Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady."— Transkript prezentace:

1 Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

2 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

3 Hotel PozemekTechnolog. část Stavební část SO1- blok A Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Zdivo nosné z bloků … Materiál Mzdy (práce) StrojeRežie a zisk Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice… III. II. I.

4 VÝKAZ VÝMĚR

5 Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný

6 Podklady VV kompletní projektová dokumentace v úrovni SP technická zpráva popis standardů

7 Vzhled VV odpovídá svým členěním položkám rozpočtu obsahuje: »Číselný kód (nemusí být) »Popis položky »Měrnou jednotku »Výpočet »Vypočtené množství

8 Ukázka VV P.č. Číslo položkyNázev položkyMJ mno žství cena / MJ celkem (Kč) Díl :27Základy 27331 Beton základových desek prostý 1273313511 Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)m33,00 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. (2,925+2*0,15)*5,15*0,11,66 (2,46+0,15)*5,15*0,11,34 27431 Beton základových pasů prostý 2274313611 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)m36,46 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. 2,55*0,4*0,30,31 2,55*0,3*0,30,23 2,875*0,3*0,3*20,52 1,625*0,3*0,30,15 1,25*0,3*0,30,11 1,3*0,3*0,50,20 5,15*0,6*0,8*24,94

9 Pravidla pro tvorbu VV přehlednost slovní doprovod převod složitějších těles na jednoduchá výměra = d élka x š ířka x v ýška

10 Postup a praktické ukázky výpočtu VV Zásady: podrobně prostudovat projektovou dokumentaci a přečíst technickou zprávu. prvky započítané do VV si v projektové dokumentaci barevně označíme postupujeme zleva doprava a shora dolů všechny výměry píšeme s desetinou čárkou (např. 3,0 m) čísla nepředstavující výměru píšeme bez desetinné čárky (např. 5 kusů)

11 Katalogy popisů a směrných cen Úplné popisy stavebních prací Podmínky užití Sazby přímých nákladů (skladba cen) Katalogy HSV Katalogy PSV –Část A – zřízení konstrukcí –Část B – bourání (demontáž) konstrukcí –Část C – údržba a opravy konstrukcí

12 Členění katalogu : Úvodní část Všeobecné podmínky Přílohy Katalogové listy Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů Seznam souborů cen

13 Použití katalogů : Projektant – sestavení rozpisu prací a dodávek (zadávací dokumentace) Investor – kontrolní rozpočet Dodavatel – informace o průměrných nákladech při zpracování nabídkového rozpočtu  jednotná terminologie

14 náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného lešení náklady na zednické výpomoci (PSV, rozsah dle podmínek katalogu) nový materiál – cena pořízení + průměrné pořizovací náklady ( X specifikace) směrné ceny obsahují :

15 Specifikace = dopočítávaný materiál cena pořízení + průměrné pořizovací náklady široký sortiment materiálů a výrobků – hlavní materiál množství a druh hlavního materiálu – dle projektové dokumentace, + ztratné

16 náklady na ochranné záchytné konstrukce zvýšení mzdových nákladů (přesčasy, noc, prac.klid) náklady na přesun hmot, materiálů a výrobků náklady na zajištění bezpečnostních opatření objednatele náklady na prostoje strojů náklady na ochranné konstrukce (poškození stávajících kcí a zařízení) náklady spojené s přípravou, umístěním a realizací stavby práce prováděné bez pevné pracovní podlahy směrné ceny neobsahují :

17 Náklady spojené s umístěním stavby náklady na zařízení staveniště provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

18 Rozpočet = součin množství a jednotkové ceny prací Krycí list rozpočtu Rekapitulace Rozpočet Vedlejší náklady –Zařízení staveniště –Územní vlivy –Kompletační činnost

19 Práce HSV (podle TSKP) 1.Zemní práce 2.Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 3.Svislé a kompletní konstrukce 4.Vodorovné konstrukce 5.Komunikace 6.Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů 8.Trubní vedení 9.Ostatní kce a práce, bourání, přesun hmot Specifikace

20 Práce PSV (podle TSKP) : 71 izolace 72 zdravotně technické instalace 73 ústřední vytápění 74 silnoproud 75 slaboproud 76 konstrukce ostatní 77 podlahy 78 dokončovací práce 79 ostatní kce a práce PSV Specifikace Přesun hmot za každý oddíl (% nebo směrná cena)


Stáhnout ppt "Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google