Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1."— Transkript prezentace:

1 1

2 Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?
Trénink mládeže Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

3 Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad
Časové přítomnost X budoucnost prožitek , aktuální výkon vztah ke sportu / výkon-testování Obsahové učení X výchova taktika-technika pravidla, hodnoty schopnosti- dovednosti Zdravotní tělo X duše (psýché)

4 Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10
Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10 ??? Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… mladší školní věk – cca let /1.-3.třída/, nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba) střední školní věk – cca let /4.-6.třída/, snadné učení -hra - soutěž starší školní věk (puberta) – cca let /7.-9.třída/. horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost raná adolescence – Náctiletí… cca let plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí , odchod z fotbalu) Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého (nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální odlišnosti.

5 Trénink dětí, a vedení dětí ve fotbale
Odlišnost dětí – i stejný věk dvou hráčů neznamená stejnou výšku, váhu, mentální schopnosti. Trénink děti není tréninkem dospělých!!! Vedení dětí – pozitivním přístupem, motivací a pochvalou rozhodně nešetřeme. Obsah TJ – prvotním základem je hra! Dále rozvoj pohybových automatizmů, a samozřejmě rozvoj techniky (Coerver). Nedílným obsahem tréninku dětí je také rychlost (opičí dráhy, soutěže, souboje o míč…), a síla (přetahy, přetlaky, úpolové souboje…). Dále herní dovednosti, situace 1:1, hra 3:3…. Organizace TJ -určujícím kritériem jsou vztahy a rozsah spolupráce mezi hráči a trenérem, hráči navzájem (hromadná, skupinová, individuální forma). Hlavní cíl nemusí být nutně dominantní náplní hlavní části, může se prolínat celým tréninkem. Stavba TJ – DĚLEJ TRÉNINK TAK, JAK BY BAVIL TEBE JAKO HRÁČE! Důležitá je systematičnost, připravenost jednotlivých tréninků (nepřipraveného trenéra hráči okamžitě poznají, klesá mu kredit a naopak). Pestrý trénink bude mít rozhodně větší ohlas a hráče bude bavit (zapojení různých pomůcek, fantazie, šikovnosti trenéra…). Osobnost trenéra – nemůžeme po hráčích chtít, aby nemluvili sprostě, když sami před nimi sprostě mluvíme. Pokud chceme na hráče mít výchovný vliv, tak před nimi nekuřme, nepijme alkohol. Dejme jim co nejlepší základ do budoucna. MY JSME PŘECI JEJICH VZORY!

6 Trénink dětí, a vedení dětí ve fotbale
Spolupráce s rodiči, klubem – nedílná součást práce mládežnického trenéra. Vysvětlujme rodičům, o čem mládežnický fotbal je. Že to není o výhrách, tlaku, stresu a o ambicích. Naopak, že je to o radosti ze hry, příjemných zážitcích, zábavě. Vysvětleme jim jejich funkci motivátora, pomocníka (dítě nedojde samo na trénink, neodjede samo na turnaj-zápas), ale rozhodně ne trenéra. Pozice v klubu – trénuji kvůli dětem, ale fotbalisti budou v dospělých hrát za klub. Je to investice do budoucna. Koučink v utkání, význam utkání – výsledky nechme hráčům. Pro nás ať je utkání kontrola osvojení dovedností naučených v tréninku. Ale zase říkat neustále PROHRA NEVADÍ také není dobré. Přeci, co je nedílným smyslem každé hry? Hra samotná ale také…… Pro nás ať je rozhodující jak tohoto cíle dosáhnout, pak to bude rozhodující i pro hráče…..

7 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka)
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hlavní cíl zkvalitňování herního výkonu úspěch v soutěži hlavní úkol naučit hrát fotbal příprava na soutěž převládající rysy proces učební a výchovný proces zdatnostní a pracovní aktuálnost perspektivnost opakovaná maximalizace zatížení přiměřenost zatížení Výchova důsledně prvořadá relativně časté kompromisy hráče úzká spolupráce s rodiči osobnostní nezávislost priorita her. výkonu individuální herní výkon týmový herní výkon význam utkání prostředek zkvalitňování HV cílová činnost kontrolní

8 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hodnocení utkání u nejmladších kategorií při, s časovým odstupem 1-2 dnů či bezprostředně po utkání didaktická činnost trenéra odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání pestřejší škála didaktických řídících stylů tréninkový obsah jiné proporce složek i jednotlivých činností návaznost k mládež. kategoriím menší vliv roční periodizace větší… menší vliv nejbližších utkání větší… tréninkové metody nevhodnost některých v určitém věku bez omezení viditelnost výsledků převážně až s víceletým odstupem téměř souběžně s tréninkovým trenérské práce procesem

9 Obsah učení Mladší přípravka - manipulace s míčem (Coerver)
- individuální herní dovednosti (IHD), zejména vedení míče, obcházení soupeře a kop přímým nártem, hra tělem - rychlostně koordinační cvičení dolních končetin (bez míče, s míčem) - obratnost, různé způsoby lokomoce, základní akrobacie - průpravné hry (PH), malé hry - nejdůležitější pravidla fotbalu

10 Obsah učení Starší přípravka
- rozšiřování a zdokonalování manipulace s míčem - periferní vidění, přepojování a rozdělování centrálního vidění (pozornosti) - všechny IHD s výjimkou dlouhých přihrávek; hlavičkování s lehčími míči; hra tělem i v útočné fázi - směrem k utkání – základy výměny míst krajních i středních hráčů do hloubky ( základy prolínání řad) - zvyšování rychlosti ve cvičeních s míčem - zvyšování nároků na časovou (rytmus) i prostorovou přesnost (detaily) - techniky běhu, rychlost, obratnost, technika výskoku, strečink, kompenzace - PH, malé hry – i vícepodnětové

11 Obsah učení Mladší žáci
- všechny IHD včetně dlouhých přihrávek (v závěru období) v herních situacích - zvyšování požadavků na rychlost provedení, přesnost, detaily - omezování prostoru a času na vyřešení herní situace -nácvik a návyk správných provádění kondičních cvičení - zvyšování počtu variant pro vyřešení herní situace - manipulace a obcházení soupeře – rychleji, s “aktivnějším“ soupeřem, rozptýleně - přímá střelba volných kopů - výběr místa podle pohybu spoluhráčů (přihrávkový stín apod.)

12 Obsah učení Starší žáci
- upevňování dříve osvojených IHD v záměrně navozovaných herních situacích (fáze hry, herní kombinace) s důrazem na rychlost provedení celé akce (běžecky i myšlenkově) - týmová taktika, rozlišování podmínek pro postupný útok a rychlý protiútok - hra s omezováním počtu dotyků (2,1/ 5); spojovat s aktivním výběrem místa - v PH i vlastní hře důraz na aktivitu až agresivitu ve všech herních fázích - přímá střelba volných kopů nebo po jednoduchých signálech - více času kondičním schopnostem a jejím specializovaným složkám

13 Obsah učení Mladší a starší dorost
- realizace vybraných herních situací při nedostatku času a aktivitě soupeře - cvičení řešící dílčí úkoly plynoucí ze zvolené herní koncepce - výrazně cílenější rozvoj energetických kapacit i svalové síly jak zvýšením objemu kondičního tréninku tak herního tréninku a jejich specializace (intervaly zatížení a odpočinku) - různé herní koncepce

14 Trénink zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství
Cíl tréninku – může jich být více, ale jeden je hlavní Organizace – Hlavní cíl nemusí být nutně dominantní náplní hlavní části, může se, prolínat celým tréninkem. Metodicko organizační formy - od jednoduchého ke složitějšímu Sociální formy - hromadně, ve skupinách, individuelně i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků

15 15

16 16

17 Úkoly vzdělávací výchovné vědomosti – pravidla, technika, taktika
motorické dovednosti zdatnost návyky – pohybové i režimové specifické schopnosti – periferní vidění, rozhodnost, anticipace výchovné regulace postojů ovlivňování interpersonálních (mezilidských) vztahů ovlivňování vlastností sportovce Ne vše zjevné je na první pohled vidět

18 Utkání V zápasech nemůžeme od hráčů požadovat, co jsme je na trénincích nenaučili! nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč)   

19 Trenérské výroky! Špatné: „ukopni to“ „nevymýšlej“ „nekličkuj“
„přeruš ho“ „nehraj mi tam fotbal“ „budem střídat, jdi na druhou stranu hřiště“ „nakopávejte to“ Dobré: „dovol si“ „nevadí“ „hrajte po zemi“ „neboj se něco vymyslet“ „hraj i bez míče“ „omluv se“    19

20 Pedagogické zásady Zásada všestrannosti hlavně děti (míč nebo všechno?) Zásada názornosti také děti (pohybový vzor, nebo individualita?) Zásada přiměřenosti nejen děti (co je moc a co je málo?) Zásada soustavnosti od dětí (dá se dohnat co se zameškalo?) Zásada posloupnosti děti (spolupráce trenérů) Zásada uvědomělosti a tvořivé aktivity …a co děti? znalost struktury motivace /vnitřní motivace = povinnost i zábava? Je zábava zásada? …Všeho s mírou…

21 Motivace Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražen bude když na té zemi zůstane. Dobré zvyky se těžko nabývají, ale snadno se s nimi žije. Den kdy začnete věřit, že jste dobří, je rovněž dnem, kdy jste dobří být přestali Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho. Co ze sebe dokážeš udělat, záleží jen a jen na tobě Jeden za všechny, všichni za jednoho Každá prohra tě musí posílit 21

22 Zpětné vazby a trénink trenérů
Výsledek utkání je ovlivněn i trenérovým chováním. - Jeho chování během utkání sledují i funkcionáři, diváci, rodiče… - V případě dlouhodobějších neúspěchů družstva trenér by nevhodným chováním neměl zavdat příčinu k svému odvolání. Něco změň než Tě vymění – dle cíle tréninkového procesu dospělý X děti - Zásadovost Trenér by měl své chování zdokonalovat – JAK? - řádně se na utkání připravovat (promyslet i své chování) - natočit své chování a analyzovat jej - doma, při přípravě na utkání učit se nahlas přesně a výstižně vyjadřovat své myšlenky nebo procvičit dovednosti , které chci ukázat

23 Děti si potřebují hrát …viz. tvořivost
Tvořivost trenéra (dětí) není nadstandart ale vrchol Trenérova nálada přechází na děti Dlouhodobé vstřícné a radostné naladění vyvolává těšení se na trénink Děti – lidé chtějí být chváleni 3/1 Nasazená laťka Rozumět jejich jazyku Samostatné rozhodování hráče = základ jeho sebevědomí!Při cvičeních nuťme organizací cvičení hráče myslet = rozhodovat se. (1. samostatně, 2. rychle, 3. správně) LTD „Mládež má vždy pravdu!“

24 Výchovné metody ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce
metoda příkladu - vzory chování metoda přesvědčování -proč je důležité posilovat? metoda požadavku - musíš…? …proč musí? metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace metoda odměny a trestu - něco za něco pověřování rolemi - odpovědnost a pocit důležitosti Respektujeme při tom individuální zvláštnosti?

25 Hráči jsou vždy na prvním místě
Trenér, pro kterého je nejdůležitější vítězství, určí v zájmu svém a vedení klubu dle svého mínění nejlepší sestavu, podpoří hráče, kteří jdou do začátku utkání a možná řekne hráčům, že“ jsme tým a musíme všichni táhnout za jeden provaz“. Trenér, který má na prvním místě svého rozhodovacího prostoru hráče, udělá většinou totéž, ale individuálně a ze své iniciativy bude mluvit s hráči, kteří nehrají, bude jim sdělovat srozumitelné důvody a hledat cestu jak dosáhnout místa v základní sestavě. Toto se také musí dělat konkrétními kroky, které trenér s hráčem sestaví, bude je zároveň s ním sledovat a vyhodnocovat. Zlepšení, ale i zřejmou snahu oceňovat a odměňovat. Tento proces samozřejmě přináší obtíže. Je třeba vyhledat co vlastně má hráč zlepšit a jak a zároveň například brát v úvahu, jestli se onen hráč nezačíná svým spoluhráčům jevit jako „podlejzák“. 2. Poctivost a upřímnost je nejlepším příkladem 3. Hráči jsou individuality a tým je organismus

26 Co konkrétně dělat? Chovej se k druhým tak, jak chceš aby se chovali oni k tobě Důsledně a detailně plánovat tréninkové i ostatní společné činnosti a dbát na naplánovanou organizaci.(evidence kritických míst v tréninkovém deníku) Ale vždy být ochoten reagovat a měnit plány dle situace = hledání rovnováhy Snažit se zajistit bezpečné prostředí a náčiní. Upozorňovat hráče na možná nebezpečí Brát v úvahu zdravotní stav svých svěřenců. Umět alespoň základy první pomoci. Na způsobech řešení kritických míst tréninku i jinde se domluvit s rodiči a klubem. Stanovit základní pravidla chování, vyžadovat jejich dodržování a jít příkladem. Hráč je na prvním místě! Vaše schopnosti jsou důležité, ale to co jste z vás dělají vaše volby.

27 Vybrané zásady trenérské činnosti
Statečnost – hájení spravedlnosti (pravidel) i když je to třeba nepohodlné. Jestliže bylo v kolektivu stanoveno pravidlo, že se nebudou odhazovat odpadky a trenér uvidí rodiče, kteří to udělají, měl by to s rodiči vyřešit vysvětlením celé situace. => nepodceňovat práci s rodiči Vytrvalost – bylo li dohodnuto, že se ve sprše nemyjí kopačky, platí to nejen první měsíc, ale stále, protože je to pravidlo úcty k druhému člověku a jeho práci (správce). Toto pravidlo i další etická pravidla nemají časové omezení. Důslednost – jestliže hráč něco ve hře kazí, nelze mu jen říci co kazí, ale i jak by to měl napravit, jak to trénovat důsledně to od něj vyžadovat a vysvětlovat souvislosti, které jsou s tím spojené. Zásadovost – jestliže je stanoveno, že kdo nebude plnit trenérovy úkoly nebude hrát, pak to platí i pro nejlepšího hráče. Náročnost – jestliže tým či jednotlivec dosáhne mety, které si dal za cíl, je třeba cíle opět posunout. Ta cesta dělá onu opravdovou důležitost cíle.

28 Vybrané zásady trenérské činnosti
Příkladnost – jestliže trenér chce být náročný k hráčům, měl by jít také příkladem. Pokud chce předvádět hráčům určité pohybové dovednosti, pak je třeba aby byl pohybově fit a z toho vyplívá řada možností a detailních nároků, které na sebe trenér má klást (může třeba chodit do schodů a nepoužívat výtah, atd.) Pozitivnost – trenér by se měl snažit nepřenášet své starosti na hráče a být pozitivní i těžkých okamžicích. Jestliže mu hrozí odchod z oddílu kvůli výsledkům, neměl by před hráče klást ultimáta, že musí vyhrát jinak budou potrestáni. A navíc, úsměvem se nic nezkazí.:-) Spravedlnost – trenér by se měl snažit měřit v základních otázkách všem stejně, ale brát v úvahu jejich odlišnosti. Hráč z chudší rodiny třeba nemůže být pokaždé na tréninku, protože ho tam rodiče neodvezou autem, ale není to důvod proč by neměl dostávat stejnou šanci hrát. Sebereflexe – je nasnadě, že přijdou situace, kdy se trenér nezachová v souladu se svými předsevzetími, ale měl by si svou chybu přiznat a ne hledat vysvětlení v záminkách. Jestliže se neovládnu a hráči ve zlosti vynadám, měl bych mu to pak umět vysvětlit tak, aby to mohl přijmout.

29 Schůzka s rodiči představení trenéra trenérova filozofie
jak často budou tréninky probíhat jaká bude jejich délka jaké vybavení mají hráči mít co by rodiče měli a neměli dělat v průběhu tréninku a zápasu jaké musejí mít děti potvrzení od doktora případně od rodiče ostatní (zápasy, doprava na zápasy atd.) 29

30 Rodičovská pravidla Trenér i rodič se bude držet zásady „co se slíbí, to se i splní“ Všechny pravidla, která nastaví trenér s hráči, s rodiči, rodiče s hráči, rodiče s trenérem se budou dodržovat (a to vždy, ne jen na začátku) Trenér i rodič budou ve všech věcech důslední „když se něco nesmí, tak to nesmí jak hráč, trenér, tak i rodič“ Všechny možné vzniklé konflikty, bude trenér i rodič řešit vždy bez přítomnosti hráče! Trenér dá ve všech utkáních prostor všem hráčům, bez ohledu na výsledek a i kvalitu soupeře. Rodiče ostatních toto budou plně respektovat, i kdyby to mělo vézt k prohře v utkání (jde přeci o prožitek ze hry-ale všech). 30

31 Rodičovská pravidla Rodiče fandí, trenéři koučují, hráči hrají.
Rodič ani trenér nebude používat hráče, ke splnění svých osobních cílů. Trenér a i rodič bude respektovat věkové zvláštnosti hráče, spíše jeho biologický a ne kalendářní věk. Rodič i trenér bude hráče vézt k tvořivosti a samostatnému myšlení. Nehledejme chyby, ale spíše veďme hráče k samostatnému řešení (i chyba vede k učení-důležité je, že se jedinec rozhodne sám). Trenér ani rodič, nebude přenášet svoji špatnou náladu do prostředí dětí (trénink-zápas). Naopak, bude se snažit vše řešit s úsměvem. Trenér ani rodič nebude momentálně lepší hráče upřednostňovat před ostatními (vede to k primadonství a většinou se to v budoucnu otáčí) 31

32 32

33 33

34 34

35 Nábory „ať nás je co nejvíce“ 35

36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42


Stáhnout ppt "1."

Podobné prezentace


Reklamy Google