Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_004_Hydroxid sodný Ch_004_Zásady_Hydroxid sodný Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_004_Hydroxid sodný Ch_004_Zásady_Hydroxid sodný Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Ch_004_Hydroxid sodný Ch_004_Zásady_Hydroxid sodný Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o zásadách.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití hydroxidu sodného.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80-723-8442-2.

3 ZÁSADY HYDROXID SODNÝ NaOH 1

4 HYDROXID SODNÝ 1.SILNĚ ZÁSADITÁ ANORGANICKÁ SLOUČENINA. 2.DŘÍVE SE NAZÝVALA LOUH SODNÝ NEBO NATRON. 3.V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU JE OZNAČOVÁNA KÓDEM E 524. 1.SILNĚ ZÁSADITÁ ANORGANICKÁ SLOUČENINA. 2.DŘÍVE SE NAZÝVALA LOUH SODNÝ NEBO NATRON. 3.V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU JE OZNAČOVÁNA KÓDEM E 524. 2

5 HYDROXID SODNÝ HYDROXID SODNÝ 3 1.V ČISTÉM STAVU PEVNÁ BÍLÁ LÁTKA VE FORMĚ PECIČEK, LÍSTEČKŮ NEBO GRANULÍ. 2.SILNĚ HYGROSKOPICKÁ LÁTKA, KTERÁ SNADNO POHLCUJE OXID UHLIČITÝ ZE VZDUCHU. 3.TOUTO REAKCÍ VZNIKÁ UHLIČITAN SODNÝ. 4.PROTO MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA V HERMETICKY UZAVŘENÝCH OBALECH. 1.V ČISTÉM STAVU PEVNÁ BÍLÁ LÁTKA VE FORMĚ PECIČEK, LÍSTEČKŮ NEBO GRANULÍ. 2.SILNĚ HYGROSKOPICKÁ LÁTKA, KTERÁ SNADNO POHLCUJE OXID UHLIČITÝ ZE VZDUCHU. 3.TOUTO REAKCÍ VZNIKÁ UHLIČITAN SODNÝ. 4.PROTO MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNA V HERMETICKY UZAVŘENÝCH OBALECH.

6 HYDROXID SODNÝ HYDROXID SODNÝ 4 1.VE VODNÉM ROZTOKU JSOU JEHO MOLEKULY PLNĚ ROZŠTĚPENY (DISOCIOVÁNY) NA SODNÉ KATIONTY (Na + ) A HYDROXIDOVÉ ANIONTY (OH - ). 2.VZHLEDEM K TOMU JE VELMI SILNOU ZÁSADOU. 3.DOBŘE SE ROZPOUŠTÍ VE VODĚ, ETHANOLU A METHANOLU. 4.PŘI ROZPOUŠTĚNÍ SE UVOLŇUJE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ TEPLA. 1.VE VODNÉM ROZTOKU JSOU JEHO MOLEKULY PLNĚ ROZŠTĚPENY (DISOCIOVÁNY) NA SODNÉ KATIONTY (Na + ) A HYDROXIDOVÉ ANIONTY (OH - ). 2.VZHLEDEM K TOMU JE VELMI SILNOU ZÁSADOU. 3.DOBŘE SE ROZPOUŠTÍ VE VODĚ, ETHANOLU A METHANOLU. 4.PŘI ROZPOUŠTĚNÍ SE UVOLŇUJE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ TEPLA.

7 HYDROXID SODNÝ HYDROXID SODNÝ PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) 5 6 7 1.ŽÍRAVÁ PEVNÁ LÁTKA. 2.VODNÝ ROZTOK JE BEZBARVÁ VISKÓZNÍ KAPALINA (MINIMÁLNĚ 49 %) 3.PŘI TEPLOTĚ POD 10 °C KRYSTALIZUJE. 4.BEZVODÝ HYDROXID VYTVÁŘÍ KRYSTALY NEBO JE AMORFNÍ. 1.ŽÍRAVÁ PEVNÁ LÁTKA. 2.VODNÝ ROZTOK JE BEZBARVÁ VISKÓZNÍ KAPALINA (MINIMÁLNĚ 49 %) 3.PŘI TEPLOTĚ POD 10 °C KRYSTALIZUJE. 4.BEZVODÝ HYDROXID VYTVÁŘÍ KRYSTALY NEBO JE AMORFNÍ.

8 8 HYDROXID SODNÝ V SOUČASNÉ DOBĚ SE VYRÁBÍ ELEKTROLYTICKÝM ROZKLADEM CHLORIDU SODNÉHO (SOLANKY). PŘI JEHO VÝROBĚ SE POUŽÍVÁ TŘI RŮZNÝCH METOD. LABORATORNĚ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ KOVOVÉHO SODÍKU S VODOU. VZNIKÁ TAKÉ ROZPOUŠTĚNÍM OXIDU SODNÉHO VE VODĚ. V SOUČASNÉ DOBĚ SE VYRÁBÍ ELEKTROLYTICKÝM ROZKLADEM CHLORIDU SODNÉHO (SOLANKY). PŘI JEHO VÝROBĚ SE POUŽÍVÁ TŘI RŮZNÝCH METOD. LABORATORNĚ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ KOVOVÉHO SODÍKU S VODOU. VZNIKÁ TAKÉ ROZPOUŠTĚNÍM OXIDU SODNÉHO VE VODĚ. 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 Na 2 O + H 2 O → 2 NaOH

9 9 HYDROXID SODNÝ POUŽÍVÁ SE: K VÝROBĚ MÝDEL V TEXTILNÍM PRŮMYSLU PŘI VÝROBĚ CELULÓZY A PAPÍRU V HUTNICTVÍ A PŘI VÝROBĚ HLINÍKU VE VODÁRNÁCH PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU PŘI ZPRACOVÁNÍ TUKŮ A OLEJŮ JAKO DESINFEKČNÍ ČINIDLO V DOMÁCNOSTECH NA ČISTĚNÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ A NA PRANÍ POUŽÍVÁ SE: K VÝROBĚ MÝDEL V TEXTILNÍM PRŮMYSLU PŘI VÝROBĚ CELULÓZY A PAPÍRU V HUTNICTVÍ A PŘI VÝROBĚ HLINÍKU VE VODÁRNÁCH PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU PŘI ZPRACOVÁNÍ TUKŮ A OLEJŮ JAKO DESINFEKČNÍ ČINIDLO V DOMÁCNOSTECH NA ČISTĚNÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ A NA PRANÍ

10 HYDROXID SODNÝ 10 1.REAGUJE S PLYNNÝMI I PEVNÝMI OXIDY. 2.S KYSELINAMI TVOŘÍ NEUTRALIZACI, ZA VZNIKU SOLÍ PŘÍSLUŠNÉ KYSELINY. 3.REAGUJE I S ORGANICKÝMI KYSELINAMI. 4.REAGUJE S NĚKTERÝMI KOVY I NEKOVY, NAPŘ. HLINÍKEM, ZINKEM A FOSFOREM. 5.REAGUJE I S NĚKTERÝMI KOVOVÝMI SOLEMI ANORGANICKÝCH KYSELIN. 1.REAGUJE S PLYNNÝMI I PEVNÝMI OXIDY. 2.S KYSELINAMI TVOŘÍ NEUTRALIZACI, ZA VZNIKU SOLÍ PŘÍSLUŠNÉ KYSELINY. 3.REAGUJE I S ORGANICKÝMI KYSELINAMI. 4.REAGUJE S NĚKTERÝMI KOVY I NEKOVY, NAPŘ. HLINÍKEM, ZINKEM A FOSFOREM. 5.REAGUJE I S NĚKTERÝMI KOVOVÝMI SOLEMI ANORGANICKÝCH KYSELIN.

11 11 HYDROXID SODNÝ 1.JE VELMI SILNÁ ŽÍRAVINA A ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ LÁTKA. 2.PŘI POLEPTÁNÍ JE TŘEBA OKAMŽITĚ OMÝT POSTIŽENÉ MÍSTO PROUDEM STUDENÉ VODY. 3.POLEPTANÉ MÍSTO JE TŘEBA NEUTRALIZOVAT SLABOU KYSELINOU (NAPŘ. ZŘEDĚNÝM OCTEM NEBO KYSELINOU CITRONOVOU). 4.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLÉ VYMÝVÁNÍ VODOU. 5.PŘI POLEPTÁNÍ VĚTŠÍHO ROZSAHU, ZASAŽENÍ OČÍ ČI PŘETRVÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH JE NUTNÉ IHNED VYHLEDAT LÉKAŘE. 1.JE VELMI SILNÁ ŽÍRAVINA A ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ LÁTKA. 2.PŘI POLEPTÁNÍ JE TŘEBA OKAMŽITĚ OMÝT POSTIŽENÉ MÍSTO PROUDEM STUDENÉ VODY. 3.POLEPTANÉ MÍSTO JE TŘEBA NEUTRALIZOVAT SLABOU KYSELINOU (NAPŘ. ZŘEDĚNÝM OCTEM NEBO KYSELINOU CITRONOVOU). 4.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLÉ VYMÝVÁNÍ VODOU. 5.PŘI POLEPTÁNÍ VĚTŠÍHO ROZSAHU, ZASAŽENÍ OČÍ ČI PŘETRVÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH JE NUTNÉ IHNED VYHLEDAT LÉKAŘE.

12 HYDROXID SODNÝ JE: HYDROXID SODNÝ JE: 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SILNÁ ZÁSADA 3. SLABÁ ZÁSADA 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. SILNÁ ZÁSADA 3. SLABÁ ZÁSADA

13 HYDROXID SODNÝ SE VYRÁBÍ: HYDROXID SODNÝ SE VYRÁBÍ: 1. POMOCÍ ELEKTROLÝZY 2. POMOCÍ ROZPOUŠTĚNÍ 3. POMOCÍ NEUTRALIZACE 1. POMOCÍ ELEKTROLÝZY 2. POMOCÍ ROZPOUŠTĚNÍ 3. POMOCÍ NEUTRALIZACE

14 HYDROXID SODNÝ SE DŘÍVE NAZÝVAL: HYDROXID SODNÝ SE DŘÍVE NAZÝVAL: 1. HYDROXID NATRIOVÝ 2. LOUH SODNÝ 3. HYDROXID SODÍKU 1. HYDROXID NATRIOVÝ 2. LOUH SODNÝ 3. HYDROXID SODÍKU

15 HYDROXID SODNÝ SE PŘIPRAVUJE: 1. REAKCÍ SODÍKU S KYSELINOU 2. REAKCÍ SODÍKU S VODOU 3. REAKCÍ SODÍKU S ALKOHOLEM 1. REAKCÍ SODÍKU S KYSELINOU 2. REAKCÍ SODÍKU S VODOU 3. REAKCÍ SODÍKU S ALKOHOLEM

16 Použité zdroje: 1. Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2. File:NaOH.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 28.1.2007 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaOH.gif 3.Soubor:SodiumHydroxide.jpgZ Wikipedie, otevřené encyklopedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 12.11.2008 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SodiumHydroxide.jpg 4.File:Lye.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 30.1.2008 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lye.jpg 5.File:Sodium hydroxide by Danny S. - 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 6.9.2012 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_hydroxide_by_Danny_S._-_001.jpg 6.Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 22.2.2008 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_C.svg 7.Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 8.7.2010 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg 8.File:Sodium hydroxide solution.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 10.1.2010 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_hydroxide_solution.jpg 9.File:Hydroxid sodný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 11.10.2007 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroxid_sodn%C3%BD.JPG

17 Použité zdroje: 10.File:NaOH - drain-cleaner.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 26.12.2010 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaOH_-_drain-cleaner.jpg 11.File:Sodium hydroxide burn.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 1.1.2012 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_hydroxide_burn.png


Stáhnout ppt "Ch_004_Hydroxid sodný Ch_004_Zásady_Hydroxid sodný Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google