Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Průša (jiri@prusa.cz) E-Government Jiří Průša (jiri@prusa.cz)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Průša (jiri@prusa.cz) E-Government Jiří Průša (jiri@prusa.cz)"— Transkript prezentace:

1 Jiří Průša (jiri@prusa.cz)
E-Government Jiří Průša

2 Zakončení předmětu :o)
Zakončení: zápočet (4 kredity) prezentace + ústní pohovor Témata prezentací: Best-practice ze zahraničí Projekt eGovernmentu nezmiňovaný v přenášce Přístupnost webové stránky města/obce

3 Co je to eGovernment? „eGovernment představuje použití ICT ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti veřejné správy, podpoře jejího růstu a snížení administrativy. eGovernment je něco, co mohou ocenit ti, kteří tráví na úřadě hodiny čekáním ve frontě.“ (Evropská komise)

4 Co je to eGovernment? „e-Government“ představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí ICT s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. (Ministerstvo vnitra)

5 Základní předpoklady Právní znalosti – právní základ je nezbytným předpokladem činnosti veřejné správy. Technologické znalosti Vyjednávací znalosti – o změně je nutné přesvědčit lidi kolem sebe – kolegy, nadřízené, vládu, poslance, uživatele… Znalosti managementu a marketingu

6 Nástroje Politické – politické priority (samostatný resort/začlenění eGovernmentu do resortů, příp. na ÚV), tvorba strategických dokumentů. Legislativní – novelizace zákonů, nové zákony, vyhlášky… Finanční – dotační tituly (národní i EU; podpora NNO, dotované kurzy), daňové zvýhodnění Nástroje podnikatelského sektoru – cost-benefit analýzy, marketingové nástroje…

7 Politické nástroje Tvorba strategií – v ČR např. „Digitální Česko“, v EU Akční plán k eGovernmentu. Prezentace vizí – vize „EGON“ – skvělý marketing, přiblížení fungování eGovernmentu občanům. Priority pro předsednictví – možnost prosazení národních priorit na evropské úrovni a jejich zviditelnění

8 Legislativní nástroje
Příprava a implementace zákonů – Zákon o e-Governmentu, Zákon o základních registrech. Novelizace zákonů – návrhy, připomínková řízení, prosazování elektronizace do všech oblastí veřejné správy. Vyhlášky a metodické pokyny – upřesňují a dále rozvádějí zákony (např. o přístupnosti)

9 Finanční nástroje Evropské peníze – strukturální fondy (zejména IOP, OP LZZ), komunitární programy (CIP, SaferInternet) Národní zdroje – doplněk evropských zdrojů, zvláštní dotační tituly (hlavně v minulosti…) DPH – možnost snížení DPH např. u vysokorychlostního internetu apod.

10 Podnikatelské nástroje
Cost-benefit analýza – porovnání nákladů a výnosů vybraného řešení e-Governmentu. Může si e-Government sám na sebe vydělat? Marketingové nástroje – eGovernment je produkt, proč nepoužít k propagaci stejné nástroje – TV, billboardy, internet…

11 Institucionální zabezpečení
Ministerstvo vnitra (2/1969 Sb.) Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Rada vlády „Éčka dnes řeší každé ministerstvo“ Ministerstvo spravedlnosti – „eJustice“ Ministerstvo zdravotnictví - „eHealth“ Ministerstvo dopravy – eTesty (řidičák) Ministerstvo financí – el. daňová přiznání MPSV - „Bezvýznamový identifikátor, ČSSZ“

12 Zdroje informací Internetové stránky ministerstev – MV, MPO, ePractice.eu – evropský server pro sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností. eGovernment – odborný čtvrtletník Veřejná správa – rubrika e-servis v rámci čtrnáctideníku vydávaného Ministerstvem vnitra

13 Projekty eGovernmentu v ČR

14 eGON

15 Czech POINT Kontaktní místo veřejné správy „one-stop-shop“
16 služeb – většinou výpisy z rejstříků/registrů cca pracovišť cca vydaných výpisů

16 Czech POINT – lokace Seznam míst stanoven zákonem (365/2000 Sb.) a prováděcí vyhláškou (č. 364/2009 Sb.) Obecní úřady (78 %) Česká pošta (15 %) Notáři (6 %) Hospodářská komora (0,76 %) Velvyslanectví, konzuláty (0,58%) Od 29. listopadu 2011 rozšíření o banky (za poplatek)

17 Czech POINT - služby Výpis z rejstříku trestů (48 %)
Výpis z katastru nemovitostí (24 %) Výpis z obchodního rejstříku (17 %) Výpis z bodového hodnocení řidiče (4 %) Autorizovaná konverze dokumentů (3 %) Výpis z živnostenského rejstříku (2%) Žádost o zřízení datové schránky (0,6 %) Výpis ze systému kvalifikovaných dodavatelů (0,3 %) Přijetí podání dle živnostenského zákona, Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH…

18 CzechPOINT - poplatky Ověřující tuzemský správní úřad – výši stanoví Zákon o č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní úřad může snížit částku až o 90% Zastupitelský úřad v zahraničí – konzulární služba Česká pošta a Hospodářská komora – stanovuje sama, nesmí být vyšší, než správní poplatek úřadu.

19 CzechPOINT – poplatky II.
OR, ŽR, KN Rejstřík trestů Bodové konto řidiče Tuzemský správní úřad 100 Kč + 50 Kč 50 Kč Zastupitelský úřad v zahraničí 300 Kč Kč 300 Kč Česká pošta 100 Kč + 40 Kč 69 Kč + 40 Kč Hospodářská komora 90 Kč + 50 Kč 60 Kč + 50 Kč

20 Dotazy? Otázky? Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jiří Průša (jiri@prusa.cz) E-Government Jiří Průša (jiri@prusa.cz)"

Podobné prezentace


Reklamy Google