76 konstrukce ostatní 77 podlahy 78 dokončovací práce 79 ostatní kce a práce PSV Specifikace Přesun hmot za každý oddíl (% nebo směrná cena)


Stáhnout ppt "Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady"

Podobné prezentace


Reklamy Google