Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV"— Transkript prezentace:

1 Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV
Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2005 – Hradec Králové – ALDIS – 4. a

2 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
MPSV vede registr UIR-ADR, který byl vybudován v rámci IS SSP pro potřeby informačních systémů. Obsahuje adresy všech objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční. Je poskytován zdarma a v současné době je využíván v řadě organizací i mimo veřejnou správu (energetika, komunikace, atd.). Hlavní přínosy územně identifikačního registru UIR-ADR jsou: přesné porovnání adres na shodnost přesná identifikace adres při výměně dat mezi informačními systémy kontrola existence zadané adresy v realitě zjištění chybějících údajů u neúplně zadané adresy automatická aktualizace údajů o adresách Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

3 Možnosti využívání registru
M P S V INTERNET UIR-ADR Prohlížení dat Web browser Ověřování adres Web browser Zadávání reklamací Web browser Uživatelská aplikace On-line dotazy Změnové soubory Uživatelská aplikace UIR-ADR Uživ. replika U ž i v a t e l é

4 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
Územně identifikační registr UIR-ADR obsahuje následující celostátní číselníky: oblastí, krajů, okresů, obvodů ORP, obvodů POÚ, obcí, pražských obvodů, NUTS4-obvodů, městských částí/městských obvodů (přebírány od Českého statistického úřadu), správních obvodů (přebírány z Magistrátu Hl. m. Prahy), částí obce (z Ministerstva pro místní rozvoj, převedeno ale na ČSÚ), dodávacích pošt (přebírán od České pošty), ulic a veřejných prostranství, stavebních objektů, adresních míst (vč. souřadnic) (udržuje samo MPSV). Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

5 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
V roce 2003 MPSV zajistilo souřadnice definičních bodů adresních míst od firmy CEDA v rozsahu všech současných krajských měst ČR (13 měst) a všech bývalých okresních měst Středočeského kraje (10 měst) a tyto souřadnice jsou nově aktualizovány k Pro veřejnost bylo vydáno nové CD UIR-ADR struktury 4.2, která je rozšířením předchozí struktury 4.1 právě o definiční body adresních míst od firmy CEDA (a navíc, po dohodě s ČSÚ, i o Identifikátor IDOB stavebního objektu z Registru sčítacích obvodů - RSO - ČSÚ). Internetové služby MPSV „Prohlížení dat registru UIR-ADR“ a „Ověřování adres v registru UIR-ADR“ jsou, na mapách dodaných ČÚZK, doplněny o možnost zobrazení definičních bodů adresních míst na mapových podkladech. Souřadnice definičních bodů stavebních objektů, které byly po dohodě s ČSÚ doplněny z jeho registru RSO, nelze neomezeně dále šířit a jsou zatím využity pouze pro zobrazování stavebních objektů v naší internetové aplikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
Jak dál ve veřejné správě, co by mělo být cílem: Veřejná správa by měla co nejdříve zajistit a dát široké veřejnosti k dispozici jednotné podklady pro územní identifikaci – zdarma. Proč? Přestaly by dohady, co je vlastně správně Aplikace nad těmito údaji by byly konzistentní Možnost zajišťování vazeb mezi úlohami a on-line komunikace Podpoří se rozvoj těchto aplikací a tím i řady firem Například pokud se týká souřadnic definičních bodů adresních míst veřejná správa (krizové řízení, havarijní plánování, bezpečnost, …) navigace (od vozů záchranných služeb po běžné řidiče …) geokódování (plánování, výzkumné projekty, ekonomické analýzy …) vyhledávací služby (vazba na mapové podklady, mapové servery …) portál veřejné správy (adresáře, informační kiosky, evidence …) regionální rozvoj (služby, registry, cestovní ruch, …) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

18 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
Obecně lze územní prvky podle účelu dělit na čtyři hlavní skupiny (některé prvky jsou ve více skupinách současně): 1) Správní prvky (kraj, okres, ORP, POU, obec, správní obvod, mč/mo) 2) Statistické prvky (oblast, kraj, obec, NUTS4, část obce, ZSJ, sč. obvod) 3) Technické prvky (katastrální území, parcela, budova) 4) Adresní prvky (obec, část obce, městská část/městský obvod, ulice, stavební objekt, adresa, poštovní provozovna) V podstatě by technické prvky měly být primární v registru územní identifikace a nemovitostí (s dalšími „souřadnicovými“ územními prvky), adresní prvky v registru adres, řada ostatních prvků jsou číselníky, mohou být přebírány a je jen nutné zajišťovat jejich aktualizaci. Návrh MPSV - jak by registry měly sloužit uživatelům? Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

19 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
Vytvořit registr územní identifikace a nemovitostí obsahující v podstatě jako primární uvedené technické prvky (u budov a parcel s rozšířením o další prvky) a u územních prvků, kde je relevantní, i souřadnice definičního bodu a souřadnice hranice. Zvlášť vytvořit registr adres se souřadnicemi adresního místa obsahující údaje pro úplnou adresaci (zde jako primární údaje ulice, objekt, adresní místo a PSČ) a souřadnice příslušného vchodu (pro jejich urychlené do- plnění jsme nyní připraveni spolupracovat se všemi subjekty, budoucnost ČÚZK). Aktualizace registru adres by měla být ze zdrojových míst zajišťována on-line (přímo povinným subjektem se zajištěním bezpečnosti dat, registr UIR-ADR má již takový způsob přístupu v podstatě připraven). Připravit jednotný registr adres ve veřejné správě pro všechny lze ještě před vydáním příslušných zákonů (registr UIR-ADR již nyní obsahuje vazby na ČSÚ, MV, Českou poštu, měl by mít i na ČÚZK, shoda okolo 90 % adres, aktualizovat jednotně za koordinace MPSV). Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

20 Adresy a územní identifikace z pohledu MPSV
Poznámka nakonec – EU a adresy. Ve dnech 25. až 27. října 2004 se konalo v Itálii ve městě Chioggia 24. Urban Data Management Symposium, zástupci ČR se aktivně účastnili Workshopu C „Adresy a adresování v kontextu INSPIRE“ („spoluvedl“ RNDr. Josef Hojdar). Účelem Workshopu C bylo presentovat a vysvětlit důležitost adresování v různých informačních systémech, zejména ve veřejné správě, zkušenosti s adresními registry jednotlivých přednášejících byly presentovány jako „Best Practices“. Kromě našeho registru UIR-ADR byl presentován dánský přístup k vytvoření registru adres (odkoupení databází vzniklých na nižších úrovních, jejich následná centralizace, umožnění plošné on-line aktualizace územními orgány s tím, že jim jsou na tuto aktualizaci každoročně přidělovány finanční prostředky). Začlenění standardizace adresních prvků (Address Reference Data Sets) bylo však nakonec z návrhu připravované EU direktivy INSPIRE vypuštěno, vrácení? Angličtí zástupci připravují srovnávací materiál pro EU v rámci projektu GINIE. Navazuje mezinárodní konference GIS Planet – květen 2005 – Portugalsko. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,

21 Děkuji za pozornost. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Tel: ,


Stáhnout ppt "Územní identifikace a adresy z pohledu MPSV"

Podobné prezentace


Reklamy Google