Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co by měla splňovat pověřená knihovna (Atest) Pardubice15.-16.4.2002 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co by měla splňovat pověřená knihovna (Atest) Pardubice15.-16.4.2002 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 Co by měla splňovat pověřená knihovna (Atest) Pardubice15.-16.4.2002 Zlata Houšková

2 1.Provozovatel pověřené knihovny (PK) musí souhlasit s tím, aby knihovna byla pověřena.  PK musí chtít pomáhat knihovnám v okruhu své působnosti a spolupracovat s knihovnami jiného typu (být otevřena spolupráci)  PK musí být přesvědčena o správnosti této činnosti (nikoli o její ekonomické výhodnosti) a o tom, že

3 Regionální funkce jsou služba!!!!!

4 2. Knihovna musí být sama na velmi dobré odborné úrovni 2.1. Dodržovat všechny národní standardy v oboru ( AACR, autority….) 2.2. Mít kvalitní fond profilovaný se zřetelem k různým informačním zdrojům včetně elektronických 2.3. Mít kvalitní katalogy a zpracování fondů 2.4. Být schopná předávat a přebírat kvalitní záznamy do SK CASLIN

5 2.5. Mít plnou strukturu služeb (půjčovní, studovny/kouty, referenční služby, kopírovací služby (povinná kopírka), poskytovat veřejný internet s kvalifikovanou asistencí, alespoň některé specializované služby 2.6. Být schopna zajišťovat kvalitní meziknihovní, zejména (ale nejen) výpůjční služby (MS, MVS) pro region

6 2.7. Být automatizovaná (co „nejplnější“ automatizace) ** 2.8. Mít automatizovaný knihovní systém (AKS) – na úrovni standardů ; otevřený dlouhodobé koncepci v kraji (v rámci kraje je žádoucí je dospět ke kompatibilitě) 2.9. Mít vlastní Web a na něm prezentovat informace a potřebné materiály pro knihovny a zřizovatele

7 3. Musí mít odpovídající pracovní kapacity k poskytování regionálních funkcí, jimiž bude pověřena 3.1. kvalifikace tj. musí být schopna všestranné odborné konzultace a poradenství k problematice:  ekonomiky (poradit např. s přijetím, realizací a zúčtováním grantů, ale i a dalšími ekonomickými otázkami  pracovně právním otázkám (ředitel…)

8  ICT ( předpoklad mít pracovníka na úrovni ECDL; musí mít znalosti o AKS používaném v obvodu působnosti )  akvizice ( včetně o elektronických zdrojů… )  zpracování  služeb aj.  jazykové vybavení (minimální) – alespoň jeden pracovník znalý alespoň pasivní angličtiny

9 3.2. pracovní kapacitu vyčleněný alespoň částečný úvazek

10 4. Musí mít informační základ pro poskytování regionálních funkcí 4.1. Musí být v konferenci KNIHOVNA, Region a event. dalších i speciálně ad hoc vytvářených konferencích;  musí rutinně a pravidelně komunikovat prostřednictvím e-mailu;  sledovat dění v oboru 4.2. Musí umět užívat Internet k vyhledávání informací

11 4.3. Musí mít k dispozici a využívat Českou národní bibliografii (ČNB) 4.4. Musí mít a umět využívat informační zdroje ze všech národních licencí, umět je nabídnout a propagovat 4.5. Musí se účastnit vzdělávání, koordinačních a poradních aktivit kraje, event. celostátních apod.

12 5. Musí mít (vyřešit) specifické podmínky 5.1. Skladové kapacity pro výměnný fond 5.2. Zajištění dopravy

13 7. Knihovna musí být schopna plnit další úkoly a specifika kraje


Stáhnout ppt "Co by měla splňovat pověřená knihovna (Atest) Pardubice15.-16.4.2002 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google