Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příkazový řádek v OS Windows

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příkazový řádek v OS Windows"— Transkript prezentace:

1 Příkazový řádek v OS Windows
Výpočetní technika I Příkazový řádek v OS Windows

2 Obsah přednášky Příkazy Příkazy pro práci se soubory a adresáři
Přesměrování vstupu a výstupu Filtry a propojení programů Nahrazovací znaky u jmen souborů Další důležité příkazy

3 Interpret příkazů CMD.EXE
Ve Windows od verzí ME a 2000. Zajišťuje komunikaci uživatele s operačním systémem v textovém režimu. Umožňuje spouštění programů. Zajišťuje provádění příkazů dávkového souboru (.CMD, .BAT). Realizuje provádění interních příkazů. Lze použít i starší COMMAND.COM (původ: DOS + Windows 3.x). Viz Příkazový řádek

4 Spouštění programů Typy spustitelných souborů – přípony:
binární: .EXE, (dříve i .COM) dávkové: .CMD (dříve .BAT) další, jejichž přípony jsou uvedeny v systémové proměnné PATHEXT Do řádku napíšeme název souboru (stačí bez přípony), příp. jednotku a cestu a stiskneme ENTER. U příkazů ani názvů souborů nezáleží na velikosti písmen.

5 Příkazy pro práci se soubory — DIR
Vypíše obsah adresáře Syntaxe: dir [jednotka:][cesta] [soubor] [/p] [/w] [/s] [/b] [/l] /p výpis po obrazovkách /w zhuštěný výpis /s včetně podadresářů /b stručný výpis vypisuje (pouze názvy) /l použije pro výpis malá písmena

6 COPY Kopírování souborů — syntaxe: copy zdroj [/a|/b] cíl [/v] [/a|/b] [/y|/-y] Spojování souborů — syntaxe copy [+zdroj [/a|/b] [+zdroj [/a|/b]...]] cíl [/v] [/a|/b] [/y|/-y] /v kontroluje správnost zápisu čtením

7 DEL (ERASE) Ruší (maže) soubory na jednotce (disku) — syntaxe:
del [jednotka:] [cesta] soubor [/p] /p před vymazáním každého souboru si vyžádá potvrzení Nevymaže adresář

8 TYPE, REN Type: vypíše obsah souboru. Syntaxe:
type [jednotka:] [cesta] soubor Ren: přejmenuje soubor. Syntaxe: ren [jednotka:] [cesta] soubor1 soubor2

9 Příkazy pro práci s adresáři — CD
Zobrazí či nastaví aktuální adresář Syntaxe: cd [cesta] Bez parametru vypíše běžný adresář

10 Příkaz pro změnu aktuální jednotky
Syntaxe: jednotka: Např. a:

11 MD (MKDIR), RD (RMDIR) MD — vytvoří adresář.
Syntaxe: md [jednotka:] cesta RD — ruší adresář. Syntaxe: rd [jednotka:] cesta Zruší pouze prázdný adresář Nezruší aktuální adresář Délka celé cesty je max. 63 znaků

12 Přesměrování vstupů a výstupů
Přesměrování výstupu: operátor > Pokud soubor, do kterého provádíme přesměrování neexistuje — vytvoří se, pokud existuje — přepíše se S připojením na konec souboru, pokud existuje — operátor >> Přesměrování vstupu — operátor < Použití: příkaz operátor soubor

13 Filtry a propojení Filtr je program, který čte data ze standardního vstupu, transformuje je a vypisuje na standardní výstup Příkazový řádek ve Windows má např. filtry: SORT, MORE, FIND Propojení: | operátor, který zprostředkuje předání dat ze standardního výstupu jednoho programu na standardní vstup druhého Použití: Program1|Program2[…] Lze kombinovat s přesměrováním

14 SORT Čte text ze vstupu, seřadí řádky vzestupně či sestupně a vypíše na výstup FIND Čte text ze vstupu, na výstup pošle řádky, které obsahují zadaný řetězec (stejný účel má v Unixu příkaz grep)

15 MORE Čte text ze vstupu a vypisuje jej po obrazovkách
Syntaxe: more < soubor, nebo příkaz|more Při pozastavení výpisu čeká na stisk libovolné klávesy

16 Nápověda Nápověda k příkazu: příkaz /?

17 Nahrazovací znaky u jmen souborů
? — nahrazuje právě 1 libovolný znak * — nahrazuje libovolné množství libovolných znaků příklady: *.TXT — všechny soubory s příponou TXT *.T*, *.?*, a*.*, *.???, ?d.*, ?.?, *.*, * takový tvar: maska

18 XCOPY XCOPY — přenáší soubory nebo celé adresáře
syntaxe: XCOPY zdroj [cíl] [/s] [/e] [/p] [/v] přepínače: /s přenáší adresář i s podadresáři /e jako /s, ale přenáší i prázdné adresáře /p žádá o potvrzení vytvoření cíle /v zapíná kontrolu správnosti zápisu /w před zahájením příkazu čeká na stisk klávesy /y přepíše existující soubory bez upozornění /-y upozorní před přepsáním

19 TREE TREE — znázorní strukturu adresářů
syntaxe: tree [disk:][cesta] [/f] [/a] je-li uvedena cesta k adresáři, vypíše se struktura jím začínající, jinak se použije běžný adresář /f pro každý adresář vypíše seznam souborů /a nepoužije u výpisu tabulkové znaky

20 FORMAT VER, CLS format — inicializuje (formátuje) disk
syntaxe: format [disk:] [/q] přepínač /q – rychlé formátování VER, CLS VER — vypíše verzi operačního systému CLS — smaže obrazovku

21 Dávkové zpracování Pokud potřebujeme provádět opakovaně posloupnost příkazů Tvoříme dávkové soubory s příponou *.CMD nebo *.BAT Mohou obsahovat všechny příkazy, které můžeme zadat na příkazové řádce Existují i speciální příkazy pro dávkové zpracování (rozhodování, cyklus) Spouští se jako programy

22 Připojení svazku k adresáři
V GUI: Start  Ovládací panely  Nástroje pro správu  Správa počítače  Úložiště  Správa disků nebo Příkazový řádek: diskmgmt.msc Poté kliknout pravým tlačítkem na disk (třeba C:) a vybrat Změnit písmeno jednotky a cestu

23 Pevné odkazy (hard links)
Příkazový řádek: fsutil hardlink create <nový_název_souboru> <stávající_název_souboru>, např. fsutil hardlink create c:\foo.txt c:\bar.txt

24 Symbolické odkazy (symlinks)
Systém NTFS umí, ale Windows neobsahují nástroj na jejich vytvoření. Řešení: program Junction (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb aspx) nebo Junction Link Magic (http://www.rekenwonder.com/linkmagic.htm)

25 Informace o svazku NTFS
Příkazový řádek: fsutil fsinfo ntfsinfo svazek: např. fsutil fsinfo ntfsinfo c:

26 Statistika svazku Příkazový řádek: fsutil fsinfo statistics svazek:
např. fsutil fsinfo statistics c:

27 Seznam procesů V GUI: CTRL + Shift + Escape
Příkazový řádek: tasklist Přepínač /m … včetně používaných DLL knihoven


Stáhnout ppt "Příkazový řádek v OS Windows"

Podobné prezentace


Reklamy Google