Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 1: Dopady ekonomické krize na světové hospodářství a mezinárodní obchod. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 1: Dopady ekonomické krize na světové hospodářství a mezinárodní obchod. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního."— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 1: Dopady ekonomické krize na světové hospodářství a mezinárodní obchod. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního obchodu Stav údajů k 23. září 2014 dle aktuální tiskové zprávy WTO 19.02.2015, LS 2014/2015

2 Vtip dne: V Tatrách jdou Matematik, Fyzik a Astronom. Jdou, jdou a jdou, když vtom uvidí černého kamzíka. První se vzpamatuje Astronom a říká: "V Tatrách žijí černí kamzíci." Fyzik dodá: "Vážení kolegové, jediné co můžeme tvrdit je, že v Tatrách žije JEDEN černý kamzík." Ozve se Matematik: "Kolegové, kolegové, jediné co můžeme s určitostí tvrdit je, že v Tatrách žije JEDEN kamzík, který je z jedné strany černý!” Kromě kompozičního, synchronizačního a statistického efektu za propad mezinárodního obchodu je zodpovědný i tzv. Chuck Norrisův efekt, který je ze všech čtyř nejmocnější. Zdroj: neznámý. 19.02.2015, LS 2014/20153

3 Program dnešního cvičení  Organizační věci  Úvod do problematiky  Statistiky obchodu a světová krize  Práce s podkladem k cvičení č. 1 19.02.2015, LS 2014/20154

4 Kontakt na vyučujícího Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. odborný asistent, KMO, vedu bakalářské a diplomové práce Konzultační hodiny (příp. změny – viz ISIS): Úterý 11:00-12:00 Čtvrtek 11:00-12:00 NB 215 Email: ilya.bolotov@vse.cz www stránky: - http://nb.vse.cz/~xboli01 (osobní stránky)http://nb.vse.cz/~xboli01 - http://nb.vse.cz/~xboli01/MO (pro 2MO301, budou spuštěny příští týden)http://nb.vse.cz/~xboli01/MO 19.02.2015, LS 2014/20155

5 Literatura (Z) ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247- 4694-4. – V prodeji od 30.09.2013 (429,- Kč) – Povinná (D) KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8. (D) KALÍNSKÁ, E. - ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod (pro 2MO301). Praha: Oeconomica 2007. ISBN 978-80-245-1299-0 (D) PLCHOVÁ, B. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978- 80-245-1285-3 19.02.2015, LS 2014/20156

6 Program dnešního cvičení  Organizační věci  Úvod do problematiky  Statistiky obchodu a světová krize  Práce s podkladem k cvičení č. 1 19.02.2015, LS 2014/20157

7 Základní přehled Členění obchodu: Zvláštnosti MO: větší vzdálenosti, rizika (mj. přepravní, politické, kurzové), náklady (mj. pojištění, cla a poplatky + průzkum zahraničních trhů), administrativa (celní formality) a kulturní a právní zvláštnosti jiných zemí. 19.02.2015, LS 2014/2015 Obchod - Národníměsto-město, město–venkov…mezi administrativními celky (provincie apod.) - Zahraniční / Mezinárodní- regionální - světový - meziplanetární ? (předpoklad prof. Krugmana) - mezihvězdový ? 8

8 Odborné definice Zahraniční obchod (ZO) lze definovat jako obchod jedné národní ekonomiky se svým okolím, tj. s jednou či více jinými národními ekonomikami, příp. také jako obchod jednoho státu s jinými státy, shodují- li se jejich hranice s hranicemi ekonomik (důvod rozdílů: pohyb kapitálu a práce mezi státy). Zahraniční obchod má dvě pojetí / koncepty: – Přeshraniční koncept, podle něhož se za ZO považuje přechod zboží a služeb přes státní, např. celní, hranice bez ohledu na ekonomickou příslušnost prodávajícího a kupujícího. – Národní koncept (též koncept změny vlastnictví nebo koncept přidané hodnoty), podle něhož ZO je obchodem mezi rezidenty a nerezidenty zkoumané země bez ohledu na státní hranice. Mezinárodní obchod (MO) lze definovat jako souhrn zahraničněobchodních aktivit dvou a více národních ekonomik, příp. států, shodují-li se jejich hranice s hranicemi ekonomik; je tedy součtem dvou a více ZO. Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, kap. 1) 19.02.2015, LS 2014/20159

9 Dějiny mezinárodního obchodu Starověk – počátek středověku – Historicky vzájemný obchod center, říší (sumerské, egyptské, indické, čínské, řecké, fénické, římské, kartaginské, mongolské); – Uskutečňoval se prostřednictvím tzv. „stezek“: Mořská stezka, Královská stezka, Egypt – okolní státy, Meziříčí, Persie Jantarová stezka, sever Evropy (Baltské pobřeží) – jih Evropy (Itálie, Řecko, Egypt) Hedvábná stezka, Čína (město Xi'an) – Jižní Asie – Malá Asie / Středozemní moře (např. starověký Řím) Kadidlová stezka, Asie – Evropa (kromě kadidla koření, parfémy, sůl, asfalt) – Kořeninová stezka, Indie / Kořeninové ostrovy – Východ Afriky – Středozemní moře Varjažsko-řecká stezka, Skandinávie – východ Evropy - Byzantská říše Zlatá stezka, systém severo-jižních středověkých cest, Čechy – Podunají; … – + Počátky globalizace; 19.02.2015, LS 2014/201510

10 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 27) 1119.02.2015, LS 2014/2015

11 Dějiny mezinárodního obchodu Středověk –Novověk: – Formování národních států (království, říší) – vzájemný obchod; – Gildy kupců, přístavní města (Janov, Benátky, Hamburg apod.); – Nové objevy, industrializace. Moderní doba: – První fáze růstu 1870-1913 (obchod s koloniemi); – Meziválečné období 1914-1950 (povalečná obnova, vznik nových států, Velká hospodářská deprese 30. let); – Třetí fáze růstu 1951-1990 (povalečná obnova, rozpad koloniální soustavy, Bretton Woods, založení GATT, integrace v Evropě); – Čtvrtá fáze růstu 1991-20?? (rozpad RVHP, globalizace, založení WTO, liberalizace obchodu, od r. 2007- světová krize); Globalizace: růst vzájemné propojenosti světa, zejména pomocí internetu (Just-In- Time apod.); Rozvoj transnacionálních společností a jejich dodavatelských a partnerských sítí; Financializace obchodu s komoditami (spekulace na burzách). 19.02.2015, LS 2014/201512

12 Program dnešního cvičení  Organizační věci  Úvod do problematiky  Statistiky obchodu a světová krize  Práce s podkladem k cvičení č. 1 19.02.2015, LS 2014/201513

13 Důležité statistiky 19.02.2015, LS 2014/2015 Zdroj: Světová banka, IMF, WTO Převzato z Štěrbová a kol. (2013, s. 69) 14

14 19.02.2015, LS 2014/201515 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 72)

15 Schéma světové krize (je založeno na prezentacích M. Singera z ČNB, 2010-2011) 19.02.2015, LS 2014/2015 Další vlna krize od srpna r. 2011 (spekulace o vyhlášení platební neschopností USA) + snížení ratingu USA a zemí eurozóny 16

16 Aktivita č. 1 Diskuze na téma „Dopad světové krize na vývoj mezinárodního obchodu“. Otázky: – Jakým způsobem krize ovlivnila export a import zboží a služeb? – Proč podle Vás došlo k prudkému propadu téměř ve všech zemích? – Jak dlouho budou podle Vás trvat následky krize? 19.02.2015, LS 2014/201517

17 Cesty vlivu krize na obchod Domácí poptávky doma a v zahraničí – IM = f(domácí Y), X=F(mnoho zahraničních Y); -> pokles X menší Makroekonomická nestabilita – Odrazuje od investování do ekonomiky, způsobuje vyčkávání / paniku; Vývoj cen a měnového kurzu – Např. u ropy, potravin a dalších výrobků depreciace dolaru vede k růstu cen (nejspíše pro zachování úrovně příjmu ?); Úrokové sazby – Přístup k úvěrům pro exportéry a importéry; Obchodní politika – Zavedení dočasných a trvalých obchodních překážek (zvýšení cel, zákaz dovozu určitých výrobků). 19.02.2015, LS 2014/201518

18 Světový export zboží a výrobků a světový HDP (množství) Growth in volume of world merchandise trade and GDP, 2005-14 Annual % change a a Figures for 2013 are projections, Source: WTO Secretariat. 19.02.2015, LS 2014/201519

19 Volume of world merchandise exports, 1990-2014 a Indices, 1990=100 a Figures for 2013 and 2014 are projections. Source: WTO Secretariat Světový export zboží a výrobků a světový HDP (množství) 19.02.2015, LS 2014/201520

20 Ratio of world exports of merchandise and commercial services to world GDP, 1980-2012 Source: IMF world GDP, WTO Secretariat for merchandise trade, WTO Secretariat and UNCTAD for commercial services. Relativní vyjádření 19.02.2015, LS 2014/201521

21 Komoditní boom na počátku 21. století ≈ komoditní bublina - rychlý růst cen komodit kvůli vysoké poptávce - byl pozorován před krizí - možné příčiny: rozvoj zemí BRIC, finanční spekulace s komoditami, neúrody Rekordní ceny ropy: téměř 150 USD za barel 19.02.2015, LS 2014/201522

22 19.02.2015, LS 2014/2015 Potravinová krize v létech 2007-2008 Příčiny krize: -Populační růst -Změny spotřebních zvyků v Asii s růstem blahobytu (zejména konzumace masa, což zvýšilo poptávku po krmivech) -Finanční spekulace a investice do potravin jako do aktiv (vstupovaly i banky, mj. Goldman Sachs) -Rostoucí využití půdy pro výrobu biopaliv v USA, EU a Latinské Americe (Brazílii) -Snížení rezervních zásob potravin s růstem otevřenosti světa (kvůli snadnějším dovozům) -Klimatické a přírodní vlivy (neúrody, eroze) -Subvence v oblasti zemědělství v rozvinutých státech 23

23 Proč došlo k prudkému propadu současně ve více zemích světa? Podíl hotových výrobků na světovém exportu je vyšší než na HDP zemí => pokles MO > poklesu HDP -> KOMPOZIČNÍ EFEKT 1/3 - 2/3 obchodu (podle šíře definice) je uskutečňováno multi- a transnacionálními korporacemi a přidruženými společnostmi (=strategické sítě): – MNK a TNK v současné době využívají just-in-time systémů pro řízení zásob (=absence zásob) a objednávají vstupy online (zvláštnost Nového milénia); – Vývoj poptávky se proto přenáší do jiných zemí mnohem rychleji než v minulosti. -> SYNCHRONIZAČNÍ EFEKT + Výrobky často putují po světě (např. jeany až 19000 km) předtím než budou dokončeny a mohou vstupovat do jednotlivých zemí vícekrát -> STATISTICKÝ EFEKT (PŘIDANÉ HODNOTY) + Hodnoty se většinou stanovují v USD v běžných cenách. 19.02.2015, LS 2014/201524

24 Efekt PH ve světě – země 19.02.2015, LS 2014/201525

25 Prognózy vývoje Současný vývoj je poznamenán – Politickou nestabilitou na Blízkém východu (mj. situace v Iráku a Sýrii) a na Ukrajině (2014); – Nejistým vývojem cen komodit (relativně vysoké ceny ropy, potravinová krize apod.). – Pokračováním krize (problémy USA, eurozóny), pomalým oživením ve světě – POŘAD PLATÍ... – Kvalita prognóz je proto diskutabilní 19.02.2015, LS 2014/201526

26 Odhady WTO * 19.02.2015, LS 2014/2015 Table 5: World merchandise trade and GDP, 2010-2015 a Annual % change b Údaje za r. 2014 a r. 2015 jsou předpovědi (AKTUALIZACE 23.09.2014!) Zdroj: WTO Secretariat for exports, consensus estimates for GDP. 27

27 Aktivita č. 2 Diskuze o statistikách: porovnání předkrizového a krizového vývoje obchodu, změn v teritoriální a komoditní struktuře. Otázky: – Co Vás v nich nejvíce zaujalo / překvapilo ve statistikách? – Odráží statistiky krizové tendence? 19.02.2015, LS 2014/201528

28 TOP 10 největších světových vývozců zboží a výrobků (země), 2013, bil. USD Zdroj: WTO 19.02.2015, LS 2014/201529 – BRICS

29 TOP 10 největších světových vývozců zboží a výrobků (včetně EU), 2013, bil. USD 19.02.2015, LS 2014/201530 Zdroj: WTO – BRICS

30 TOP 10 největších světových vývozců služeb (země), 2013, bil. USD Zdroj: WTO 19.02.2015, LS 2014/201531 – BRICS

31 TOP 10 největších světových vývozců služeb(včetně EU), 2013, bil. USD 19.02.2015, LS 2014/2015 Zdroj: WTO 32 – BRICS

32 Komoditní struktura Podíl vybraných skupin zboží a služeb na světovém exportu zboží a služeb, % Zboží: 1.Průmyslové výrobky (stroje a dopravní zařízení) ≈ 65-70 % 2.Paliva a suroviny (Paliva) ≈ 20 % 3.Zemědělské výrobky (potraviny) ≈ 8-10 % Služby: 1.Jiné služby ≈ 40-50 % 2.Cestování ≈ 25-30 % 3.Doprava ≈ 20 % 19.02.2015, LS 2014/201533 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 87)

33 19.02.2015, LS 2014/201534 Struktura služeb, podrobnější členění Zdroj: WTO Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 88)

34 Obchodní politika během krize (1) 19.02.2015, LS 2014/201535

35 Obchodní politika během krize (2) Zeměmi, které zavedly nejvíce protekcionistických opatření (dočasných a jiných) v letech 2008 a 2009 byly Ruská federace (37 opatření), Argentina (20), Německo (16) a Čína, Indonésie, Indie a UK (každá po 11). Nejvíce postiženými zeměmi byly Čína (141 opatření), USA (112), Německo (110), Francie (101), Belgie (96) a některé jiné země. Zdroj: Global Trade Alert. 19.02.2015, LS 2014/201536

36 Závěr Hlavní trendy v MO v posledních létech: – Vysoké ceny základních surovin, mj. ropy a potravin; – Rychlý nárůst obchodu v rozvojové Asii; – Důsledek: růst podílu rozvojových zemí a zemí SNS na světovém exportu: 45 % v 2012, historický rekord (nejvíce Čína, stala se dokonce 2. největší ekonomikou podle HDP v USD vyjádření v r. 2010) – celkově na obchodu 42 %. Hl avní problémy: – Stále pomalé oživení kvůli odebrání fiskálních stimulů, vysokým cenám ropy (souvisí se situací na Blízkém východu), nezaměstnanosti a dluhové krizi v EU; => zpomalení růstu MO v r. 2012 (2,3 %), v r. 2014–2015 stále pod 5 %. 19.02.2015, LS 2014/201537

37 To, co je třeba odnést z hodiny… Cesty vlivu krize ne mezinárodní obchod; Příčiny, proč došlo k prudkému propadu současně téměř ve všech zemích; Důležité statistiky: – Světový HDP, světový export a otevřenost světa; – TOP 3 vývozců a dovozců zboží a služeb v létech 2007 a 2011; – Podíly hlavních komoditních skupin na světovém exportu a importu. 19.02.2015, LS 2014/201538

38 Děkuji za pozornost! Otázky? ? 19.02.2015, LS 2014/201539

39 Zdroje BALÁŽ, P. a kol. Medzinárodné podnikanie. 4. vyd. SPRINT vfra, 2005. ISBN 80-89085-51-2 ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada, Praha 2013. ISBN 978-80-247-4694-4 KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Grada, Praha 2010. ISBN 978-80-247-3396- 8 PLCHOVÁ, B. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Oeconomica, Praha 2007. ISBN 80-245- 0608-4 Prezentace Ing. Froňkové, KMO Statistiky a tiskové zprávy Světové obchodní organizace, www.wto.orgwww.wto.org Databáze Global Trade Alert [online], http://www.globaltradealert.orghttp://www.globaltradealert.org Projekt OECD-WTO TIVA [online], http://www.oecd.org/trade/valueaddedhttp://www.oecd.org/trade/valueadded 19.02.2015, LS 2014/201540

40 Statistiky mezinárodního obchodu WTO, Světová obchodní organizace – WORLD TRADE REPORT – news - archive – tiskové zprávy (press release), většinou březen-duben příslušného roku – databáze http://stat.wto.org (přeshraniční pojetí obchodu)http://stat.wto.org databáze TIVA (společně s OECD) http://www.oecd.org/trade/valueadded (národní pojetí)http://www.oecd.org/trade/valueadded UNCTAD, Komise OSN o obchodu a rozvoje – publikace (hlavně Handbook of statistics a Trade and Development Report): http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1717&lang=1 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1717&lang=1 – databáze http://unctadstat.unctad.org/http://unctadstat.unctad.org/ IMF, Mezinárodní měnový fond – World Economic Outlook, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/index.htmhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/index.htm – databáze http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspxhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Bank, Světová banka – databáze http://data.worldbank.org/data-cataloghttp://data.worldbank.org/data-catalog UNDESA, Odbor pro sociální a ekonomické otázky – publikace „World Economic Situation and Prospects“ (pozor na pololetní updaty!) Další instituce po světě – ČNB, Globální ekonomický výhled, http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/ – CPB Economic Policy Analysis (publikace a data), http://www.cpb.nl/enhttp://www.cpb.nl/en – CEPII (publikace a data), http://www.cepii.fr/anglaisgraph/news/accueilengl.htmhttp://www.cepii.fr/anglaisgraph/news/accueilengl.htm – apod. 19.02.2015, LS 2014/201541


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 1: Dopady ekonomické krize na světové hospodářství a mezinárodní obchod. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního."

Podobné prezentace


Reklamy Google