Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boukalová Kate ř ina Pavelková Petra O RGANIZAČNÍ STRUKTURY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boukalová Kate ř ina Pavelková Petra O RGANIZAČNÍ STRUKTURY."— Transkript prezentace:

1 Boukalová Kate ř ina Pavelková Petra O RGANIZAČNÍ STRUKTURY

2 CO JE ORGANIZOVÁNÍ? vymezení vzájemných vztah ů lidí (jednotlivc ů, skupin) a prost ř edk ů p ř i pln ě ní r ů zných zám ě r ů úzce souvisí s vytvo ř ením organiza č ních struktur

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA mechanismus, který slouží ke koordinaci a ř ízení aktivit č len ů organizace

4 CO UMOŽŇUJE? efektivní č innost organizace a využití zdroj ů sledování aktivit organizace p ř id ě lení odpov ě dnosti za jednotlivé oblasti koordinaci č innosti p ř izp ů sobení zm ě nám v okolí sociální uspokojení č len ů

5 TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR štíhla mnoho úrovní, málo pod ř ízených nap ř. armáda, velké státní a výrobní organizace široká malý po č et úrovní nap ř. univerzitní fakulta

6 klasické d ě lba práce byrokratické ř ízení moderní pružné prvky reakce na zm ě ny

7 liniová liniov ě -štábní funkcionální výrobková divizní maticová projektová cílově programová ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

8 LINIOVÁ STRUKTURA jednozna č né vazby jasné kompetence p ř ímá odpov ě dnost

9 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA kombinovaná struktura liniové prvky + štáb

10 F UNKCIONÁLNÍ ( FUNKČNÍ ) STRUKTURA sdružování podle úkol ů, dovedností a aktivit d ě lba práce a specializace

11 VÝROBKOVÁ STRUKTURA výrobkové specializace DIVIZNÍ STRUKTURA rozsáhlé organizace decentralizované ř ízení

12 MATICOVÁ STRUKTURA pružnost a rychlá reakce spojení prvk ů funkcionální a divizové struktury

13 CÍLOVĚ PROGRAMOVÁ STRUKTURA stanovení cíle a ur č ení nejvhodn ě jší cesty, jak cíle dosáhnout PROJEKTOVÉ ORGANIZAČNÍ TÝMY týmové ř ešení úkol ů vznik mimo organiza č ní strukturu – rozhodnutí managera

14 SHRNUTÍ organiza č ní struktura: forma modelu – definuje znalostí a kompetencí pro jednotlivá funk č ní místa a útvary

15 ZDROJE skripta Teorie ř ízení (prof. Ing. Jan Hron, DrSc, dr.h.c) internet Management (Šule ř, B ě lohlávek, Koš ť an) Základy managementu (Veber a kol.)


Stáhnout ppt "Boukalová Kate ř ina Pavelková Petra O RGANIZAČNÍ STRUKTURY."

Podobné prezentace


Reklamy Google