Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakteriální a virové infekce koní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakteriální a virové infekce koní"— Transkript prezentace:

1 Bakteriální a virové infekce koní

2 Druhově specifické zvláštnosti při používání antibiotik:
Peniciliny podané per os mohou narušit bakteriální fermentaci v caeku a kolonu u dospělých zvířat vedoucí k vážným poruchám trávení. Tetracykliny mohou vyvolat těžké enterokolitidy u koní vystavených stresu. S výjimkou perorálního podání erythromyciniumestolatu spolu s rifampicinem hříbatům při rhodokokové pneumonii (Rhodococcus equi) je třeba se vyvarovat použití makrolidů a linkosamidů. Také je třeba se vyvarovat podávání fluorochinolonů - obecně u rychle rostoucích zvířat - zejména hříbatům.

3 Bakteriální infekce respiračního traktu
infekce vzdušného vaku, akutní sinusitida Streptococcus equi subsp.zooepidemicus hříběcí Streptococcus equi subsp.equi (vakcinace) bronchopneumonie akutní S.equi subsp.zooepidemicus bronchopneumonie chronická S.equi subsp.zooepidemicus Staphylococcus intermedius, Klebsiella spp. Enterobacter spp. Salmonella spp. Rhodococcus equi Actinobacillus equuli Pasteurella spp. Fusobacterium necroforum Bacteroides spp.

4 Dýchací aparát - viry Rhinopneumonie koní (EHV-1 a 4)
Virová arteritida koní Influenza virus koní Rhinovirus koní Adenovirus koní

5 Rhinopneumonie koní RPK
Původce - virus EHV-4, EHV-1 Replikace viru na sliznicích dýchacího aparátu, navození latence Rhinofaryngitis, tracheobronchitis, horečka Především u mladých koní do dvou let, starší koně – jen mírné příznaky

6 Rhinopneumonie koní Inkubační doba 2-10 dní
RPK Rhinopneumonie koní Inkubační doba 2-10 dní Častá sekundární bakteriální infekce U EHV-1 bifázická horečka EHV-1 – fulminantní pneumonie při infekci plodu v pozdní březosti

7 Adenovirová infekce koní
Viry s nízkou virulencí Infekce nejčastěji ve věku 3 – 6 měsíců Většina infekcí je subklinická Koně jsou periodicky reinfikováni Predispozice k bakteriálním infekcím

8 Adenovirová infekce koní
Adenovirová pneumonie Imunosuprese Selhání pasivního transferu protilátek Polysystémové onemocnění SCID (severe combined immunodeficiency) u arabských hříbat

9 Influenza koní Akutní horečnaté, vysoce nakažlivé onemocnění
Inkubační doba 1-3 dny Dyspnoe, kašel, horečka, rhinitis, konjunktivitis Kašel přetrvává do uzdravení

10 TRÁVICÍ ÚSTROJÍ akutní enteritida chronická enteritida
Salmonella spp Actinobacillus equuli Clostridium perfringens typ A cpb2+ chronická enteritida L.intracellularis akutní peritonitida enterobakterie Bacteroides spp. Bacteroides fragilis Rhodococcus equi

11 MOČOVÉ ÚSTROJÍ pyelonefritida Escherichia coli cystitida, uretritida
E.coli, P.mirabilis Klebsiella spp., Enterobacter Actinobacillus equuli Streptococcus equi subsp.zooepidemicus Pseudomonas aeruginosa

12 GENITÁLNÍ ÚSTROJÍ endometritida E.coli, K.pneumoniae Pseudomonas spp.
S.equi subsp.zooepidemicus orchitida, epidimitida, vesikulitida S.equi subsp.zooepidemicus, Salmonella spp. S.abortus equi

13 Urogenitální aparát - viry
EHV-1 EHV-3 Virus arteritidy koní Virus infekční anémie koní

14 Virové zmetání klisen EHV-1 původce onemocnění
Virus je ubikvitární v koňské populaci, k infekci dochází často již v prvním roce života. Latentní stav v trigeminálním gangliu Existence kmenů se různým abortogenním potenciálem (stupeň endoteliotropismu)

15 Patogeneze V patogenezi virového zmetání klisen se uplatňují:
EHV-1 Patogeneze V patogenezi virového zmetání klisen se uplatňují: epiteliální buňky leukocyty endoteliální buňky v respiratorním traktu, imunitním systému březí děloze

16 Patogeneze Primární replikace viru - epitel. buňkách respir. traktu
EHV-1 Patogeneze Primární replikace viru - epitel. buňkách respir. traktu Infekce endoteliálních buněk cév v nasální oblasti, virémie prostřednictvím monocytů a lymfocytů. Sekundární replikace v endoteliálních buňkách dělohy, CNS, testes, endokrinních orgánů ale také infekce trigeminálního ganglia

17 Latence (lymfocyty, gangl. trigem.)
EHV-1 Virémie (Lymfocyty) Infekce dělohy ... Latence (lymfocyty, gangl. trigem.) Navození latence Reaktivace

18 Virus arteritidy koní Virus je rozšířen po celém světě
E V A Virus arteritidy koní Virus je rozšířen po celém světě Americké izoláty jsou virulentnější Inkubace 3 – 14 dní Subklinický průběh – nejčastější Klinické příznaky: horečka, leukopenie, otoky skrota a břicha, konjunktivitis, výtok z očí a nosu, zmetání (10 – 60%)

19 Patogeneze Iniciální infekce bronchiální makrofágy
E V A Patogeneze Iniciální infekce bronchiální makrofágy Za 48 hod. regionální MU, 3. den virémie Sekundární replikace ve stěně středních a malých arterií    Po přirozené infekci solidní imunita přetrvává až tři roky. Kolostrální protilátky chrání 2 – 6 měsíců, ale interferují s vakcinací.

20 E V A Patogeneze Respiratorní cestou – primární a častější způsob, virus je vylučován 7 – 14 dní Pohlavní cestou je virus přenášen z perzistentně infikovaného hřebce na klisnu. U hřebců může virus perzistovat celoživotně v přídatných pohlavních žlázách. Perzistence je testosteron dependentní !

21 EHV-1 × EVA EHV-1 EVA Exacerbace viru předchází zmetání až o týdny
Edém plic, transudát v hrudní dutině, petechie na myocardu plodu EVA Onemocnění u klisny těsně před zmetáním Plod je částečně autolyzovaný Bez specifických změn

22 Koitální exantém koní Pohlavní infekce koní
EHV-3 Koitální exantém koní Pohlavní infekce koní Postihuje koně i klisny (vesikuly, pustuly, ulcerace) Replikace viru na sliznici genitálního ústrojí koní Infekce je „sebe-limitující“ v důsledku termosenzitivity původce Ulcerace jsou často sekundárně bakteriálně kontaminovány

23 CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
meningo-encefalitida(sekundární infekce) S.equi subsp.zooepidemicus enterobakterie Tetanus (Clostridium tetani)

24 Infekce CNS - viry EHV-1 Myeloencefalopatie Vzteklina Bornaská choroba

25 EHV-1 Myeloencephalopathie
Kmeny viru s vyhraněným endoteliotropismem Ischemické změny v důsledku infekce endotelu cév (vasculitis, trombóza, petechie v CNS) Dysurie, cystitis (dysfunkce motor. neuronů) Infekce klisny do 2/3 březosti Zvýšená incidence v zimě a na jaře Parézy, ataxie hlavně pánevních končetin

26 INFEKCE OKA bakteriální konjunktivitida S.equi subsp.zooepidemicus
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus intermedius Moraxella equi Acinetobacter spp. Corynebacterium spp. Bacillus spp.

27 KREVNÍ OBĚH Septikémie
E.coli Salmonella spp. Actinobacillus equuli S.equi subsp.zooepidemicus Staphylococcus intermedius stafylokoky koaguláza-negat.

28 Infekční anemie koní Onemocnění lichokopytníků
E I A Infekční anemie koní Onemocnění lichokopytníků Akutní horečnaté onemocnění s četnými exacerbacemi 2-3 týdny Virus se replikuje v makrofázích a monocytech Přenos viru krev sající hmyz inj. stříkačky

29 Patogeneze Příčinou exacerbací je antigenní variabilita viru
E I A Patogeneze Příčinou exacerbací je antigenní variabilita viru Imunokomplexy volného viru s protilátkou vyvolávají glomerulonefritis, Virus senzitizuje erytrocyty a trombocyty k vlivu komplementu – anemie, hemorh. diatéza, icterus, srdeční slabost, edémy Splenomegalie

30 KŮŽE a PODKOŽÍ folikulitída a furunkulóza Staphylococcus intermedius
lymfangitida S.equi subsp. Equi Microsporum canis Trichophyton equinum(vakcinace)

31 Papillomaviry koní Typ viru Léze Lokalizace EqPV-1 Papillom
Ochlupená kůže EqPV-2 Genitálie BPV-1 Sarkoid BPV-2

32 Papillomaviry koní Typická cytopatologie je patrná u papillomů na kůži
Histologické změny ve stratum granulosum (inkluze) Virus se šíří kontaktem a deskvamací Dekontaminace prostředí je nemožná

33 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Septická artritida
E.coli, Salmonella spp. Actinobacillus equuli Pseudomonas aeruginosa S.equi sp.zooepidemicus Rhodococcus equi Staphylococcus intermedius

34 RÁNY Clostridium perfringens S.equi sp.zooepidemicus
Pseudomonas aeruginosa postoperační rány enterobakterie Actinobacillus equuli. Pseudomonas aeruginosa S.equi subsp.zooepidemicus Staphylococcus spp.


Stáhnout ppt "Bakteriální a virové infekce koní"

Podobné prezentace


Reklamy Google