Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE ATOM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE ATOM."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE ATOM

2 STAVBA ATOMU Atom je základní stavební částice látky.
Je to velmi malá částice (průměr se udává v nanometrech). Jádro atomu obsahuje: kladně nabité protony elektroneutrální neutrony Obal atomu obsahuje: záporně nabité elektrony nukleony Počet protonů = počet elektronů Atom je elektroneutrální

3 Hmotnost elementárních částic
ČÁSTICE SYMBOL HMOTNOST NÁBOJ Absolutní Relativní Proton p 1, kg 1 +1 Neutron n 1, kg Elektron e 9, kg 1840 x lehčí -1 Hmotnost protonu = hmotnost neutronu Hmotnost elektronu je 1840x menší než hmotnost protonu Hmotnost elektronového obalu je vůči atomovému jádru zanedbatelná

4 OTÁZKY 1. Jaký náboj má jádro atomu: 2. Jaký náboj má elektronový obal: 3. Jaký náboj mají částice, které obsahují: a) 1p, 1e b) 8p, 10e, 9n c) 17p, 18e, 18n d) 13p, 10e, 14n

5 PROTONOVÉ ČÍSLO Atomy stejného prvku mají vždy stejný počet protonů:
Atom vodíku: 1p + 1e Atom helia: 2p + 2e + 2n Atom lithia: 3p + 3e + 4n Atom berylia: 4p + 4e + 5n Atomy různých prvků obsahují různý počet protonů.

6 zX PROTONOVÉ ČÍSLO Protonové číslo udává počet protonů v jádře.
(atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů, proto udává protonové číslo i počet elektronů) Protonové číslo se značí Z. Protonové číslo je shodné s pořadovým číslem prvku v tabulce. zX

7 NUKLEONOVÉ ČÍSLO Nukleonové číslo udává celkový počet nukleonů v jádře. Nukleony = protony + neutrony Nukleonové číslo se značí A. AX Číslo nad značkou prvku je atomová relativní hmotnost Ar atomu. Nukleonové číslo získáme zaokrouhlením atomové relativní hmotnosti

8 URČOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V ATOMU
Ar = 22,99 Z = 11 A = 23 p = 11 e = 11 n = = 12 AX

9 IZOTOPY PRVKU Atomy stejného prvku, mají stejný počet protonů, liší se počtem neutronů v jádře atomu.

10

11

12 OPAKOVÁNÍ Prvek Sloučenina Atom Molekula Látka Směs 1 C 2 D 3 E 4 A 5
částice vznikající sloučením dvou nebo více atomů látka obsahující dvě nebo více složek látka tvořená atomy se stejným protonovým číslem látka vzniknuvší sloučením dvou nebo více prvků částice, v jejichž jádře najdeme protony a neutrony a v obalu elektrony tvoří tělesa 1 C 2 D 3 E 4 A 5 F 6 B

13 1 S M Ě S I 2 P R O T N Y 3 E L E K 4 V É 5 L Á 6 M U Z 7 A 8 A 9 10 Í
 6 M U Z 7 A 8  A 9 10 Í 11 12  J D 13  N 14  H Ř Č 15  Ž 16 17 18 P 19 látky složené ze dvou nebo více složek částice vyskytující se v jádře atomu, mají kladný náboj částice vyskytující se v obalu, mají záporný náboj železo, hliník a zlato patří dle skupenství mezi … látky jsou základem těles směs dvou kapalin, které se nemísí jazyk, v němž jsou uváděny mezinárodní názvy chemických prvků velmi malé částice skládající se z jádra a obalu velmi drahý kov značky Pt žlutý nekov, latinsky sulphur latinský název prvku, ze kterého se dělá alobal část atomu s protony a neutrony číslo udávající počet protonů a neutronů v jádře atomu lehký kov značky Mg kovový prvek, latinsky ferrum neutrální částice jádra atomu prvek značky Ra číslo udávající počet protonů v jádře atomu látky tvořené atomy se stejným protonovým číslem

14 STRUKTURA ATOMOVÉHO OBALU

15 OBAL ATOMU Atomový obal je tvořen elektrony, proto má záporný náboj. Velikost záporného náboje obalu odpovídá počtu elektronů. Počet elektronů v obalu zjistíme z protonového čísla. Elektrony se pohybují kolem jádra atomu v určitém prostoru. Tento prostor se nazývá atomový orbital. + -

16 PROSTOROVÝ TVAR ORBITALU
Orbital s: Orbital p: Orbital d: Orbital f: 1 tvar 3 tvary 5 tvarů 7 tvarů

17 VELIKOST ORBITALU Se zvyšujícím se počtem elektronů v elektronovém obalu se zvětšují orbitaly, ve kterých se elektrony pohybují. Elektrony, které obíhají ve větších orbitalech, mají větší energii.

18 CHOVÁNÍ ELEKTRONU V ORBITALU
V každém orbitalu se mohou nacházet maximálně dva elektrony, které mají opačnou rotaci.

19 ELEKTRONOVÁ VRSTVA (SLUPKA)
Stejně velké orbitaly tvoří elektronovou vrstvu. Vrstev je sedm. 1. vrstva: 1s 2. vrstva: 2s 2p 3. vrstva: 3s 3p 3d 4. vrstva: 4s 4p 4d 4f Řazení orbitalů podle rostoucí energie: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …

20 ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS ORBITALŮ
Orbital s: Orbital p (všechny tři mají stejnou energii): Orbital d (všech pět má stejnou energii): Orbital f (všech sedm má stejnou energii): Nejmenší orbital s: 1s Největší orbital s: 7s

21 PRAVIDLA PRO ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ
1. pravidlo: V každém orbitalu mohou být maximálně dva elektrony s opačnou rotací. 2. pravidlo: Orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií. 3. pravidlo: V orbitalech se stejnou energií (degenerované orbitaly) vznikají elektronové páry teprve po obsazení všech degenerovaných orbitalů jedním elektronem.   1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … 

22 ELEKTRONOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ATOMU
Atom dusíku: Zápis elektronového uspořádání: 7N 1s s p 7N   1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … Nespárované elektrony vytvářejí chemické vazby

23 OTÁZKY 8O 1s 2s 2p 6C 1s 2s 3s 2p 4Be 1s 2s 1s 2s 16S 1s 2s 2p 3s 3p
Opravte nesprávně zapsané elektronové uspořádání (konfiguraci): 8O 1s s p 6C 1s s s p 4Be 1s s s s 16S 1s s p s p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …                         

24 OTÁZKY 5B 1s 2s 2p 9F 1s 2s 2p 15P 1s 2s 2p 3s 3p 11Na 1s 2s 2p 3s
Zapište elektronové uspořádání (konfiguraci) atomů: 5B 1s s p 9F 1s s p 15P 1s s p s p 11Na 1s s p s 14Si 1s s p s p 10Ne 1s s p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … Nespárované elektrony vytvářejí chemické vazby                       Neon nemá nespárované elektrony – neslučuje se

25 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ARTWORKS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: GEEK3. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "CHEMIE ATOM."

Podobné prezentace


Reklamy Google