Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.07/1.1.14/02.0049

2 Název materiálu: Z_9.1_WorldPopulation.pptx Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Název sady: Sada CLIL Ročník: 9. Autor: Mgr. Robert Soukup Datum ověření: 11.9.2014 Anotace: Tato práce slouží jako výukový materiál a je součástí sady CLIL. Prezentace je zaměřena na učební látku „Obyvatelstvo-počty a rozmístění na Zemi“ devátého ročníku. Práce je prezentována v angličtině a její součástí je též příloha – Z_9.1_WorldPopulation-slovni_zasoba.docx ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

3 World population ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana Geography – 9 class (Zeměpis – 9. ročník) Mgr. Robert Soukup

4 Obsah - World population (Počet obyvatel)World populationPočet obyvatel - Population growth (Historický vývoj)Population growthHistorický vývoj - Distribution of population (Rozmístění na Zemi)Distribution of populationRozmístění na Zemi - ZápisZápis ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

5 In the world are 7.1 billion people - Asia – 4,3 billion - Africa – 1,1 billion - America – 970 million - Europe – 740 million - Australia, Oceania – 38 million Most populous cotries are: 1 China (1,35 billion) 2 India (1,25 billion) 3 United States (320 million) 4 Indonesia (250 million) 5 Brazil (200 million) 6 Pakistan (190 million) 7 Nigeria (180 million) 8 Bangladesh (160 million) 9 Russia (145 million) 10 Japan (125 million) 83 Czech republic (10,5 million) World population ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

6 Ve světě je 7,1 miliardy lidí - Asie – 4,3 miliardy - Afrika – 1,1 miliarda - Amerika – 970 milionů - Evropa – 740 milionů - Austrálie, Oceánie – 38 milionů nejlidnatější státy jsou: 1. Čína (1,35 miliardy) 2. Indie (1,25 miliardy) 3. USA (320 mil.) 4. Indonésie (250 mil.) 5. Brazílie (200 mil.) 6. Pákistán (190 mil.) 7. Nigérie (180 mil.) 8. Bangladéš (160 mil.) 9. Rusko (145 mil.) 10. Japonsko (125 mil.) 83. Česká republika (10,5 mil.) Obyvatelstvo ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

7 World population growth Year World population 10 000 BC5 million 1250 million 18001 billion 19302 billion 19603 billion 19754 billion 19875 billion 20006 billion 20127 billion 20268 billion ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

8 The distribution of world human population: - is very uneven - is affected by: 1) natural conditions (very little people in deserts, mountains, polar regions…) 2) distance from the coast (most to 200 km) 3) economic level - population density:- World`s population density is 48 people per km 2 - most populous areas:- South and East Asia - West Europe - East coast of the United States - most densely populated countries:- city-states – Singapore, Hong Kong, Liechtenstein, Monaco - Bangladesh (1090 peop./km 2 ) - in Europe Netherlands (400 peop./km 2 ) - Czech rep. (133 peop./km 2 ), 10,5 mil. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

9 rozmístění obyvatelstva: - je velmi nerovnoměrné - ovlivněno: 1) přírodními podmínkami (málo v pouštích, velehorách, polárních oblastech) 2) vzdáleností od pobřeží (většina do 200 km) 3) hospodářskou úrovní - hustota zalidnění:- prům. hustota ve světě je 48 ob./km 2 - nejlidnatější oblasti:- J a V Asie - Z Evropa - východní pobřeží USA - státy s největší hustotou:- malé (městské státy) – Singapur, Hongkong, Lichtenštejnsko, Monako - Bangladéš (1090 ob./km 2 ) - v Evropě Nizozemsko (400 ob./km 2 ) - ČR (133 ob./km 2 ), 10,5 mil. ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

10 World population density ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

11 World fertility rate per woman ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

12 Ve světě je 7,1 miliardy lidí - Asie – 4,3 miliardy - Afrika – 1,1 miliarda - Amerika – 970 milionů - Evropa – 740 milionů - Austrálie, Oceánie – 38 milionů nejlidnatější státy jsou: 1. Čína (1,35 miliardy) 2. Indie (1,25 miliardy) 3. USA (320 mil.) 4. Indonésie (250 mil.) 5. Brazílie (200 mil.) OBYVATELSTVO Rokpočet lidí 10 000 BC5 mil. 1250 mil. 18001 miliarda 19875 miliard 20127 miliard Vývoj počtu obyvatel ve světě ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

13 rozmístění obyvatelstva: - je velmi nerovnoměrné - je ovlivněno: 1) přírodními podmínkami (nadmořská výška, vzdálenost od pobřeží…) 2) hospodářskou úrovní - hustota zalidnění:- prům. hustota ve světě je 48 ob./km 2 - nejlidnatější oblasti:- J a V Asie - Z Evropa - východní pobřeží USA - státy s největší hustotou:- malé státy – Singapur, Monako… - Bangladéš (1090 ob./km 2 ) ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

14 Zdroje: - Téměř všechny obrázky nebo grafiky použité v této práci jsou vytvořené autorem - Vyjímkou jsou následující obrázky. Tyto soubory jsou volné dílo z Wikimedia Commons World population density 1994.png. In: Wikimedia commons [online]. 2006 [cit.2014-09-03]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_population_density_1994.png Countriesbyfertilityrate.svg. In: Wikimedia commons [online]. 2009 [cit.2014-09-03]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countriesbyfertilityrate.svg Population curve.svg. In: Wikimedia commons [online]. 2006 [cit.2014-09-03]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_curve.svg Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google