Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_004_Hydroxid sodný Ch_004_Zásady_Hydroxid sodný Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o zásadách. Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití hydroxidu sodného. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN

3 ZÁSADY HYDROXID SODNÝ NaOH 1

4 HYDROXID SODNÝ SILNĚ ZÁSADITÁ ANORGANICKÁ SLOUČENINA.
DŘÍVE SE NAZÝVALA LOUH SODNÝ NEBO NATRON. V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU JE OZNAČOVÁNA KÓDEM E 524. 2

5 HYDROXID SODNÝ V ČISTÉM STAVU PEVNÁ BÍLÁ LÁTKA VE FORMĚ PECIČEK, LÍSTEČKŮ NEBO GRANULÍ. SILNĚ HYGROSKOPICKÁ LÁTKA, KTERÁ SNADNO POHLCUJE OXID UHLIČITÝ ZE VZDUCHU. TOUTO REAKCÍ VZNIKÁ UHLIČITAN SODNÝ. PROTO MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA V HERMETICKY UZAVŘENÝCH OBALECH. 3

6 HYDROXID SODNÝ VE VODNÉM ROZTOKU JSOU JEHO MOLEKULY PLNĚ ROZŠTĚPENY (DISOCIOVÁNY) NA SODNÉ KATIONTY (Na+) A HYDROXIDOVÉ ANIONTY (OH-). VZHLEDEM K TOMU JE VELMI SILNOU ZÁSADOU. DOBŘE SE ROZPOUŠTÍ VE VODĚ, ETHANOLU A METHANOLU. PŘI ROZPOUŠTĚNÍ SE UVOLŇUJE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ TEPLA. 4

7 NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
HYDROXID SODNÝ ŽÍRAVÁ PEVNÁ LÁTKA. VODNÝ ROZTOK JE BEZBARVÁ VISKÓZNÍ KAPALINA (MINIMÁLNĚ 49 %) PŘI TEPLOTĚ POD 10 °C KRYSTALIZUJE. BEZVODÝ HYDROXID VYTVÁŘÍ KRYSTALY NEBO JE AMORFNÍ. NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ 7 6 5

8 HYDROXID SODNÝ 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Na2O + H2O → 2 NaOH
V SOUČASNÉ DOBĚ SE VYRÁBÍ ELEKTROLYTICKÝM ROZKLADEM CHLORIDU SODNÉHO (SOLANKY). PŘI JEHO VÝROBĚ SE POUŽÍVÁ TŘI RŮZNÝCH METOD. LABORATORNĚ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ KOVOVÉHO SODÍKU S VODOU. VZNIKÁ TAKÉ ROZPOUŠTĚNÍM OXIDU SODNÉHO VE VODĚ. 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 Na2O + H2O → 2 NaOH 8

9 HYDROXID SODNÝ POUŽÍVÁ SE: K VÝROBĚ MÝDEL V TEXTILNÍM PRŮMYSLU
PŘI VÝROBĚ CELULÓZY A PAPÍRU V HUTNICTVÍ A PŘI VÝROBĚ HLINÍKU VE VODÁRNÁCH PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU PŘI ZPRACOVÁNÍ TUKŮ A OLEJŮ JAKO DESINFEKČNÍ ČINIDLO V DOMÁCNOSTECH NA ČISTĚNÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ A NA PRANÍ 9

10 HYDROXID SODNÝ REAGUJE S PLYNNÝMI I PEVNÝMI OXIDY.
S KYSELINAMI TVOŘÍ NEUTRALIZACI, ZA VZNIKU SOLÍ PŘÍSLUŠNÉ KYSELINY. REAGUJE I S ORGANICKÝMI KYSELINAMI. REAGUJE S NĚKTERÝMI KOVY I NEKOVY, NAPŘ. HLINÍKEM, ZINKEM A FOSFOREM. REAGUJE I S NĚKTERÝMI KOVOVÝMI SOLEMI ANORGANICKÝCH KYSELIN. 10

11 HYDROXID SODNÝ JE VELMI SILNÁ ŽÍRAVINA A ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ LÁTKA.
PŘI POLEPTÁNÍ JE TŘEBA OKAMŽITĚ OMÝT POSTIŽENÉ MÍSTO PROUDEM STUDENÉ VODY. POLEPTANÉ MÍSTO JE TŘEBA NEUTRALIZOVAT SLABOU KYSELINOU (NAPŘ. ZŘEDĚNÝM OCTEM NEBO KYSELINOU CITRONOVOU). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLÉ VYMÝVÁNÍ VODOU. PŘI POLEPTÁNÍ VĚTŠÍHO ROZSAHU, ZASAŽENÍ OČÍ ČI PŘETRVÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH JE NUTNÉ IHNED VYHLEDAT LÉKAŘE. 11

12 HYDROXID SODNÝ JE: KYSLÍKATÁ KYSELINA SILNÁ ZÁSADA SLABÁ ZÁSADA

13 HYDROXID SODNÝ SE VYRÁBÍ:
POMOCÍ ELEKTROLÝZY POMOCÍ ROZPOUŠTĚNÍ POMOCÍ NEUTRALIZACE

14 HYDROXID SODNÝ SE DŘÍVE NAZÝVAL:
HYDROXID NATRIOVÝ LOUH SODNÝ HYDROXID SODÍKU

15 HYDROXID SODNÝ SE PŘIPRAVUJE:
REAKCÍ SODÍKU S KYSELINOU REAKCÍ SODÍKU S VODOU REAKCÍ SODÍKU S ALKOHOLEM

16 Použité zdroje: 1. Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:NaOH.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:SodiumHydroxide.jpgZ Wikipedie, otevřené encyklopedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Lye.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Sodium hydroxide by Danny S jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Sodium hydroxide solution.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Hydroxid sodný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:

17 Použité zdroje: File:NaOH - drain-cleaner.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: File:Sodium hydroxide burn.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google