Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU Robert Neruda ředitel Sekce hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU Robert Neruda ředitel Sekce hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU Robert Neruda ředitel Sekce hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 15. 5. 2008 Robert Neruda 2 Struktura prezentace Představení Úřadu Představení Úřadu působnost, role a vztahy s ERÚpůsobnost, role a vztahy s ERÚ Činnost Evropské komise Činnost Evropské komise Zpráva o výsledcích sektorového šetřeníZpráva o výsledcích sektorového šetření Remedies PaperRemedies Paper Třetí energetický balíčekTřetí energetický balíček Situace v České republice Situace v České republice Výsledky činnosti Úřadu Výsledky činnosti Úřadu spojení ČEZ/RDS (2002)spojení ČEZ/RDS (2002) případ ČEZ (2001)případ ČEZ (2001) Další zajímavosti Další zajímavosti

3 15. 5. 2008 Robert Neruda 3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústřední orgán státní správy pro ochranu hospodářské soutěže Ústřední orgán státní správy pro ochranu hospodářské soutěže Působnost Působnost ochrana hospodářské soutěže (antitrust)ochrana hospodářské soutěže (antitrust) zakázané dohody narušující soutěž zakázané dohody narušující soutěž zneužití dominance zneužití dominance kontrola spojování soutěžitelů kontrola spojování soutěžitelů dohled nad zadáváním veřejných zakázekdohled nad zadáváním veřejných zakázek monitorovací jednotka při poskytování státní pomocimonitorovací jednotka při poskytování státní pomoci Všechny sektory, všechny subjekty Všechny sektory, všechny subjekty Regulace ex post (narozdíl od ERÚ) Regulace ex post (narozdíl od ERÚ) Ochrana soutěže (a spotřebitelů), nikoli jiných soutěžitelů Ochrana soutěže (a spotřebitelů), nikoli jiných soutěžitelů Spolupráce s Evropskou komisí Spolupráce s Evropskou komisí Spolupráce s regulátory (ERÚ) Spolupráce s regulátory (ERÚ)

4 15. 5. 2008 Robert Neruda 4 Situace na elektroenergetických trzích EU Závěrečná zpráva Komise – sektorové šetření v oblasti energetiky (2007) Závěrečná zpráva Komise – sektorové šetření v oblasti energetiky (2007) Zpráva identifikuje pět hlavních selhávání trhu s elektrickou energií: Zpráva identifikuje pět hlavních selhávání trhu s elektrickou energií: vysoká úroveň koncentrace velkoobchodních trhůvysoká úroveň koncentrace velkoobchodních trhů vertikální uzavírání trhůvertikální uzavírání trhů nedostatečná integrace trhůnedostatečná integrace trhů nedostatečná transparentnostnedostatečná transparentnost komplikovaná cenotvorbakomplikovaná cenotvorba

5 15. 5. 2008 Robert Neruda 5 Zpráva Úroveň koncentrace na velkoobchodním trhu

6 15. 5. 2008 Robert Neruda 6 Zpráva Vertikální uzavírání trhů I.

7 15. 5. 2008 Robert Neruda 7 Zpráva Vertikální uzavírání trhů II.

8 15. 5. 2008 Robert Neruda 8 Zpráva Nedostatečná integrace trhů I.

9 15. 5. 2008 Robert Neruda 9 Zpráva Nedostatečná integrace trhů II.

10 15. 5. 2008 Robert Neruda 10 Zpráva Nedostatečná integrace trhů III.

11 15. 5. 2008 Robert Neruda 11 Zpráva Nedostatečná integrace trhů III.

12 15. 5. 2008 Robert Neruda 12 Zpráva Nedostatečná transparentnost

13 15. 5. 2008 Robert Neruda 13 Zpráva Cenotvorba I.

14 15. 5. 2008 Robert Neruda 14 Zpráva Cenotvorba II.

15 15. 5. 2008 Robert Neruda 15 Situace v EU Další postup Balík návrhu soutěžněprávních, regulačních a strukturálních opatření Balík návrhu soutěžněprávních, regulačních a strukturálních opatření Soutěžní opatření Soutěžní opatření kontrola spojování podnikůkontrola spojování podniků ano vzniku globálních hráčů ano vzniku globálních hráčů ne vytváření národních šampionů ne vytváření národních šampionů soutěžní šetření (dlouhodobé smlouvy, přístup k infrastruktuře)soutěžní šetření (dlouhodobé smlouvy, přístup k infrastruktuře) Remedies PaperRemedies Paper Regulační opatření a strukturální opatření Regulační opatření a strukturální opatření Třetí energetický balíčekTřetí energetický balíček

16 15. 5. 2008 Robert Neruda 16 Návrh třetího energetického balíčku Návrh třetího energetického balíčku Vychází z tzv. Zelené knihy Vychází z tzv. Zelené knihy Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii.Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Tři hlavní cíle Zelené knihy: Tři hlavní cíle Zelené knihy: - bezpečnost dodávek - bezpečnost dodávek - konkurenceschopnost - konkurenceschopnost - udržitelný rozvoj - udržitelný rozvoj

17 15. 5. 2008 Robert Neruda 17 Obsah třetího energetického balíčku Návrh směrnice, pozměňující směrnici č. 2003/54/ES, týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s elektřinou; Návrh směrnice, pozměňující směrnici č. 2003/54/ES, týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s elektřinou; Návrh směrnice, pozměňující směrnici 2003/55/ES, týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem; Návrh směrnice, pozměňující směrnici 2003/55/ES, týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem; Návrh nařízení, týkající se vybudování Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (dále jen „Agentura“); Návrh nařízení, týkající se vybudování Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (dále jen „Agentura“); Návrh nařízení, pozměňující nařízení 1228/2003/ES, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční výměny elektřiny a Návrh nařízení, pozměňující nařízení 1228/2003/ES, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční výměny elektřiny a Návrh nařízení, pozměňující nařízení 1775/2005/ES, o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Návrh nařízení, pozměňující nařízení 1775/2005/ES, o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

18 15. 5. 2008 Robert Neruda 18 Důvody pro přijetí balíčku Vertikální integrace a vysoký stupeň tržní koncentrace Vertikální integrace a vysoký stupeň tržní koncentrace Nedostatky v tržní integraci (nedostatečná spolupráce provozovatelů přenosových soustav) Nedostatky v tržní integraci (nedostatečná spolupráce provozovatelů přenosových soustav) Nízká transparentnost trhu Nízká transparentnost trhu Regulatory gap Regulatory gap Různé pravomoci a kompetence národních energetických regulátorů Různé pravomoci a kompetence národních energetických regulátorů

19 15. 5. 2008 Robert Neruda 19 Hlavní oblasti navrhované legislativy Efektivní unbundling sítí Efektivní unbundling sítí vlastnický unbundlingvlastnický unbundling nezávislý systémový operátornezávislý systémový operátor Transparentnost Transparentnost Spolupráce síťových operátorů Spolupráce síťových operátorů Evropská síť TSOEvropská síť TSO Národní regulátoři Národní regulátoři Agentura pro spolupráci národních energetických regulátorů Agentura pro spolupráci národních energetických regulátorů Solidarita Solidarita

20 15. 5. 2008 Robert Neruda 20 Situace v České republice Závěry Zprávy se ve značné míře vztahují i na situaci v ČR Závěry Zprávy se ve značné míře vztahují i na situaci v ČR Duben 2007 – EK zahájila s ČR (jakož i dalšími 16 členskými státy) řízení kvůli nesprávnému provedení energetických směrnic Duben 2007 – EK zahájila s ČR (jakož i dalšími 16 členskými státy) řízení kvůli nesprávnému provedení energetických směrnic Struktura trhu Struktura trhu Liberalizace trhu Liberalizace trhu Unbundling Unbundling Virtuální elektrárna Virtuální elektrárna Obchodování na burze (PXE) Obchodování na burze (PXE)

21 15. 5. 2008 Robert Neruda 21 Činnost Úřadu v oblasti elektroenergetiky Obecně Obecně rozhodovacírozhodovací soutěžní advokaciesoutěžní advokacie v užším slova smyslu v užším slova smyslu v širším slova smyslu v širším slova smyslu Změna přístupu Úřadu Změna přístupu Úřadu důraz na prevencidůraz na prevenci možnost včasné nápravymožnost včasné nápravy osvětová činnostosvětová činnost Významná rozhodnutí Významná rozhodnutí spojení ČEZ/RDSspojení ČEZ/RDS ČEZ (dohoda narušující soutěž)ČEZ (dohoda narušující soutěž)

22 15. 5. 2008 Robert Neruda 22 Spojení ČEZ/RDS Obavy Úřadu Obavy Úřadu ztráta soutěžní motivace JME, JČE a PREztráta soutěžní motivace JME, JČE a PRE strukturální vazba na ČEPSstrukturální vazba na ČEPS vysoká koncentrace na trhu dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkůmvysoká koncentrace na trhu dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkům 2003 - povoleno s podmínkami 2003 - povoleno s podmínkami odprodej 34% podílu ČEZ ve společnosti ČEPSodprodej 34% podílu ČEZ ve společnosti ČEPS úplné oddělení přenosové soustavy a dominantního výrobce úplné oddělení přenosové soustavy a dominantního výrobce prodej akcií JME, JČE a PREprodej akcií JME, JČE a PRE zajištění plné nezávislost konkurentů na spojením vzniklém celku zajištění plné nezávislost konkurentů na spojením vzniklém celku prodej podílu v jedné z nabývaných RDSprodej podílu v jedné z nabývaných RDS snížení podílu na trhu dodávek, zachování nezávislé konkurence snížení podílu na trhu dodávek, zachování nezávislé konkurence 2005 – změna rozhodnutí 2005 – změna rozhodnutí zrušena třetí podmínka odprodeje jedné RDSzrušena třetí podmínka odprodeje jedné RDS náhrada – virtuální elektrárnanáhrada – virtuální elektrárna

23 15. 5. 2008 Robert Neruda 23 Případ ČEZ Zakázaná vertikální dohoda o zákazu reexportu prodávané elektrické energie Zakázaná vertikální dohoda o zákazu reexportu prodávané elektrické energie Vytvořeny umělé bariéry pro rozvoj konkurence Vytvořeny umělé bariéry pro rozvoj konkurence Teritoriální ochrana soutěžitele v podmínkách liberalizujícího se trhu Teritoriální ochrana soutěžitele v podmínkách liberalizujícího se trhu 2003 2003 rozhodnutí o zákazu + pokuta 7,5 mil. CZKrozhodnutí o zákazu + pokuta 7,5 mil. CZK 2006 2006 rozhodnutí potvrzeno Krajským soudem v Brněrozhodnutí potvrzeno Krajským soudem v Brně

24 15. 5. 2008 Robert Neruda 24 Elektrický trh a komunitární dimenze Je možná konkurence mezi národními trhy? Je možná konkurence mezi národními trhy? Snahy Komise a cíl Třetího energetického balíčku Snahy Komise a cíl Třetího energetického balíčku Postoj Úřadu Postoj Úřadu

25 15. 5. 2008 Robert Neruda 25 Zajímavosti Společnost E.ON byla Komisí penalizována za porušení pečetě Společnost E.ON byla Komisí penalizována za porušení pečetě Nabídka společnosti E.ON na provedení vlastnického unbundlingu Nabídka společnosti E.ON na provedení vlastnického unbundlingu Šetření vysokých cen německým soutěžním úřadem Šetření vysokých cen německým soutěžním úřadem

26 15. 5. 2008 Robert Neruda 26 Závěr Děkuji za pozornost …. …Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neruda@compet.cz neruda@compet.cz

27 15. 5. 2008 Robert Neruda 27 Další informace www.compet.cz


Stáhnout ppt "ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU Robert Neruda ředitel Sekce hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google