Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATOM. Atom je základní stavební částice látky. Je to velmi malá částice ( průměr se udává v nanometrech ). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATOM. Atom je základní stavební částice látky. Je to velmi malá částice ( průměr se udává v nanometrech ). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony."— Transkript prezentace:

1 ATOM

2 Atom je základní stavební částice látky. Je to velmi malá částice ( průměr se udává v nanometrech ). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony elektroneutrální neutrony Obal atomu obsahuje: záporně nabité elektrony nukleony Počet protonů = počet elektronů Atom je elektroneutrální Počet protonů = počet elektronů Atom je elektroneutrální

3 Hmotnost protonu = hmotnost neutronu Hmotnost elektronu je 1840x menší než hmotnost protonu Hmotnost elektronového obalu je vůči atomovému jádru zanedbatelná ČÁSTICESYMBOL HMOTNOST NÁBOJ AbsolutníRelativní Proton p 1,673.10 -27 kg1+1 Neutron n 1,675.10 -27 kg10 Elektron e 9,109.10 -31 kg1840 x lehčí

4 1. Jaký náboj má jádro atomu: 2. Jaký náboj má elektronový obal: 3. Jaký náboj mají částice, které obsahují: a) 1p, 1e b) 8p, 10e, 9n c) 17p, 18e, 18n d) 13p, 10e, 14n

5 Atomy stejného prvku mají vždy stejný počet protonů : Atom vodíku: 1p + 1e Atom helia: 2p + 2e + 2n Atom lithia: 3p + 3e + 4n Atom berylia: 4p + 4e + 5n Atomy různých prvků obsahují různý počet protonů.

6 Protonové číslo udává počet protonů v jádře. (atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů, proto udává protonové číslo i počet elektronů) Protonové číslo se značí Z. Protonové číslo je shodné s pořadovým číslem prvku v tabulce. zXzX zXzX

7 Nukleonové číslo udává celkový počet nukleonů v jádře. Nukleony = protony + neutrony Nukleonové číslo se značí A. AXAX AXAX Číslo nad značkou prvku je atomová relativní hmotnost A r atomu. Nukleonové číslo získáme zaokrouhlením atomové relativní hmotnosti Číslo nad značkou prvku je atomová relativní hmotnost A r atomu. Nukleonové číslo získáme zaokrouhlením atomové relativní hmotnosti

8 A r = 22,99 Z = 11 A = 23 p = 11 e = 11 n = 23 -11 = 12 AXAX AXAX

9 Atomy stejného prvku, mají stejný počet protonů, liší se počtem neutronů v jádře atomu.

10

11

12 1.Prvek 2.Sloučenina 3.Atom 4.Molekula 5.Látka 6.Směs 1.Prvek 2.Sloučenina 3.Atom 4.Molekula 5.Látka 6.Směs A.částice vznikající sloučením dvou nebo více atomů B.látka obsahující dvě nebo více složek C.látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem D.látka vzniknuvší sloučením dvou nebo více prvků E.částice, v jejichž jádře najdeme protony a neutrony a v obalu elektrony F.tvoří tělesa A.částice vznikající sloučením dvou nebo více atomů B.látka obsahující dvě nebo více složek C.látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem D.látka vzniknuvší sloučením dvou nebo více prvků E.částice, v jejichž jádře najdeme protony a neutrony a v obalu elektrony F.tvoří tělesa 1C 2D 3E 4A 5F 6B

13 1 SM ĚS I 2 PROTONY 3 ELEKTRONY 4 PEVNÉ 5 LÁTKY 6 EMULZE 7 LATINA 8 ATOMY 9 PLATINA 10 SÍRA 11 ALUMINIUM 12 JÁDRO 13 NUKLEONOVÉ 14 HOŘČÍK 15 ŽELEZO 16 NEUTRONY 17RADIUM 18PROTONOVÉ 19PRVKY látky složené ze dvou nebo více složek částice vyskytující se v jádře atomu, mají kladný náboj částice vyskytující se v obalu, mají záporný náboj železo, hliník a zlato patří dle skupenství mezi … látky jsou základem těles směs dvou kapalin, které se nemísí jazyk, v němž jsou uváděny mezinárodní názvy chemických prvků velmi malé částice skládající se z jádra a obalu velmi drahý kov značky Pt žlutý nekov, latinsky sulphur latinský název prvku, ze kterého se dělá alobal část atomu s protony a neutrony číslo udávající počet protonů a neutronů v jádře atomu lehký kov značky Mg kovový prvek, latinsky ferrum neutrální částice jádra atomu prvek značky Ra číslo udávající počet protonů v jádře atomu látky tvořené atomy se stejným protonovým číslem

14

15 Atomový obal je tvořen elektrony, proto má záporný náboj. Velikost záporného náboje obalu odpovídá počtu elektronů. Počet elektronů v obalu zjistíme z protonového čísla. Elektrony se pohybují kolem jádra atomu v určitém prostoru. Tento prostor se nazývá atomový orbital. + -

16 Orbital s : Orbital p : Orbital d : Orbital f : 1 tvar 3 tvary 5 tvarů 7 tvarů

17 Se zvyšujícím se počtem elektronů v elektronovém obalu se zvětšují orbitaly, ve kterých se elektrony pohybují. Elektrony, které obíhají ve větších orbitalech, mají větší energii.

18 V každém orbitalu se mohou nacházet maximálně dva elektrony, které mají opačnou rotaci.

19 Stejně velké orbitaly tvoří elektronovou vrstvu. Vrstev je sedm. 1. vrstva: 1s 2. vrstva: 2s 2p 3. vrstva: 3s 3p 3d 4. vrstva: 4s 4p 4d 4f Řazení orbitalů podle rostoucí energie: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … Řazení orbitalů podle rostoucí energie: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …

20 Orbital s : Orbital p (všechny tři mají stejnou energii): Orbital d (všech pět má stejnou energii): Orbital f (všech sedm má stejnou energii): Nejmenší orbital s: 1s Největší orbital s: 7s

21 1. pravidlo: V každém orbitalu mohou být maximálně dva elektrony s opačnou rotací. 2. pravidlo: Orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií. 3. pravidlo: V orbitalech se stejnou energií (degenerované orbitaly) vznikají elektronové páry teprve po obsazení všech degenerovaných orbitalů jedním elektronem.   1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … 

22 Atom dusíku: Zápis elektronového uspořádání: 7 N 1s 2s 2p 7N7N 7N7N 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …   Nespárované elektrony vytvářejí chemické vazby

23 Opravte nesprávně zapsané elektronové uspořádání (konfiguraci): 8 O 1s 2s 2p 6 C 1s 2s 3s 2p 4 Be 1s 2s 1s 2s 8 O 1s 2s 2p 16 S 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …         

24 Zapište elektronové uspořádání (konfiguraci) atomů: 5 B 1s 2s 2p 9 F 1s 2s 2p 15 P 1s 2s 2p 3s 3p 11 Na 1s 2s 2p 3s 14 Si 1s 2s 2p 3s 3p 10 Ne 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …       Nespárované elektrony vytvářejí chemické vazby Neon nemá nespárované elektrony – neslučuje se 

25 Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.omska.cz [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.omska.cz/wp- content/uploads/2010/12/chemie.jpghttp://www.omska.cz/wp- content/uploads/2010/12/chemie.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. http://web.vscht.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://web.vscht.cz/~nadhernl/psp.pnghttp://web.vscht.cz/~nadhernl/psp.png ARTWORKS. http://mizonuphys.blogspot.cz [online]. [cit. 14.11.2013]. Dostupný na WWW: http://1.bp.blogspot.com/_EnqmSS0duHA/TK5XY6V7V6I/AAAAAAAAAAo/pVrms_qKXyQ/s1600 http://1.bp.blogspot.com/_EnqmSS0duHA/TK5XY6V7V6I/AAAAAAAAAAo/pVrms_qKXyQ/s1600 GEEK3. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P3M0.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D3M1.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F4M0.png


Stáhnout ppt "ATOM. Atom je základní stavební částice látky. Je to velmi malá částice ( průměr se udává v nanometrech ). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony."

Podobné prezentace


Reklamy Google