Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57"— Transkript prezentace:

1 Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57
VADY DŘEVA, SANACE Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně

2 Hodnocení dřeva dle kritérií progresivních rekonstrukčních postupů
Výhody: Nevýhody: Pevnost v tahu, ohybu, Biologický základ Pevnost/obj. hmotnost Hořlavost Opracovatelnost, recyklace Poškození hmyzem, houbami Obnovitelnost, možnost kompozitů Změny objemu vlhkostí Rázová houževnatost Vady dřeva Odolnost proti vibracím

3 Základní vlastnosti dřeva
Dřevo: rostlinné pletivo, ve kterém buněčné stěny obsahují lignin Celulóza: 2/3 objemu Lignin: 1/3 objemu Celulóza:(C6H10O5)n+nH2O C-50%, 0-44%, H-6%

4 Druhy dřeva Exogenní dřeviny tvrdodřeva – listnatá (angiosperms)
měkká dřeva - jehličnatá (gymnosperms) Endogenní dřeviny traviny (bambus)

5 Tvrdodřeva a měkká dřeva

6 Růst stromu, struktura, letokruhy, transport živin

7 Anizotropie dřeva

8 Vliv vlhkosti Sesychání + bobtnání dřevní hmoty Směr podélný – 0,0%
Směr příčný radiální ,0% Směr příčný tangenciální – 10,0%

9 Vady dřeva = abnormality, nemoci, poranění, poškození i normální jevy, které nepříznivě ovlivňují dokonalé využití dřevní hmoty V době růstu stromu Výrobní vady Po zpracování ad I) a) suky, očka b) trhliny, pukliny, pryskyřičné kapsy c) křivost, sbíhavost, točitost d) vady běli, reakční dřevo e) napadení houbami

10 Houby = jednoduché rostliny, které konzumují organickou hmotu
Houby = jednoduché rostliny, které konzumují organickou hmotu. Neobsahují chlorofyl. Houby nedestruktivní způsobují zabarvení destruktivní způsobují suchou (dřevokazné) nebo vlhkou hnilobu Hniloby (tlení) destrukční (celulózovorní) korosivní (ligninovorní) Hniloba = nenormální zabarvení části dřeva buď se snížením, nebo bez snížení tvrdosti, které vzniká vlivem dřevokazných hub (chemický rozklad dřeva)

11 Destrukční a korozivní hniloba

12 II. Výrobní vady Oblina Sklon vláken (více než 45%) – šikmý řez
Vytrhaná vlákna (při řezání dřeva o vlhkosti > 12%) III. Vady po zpracování Defekty stárnutím, odležením, dřevokazný hmyz Poškození užitím (oheň, voda, slunce, chem. látky, bakterie,….)

13 a) Defekty stárnutím Zakřivení ve tvaru S, borcení obloukové, hákové, šroubové, příčné prohnutí dřeva

14 Poškození hmyzem Poškození řeziva: a) dle hloubky:
ve skladech = lýkožrout, tesařík stavby = červotoč, tesařík dřevohlod a=tesařík Ø = 11/6 mm b=dřevohlod Ø = 6 mm c= červotoč Ø = 1,5 – 2mm Poškození řeziva: a) dle hloubky: 1.1 mělké, max. 5 mm 1.2 hluboké, >5mm b) dle velikosti Ø 2.1 malé, s Ø < 3 mm 2.2 velké, s Ø > 3 mm

15 Konzervování dřeva = zpracování dřeva látkami houbomornými
a hmyzomornými (fungicidy, antiseptika + insekticidy) + látky snižující zápalnost a hoření dřeva (antipyreny) Hloubka konzervace > 10 mm = impregnace Impregnace: tlakem, tlakem + podtlakem, difúze (osmóza), vytlačování šťáv, máčení (horké + studené), nátěry

16 Ochrana dřeva: Preventivní (zdravé d.) Represivní (napadené d.) Krátkodobá (sušení, …) Dlouhodobá ( tlak. impregnace, difúze,..) Antiseptika: Rozpustná ve vodě: minerální organická kombinovaná Olejovitá Plynná Pasty

17 Antiseptika: ad)1 NaF, Na2SiF6, ZnCl2, CuSO4 . 5H2O
ad)2 fenol (C6H5OH), kresol (CH3C6H4OH) = karbolová kyselina, dinitrofenol (C6H3(NO2)2OH) ad)3 NaF + organické látky kamenouhelný kreozotový olej, dehtový olej, nafta oxid siřičitý (SO2), formaldehyd (CH2O), chlorpikrin (CCl3NO2) NaF + vodní sklo + soda + louh

18 Ochranné látky, tlaková impregace v kotli

19 Význam impregnace (roky), impregnace vytlačováním rostlinných šťáv

20 Ochrana dřeva proti ohni
Dřevo termický rozklad H2, metan, teplo > 105°C etan Bod vzplanutí °C – krátké vzněcování Bod zápalnosti °C – stálý plamen Bod vznícení °C – dřevo samo hoří + O dřevo hoří Dřevo + vysoké teplo - O2 suchá destilace dřeva

21 Rychlost hoření závisí na:
a) pórovitosti b) složení dřeva c) tloušťce dřeva Použití kombinovaných látek nátěr impregnace Nátěr = pokrytí dřeva tlustou vrstvou chemické látky, která nehoří Impregnace = vsáklá látka se teplem roztaví, vyloučí krystalickou vodu = vsáklá látka se teplem rozloží a uvolní nehořlavé plyny

22 Ohnivzdorné nátěry silikátové

23 Ohnivzdorné nátěry nesilikátové Množství impregnační směsi: 5-8% z hmotnosti napuštěného dřeva

24 Překližky, laťovky, aglomerované desky
Pojivo aglomerovaných desek: Silikáty Magnezity Pryskyřice

25 Vlastnosti aglomerovaných desek
Impregnační pryskyřice: Fenol ,furan Vinyl (vinylacetát, styren) Akryl

26 Pevnost dřeva po impregnaci
Pevnost 2x Tvrdost x Sesychání a bobtnání 2-4 x

27 Literatura Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, skripta ČVUT, Praha, 1996 Klír, J.: Vady dřeva, SNTL, Praha 1981 Perelygin, L., M.: Náuka o dreve, SVTL, Bratislava, 1960 Everett, A.: Materials, Longman Group UK Limited, 1994 Lysý, F., Jírů, P.: Nauka o dřevě, SNTL, Praha 1961


Stáhnout ppt "Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57"

Podobné prezentace


Reklamy Google