Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh Evropské charty regionální samosprávy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh Evropské charty regionální samosprávy"— Transkript prezentace:

1 Návrh Evropské charty regionální samosprávy

2 Proč? celý proces přípravy návrhu reflektuje dynamický vývoj regionalizace vládnutí v mnoha evropských státech řada evropských států v zásadě byla ochotna Chartu přijmout je sporné, zda tvoří součást uznávaného standardu regionální demokracie, ovšem může sloužit jako inspirace pro národního zákonodárce

3 Charakteristika návrh připraven v letech Kongresem orgánů místní a regionální samosprávy Charta se měla stát komplementem k Evropské chartě místní samosprávy základním cíl: zaručit regionům právo na samosprávu a vymezit optimální vztah regionálních vlád jednak k ústředním správním úřadům a jednak k místním samosprávám vychází ze stejných zásad jako Evropská charta místní samosprávy, avšak v mnoha ohledech jde dále Charta má rámcový charakter – nezakládá pro místní samosprávy žádné nové kompetence

4 Historie 1993 – dvojí podpora:
ženevská konference o evropské regionalizaci vídeňský summit Rady Evropy 1997 – návrh v konečné podobě, podpora Výboru regionů EU soukolí se zadrhává – mezi evropskými státy není skutečná politická vůle k přijetí návrhu 1998 – Výbor ministrů RE zvedá varovný prst 2002 – helsinský konference ministrů: nedošla k žádnému závěru budapešťská konference o regionální samosprávě : odložení projektu

5 Výchozí body právo regionů na samosprávu
má být ústavně zakotvené nemá být zužováno zákonnou úpravou region=jako největší územní součást státu, která se nachází mezi ústřední vládou a místními orgány, za předpokladu, že má postavení samosprávné jednotky

6 Pojem regionální samosprávy
trojí vymezení podobně jako v ECHMS formální vymezení: právo regionálních společenství v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných . materiální vymezení: schopnost regionálních společenství spravovat podstatnou část věcí veřejných organické vymezení: region má spravovat reprezentativní shromáždění volené přímo občany a výkonný orgán, jenž se tomuto shromáždění zodpovídá (pokud není volen přímo), možnost přímé demokracie

7 Rozsah práva na regionální samosprávu
obdobné zásady jako ECHMS: zásada delegace: vnitrostátní právo určuje pravomoci regionálních samospráv zásada subsidiarity zásada plných kompetencí: do pravomoci regionálních orgánů musí zásadně spadat všechny regionální záležitosti, regiony mají mít pravomoci rozhodovací a správní a právo přijímat a provádět regionální politiky zásada přizpůsobivosti: možnost přizpůsobit si výkon přenesených pravomocí podle svého uvážení zásada solidarity: regiony mají zohledňovat zásadu národní a evropské solidarity

8 Záruky regionální samosprávy
návrh rozvíjí finanční záruky shodně s ECHMS zakotvuje zásadu dostatečných zdrojů a zásadu různorodosti a přizpůsobivosti větší důraz na autonomní financování: vlastní zdroje mají poházet zejména z regionálních daní a poplatků, jejichž výši si regiony stanovují samy regiony mají mít právo – v těch případech, kdy daně a poplatky nevybírají samy – stanovovat dodatečné regionální navýšení právní záruky právo domáhat se soudní ochrany pozoruhodné rozvinutí: žalobní titul i v případě porušen evropského standardu

9 Správní dozor návrh Charty uznává nezbytnost správního dozoru nad výkonem regionální samosprávy, stejné zásady jako ECHMS zásada delegace: správní dozor nad regionální samosprávou lze vykonávat jen v takových případech a takovým způsobem, který stanoví vnitrostátní zákonodárství. zásada legality: Správní dozor se musí omezovat pouze na zkoumání toho, zda regiony dodržují obecně závazné předpisy, výjimka - plnění úkolů v přenesené působnosti

10 Zapojení regionů do celostátních, evropských a mezinárodních záležitostí
zde návrh vstupuje do oblasti neupravené ECHMS právo účastnit se rozhodovacích procesů na ústřední úrovni v těch případech, kdy jsou dotčeny regionální zájmy, formy účasti: zastoupení regionů v zákonodárných orgánech a ústředních správních úřadech nebo diskuse a konzultace mezi ústředními orgány a orgány regionálními. zapojením do záležitostí evropských a mezinárodních ústřední vlády mají s regiony konzultovat uzavírání mezinárodních smluv, jež se dotýkají regionálních záležitostí regiony mohou vysílat své zástupce do evropských institucí a mezinárodních organizací.


Stáhnout ppt "Návrh Evropské charty regionální samosprávy"

Podobné prezentace


Reklamy Google