Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví organických sloučenin

2 Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme je podle abecedy a přiřadíme jim lokanty 5) Sestavíme celý název podle schématu předpony názvoslovnénásobící např. methyl-např. di- kmen charakterizuje hlavní řetězec např. –prop- přípony násobné vazby hlavní skupina např. -ennapř. -al

3 ALKANY CH 4 methan CH 3 -CH 3 ethan CH 3 -CH 2 -CH 3 propan CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 butan CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 pentan

4 Uhlovodíkové zbytky - alkyly CH 3 -methyl CH 3 -CH 2 -ethyl CH 3 -CH 2 -CH 2 -propyl CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -butyl CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -pentyl

5 - najdeme hlavní řetězec a očíslujeme ho methyl Alkany oktan - pojmenujeme postranní řetězce a přiřadíme lokanty - doplníme násobné předpony - sestavíme vzorec 12345 678 3,5-dimethyl

6 Alkeny propyl 2-propylpenta-1,3-dien - hlavní řetězec volíme tak, aby obsahoval co nejvíce násobných vazeb - hlavní řetězec očíslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty - další pravidla tvorby názvu jsou stejná jako u alkanů 12345 dvojná vazba má koncovku en zbytek od ethenu = vinyl

7 Alkyny - hlavní řetězec číslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty pent-3-en-1-yn hex-1-en-5-yn - pokud máme možnost volby mezi dvojnou a trojnou vazbou, má dvojná vazba přednost 12345 123456 trojná vazba má koncovku yn

8 Areny benzennaftalentolueno-xylenstyren číslování arenů má jednu zvláštnost 1 2 3 45 6 7 8 např. 2-ethyl-3-methylnaftalen

9 Areny-zbytky benzennaftalentolueno-xylenstyren benzylfenyl

10 Názvosloví derivátů uhlovodíků

11 Tvorba názvu 1) Určíme hlavní skupinu 2) Najdeme hlavní řetězec 3) Očíslujeme hlavní řetězec 4) Substituenty a postranní řetězce pojmenujeme předponou 5) Hlavní řetězec uvedeme do kmenu názvu 6) Násobné vazby uvedeme příponami 7) Hlavní skupinu uvedeme příponou

12 1234 5 67 8 chlor-amino- ethyl- hydroxo- 2-amino-4-chlor-7-ethyl-5-hydroxookta-2,7-dien-1-ová kyselina -ová kys. -en předponykmenpřípony

13 1234 5 6 hlavní skupina - ol vedlejší skupina chlor - dvojná vazba = koncovka - en 251436hlavní skupina - amin vedlejší skupina dichlor - boční řetězec ethyl- 4 - ethyl - 3 - chlorohex - 5 - en - 2 - ol boční řetězec ethyl- 4 - ethyl - 3,5 - dichlorohexan - 1 - amin

14 Halogenderiváty předponahalogen- příponanení např.1-chlorpropan propylchlorid 2-chlorpropan izopropylchlorid triviální názvy : chloroformfosgen

15 Hydroxyderiváty předpona přípona hydroxy- -ol např.: 1234 1234 3-methylbutan-1-ol 3-hydroxy-3-methylbutan-1-al

16 Triviální názvy hydroxyderivátů : glycerolethylenglykolpropylenglykolfenol o-kresolpyrokatecholhydrochinonresorcinol

17 Aldehydy a ketony aldehydyketony předpony přípony oxo-formyl- -al-karbaldehyd oxo- -on 3-oxopropanová kyselina2-hydroxypropanal pentan-2-on 2-formylcyklohexankarboxylová kyselina 3-chlorcyklohexankarbaldehyd 3-oxobutanová kyselina

18 Triviální názvy aldehydů a ketonů acetaldehydformaldehydaceton Aditivní názvoslovný princip ethylmethylketon methylvinylketon (butan-2-on)(but-3-en-2-on)

19 Karboxylové kyseliny přípona-ová kyselina -karboxylová kyselina 5-methylhex-3-enová kyselina 4-(prop-2-en-1-yl)benzen--1-karboxylová kyselina

20 Triviální názvy karboxylových kyselin kyselina mravenčí kyselina octová kyselina propionová kyselina máselná kyselina valerová kyselina kapronová kyselina šťavelová kyselina malonová kyselina jantarová kyselina glutarová kyselina adipová kyselinabenzoová kyselina akrylová kyselina ftalová kyselina tereftalová

21 Aminy předponaamino- přípona-amin ethanamin pentan-3-amin4-aminohept-5-en-2-ol

22 Ethery methoxyethan ethylmethylether fenoxyethen fenylvinylether Estery karboxylových kyselin ethyl-ethanoát ethylester kyseliny ethanové ethylacetát


Stáhnout ppt "Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google