Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2005 – Hradec Králové – ALDIS – 4. a 5.4.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2005 – Hradec Králové – ALDIS – 4. a 5.4.2005."— Transkript prezentace:

1 Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2005 – Hradec Králové – ALDIS – 4. a 5.4.2005

2 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV MPSV vede registr UIR-ADR, který byl vybudován v rámci IS SSP pro potřeby informačních systémů. Obsahuje adresy všech objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční. Je poskytován zdarma a v současné době je využíván v řadě organizací i mimo veřejnou správu (energetika, komunikace, atd.). Hlavní přínosy územně identifikačního registru UIR-ADR jsou: přesné porovnání adres na shodnost přesná identifikace adres při výměně dat mezi informačními systémy kontrola existence zadané adresy v realitě zjištění chybějících údajů u neúplně zadané adresy automatická aktualizace údajů o adresách

3 Možnosti využívání registru INTERNET UIR-ADR Prohlížení dat Web browser Ověřování adres Web browser Uživatelská aplikace On-line dotazy Změnové soubory Uživatelská aplikace Zadávání reklamací Web browser UIR-ADR Uživ. replika UIR-ADR U ž i v a t e l é M P S V

4 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV Územně identifikační registr UIR-ADR obsahuje následující celostátní číselníky: oblastí, krajů, okresů, obvodů ORP, obvodů POÚ, obcí, pražských obvodů, NUTS4-obvodů, městských částí/městských obvodů (přebírány od Českého statistického úřadu), správních obvodů (přebírány z Magistrátu Hl. m. Prahy), částí obce (z Ministerstva pro místní rozvoj, převedeno ale na ČSÚ), dodávacích pošt (přebírán od České pošty), ulic a veřejných prostranství, stavebních objektů, adresních míst (vč. souřadnic) (udržuje samo MPSV).

5 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV V roce 2003 MPSV zajistilo souřadnice definičních bodů adresních míst od firmy CEDA v rozsahu všech současných krajských měst ČR (13 měst) a všech bývalých okresních měst Středočeského kraje (10 měst) a tyto souřadnice jsou nově aktualizovány k 31.12.2004. Pro veřejnost bylo vydáno nové CD UIR-ADR struktury 4.2, která je rozšířením předchozí struktury 4.1 právě o definiční body adresních míst od firmy CEDA (a navíc, po dohodě s ČSÚ, i o Identifikátor IDOB stavebního objektu z Registru sčítacích obvodů - RSO - ČSÚ). Internetové služby MPSV „Prohlížení dat registru UIR-ADR“ a „Ověřování adres v registru UIR-ADR“ jsou, na mapách dodaných ČÚZK, doplněny o možnost zobrazení definičních bodů adresních míst na mapových podkladech. Souřadnice definičních bodů stavebních objektů, které byly po dohodě s ČSÚ doplněny z jeho registru RSO, nelze neomezeně dále šířit a jsou zatím využity pouze pro zobrazování stavebních objektů v naší internetové aplikaci.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV Jak dál ve veřejné správě, co by mělo být cílem: Veřejná správa by měla co nejdříve zajistit a dát široké veřejnosti k dispozici jednotné podklady pro územní identifikaci – zdarma. Proč? -Přestaly by dohady, co je vlastně správně -Aplikace nad těmito údaji by byly konzistentní -Možnost zajišťování vazeb mezi úlohami a on-line komunikace -Podpoří se rozvoj těchto aplikací a tím i řady firem Například pokud se týká souřadnic definičních bodů adresních míst -veřejná správa (krizové řízení, havarijní plánování, bezpečnost, …) -navigace (od vozů záchranných služeb po běžné řidiče …) -geokódování (plánování, výzkumné projekty, ekonomické analýzy …) -vyhledávací služby (vazba na mapové podklady, mapové servery …) -portál veřejné správy (adresáře, informační kiosky, evidence …) -regionální rozvoj (služby, registry, cestovní ruch, …)

18 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV Obecně lze územní prvky podle účelu dělit na čtyři hlavní skupiny (některé prvky jsou ve více skupinách současně): 1) Správní prvky (kraj, okres, ORP, POU, obec, správní obvod, mč/mo) 2) Statistické prvky (oblast, kraj, obec, NUTS4, část obce, ZSJ, sč. obvod) 3) Technické prvky (katastrální území, parcela, budova) 4) Adresní prvky (obec, část obce, městská část/městský obvod, ulice, stavební objekt, adresa, poštovní provozovna) V podstatě by technické prvky měly být primární v registru územní identifikace a nemovitostí (s dalšími „souřadnicovými“ územními prvky), adresní prvky v registru adres, řada ostatních prvků jsou číselníky, mohou být přebírány a je jen nutné zajišťovat jejich aktualizaci. Návrh MPSV - jak by registry měly sloužit uživatelům?

19 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV Vytvořit registr územní identifikace a nemovitostí obsahující v podstatě jako primární uvedené technické prvky (u budov a parcel s rozšířením o další prvky) a u územních prvků, kde je relevantní, i souřadnice definičního bodu a souřadnice hranice. Zvlášť vytvořit registr adres se souřadnicemi adresního místa obsahující údaje pro úplnou adresaci (zde jako primární údaje ulice, objekt, adresní místo a PSČ) a souřadnice příslušného vchodu (pro jejich urychlené do- plnění jsme nyní připraveni spolupracovat se všemi subjekty, budoucnost ČÚZK). Aktualizace registru adres by měla být ze zdrojových míst zajišťována on-line (přímo povinným subjektem se zajištěním bezpečnosti dat, registr UIR-ADR má již takový způsob přístupu v podstatě připraven). Připravit jednotný registr adres ve veřejné správě pro všechny lze ještě před vydáním příslušných zákonů (registr UIR-ADR již nyní obsahuje vazby na ČSÚ, MV, Českou poštu, měl by mít i na ČÚZK, shoda okolo 90 % adres, aktualizovat jednotně za koordinace MPSV).

20 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV Poznámka nakonec – EU a adresy. Ve dnech 25. až 27. října 2004 se konalo v Itálii ve městě Chioggia 24. Urban Data Management Symposium, zástupci ČR se aktivně účastnili Workshopu C „Adresy a adresování v kontextu INSPIRE“ („spoluvedl“ RNDr. Josef Hojdar). Účelem Workshopu C bylo presentovat a vysvětlit důležitost adresování v různých informačních systémech, zejména ve veřejné správě, zkušenosti s adresními registry jednotlivých přednášejících byly presentovány jako „Best Practices“. Kromě našeho registru UIR-ADR byl presentován dánský přístup k vytvoření registru adres (odkoupení databází vzniklých na nižších úrovních, jejich následná centralizace, umožnění plošné on-line aktualizace územními orgány s tím, že jim jsou na tuto aktualizaci každoročně přidělovány finanční prostředky). Začlenění standardizace adresních prvků (Address Reference Data Sets) bylo však nakonec z návrhu připravované EU direktivy INSPIRE vypuštěno, vrácení? Angličtí zástupci připravují srovnávací materiál pro EU v rámci projektu GINIE. Navazuje mezinárodní konference GIS Planet – květen 2005 – Portugalsko.

21 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2005 – Hradec Králové – ALDIS – 4. a 5.4.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google