Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LINGUA CECA I LM UDINE zimní semestr 2014/2015 STYLISTIKA A TRANSLATOLOGIE Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LINGUA CECA I LM UDINE zimní semestr 2014/2015 STYLISTIKA A TRANSLATOLOGIE Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 LINGUA CECA I LM UDINE zimní semestr 2014/2015 STYLISTIKA A TRANSLATOLOGIE Božena Bednaříková

2 Projekt FRUP Rozvoj komunikační kompetence a stylizačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů bozena.bednarikova@upol.cz http://lingua-ceca.webnode.cz/

3 Pracovní přednáška č. 1 STYL JAKO INTEGRAČNÍ PRINCIP

4 STYL jako INTEGRAČNÍ PRINCIP STYL jako INTEGRAČNÍ PRINCIP - o čem je tato prezentace? stylistika v každodenním životě (stylistika v praxi) stylistika v teorii languizace parole verbální komunikace (exkurz: Jakobson, Martinet) „klasická“ terminologie: jazykový projev, promluva, výpověď, výpovědní úsek STYL – ve smyslu platonském/aristotelovském prostředky výstavby komunikátu funkce stylu

5 „Stylistika“ v každodenním životě Najděte formulační nedostatky a) V celém prostoru továrny je zakázáno požívat alkoholické nápoje a rum. b) Naše firma je výrobcem píšťalek pro policisty z plastu. c) Česká pojišťovna – oddělení pro likvidaci škod v zahraničí a cizinců. d) Chlapec vyhodil radostně umazanou čepici do vzduchu. e) Vyzvedněte si včas opravené boty. f) Vdova 54/160 hledá seznámení s inteligentním mužem abstinentem z nedostatku příležitosti. g) Malou radost ze sněhu a námrazy mají energetici, pod jejich tíhou praskají dráty. h) Nemohu si dovolit odvolat odboráře ze svých funkcí. i) Známý ekonom zkoumal cenový nárůst ve svém dynamickém vývoji.

6 STYLISTIKA v teorii souvisí s jazykovou (verbální) komunikací jazyk = základní komunikační prostředek studuje jazyk z hlediska jeho komunikační FUNKCE (+ specifické funkce další) studuje zákonitosti výstavby jazykových projevů (komunikátů, textů) studuje STYL jazykových projevů (text) + stylovou hodnotu jazykových prostředků

7 „Klasická“ terminologie jazykový projev: sémanticky a formálně uzavřený, jednotná funkce v procesu komunikace, skládá se z promluv (monolog x dialog) promluva: souvislé vyjádření 1 účastníka komunikačního aktu - monolog: promluva = jazykový projev - dialog: promluva = replika

8 Ad PROMLUVA sémanticky uzavřená relativně samostatná původce: jeden mluvčí cíl, funkce, realizace určitého záměru okolnosti časové a prostorové

9 Ad VÝPOVĚĎ elementární jednotka promluvy úsek řeči (parole) vymezený koncovým signálem (kadence, tečka) po gramatické stránce: větná x nevětná (věta = jednotka langue)

10 A: Nevíš náhodou, v kolik hodin se zítra má Lucie vrátit ze své pracovní stáže v Berlíně? B: Ale vím. Pokud stihne ranní rychlík, tak kolem čtvrté odpoledne. = jazykový projev (dialog) 2 promluvy A + B A: 1 výpověď (2 výpovědní úseky) B: 2 výpovědi (3 výpovědní úseky)

11 Ad TEXT jazykový projev = (jazykový) komunikát = text < TEXT : jakýkoliv komunikát (i nejazykový) < TEXT : parole (manifestace jazykového systému) > TEXT : písemný verbální útvar (i neterminologické užití)

12 Languizace parole vyčleňování systémových jednotek ve vyšších subsystémech PLK – fonologie (Trubeckoj), morfologie (Jakobson, Skalička) ALE! - překročení hranic věty (Mathesius)

13 Nejen CO, ale i JAK TEXT 1 Lidé v plamenech Oheň se vyvalil s příšernou rychlostí a počal rozpínat svůj obrovský červený plášť. A tam nahoře, v oknech, stáli ještě lidé, lomili rukama, křičeli. Teď vyšlehl plamen znovu, uvnitř to zahřmělo – a zřítilo se schodiště. Lidé nahoře byli ztraceni. Tu vyskočí člověk ze zástupu, vrhne se k nejbližší trhlině ve zdi a „Žebřík! Žebřík! Rychle!“ TEXT 2 Požár v Masarykově ulici Včera ve 22 hod. vznikl v přízemí domu čp. 32 v Masarykově ulici požár. Rozšířil se nejprve v dolní části budovy, poté zničil schodiště, a proto několik lidí z vyšších pater nemohlo dům včas opustit. Díky rychlému zásahu pana Aloise Nového však nedošlo k žádným ztrátám na životech.

14 TEXT 3 Čéče, to bylo hrozný! Včera večer ti v naší ulici hořelo! Několik lidí zůstalo v domě a nemohli se dostat ven, ale jeden člověk vlez oknem dovnitř a všechny je vynes. To sem mrkal na drát. A měl si vidět, jak padalo to schodiště. Rána jak z děla! - táž událost, ale rozdílné zpracování - diference: typ textu? Komu je určen? - jazykové prostředky: text 1 x text 2 x text 3

15 STYL stýlos = rydlo platonské/absolutní chápání - hodnota díla aristotelovské/relativní chápání - vlastnost díla (způsob utváření)

16 Funkční STYL - definice „Funkční styl chápeme jako záměrný a cílený, eventuálně i uvědomělý výběr výrazových prostředků (zvláště jazykových, ale i tematických a textových) a jejich stylizační a kompoziční uspořádání, které odpovídá určité funkci a cíli komunikátu, komunikační situaci a všem dalším okolnostem.“ ( Minářová 2011, 23)

17 Prostředky výstavby komunikátu lingvální (fonologické, morfologické, lexikální, syntaktické) paralingvální (fonické, grafické) nelingvální (gesta, mimika) tematické (topoi) textové

18 Ad textové prostředky funkce: spojovat výpovědi ve vyšší celky Přinesl mi dárek. A kytku taky. prostředky koherentní, kohezní prostředky kompoziční: tropy, figury (opakování slov, motivu, metaforické posuny významu) Svítání na západě = sloučení neslučitelného + sloučení neslučitelného

19 tektonické (odstavec, kapitola, exkurz, název…) architektonické (žánrové formy a útvary) citátové (slavné citáty, texty písní, anekdoty) verbální a situační kontext

20 FUNKCE stylu integrační princip výstavby CELKU tj. konstrukční princip výstavby komunikátu jako celku !! STYL jako konstrukční princip ovládá CELEK komunikátu, ale projevuje se ve všech jeho SLOŽKÁCH

21 Děkuji za pozornost Božena Bednaříková Božena Bednaříková bozena.bednarikova@upol.cz bozena.bednarikova@upol.cz ZS 2014/2015 ZS 2014/2015


Stáhnout ppt "LINGUA CECA I LM UDINE zimní semestr 2014/2015 STYLISTIKA A TRANSLATOLOGIE Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google