Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakteriální a virové infekce koní. Druhově specifické zvláštnosti při používání antibiotik:  Peniciliny podané per os mohou narušit bakteriální fermentaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakteriální a virové infekce koní. Druhově specifické zvláštnosti při používání antibiotik:  Peniciliny podané per os mohou narušit bakteriální fermentaci."— Transkript prezentace:

1 Bakteriální a virové infekce koní

2 Druhově specifické zvláštnosti při používání antibiotik:  Peniciliny podané per os mohou narušit bakteriální fermentaci v caeku a kolonu u dospělých zvířat vedoucí k vážným poruchám trávení.  Tetracykliny mohou vyvolat těžké enterokolitidy u koní vystavených stresu.  S výjimkou perorálního podání erythromyciniumestolatu spolu s rifampicinem hříbatům při rhodokokové pneumonii (Rhodococcus equi) je třeba se vyvarovat použití makrolidů a linkosamidů.  Také je třeba se vyvarovat podávání fluorochinolonů - obecně u rychle rostoucích zvířat - zejména hříbatům.

3 Bakteriální infekce respiračního traktu  infekce vzdušného vaku, akutní sinusitida  Streptococcus equi  subsp.zooepidemicus  hříběcí  Streptococcus equi subsp.equi (vakcinace)  bronchopneumonie akutní  S.equi subsp.zooepidemicus  bronchopneumonie chronická  S.equi subsp.zooepidemicus  Staphylococcus intermedius,  Klebsiella spp.  Enterobacter spp.  Salmonella spp.  Rhodococcus equi  Actinobacillus equuli  Pasteurella spp.  Fusobacterium necroforum  Bacteroides spp.

4 Dýchací aparát - viry Rhinopneumonie koní (EHV-1 a 4) Virová arteritida koní Influenza virus koní Rhinovirus koní Adenovirus koní

5 Rhinopneumonie koní RPK  Původce - virus EHV-4, EHV-1  Replikace viru na sliznicích dýchacího aparátu, navození latence  Rhinofaryngitis, tracheobronchitis, horečka  Především u mladých koní do dvou let, starší koně – jen mírné příznaky RPK

6 Rhinopneumonie koní  Inkubační doba 2-10 dní  Častá sekundární bakteriální infekce  U EHV-1 bifázická horečka  EHV-1 – fulminantní pneumonie při infekci plodu v pozdní březosti RPK

7 Adenovirová infekce koní  Viry s nízkou virulencí  Infekce nejčastěji ve věku 3 – 6 měsíců  Většina infekcí je subklinická  Koně jsou periodicky reinfikováni  Predispozice k bakteriálním infekcím

8 Adenovirová infekce koní  Adenovirová pneumonie –Imunosuprese –Selhání pasivního transferu protilátek  Polysystémové onemocnění –SCID (severe combined immunodeficiency) u arabských hříbat

9 Influenza koní  Akutní horečnaté, vysoce nakažlivé onemocnění  Inkubační doba 1-3 dny  Dyspnoe, kašel, horečka, rhinitis, konjunktivitis  Kašel přetrvává do uzdravení FLU

10 TRÁVICÍ ÚSTROJÍ  akutní enteritida –Salmonella spp –Actinobacillus equuli –Clostridium perfringens typ A cpb2+  chronická enteritida –L.intracellularis  akutní peritonitida –enterobakterie –Bacteroides spp. –Bacteroides fragilis –Rhodococcus equi –Actinobacillus equuli

11 MOČOVÉ ÚSTROJÍ  pyelonefritida  Escherichia coli   cystitida, uretritida  E.coli, P.mirabilis  Klebsiella spp., Enterobacter  Actinobacillus equuli  Streptococcus equi subsp.zooepidemicus  Pseudomonas aeruginosa

12 GENITÁLNÍ ÚSTROJÍ  endometritida  E.coli, K.pneumoniae  Pseudomonas spp.  S.equi subsp.zooepidemicus  orchitida, epidimitida, vesikulitida  S.equi subsp.zooepidemicus,  Salmonella spp. S.abortus equi

13 Urogenitální aparát - viry EHV-1EHV-3 Virus arteritidy koní Virus infekční anémie koní

14 Virové zmetání klisen  EHV-1 původce onemocnění  Virus je ubikvitární v koňské populaci, k infekci dochází často již v prvním roce života.  Latentní stav v trigeminálním gangliu  Existence kmenů se různým abortogenním potenciálem (stupeň endoteliotropismu) EHV-1

15 Patogeneze V patogenezi virového zmetání klisen se uplatňují:  epiteliální buňky  leukocyty  endoteliální buňky  v respiratorním traktu,  imunitním systému  březí děloze EHV-1

16 Patogeneze  Primární replikace viru - epitel. buňkách respir. traktu  Infekce endoteliálních buněk cév v nasální oblasti, virémie prostřednictvím monocytů a lymfocytů.  Sekundární replikace v endoteliálních buňkách dělohy, CNS, testes, endokrinních orgánů ale také infekce trigeminálního ganglia EHV-1

17 Virémie (Lymfocyty) Infekce dělohy... Latence (lymfocyty, gangl. trigem.) Navození latence Reaktivace EHV-1

18 Virus arteritidy koní  Virus je rozšířen po celém světě  Americké izoláty jsou virulentnější  Inkubace 3 – 14 dní  Subklinický průběh – nejčastější  Klinické příznaky: horečka, leukopenie, otoky skrota a břicha, konjunktivitis, výtok z očí a nosu, zmetání  Klinické příznaky: horečka, leukopenie, otoky skrota a břicha, konjunktivitis, výtok z očí a nosu, zmetání (10 – 60%) E V A

19 Patogeneze Iniciální infekce bronchiální makrofágy Za 48 hod. regionální MU, 3. den virémie Sekundární replikace ve stěně středních a malých arterií Po přirozené infekci solidní imunita přetrvává až tři roky. Kolostrální protilátky chrání 2 – 6 měsíců, ale interferují s vakcinací. E V A

20 Patogeneze  Respiratorní cestou – primární a častější způsob, virus je vylučován 7 – 14 dní  Pohlavní cestou je virus přenášen z perzistentně infikovaného hřebce na klisnu.  U hřebců může virus perzistovat celoživotně v přídatných pohlavních žlázách. Perzistence je testosteron dependentní ! E V A

21 EHV-1 × EVA  EHV-1 –Exacerbace viru předchází zmetání až o týdny –Edém plic, transudát v hrudní dutině, petechie na myocardu plodu  EVA –Onemocnění u klisny těsně před zmetáním –Plod je částečně autolyzovaný –Bez specifických změn

22 Koitální exantém koní  Pohlavní infekce koní  Postihuje koně i klisny (vesikuly, pustuly, ulcerace)  Replikace viru na sliznici genitálního ústrojí koní  Infekce je „sebe-limitující“ v důsledku termosenzitivity původce  Ulcerace jsou často sekundárně bakteriálně kontaminovány EHV-3

23 CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM  meningo-encefalitida(sekundární infekce)  S.equi subsp.zooepidemicus  enterobakterie  Tetanus (Clostridium tetani)

24 Infekce CNS - viry EHV-1 Myeloencefalopatie Vzteklina Bornaská choroba

25 EHV-1 Myeloencephalopathie  Kmeny viru s vyhraněným endoteliotropismem  Ischemické změny v důsledku infekce endotelu cév (vasculitis, trombóza, petechie v CNS)  Dysurie, cystitis (dysfunkce motor. neuronů)  Infekce klisny do 2/3 březosti  Zvýšená incidence v zimě a na jaře  Parézy, ataxie hlavně pánevních končetin

26 INFEKCE OKA  bakteriální konjunktivitida  S.equi subsp.zooepidemicus  Pseudomonas aeruginosa  Staphylococcus intermedius  Moraxella equi  Acinetobacter spp.  Corynebacterium spp.  Bacillus spp.

27 KREVNÍ OBĚH Septikémie  E.coli  Salmonella spp.  Actinobacillus equuli  S.equi subsp.zooepidemicus  Staphylococcus intermedius  stafylokoky koaguláza-negat.

28 Infekční anemie koní  Onemocnění lichokopytníků  Akutní horečnaté onemocnění s četnými exacerbacemi  2-3 týdny  Virus se replikuje v makrofázích a monocytech  Přenos viru  krev sající hmyz  inj. stříkačky E I A

29 Patogeneze  Příčinou exacerbací je antigenní variabilita viru  Imunokomplexy volného viru s protilátkou vyvolávají glomerulonefritis,  Virus senzitizuje erytrocyty a trombocyty k vlivu komplementu – anemie, hemorh. diatéza, icterus, srdeční slabost, edémy  Splenomegalie E I A

30 KŮŽE a PODKOŽÍ  folikulitída a furunkulóza  Staphylococcus intermedius  lymfangitida  S.equi subsp. Equi  Microsporum canis  Trichophyton equinum(vakcinace)

31 Papillomaviry koní Typ viru LézeLokalizace EqPV-1Papillom Ochlupená kůže EqPV-2PapillomGenitálie BPV-1Sarkoid BPV-2Sarkoid

32 Papillomaviry koní  Typická cytopatologie je patrná u papillomů na kůži  Histologické změny ve stratum granulosum (inkluze)  Virus se šíří kontaktem a deskvamací  Dekontaminace prostředí je nemožná

33 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Septická artritida  E.coli,  Salmonella spp.  Actinobacillus equuli  Pseudomonas aeruginosa  S.equi sp.zooepidemicus  Rhodococcus equi  Staphylococcus intermedius

34 RÁNY  Clostridium perfringens  S.equi sp.zooepidemicus  Pseudomonas aeruginosa  postoperační rány  enterobakterie  Actinobacillus equuli.  Pseudomonas aeruginosa  S.equi subsp.zooepidemicus  Staphylococcus spp.


Stáhnout ppt "Bakteriální a virové infekce koní. Druhově specifické zvláštnosti při používání antibiotik:  Peniciliny podané per os mohou narušit bakteriální fermentaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google